กบฏหัวใจ

กบฏหัวใจ ช่อง 3 ปี 2544
Opening credit

กบฏหัวใจ

กบฏหัวใจ

กบฏหัวใจ บทประพันธ์โดย อาริตา

บทโทรทัศน์โดย นวลผ่อง ณ ถลาง และ อนงค์นุช ทองมาก

กบฏหัวใจ

นำแสดงโดย จักรกฤษณ์ อำมรัตน์

จักรกฤษณ์ อำมรัตน์

บัณฑิต สาวแก้ว

บัณฑิต สาวแก้ว

บัณฑิต สาวแก้ว

รุจิรา ช่วยเกื้อ

รุจิรา ช่วยเกื้อ

รุจิรา ช่วยเกื้อ

นวดี โมกขะเวส

นวดี โมกขะเวส

นวดี โมกขะเวส

กรรชัย กำเนิดพลอย

กรรชัย กำเนิดพลอย

กมลา กำภู ณ อยุธยา

กมลา กำภู ณ อยุธยา

กมลา กำภู ณ อยุธยา

สุปราณี เจริญผล

สุปราณี เจริญผล

สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ

สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ

พิสมัย วิไลศักดิ์

พิสมัย วิไลศักดิ์

ดวงใจ หทัยกาญจน์

ดวงใจ หทัยกาญจน์

รสริน จันทรา

รสริน จันทรา

นักแสดงรับเชิญ สิรคุปต์ เมทะนี

กบฏหัวใจ

เพลงประกอบละคร เส้นขนาน (เพราะมากๆ)

ขับร้องโดย โชติชู พึ่งอุดม (ป้อม ออร์โตบาห์น)

กบฏหัวใจ

เพลงประกอบละคร รักกันบ้างหรือเปล่า

ขับร้องโดย โชติชู พึ่งอุดม (ป้อม ออร์โตบาห์น)

กบฏหัวใจ

เพลงประกอบละคร ไม่อยากรักเธอ

ขับร้องโดย สาลินี สุรพลานันท์

กบฏหัวใจ

กำกับการแสดงโดย กฤษณ์ ศุกระมงคล

กบฏหัวใจ

กบฏหัวใจ

กบฏหัวใจ

Advertisements