Category Archive: Lakorn On Air

วุ่นวาย สบายดี ช่อง 3 ปี 2555

วุ่นวาย สบายดี  ช่อง 3 ปี 2555 (บางกอกดราม่า) รายชื่อนักแสดง สราวุธ มาตรทอง, ศรีริต้า เจนเซ่น, สาริน บางยี่ขัน, อิสรีย์ สงฆ์เจริญ, พิศาล อัครเศรณี, ไพโรจน์ ใจสิงห์, อาภาภรณ์ นครสวรรค์, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, รวิช ไรวินท์, มนัสวี กฤตานุกูลย์, ดารุณี กฤตบุญญาลัย, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, ชุลีพร… Continue reading

นางแบบโคกกระโดน ช่อง 7 ปี 2555

นางแบบโคกกระโดน  ช่อง 7 ปี 2555 (ดีด้า) รายชื่อนักแสดง พาทิศ พิสิฐกุล, แซมมี่-ปัณฑิตา เคาวเวลล์, กฤษฎา สุภาพพร้อม, นนทพันธ์ ใจกันทา, สิทธิพันธ์ กลมเกลี้ยง, กวินตรา โพธิจักร, ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์, ธงชัย ประสงค์สันติ, มนต์สิทธิ์ คำสร้อย, ศิรินทรา นิยากร, อาริษา วิลล์, ภัทรนิษฐ์ แก้วมณี, ฐรินดา กรรณสูต, นิทัศน์ ธำรงค์, พิเชษฐ์ ศรีราชา, พงศ์ประยูร ราชอาภัย, ต๋อง ชวนชื่น, ชาลี กรรณสูต, ด.ช. สุภทัต โอภาส ออกอากาศ 2… Continue reading

ขุนศึก ช่อง 3 ปี 2555

ขุนศึก ช่อง 3 ปี 2555 (ทีวีซีน) รายชื่อนักแสดง อธิชาติ ชุมนานนท์, เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมณ์, พรชิตา ณ สงขลา, เกียรติกมล ล่าทา, มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, โกสินทร์ ราชกรม, ธนากร โปษยานนท์, จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, รอน บรรจงสร้าง, สรพงศ์ ชาตรี, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, วรรธนะ กัมทรทิพย์, ภัทรินทร์ เจียรสุข, อรุณณภา พาณิชจรูญ, เพชรดา เทียมเพ็ชร, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ไชย ขุนศรีรักษา, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ชัชวาล… Continue reading

มาหยารัศมี ช่อง 7 ปี 2555

มาหยารัศมี  ช่อง 7 ปี 2555 (ดาราวีดีโอ) รายชื่อนักแสดง วงศกร ปรมัตถากร, ดาวิกา โฮร์เน่, กัญญา รัตนเพชร์, โตนนท์ วงบุญ, ป่านทอง บุญทอง, กรเศก โคร์นิน, นัทธินันท์ กุมชพร, วสุ แสงสิงแก้ว, มัณฑนา หิมะทองคำ, ปราณวรินทร์ ปามี, พรรัมภา สุขได้พึ่ง, นพพล พิทักษ์โล่พานิช, กชกร นิมากรณ์, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, อิทธิกร สาธุธรรม, สุดารัตน์ เดชากุล, พงษ์ประยูร ราชอาภัย, อรุโณทัย นฤนาท, ปัทมา ปานทอง, สิทธิพันธ์… Continue reading

เสน่ห์รักภูตสาว ช่อง 3 ปี 2555

เสน่ห์รักภูตสาว ช่อง 3 ปี 2555 (ดี วัน ทีวี) รายชื่อนักแสดง หยาดทิพย์ ราชปาล, ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง, จิรายุ ตันตระกูล, อภัสนันท์ วรภิรมย์รักษ์, อรุชา โตสวัสดิ์, ดิลก ทองวัฒนา, ณธิดา ภัทรชาญไชย, อริย์ธัช ทินเนตร, มัฌทณิฏาศ์ เศวตวิธยะธาดากุล, กฤษณ์ ไตรรัตน์, พัฒนะ พันธุ์เทวะ, เนาวรัตน์… Continue reading

แก้วกลางดง ช่อง 8 ปี 2555

แก้วกลางดง ช่อง 8 ปี 2555 (อาร์เอส) รายชื่อนักแสดง ธนา สุทธิกมล, จริญญา ศิริมงคลสกุล, สมพงษ์ คุณาประถม, ศุภักษร ไชยมงคล, สุพจน์ จันทร์เจริญ, เจสัน ยัง, รมิดา ประภาสโนบล, สมภพ เบญจาธิกุล, แวร์ ซว์, รัชนี ศิระเลิศ, ราตรี วิทวัส, นภัสรัรท์ หวังเจริญทวีกุล, เกริกเกียรติ พันธ์พิพัฒน์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, อุดม ชวนชื่น, ฐิติภัสร์… Continue reading

แววมยุรา ช่อง 3 ปี 2555

แววมยุรา (พนมเทียน) ช่อง 3 ปี 2555 (เวฟ มีเดีย เวิลด์) รายชื่อนักแสดง ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, มารี เบิร์นเนอร์, จาตุรงค์ มกจ๊ก, พิศาล อัครเศรณี, อนุชิต สพันธุ์พงษ์, ภพธร สุนทรญาณกิจ, โชติกา วงศ์วิลาศ, ปิยะ วิมุกตายน, เฉลิมศักดิ์ แย้มขะมัง, นิวเคลียร์-หรรษา จึงวิวัฒนวงศ์, นุชนันทน์ อรัณยะนาค, ปชาบดี ตัณฑปุตตะ,… Continue reading

ขุนเดช ช่อง 7 ปี 2555

ขุนเดช ช่อง 7 ปี 2555 (พอดีคำ) รายชื่อนักแสดง วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, ศุกลวัฒน์ คณารศ, อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล (กรีน-เอเอฟ), ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์, พิชยดนย์ พึ่งพันธ์, อุษณีย์ วัฒฐานะ, สุรวุฑ ไหมกัน, รชยา รักษ์กสิกรณ์, ตฤณ เศรษฐโชค, ภารดี อยู่ผาสุข, วันชัย เผ่าวิบูล, วีระชัย หัตถโกวิท, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, พิพัฒน์พล โกมารทัต, ประถมาภรณ์ รัตนภักดี, ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์, ปริษา ทนาวิวัฒน์, ณรัฐ… Continue reading

บ่วง ช่อง 3 ปี 2555

บ่วง ช่อง 3 ปี 2555 (บรอดคาซท์) รายชื่อนักแสดง พัชฏะ นามปาน, ศรีริต้า เจนเซ่น, ศิรพันธ์ วัฒนจินดา, ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ, ชไมพร จตุรภุช, เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา, สุคนธวา เกิดนิมิตร, พิศมัย วิไลศักดิ์, เผ่าทอง ทองเจือ, ปาจรีย์ ณ นคร, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ, ชุมพร เทพพิทักษ์, พิมพ์แข… Continue reading

ดอกโศก ช่อง 5 ปี 2555

ดอกโศก ช่อง 5 ปี 2555 (เอ็กแซ็กท์) รายชื่อนักแสดง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, โสภิตนภา ชุ่มภาณี, ลัลณ์ลลิน เตจะสาเวศซ์, เมทินี กิ่งโพยม, เกรียงไกร อุณหะนันท์, จารุณี สุขสวัสดิ์, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, แอริน ยุกตะทัต, อรรครัฐ นิมิตรชัย, กันต์ดนย์ อะคาซาน, ปวีณา ชารีฟสกุล, กลศ อัทธเสรี, เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล, อริสรา วงษ์ชาลี, ณัฎฐพงษ์ ชาติพงศ์, ปฎิภาณ หล่อเสถียร, กรวรรณ สุทธิวงษ์, อิษฎ์อาณิก… Continue reading

ลูกไม้หลายหลายต้น ช่อง TPBS ปี 2555

ลูกไม้หลายหลายต้น ช่อง Thai PBS ปี 2555 รายชื่อนักแสดง กลศ อัทธเสรี, สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ, ธนบัตร งามกมลชัย (บอส AF7), ณัฏฐ์ศรุต ถาม์พรทองสุทธิ, แมงมุม-พิมพ์นิชกุล บำรุงกิจ เริ่มออกอากาศ 3 เม.ย. 2555 ทุกวันอังคาร 23.00 น.

ศีล 5 ช่อง 5 ปี 2555

ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ช่อง 5 ปี 2555 (โพลีพลัส) รายชื่อนักแสดง กันต์ กันตถาวร, รัชวิน วงศ์วิริยะ, ประชากร ปิยะสกุลแก้ว, จักรกฤษณ์ กนกพจนานนท์, ภควัต ยุหัง, พุทธิพงษ์ คล้ำจีนภาณุวงศ์, แก้วมณี วัฒนวรากุล, ค่อม ชวนชื่น, ชูษี เชิญยิ้ม ออกอากาศ 7 ม.ค. 2555 ทุกวันเสาร์ เวลา 20.25 น. บทประพันธ์ สรัยรารัญ/กฤษฎา… Continue reading