วุ่นวาย สบายดี ช่อง 3 ปี 2555

วุ่นวาย สบายดี  ช่อง 3 ปี 2555 (บางกอกดราม่า) รายชื่อนักแสดง สราวุธ มาตรทอง, ศรีริต้า เจนเซ่น, สาริน บางยี่ขัน, อิสรีย์ สงฆ์เจริญ, พิศาล อัครเศรณี, ไพโรจน์ ใจสิงห์, อาภาภรณ์ นครสวรรค์, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, รวิช ไรวินท์, มนัสวี กฤตานุกูลย์, ดารุณี กฤตบุญญาลัย, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, ชุลีพร… Continue reading

นางแบบโคกกระโดน ช่อง 7 ปี 2555

นางแบบโคกกระโดน  ช่อง 7 ปี 2555 (ดีด้า) รายชื่อนักแสดง พาทิศ พิสิฐกุล, แซมมี่-ปัณฑิตา เคาวเวลล์, กฤษฎา สุภาพพร้อม, นนทพันธ์ ใจกันทา, สิทธิพันธ์ กลมเกลี้ยง, กวินตรา โพธิจักร, ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์, ธงชัย ประสงค์สันติ, มนต์สิทธิ์ คำสร้อย, ศิรินทรา นิยากร, อาริษา วิลล์, ภัทรนิษฐ์ แก้วมณี, ฐรินดา กรรณสูต, นิทัศน์ ธำรงค์, พิเชษฐ์ ศรีราชา, พงศ์ประยูร ราชอาภัย, ต๋อง ชวนชื่น, ชาลี กรรณสูต, ด.ช. สุภทัต โอภาส ออกอากาศ 2… Continue reading

ขุนศึก ช่อง 3 ปี 2555

ขุนศึก ช่อง 3 ปี 2555 (ทีวีซีน) รายชื่อนักแสดง อธิชาติ ชุมนานนท์, เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมณ์, พรชิตา ณ สงขลา, เกียรติกมล ล่าทา, มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, โกสินทร์ ราชกรม, ธนากร โปษยานนท์, จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, รอน บรรจงสร้าง, สรพงศ์ ชาตรี, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, วรรธนะ กัมทรทิพย์, ภัทรินทร์ เจียรสุข, อรุณณภา พาณิชจรูญ, เพชรดา เทียมเพ็ชร, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ไชย ขุนศรีรักษา, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ชัชวาล… Continue reading

มาหยารัศมี ช่อง 7 ปี 2555

มาหยารัศมี  ช่อง 7 ปี 2555 (ดาราวีดีโอ) รายชื่อนักแสดง วงศกร ปรมัตถากร, ดาวิกา โฮร์เน่, กัญญา รัตนเพชร์, โตนนท์ วงบุญ, ป่านทอง บุญทอง, กรเศก โคร์นิน, นัทธินันท์ กุมชพร, วสุ แสงสิงแก้ว, มัณฑนา หิมะทองคำ, ปราณวรินทร์ ปามี, พรรัมภา สุขได้พึ่ง, นพพล พิทักษ์โล่พานิช, กชกร นิมากรณ์, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, อิทธิกร สาธุธรรม, สุดารัตน์ เดชากุล, พงษ์ประยูร ราชอาภัย, อรุโณทัย นฤนาท, ปัทมา ปานทอง, สิทธิพันธ์… Continue reading

เสน่ห์รักภูตสาว ช่อง 3 ปี 2555

เสน่ห์รักภูตสาว ช่อง 3 ปี 2555 (ดี วัน ทีวี) รายชื่อนักแสดง หยาดทิพย์ ราชปาล, ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง, จิรายุ ตันตระกูล, อภัสนันท์ วรภิรมย์รักษ์, อรุชา โตสวัสดิ์, ดิลก ทองวัฒนา, ณธิดา ภัทรชาญไชย, อริย์ธัช ทินเนตร, มัฌทณิฏาศ์ เศวตวิธยะธาดากุล, กฤษณ์ ไตรรัตน์, พัฒนะ พันธุ์เทวะ, เนาวรัตน์… Continue reading

แก้วกลางดง ช่อง 8 ปี 2555

แก้วกลางดง ช่อง 8 ปี 2555 (อาร์เอส) รายชื่อนักแสดง ธนา สุทธิกมล, จริญญา ศิริมงคลสกุล, สมพงษ์ คุณาประถม, ศุภักษร ไชยมงคล, สุพจน์ จันทร์เจริญ, เจสัน ยัง, รมิดา ประภาสโนบล, สมภพ เบญจาธิกุล, แวร์ ซว์, รัชนี ศิระเลิศ, ราตรี วิทวัส, นภัสรัรท์ หวังเจริญทวีกุล, เกริกเกียรติ พันธ์พิพัฒน์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, อุดม ชวนชื่น, ฐิติภัสร์… Continue reading

แววมยุรา ช่อง 3 ปี 2555

แววมยุรา (พนมเทียน) ช่อง 3 ปี 2555 (เวฟ มีเดีย เวิลด์) รายชื่อนักแสดง ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, มารี เบิร์นเนอร์, จาตุรงค์ มกจ๊ก, พิศาล อัครเศรณี, อนุชิต สพันธุ์พงษ์, ภพธร สุนทรญาณกิจ, โชติกา วงศ์วิลาศ, ปิยะ วิมุกตายน, เฉลิมศักดิ์ แย้มขะมัง, นิวเคลียร์-หรรษา จึงวิวัฒนวงศ์, นุชนันทน์ อรัณยะนาค, ปชาบดี ตัณฑปุตตะ,… Continue reading

ขุนเดช ช่อง 7 ปี 2555

ขุนเดช ช่อง 7 ปี 2555 (พอดีคำ) รายชื่อนักแสดง วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, ศุกลวัฒน์ คณารศ, อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล (กรีน-เอเอฟ), ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์, พิชยดนย์ พึ่งพันธ์, อุษณีย์ วัฒฐานะ, สุรวุฑ ไหมกัน, รชยา รักษ์กสิกรณ์, ตฤณ เศรษฐโชค, ภารดี อยู่ผาสุข, วันชัย เผ่าวิบูล, วีระชัย หัตถโกวิท, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, พิพัฒน์พล โกมารทัต, ประถมาภรณ์ รัตนภักดี, ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์, ปริษา ทนาวิวัฒน์, ณรัฐ… Continue reading

บ่วง ช่อง 3 ปี 2555

บ่วง ช่อง 3 ปี 2555 (บรอดคาซท์) รายชื่อนักแสดง พัชฏะ นามปาน, ศรีริต้า เจนเซ่น, ศิรพันธ์ วัฒนจินดา, ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ, ชไมพร จตุรภุช, เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา, สุคนธวา เกิดนิมิตร, พิศมัย วิไลศักดิ์, เผ่าทอง ทองเจือ, ปาจรีย์ ณ นคร, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ, ชุมพร เทพพิทักษ์, พิมพ์แข… Continue reading

ดอกโศก ช่อง 5 ปี 2555

ดอกโศก ช่อง 5 ปี 2555 (เอ็กแซ็กท์) รายชื่อนักแสดง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, โสภิตนภา ชุ่มภาณี, ลัลณ์ลลิน เตจะสาเวศซ์, เมทินี กิ่งโพยม, เกรียงไกร อุณหะนันท์, จารุณี สุขสวัสดิ์, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, แอริน ยุกตะทัต, อรรครัฐ นิมิตรชัย, กันต์ดนย์ อะคาซาน, ปวีณา ชารีฟสกุล, กลศ อัทธเสรี, เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล, อริสรา วงษ์ชาลี, ณัฎฐพงษ์ ชาติพงศ์, ปฎิภาณ หล่อเสถียร, กรวรรณ สุทธิวงษ์, อิษฎ์อาณิก… Continue reading

ลูกไม้หลายหลายต้น ช่อง TPBS ปี 2555

ลูกไม้หลายหลายต้น ช่อง Thai PBS ปี 2555 รายชื่อนักแสดง กลศ อัทธเสรี, สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ, ธนบัตร งามกมลชัย (บอส AF7), ณัฏฐ์ศรุต ถาม์พรทองสุทธิ, แมงมุม-พิมพ์นิชกุล บำรุงกิจ เริ่มออกอากาศ 3 เม.ย. 2555 ทุกวันอังคาร 23.00 น.

กระบือบาล ช่อง 7 ปี 2555

กระบือบาล ช่อง 7 ปี 2555 (กำกับการดี) รายชื่อนักแสดง วงศกร ปรมัตถากร, จีรนันท์ มะโนแจ่ม, คณิน บัดติยา, มรกต กิตติสาระ, วิชญ จารุจินดา, กัญญา รัตน์เพชร, เจจินตัย อันติมานนท์, อาริษา วิลล์, ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์, ไพโรจน์ สังวริบุตร, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, วิศณุพงษ์ คำภากุล, สวนีย์ อุทุมมา, กรองทอง… Continue reading

แหม่มแก้มแดง ช่อง 3 ปี 2555

แหม่มแก้มแดง ช่อง 3 ปี 2555 (กัสท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์) รายชื่อนักแสดง ชาคริต แย้มนาม, ภีรนีย์ คงไทย, เป้-ทวีฤทธิ์ จุลทรัพย์, วิริฒิพา ภักดีประสงค์, อาร์ต-พลังธรรม กล่อมทองสุข, เมย์ เฟื่องอารมณ์, โชติกา วงศ์วิลาศ, อีตั้น-ศักดิเดช ศศิประภา, มินท์-นาวินดา เบอร์ท๊อดที้, เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, ศิขรินธาน พลายพฤติ, สาวิตรี สามิภักดิ์, ดิลก… Continue reading

รักสุดปลายฟ้า ช่อง 3 ปี 2555

รักสุดปลายฟ้า ช่อง 3 ปี 2555 (ดวงมาลีมณีจันทร์) รายชื่อนักแสดง นัฐฐพนฐ์ ลียะวนิช, พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร, ภัณฑิลา ฟูกลิ่น, ภัทรภณ โตอุ่น, ชญาน์ทัต อยู่เป็นแก้ว, ธนิดา กาญจนวัฒน์, ภุชงค์ โยธาพิทักษ์, จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, อนันต์ บุญนาค, ภัสสร บุณยเกียรติ, อรสา พรหมประธาน, ศิระ แพทย์รัตน์, พาเมล่า บาวเด้น,… Continue reading

หนังนอกสภา ช่อง Thai PBS ปี 2555

หนังนอกสภา ช่อง Thai PBS ปี 2555 บทโทรทัศน์ วรลักษณ์ หล้าสุคนธ์ และ มนชยา พานิชสาส์น รายชื่อนักแสดง  อุดม อุดมโรจน์, ชัชวาลย์ คล้องช้าง, อดิศร ทองมาก กำกับการแสดง วินัย ปฐมบูรณ์ เริ่มออกอากาศ 20 – 27 มี.ค. 2555 จ-อ 20.25 น.

แม่ยายที่รัก ช่อง 3 ปี 2555

แม่ยายที่รัก ช่อง 3 ปี 2555 (เมกเกอร์ เจ) รายชื่อนักแสดง สหรัฐ สังคปรีชา, ชาคริต แย้มนาม, ลลิตา ปัญโญภาส, รณิดา เตชสิทธิ์, ดวงตา ตุงคะมณี, พิมลวรรณ หุ่นทองคำ, จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, บรมวุฒิ หิรัญยัษฐิติ, โจโจ้ ไมอ็อกซิ, ปาจรีย์ ณ นคร, พรรณชนิดา ศรีสำราญ, สุมณทิพย์ เหลืองอุทัย,… Continue reading

ลูกผู้ชายไม้ตะพด ช่อง 7 ปี 2555

ลูกผู้ชายไม้ตะพด ช่อง 7 ปี 2555 (กันตนา) รายชื่อนักแสดง เคลลี่ ธนพัฒน์, ศรัณย์ ศิริลักษณ์, ปริยฉัตร ลิ้มธรรมมหิศร, ธันวา สุริยจักร, ณัฐชา นวลแจ่ม, มิกค์ ทองระย้า, นภัสกร มิตรเอม, ชาติชาย งามสรรพ์, อภิรดี ภวภูตานนท์, วินัย ไกรบุตร, เทวินธวิ์ คุณารัตนวัฒน์, นันทศัย พิศลยบุตร, เวย์น ฟอลโคเนอร์,… Continue reading

ปู่ณัฐ ช่อง Thai PBS ปี 2555

ปู่ณัฐ ช่อง Thai PBS ปี 2555 บทประพันธ์ และ บทโทรทัศน์ สมเกียรติ วิทุรานิช รายชื่อนักแสดง  รอง เค้ามูลคดี, สาวิตรี สามิภักดิ์, สุรจิต บุญญานนท์, สุปราณี เจริญผล, ด.ช. กริชษฎาพล ชูพินิจ, ราชวัติ ขลิบเงิน, เศรษฐินันท์ กนิกาจิรานันท์, อัสรินดา หมัดหมึด, เกียรติศักดิ์ วิบูลย์ชาติ, ฤทัยรัตน์ ดิเรกศิลป์, ศุภรัตน์ นพวรรณวงศ์, วรรณบุตร… Continue reading

ไข่ลูกเขย ช่อง 7 ปี 2555

ไข่ลูกเขย ช่อง 7 ปี 2554 (นพพร โปรโมชั่น แอนด์ พิกเจอร์) รายชื่อนักแสดง รพีภัทร เอกพันธ์กุล, อานัส ฬาพานิช, เอมี่ กลิ่นประทุม, ภาณุ สุวรรณโณ, อุษณีย์ วัฒนฐานะ, นพพล พิทักษ์โล่พานิช, อมีนา พินิจ, แพร เอมเมอรี่, พรปวีณ์ เทพมงคล, ณหทัย พิจิตรา, ตฤณ เศรษฐโชค, ศรุต… Continue reading

กระสือจำศีล ทีวี จ๊ะทิงจา ปี 2555

กระสือจำศีล ทีวี จ๊ะทิงจา ปี 2555 รายชื่อนักแสดง วรนันท์ พร้อมมูล, สุทัศสรณ์ สัจจะภูริภูมิ, รติพงษ์ ภู่มาลี, น้ำทิพย์ เลี่ยมทอง, เยาวเรศ นิศากร, ดอน จมูกบาน, ศิรดา ศิริวัฒน์, ฉัตรมงคล บำเพ็ญ, อรุโนทัย นฤนาท, สุระ มูรธานนท์, จณิสตา อยู่สุภาพ, สมชาย ปาตัน, อนุทิน ปิ่นแก้ว, ปรีชา ด้วงบุญ,… Continue reading

ฉันรักเธอนะ ช่อง 7 ปี 2555

ฉันรักเธอนะ ช่อง 7 ปี 2555 (ดาราวิดีโอ) รายชื่อนักแสดง สเตฟาน-ฐสิษฐ์ สินคณาวิวัฒน์, ไปรยา สวนดอกไม้, ปัณฑิตา เคาวเวลล์, เชื้อชาติ วงษ์สวัสดิ์, ชวัลกร วรรธนพสิฐกุล, ป่านทอง บุญทอง, ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์, วิชญ จารุจินดา, แมทธิว ดีน ฉันทวานิช, ดร. ปัทมาฆะ สุคนธมาน, ณัฐธยาน์ สุวรรณโรจน์, เคน สทรุทเคอร์, YUMI ONEDA,… Continue reading

แม่แตงร่มใบ ช่อง 3 ปี 2555

แม่แตงร่มใบ ช่อง 3 ปี 2555 (สเต็ป ออนเวิร์ด) รายชื่อนักแสดง บีม-กวี ตันจรารักษ์, พัชรินทร์ จัดกระบวนพล, จินตหรา สุขพัฒน์, จิรายุ ตันตระกูล, ชานนทร์ ทิพกนก, มิเชล เบอร์แมนน์, ปวริศร์ มงคลพิสิฐ, ศุภกร กิจสุวรรณ, ลักขณา วัธนวงส์ศิริ, ปุยฝ้าย-ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล, ปจิตรา ภรณ์เจริญ, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, พวง… Continue reading

รักประกาศิต…ภูชิชย์ นริศรา ช่อง 7 ปี 2543

ช่อง 7 ปี 2543 (อาร์เอส) รายชื่อนักแสดง ศรราม เทพพิทักษ์, นิ๊ง-กุลสตรี ศิริพงศ์ปรีดา, จาตุรงค์ โกลิมาศ, อุบลวรรณ บุญรอด, พฤกษ์ พีรนันท์, นุศรา ประวันณา, กมลา กำภู ณ อยุธยา, กุ้งนาง ปัทมสูต, นึกคิด บุญทอง, ธัญญารัตน์ โลหะนันท์, สุวัชชัย สุทธิมา, ปณิธาน สังข์ประเสริฐ, เสาวลักษณ์… Continue reading

รักประกาศิต ช่อง 3 ปี 2531

รักประกาศิต ช่อง 3 ปี 2531 (ไอ แอม โปรดักชั่น) รายชื่อนักแสดง ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ลลิตา ปัญโญภาส, รัญญา ศิยานนท์, ปัญญา นิรันดร์กุล, หทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, ณรงค์ เจนครองธรรม, จารุวรรณ ปัญโญภาส, สมควร กระจ่างศาสตร์, ราม ราชพงษ์, เฉลิมศักดิ์ เทียนมณี,… Continue reading

รักประกาศิต ช่อง 3 ปี 2555

รักประกาศิต ช่อง 3 ปี 2555 (เมคเกอร์ วาย) รายชื่อนักแสดง ณัฐวุฒิ สกิดใจ, ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, สรวิชญ์ สุบุญ, ณปภา ตันตระกูล, สกาวใจ พูนสวัสดิ์, พิจิตรา สิริเวชชะพันธ์, สุริยนต์ อรุณวัฒนะกุล, สุพจน์ จันทร์เจริญ, โชติรส แก้วพินิจ, รมิดา ประภาสโนบล, เวธกา ศิริวัฒนา, ศิระ แพทย์รัตน์, ถนอม… Continue reading

รักออกอากาศ ช่อง 3 ปี 2555

รักออกอากาศ ช่อง 3 ปี 2555 (หนุก-หนาน) รายชื่อนักแสดง อรรคพันธ์ นะมาตร์, เชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ, ประชากร ปิยะสกุลแก้ว, พิมพ์นิภา จิตตธีรโรจน์, นาตาลี เจียรวนนท์, อัศนัย เทียนทอง, นภัสสร ช่วยเกิด, แมทธิว ดีน ฉันทวนิช, มนตรี เจนอักษร, ดารัญ ฐิตะกวิน, สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์, บริบูรณ์ จันทร์เรือง, อาภาพร… Continue reading

ทองประกายแสด ช่อง 8 ปี 2555

ทองประกายแสด ช่อง 8 ปี 2555 (อาร์เอส) รายชื่อนักแสดง สาวิกา ไชยเดช, ธนา สุทธิกมล, อัษฏาวุธ เหลืองสุนทร, แบงค์-อธิกิตติ์ พริ้งพร้อม, ฟลุค-จิระ ด่านบวรเกียรติ, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, แทค–ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม, กวิน อิ่มอโนทัย, โจม-ศุกล ศศิจุลกะ, นาตาลี เดวิส, รมิดา ประภาสโนบล, ดารณีนุช โพธิปิติ, ปิยะ เศวตพิกุล,… Continue reading

ลิขิตฟ้า ชะตาดิน ช่อง 5 ปี 2555

ลิขิตฟ้า ชะตาดิน ช่อง 5 ปี 2555 (เอ็กแซ็กท์) รายชื่อนักแสดง สน ส่งไพศาล, ไมค์-พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล, นพพล โกมารชุน, นุสบา ปุณณกันต์, โม-มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ, เฌอเบลล์-ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศช์, ซี-หทัยภัทร สมรรถวิทยาเวช, พิชญา เชาวลิต, พงศ์สิรี บรรลือวงศ์, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ภัสสร บุณยเกียรติ, เด๋อ ดอกสะเดา,… Continue reading

สาวน้อยร้อยเล่มเกวียน ช่อง 7 ปี 2555

สาวน้อยร้อยเล่มเกวียน ช่อง 7 ปี 2555 (มีเดีย สตูดิโอ) รายชื่อนักแสดง ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์, รังสิต ศิรนานนท์, เอส-กันตพงศ์ บำรุงรักษ์, กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, อมีนา พินิจ, ตฤณ เศรษฐโชค, ดารัณ ฐิตะกวิน, วสุ แสงสิงแก้ว, แวร์ โซว, เวนซ์ ฟอลโคเนอร์, วชิรา เพิ่มสุริยา, ดร. ปัทมาฆะ สุคนธมาน,… Continue reading

สะใภ้พญายม ช่อง 3 ปี 2555

สะใภ้พญายม  ช่อง 3 ปี 2555 (มาสเตอร์ วัน) รายชื่อนักแสดง ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง, ก้อย-รัชวิน วงศ์วิริยะ, แบงค์-ธนศักดิ์ สำราญมน, เกรซ-กฤติกา ซิงห์, เศรษฐา ศิระฉายา, เศรษฐา ศิระฉายา, ดวงตา ตุงคะมณี, ติ๊ก ชีโร่, มอริส เค, เวธิกา ศิริวัฒนา, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, สุเชาว์ พงษ์วิไล,… Continue reading