ถ ถุง ♪♪

ถนนคนเดิน (เป่ากุ้ย)
ช่อง 7 (เป่า จิน จง) บี-มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์, กฤษฏี พวงประยงค์, ด.ช. อิสระ เจมส์ แมคเคนซี่ พริงเกิล, วิยะดา อุมารินทร์, กล้วย เชิญยิ้ม, ปณิตา พัฒนาหิรัญ, ขวัญภิรมย์ หลิน


ถนนไปสู่ดวงดาว (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 4 ………………

ช่อง 9 ………………

ช่อง 3 ปี 2525 นพพล โกมารชุน, มยุรา ธนบุตร, ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ชลิต เฟื่องอารมย์


ถนนสายสุดท้าย (โบตั๋น)
ช่อง 7 ปี 2537 (กันตนา) ไพโรจน์ สังวริบุตร, ปรียานุช ปานประดับ, ธรรม์ โทณะวณิก, แอน ทองประสม, กชกร นิมากร, ทอม ดันดี, ศิรินทรา นิยากร, หญิง-ณัชชา รุจินานนท์, ธานินทร์ ทัพมงคล, กรองทอง รัชตะวรรณ, ธงชัย ประสงค์สันติ


ถนนสายหัวใจ (ทมยันตี)
ช่อง ITV (คลิก เทเลวิชั่น) แดน-ดนัย สมุทรโคจร, ตอง-ภัครมัย โปตระนันท์, แอนนี่-รุ่งนภา บรู๊ค, สราวุฒิ พุ่มทอง, สุนิสสา บราวน์, ชรัส เฟื่องอารมย์, กาญจนาพร ปลอดภัย, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ


ถ่านเก่าไฟใหม่ (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 3 ปี 2535 ต้น-ตระการ พันธุมเลิศรุจี, จอย-วราลักษณ์ วาณิชย์กุล, ส. อาสนจินดา


ถามฟ้า…หารัก (ธิษนา เดือนดาว)
ช่อง ITV สิเรียม โอแกน, กมล ศิริธรานนท์, พรนภา เทพทินกร, สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ, กรรชัย กำเนิดพลอย, ตระการ พันธุมเลิศรุจี


ถึงเป็นผีพี่ก็ห่วง 
ช่อง 9 ปี 2529


ถึงร้ายก็รัก (เทพิตา)
ช่อง 3 ปี 2551 (ทูอินวัน) ภัทรพล ศิลปาจารย์, พัชรินทร์ จัดกระบวนพล, ธัญญาเรศ เองตระกูล, เกียรติกมล ล่าทา, โสภิตสุดา อิทธิเมธินทร์, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, มณีนุช เสมรสุต, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, คนางค์ ดำรงค์หัด, อำภา ภูษิต, ปิยะ วิมุกตายน, นภาพร หงสกุล, ถนอม นวลอนันต์


เถ้ากุหลาบ (ทมยันตี)
ช่อง 7 ปี 2541 (กันตนา) จอนนี่ แอนโฟเน่, นุสบา วานิชอังกูร, อภิชาติ พัววิมล, ไบรอน บิชชอพ, กาญจนา จินดาวัฒน์, จุฑาทิพย์ ครุธามาศ, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, เปียเชอร์ คริสเตนเซ่น, แวร์ โซว, อาภาภรณ์ กรทิพย์, โยโกะ ทาคาโน่, นัย สุขสกุล


เถาวัลย์สวาท (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 5 ปี 2524 (รัศมีดาวการละคร) นิรุตต์ ศิริจรรยา, รัชนู บุญชูดวง, เอกลักษณ์ ยลระบิล, นวลปรางค์ ตรีชิต

 

Advertisements