ต เต่า ಏ

ตกกระไดหัวใจพลอยโจน (กนกวลี) ช่อง 3 ปี 2545 (เอ็กแซ็กท์) เจษฎาภรณ์ ผลดี, คัทลียา แมคอินทอช, เจมี่ บูเฮอร์, นาเดีย นิมิตรวานิช, สุริวิภา กุลตังวัฒนา


ต้นรัก (นราวดี) ช่อง 7 ปี 2544 (ดีด้า) นุ่น-วรนุช วงศ์สวรรค์, เขตต์ ฐานทัพ, ไพโรจน์ สังวริบุตร, อภิรดี ภวภูตานนท์, วิชญ จารุจินดา, อัญชิสา เลี่ยวไพโรจน์, บรรเจิดศรี ยมาภัย, มารศรี อิศรางกูรฯ, ศักราช ฤกษ์ธำรงค์, บริพัทธ์ ชัยภูมิ, มาฬิศร์ เชยโสภณ


ต้นรักดอกงิ้ว (นันทนา วีระชน)
ช่อง 5 ปี 2544 (จัดโดย ยุรนันท์ ภมรมนตรี) จอนนี่ แอนโฟเน่, สิเรียม โอแกน, พล ตัณฑเสถียร, จิตติมา สำเภาทอง, วรรณษา ทองวิเศษ, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, สุวินิต ปัญจมะวัต, ปีเตอร์ ธูสตระ, ดวงตา ตุงคะมณี, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง, น้อย โพธิ์งาม, ด.ช. เบ็ตโต้ ซูทส์, ด.ญ. ณิชา ล็อกพิช, สมบัติ เมทะนี, ดารุณี กฤตบุญญลัย, สุเชาว์ พงษ์วิไล, นิเวศน์ กันไทยราษฎร์, ตรีนุช ทิมเจริญ, อารีย์สรวง นิลวรรณ, โอ ชมพูนุช, ลิซ่า ดิแนน

ช่อง 5 ปี 2537 — ใช้ชื่อเรื่อง ดงดอกไม้ — (มีเดีย ออฟ มีเดียส์) ธานินทร์ ทัพมงคล, รักษ์สุดา สินวัฒนา, กรรชัย กำเนิดพลอย, ภัทรา ทิวานนท์

ช่อง 3 ปี 2530-31 — ใช้ชื่อเรื่อง ไฟเสน่หา — นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ชัยรัตน์ จิตรธรรม, จารุณี สุขสวัสดิ์, จริยา สรณคม, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ดวงตา ตุงคะมณี


ต้นร้ายปลายรัก (จากนวนิยายเรื่อง ใบไม้สีเหลือง ของ แมน สุปิติ) ช่อง 3 ปี 2543 วรุต วรธรรม, หญิง-ณัชชา รุจินานนท์


ต้นส้มแสนรัก
ช่อง 3 ปี 2529 สุเชาว์ พงษ์วิไล, สุกัญญา นาคสนธิ์, ลลิตา ปัญโญภาส, ธีรเดช วงศ์พัวพัน

ช่อง 5 ปี 2534 (ดีเดย์ เอนเตอร์เทนเมนท์)


ตม (ดินสอดำ) ช่อง 3 ปี 2547 ภัทราวดี มีชูธน, ธนากร โปษยานนท์, รินลณี ศรีเพ็ญ, สราวุฒิ มาตรทอง, นภัสกร มิตรเอม, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, อาภรณ์ ทิชากร, รัญญา ศิยานนท์, ชนานา นุตาคม, ศานติ สันติเวชชกุล


ต้มยำลำซิ่ง (SANCTUARY) ช่อง 3 ปี 2555 (บรอดคาซท์) ทฤษฎี สหวงษ์, อารยา เอ ฮาร์เก็ต, นิธิ สมุทรโคจร, ญาญ่าญิ๋ง-รฐา โพธิ์งาม, มิณฑิตา วัฒนกุล, ภัทรภณ โตวุ่น, วรนันท์ จันทรัศมี, สุนารี ราชสีมา, เนาวรัตน์ ยุตะนันท์, ชาติชาย งามสรรพ์, สุเมธ องอาจ, ธงธง มกจ๊ก, ศิริพร อยู่รอด, เกริก ชิลเลอร์, เอ เชิญยิ้ม, ต๋อง ชวนชื่น, กัจนฐานียา, พริมรตา เดชอุดม, เศรษฐา ศิระฉายา, ยุวดี ไทยหิรัญ, กอกสุข จารุจินดา, สถาพร นาควิลัย, ปวีณา ชารีฟสกุล, เจเน็ท เขียว, จรรยา ธนาสว่างกุล, ด.ช. ภัทรกร ประเสริฐเศรษฐ, ด.ญ. คริษฐา ฮาวล์, ไผ่ พงศธร, จีรวรรณ สอนสะอาด, วัชรินทร์ พลอยงาม, ธนิดา ไชยกิตติ (ออกอากาศ 10 ม.ค. 2555 จ-อ)


ตราบดินสิ้นฟ้า ช่อง 3 ปี 2535 บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, นาตยา จันทร์รุ่ง, ตฤณ เศรษฐโชค, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์


ตราบใดหัวใจยังเต้น (นันทนา วีระชน) ช่อง 3 ปี 2539


ตราบาปสีขาว (ทีมเอ็กแซ็กท์) ช่อง 5 ปี 2553 (เอ็กแซ็กท์) ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, นัท มีเรีย, โสภิตนภา ชุ่มภาณี, สิงหรัตน์ จันทร์ภักดี (สิงโต เดอะสตาร์ 5), ธนิดา ธนวัฒน์, ปานวาด เหมมณี, เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, สถาพร นาควิไล, สกาวใจ พูนสวัสดิ์, อรัญญา นามวงศ์, ตฤณ เศรษฐโชค, ภาณุภัทร์ สุกัลยารักษ์, ปาริชาติ รักมาก, เคน ลิมกานน, จุ๊บจิ๊บ เชิญยิ้ม, สร้อย สารคาม, มยุริญ ผ่องผุดพันธุ์, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, สินีนาฏ โพธิเวส (เริ่ม 3 ส.ค. – 20 ก.ย. 2553 รวม 28 ตอน จ-พฤ)


ตราบฟ้า สิ้นดาว สาวแก่ (วิลักษณา) ช่อง 3 ปี 2546 (ยูม่า 99) จันจิรา จูแจ้ง, บุษกร พรวรรณะศิริเวช, ธนากร โปษยานนท์, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์, ณัฐพล ลียะวณิช


ตราบสิ้นดินฟ้า (จาก ชั่วฟ้าดินดับ ของพนมเทียน)
ช่อง 5 ปี 2551 (Exact) คัทลียา กระจ่างเนตร, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์, วิทวัส สิงห์ลำพอง, เมย์ เฟื่องอารมย์, ณหทัย พิจิตรา, กัญญา ลีนุตพงษ์, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, ปราบ ยุทธพิชัย, รอง เค้ามูลคดี, วนิดา แสงสุข, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ

ช่อง 7 ปี 2525 — ใช้ชื่อเรื่อง ชั่วฟ้าดินดับ — สีตลา เรืองศิริ, อัศวิน รัตนประชา


ตราไว้ในดวงจิต (โบตั๋น – สุภา สิริสิงห)
ช่อง 7 ปี 2527 (ดาราวิดีโอ) นาท ภูวนัย, รัชนู บุญชูดวง, ด.ญ. วันวิสา ดำขำ, ด.ช. บอย เนติลักษณ์, ชาญวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร, ธิติมา สังขพิทักษ์

ช่อง 7 อู๋-นวพล ภูวดล, วิภาวดี กาศสกุล, ด.ญ. เบเบ้ ธัญชนก, ด.ช. นนท์ หงษ์มานพ


ตลาดน้ำดำเนินฯ…รัก (คนเมืองโอ่ง) ช่อง 7 ปี 2548 (559 ออนแอร์) ภาณุ สุวรรณโณ, วรัทยา นิลคูหา, ไพโรจน์ สังวริบุตร, กาญจนาพร ปลอดภัย, ณัฏฐริณีย์ กรรณสูต, สิทธิพร นิยม, วิศวะ กิจตันขจร, ชญาณ์ทิพย์ รวงผึ้งทอง


ตลาดน้ำดำเนินฯ…รัก ภาค 2 (คนเมืองโอ่ง) ช่อง 7 ปี 2551 (559 ออนแอร์) รพีภัทร เอกพันธ์กุล, สาวิกา ไชยเดช, ตะวัน จารุจินดา, ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์, ชัชฎาภรณ์ ธนันทา, ไปรมา รัชตะ, ปัทมา ปานทอง, นันทศัย พิศลยบุตร


ตลาด โรงเจ ลิเก ความรัก ช่อง 7 ปี 2546 อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, ไดอาน่า จงจินตนาการ, อภิชาต พัวพิมล, โน้ต เชิญยิ้ม, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เชษฐวุฒิ วัชรคุณ, เท่ง เถิดเทิง, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, พิมพ์พรรณ บูรณพิมพ์


ตลาดอารมณ์ (อุปถัมภ์ กองแก้ว)
ช่อง 5 ปี 2526 วิฑูรย์ กรุณา, วรารัตน์ เทพโสธร, ดวงชีวัน โกมลเสน, วิยะดา อุมารินทร์, สุเชาว์ พงษ์วิไล

ช่อง 3 ปี 2528 ดิลก ทองวัฒนา, ธิติมา สังขพิทักษ์, ลินดา ค้าธัญเจริญ, สมภพ เบญจาธิกุล, วรารัตน์ เทพโสธร, จีระศักดิ ปิ่นสุวรรณ

ช่อง 5 ปี 2554 (เอ็กแซ็กท์) ชาคริต แย้มนาม, ปิยธิดา วรมุกสิก, ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, รัฐศาสตร์ กรสูต, วรรณรท สนธิไชย, แอริน ยุกตะทัต, ดวงตา ตุงคะมณี, สันติสุข พรหมศิริ, ชนิดาภา พงศ์ศิลป์พิพัฒน์, ศุภกิจ บัวงาม, ดิลก ทองวัฒนา (ออกอากาศ 3 มี.ค. – 13 เม.ย. 2554 รวม 24 ตอน จ-พฤ)


ตองหนึ่ง (๑๑๑) (น้ำอบ) ช่อง 7 ปี 2539 (ดาราวิดีโอ) สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, บิลลี่ โอแกน, รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์, ธวัชชัย สัจจะกุล, ติ๊ก ชีโร่, นฤเบศร์ จินปิ่นเพชร, ธเนศ ฉิมท้วม, อุทุมพร ศิลาพันธ์, เศรษฐา ภัทรพงษ์, ครรชิต ขวัญประชา, ดวงฤดี พูนพัฒน์, ลัดดาวัลย์ เรืองสำราญ


ต้อยติ่ง ช่อง 4 รอง เค้ามูลคดี, กนกวรรณ ด่านอุดม


ตะกายดาว ช่อง 9 ปี 2532 (แกรมมี่) เศรษฐา ศิระฉายา, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล (ละครจบในตอน)


ตะรุเตา ช่อง 7 ปี 2531 (กันตนา) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, นพพล โกมารชุน, จารุณี สุขสวัสดิ์, รัชนี ศิระเลิศ, มานพ อัศวเทพ, ส. อาสนจินดา


ตะลอนทัวร์ ช่อง 5 ปี 2539 ปิยธิดา วรมุกสิก, ลีโอ พุฒ, กรรชัย กำเนิดพลอย (แกรมมี่ เทเลวิชั่น ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)


ตะวันขึ้นที่อ่าวพังงา (เพ็ญแข วงศ์สง่า)
ช่อง 5 (รัชฟิล์ม) ครรชิต ขวัญประชา, เมตตา รุ่งรัตน์, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต

ช่อง 5 ปี 2530 นพพล โกมารชุน, จริยา สรณคม


ตะวันชิงพลบ (โบตั๋น)
ช่อง 7 ปี 2534 (ดาราวิดีโอ) ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, ธนาภรณ์ รัตนเสน, อรพรรณ พานทอง, ปัญญา นิรันดร์กุล, ปัทมา ปานทอง, สุรศักดิ์ วงศ์ไทย

ช่อง 7 ปี 2549 (กันตนา) เขตต์ ฐานทัพ, อุษามณี ไวทยานนท์, ปาลิตา โกศลศักดิ์, วันชัย เผ่าวิบูล, อรัญญา นามวงศ์, วัชรชัย สัตยพิทักษ์, ศิริพิชญ์ กฤษะเศรณี, อาณา รัตนพันธ์, ศิริวรรณ สกุล, โรวีนา เค็นเนตต์ฅ, ปทุมวดี เค้ามูลคดี, วิยะดา อุมารินทร์, นวลปรางค์ ตรีชิต, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, พิชชาภรณ์ รัตนานนท์


ตะวันเดือด (ณพุทธ สุศรีฯ) ช่อง 3 ปี 2554 (เมตตาและมหานิยม) ปริญ สุภารัตน์, ธนวรรธ์ วรรธนภูติ, อุรัสยา เสปอร์บันด์, ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง, ศรันยู ประชากริช, จอนนี่ แอนโฟเน่, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์, สมชาย เข็มกลัด, ดอม เหตระกูล, ศรสุทธา กลั่นมาลี, สมจิตร จงจอหอ, ดลกมล ศรัทธาทิพย์, สมเล็ก ศักดิกุล, เกศริน เอกธวัชกุล, พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์, ฐิการินทร์ ยอดธนาสวัสดิ์, รณวีร์ เสรีรัตน์, จาตุรงค์ โกลิมาศ, ณฐกร ไตรกิศยเวช, จอน บราโว่, ณัฐพล มิเกลลี่, พลภัทร เวลส์ช, ปราปต์ปฏล สุวรรณบาง, สรวุฒิ เจริญเชื้อ, โสฬศ อรรถศิริ, ด.ช. ชัน สกลนคร, นพพล โกมารชุน, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, สินจัย เปล่งพานิช, ฑิชากร เปล่งพานิช, เอก โอรี, ภูมัย โชติธนวิชช์, ชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา, ไชย ขุนศรีรัตนา, ธนิตย์ จิตต์นุกูล, ดุสิตา อนุชิตชาญชัย, ด.ญ. นารารัศมี พุ่มสุโข, ด.ช. ชินพรรธน์ กิตติชัยวรางกูร, ด.ช. อชิต ธนวัฒน์, ด.ช. นพพันธ์ จันทรศร, ภาวัช จารุนภัทร์, เขียว คาราบาว, ชลัฏ ณ สงขลา, ปัทมะ เปล่งวานิช, นนทรีย์ นิมิบุตร, วโรภาส นิมิบุตร (ออกอากาศ 14 ส.ค. – 18 ก.ย. 2554 รวม 16 ตอน ศ-ส-อา)


ตะวันตกดิน (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 7 ปี 2523 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ผดุงศรี โสภิตา

ช่อง 5 ปี 2535 (ดีเดย์ เอนเตอร์เทนเมนท์) กษาปณ์ จำปาดิบ


ตะวัน ตัด บูรพา (นิพนธ์ ผิวเณร, ประโยชน์ สุขศรีเจริญ) ช่อง 5 ปี 2544 (Exact) ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, เจษฎาภรณ์ ผลดี, พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร, อินทิรา แดงจำรูญ, พนมกร ตังทัตสวัสดิ์, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์, อรรถพร ธีมากร, โยโกะ ทาคาโน่, จรัล มโนเพ็ชร, โกวิท วัฒนกุล, อภิชาติ หาลำเจียก, กำธร ทัพคัลไลย, วิศิษฐ์ ยุตติยงค์, นพพร กำธรเจริญ, เพทาย เกิดผล, เชษฐวุฒิ วัชรคุณ, ผจญ ดวงขจร, ภคชนท์ โวอ่อนศรี


ตะวันทอแสง (ปิยะพร ศักดิ์เกษม)
ช่อง 7 ปี 2540 (ดาราวิดีโอ) สุวนันท์ คงยิ่ง, พีท ทองเจือ, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, ภานุเดช วัฒนสุชาติ, ณัฏฐริณีย์ กรรณสูต, คงกระพัน แสงสุริยะ, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, อัจฉรา เหลืองสวัสดิ์, ภัทรี ชนะศักดิ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ศิรินันท์ โรจนธรรม, ฉันทนา กิติยาพันธ์, ชมพูนุช ปิยธรรมชัย, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, อาทิตย์ ณ ชุมพร, สุรจิต บุญญานนท์, เศรษฐา ภัทรพงษ์, เสาวนีย์ เจิมงามพริ้ง, พรรณี โต๊ะนายี, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, สุวัชชัย สุทธิมา, เด่นนภา จันทร์ยงค์


ตะวันยอแสง (เสนีย์ บุษปะเกศ)
ช่อง 3 ปี 2521 ดวงใจ หทัยกาญจน์, สมภพ เบญจาธิกุล, รัชนี จันทรังษี, อดุลย์ ดุลยรัตน์

ช่อง 3 ปี 2540 (ทีวีซีน) พิม-ซอนญ่า คูลลิ่ง, ตั้ว-ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, จารุณี สุขสวัสดิ์, มยุรา เศวตศิลา, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, ปวีณา ชารีฟสกุล, อภิชาติ พัววิมล, ศรัณย์ สาครสินธุ์, จุฑามาศ จันทศร, ขวัญฤดี กลมกล่อม

ช่อง 7 ปี 2553 (ดีด้า) วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, เขมนิจ จามิกรณ์, นนทพันธ์ ใจกันทา, ชวนภ โพธิ์ประเสริฐ, ทับทิม-อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์, ปัณฑิตา เคาวเวลล์, ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส, วรภร เลิศเกียรติไพบูลย์, ดิลก ทองวัฒนา, กชกร นิมากรณ์, เอกพัน บรรลือฤทธิ์, อภิรดี ภวภูตานนท์, ทนงศักดิ์ ศุภการ, รชนีกร พันธุ์มณี, ทองขาว ภัทรโชคชัย, ดารณีนุช โพธิปิติ, วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง, น้อย โพธิ์งาม, อมต อินทานนท์, บอล เชิญยิ้ม, ด.ญ. สุพัณณิตา ก่อเกษมวงศ์, ด.ช. ธนบดี ชูโชติ, มัฏสิกาญจน์ ทอรี, ด.ช. ภูริต เมธีสุทธิภัทร


ตะวันรุ่ง…ที่ทุ่งกระทิง (ประยูร วงษ์ชื่น) ช่อง 7 (โชอิง) เขตต์ ฐานทัพ, เมษ์-บัณฑิตา ฐานวิเศษ, อัครพล ทองธาราดล, สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ, อาริษา วิลล์, เอลิกา พลอยอัมพร, เดือนเต็ม สาลิตุล, มานพ อัศวเทพ, ภารดา พัฒนหิรัญ, เมธี อมรวุฒิกุล, ติ๊ก ชิโร่, โอลิเวอร์ บีเวอร์, ราตรี วิทวัส


ตะวันลับฟ้า (โสภาค สุวรรณ)
ช่อง 7 ปี 2527 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, กาญจนา จินดาวัฒน์, ปรัชญา อัครพล, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, ชลิต เฟื่องอารมย์, วิยะดา อุมารินทร์, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์

ช่อง 3 ปี 2542 (เมกเกอร์ กรุ๊ป) สิริยากร พุกะเวส, จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, ชาย-ชาติโยดม หิรัณยัษฐิติ, คงศักดิ์ เจริญจันทร์, ศานันทินี พันธุ์ชูจิตร, เขมสรณ์ หนูขาว


ตั้งไข่ล้ม พรหมไม่ลิขิต (เค้าโครงเรื่องจาก บทภาพยนต์เรื่อง เจ้าชายไข่ปิ้ง โดย กมลวรรณ สรรเพชร) ช่อง 7 ปี 2542 (ดาราวิดีโอ) บรู๊ค-ดนุพร ปุณณกันต์, กบ-สุวนันท์ คงยิ่ง, ดวงตา ตุงคะมณี, สุรวุท ไหมกัน, มยุริญ ผ่องผุดพันธุ์, ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง, อรสา อิศรางกูรฯ, ธิติยา นพพงษากิจ, จิระวดี อิศรางกูรฯ, ชมพูนุช ปิยธรรมชัย, ด.ช. ศิรวิชญ์ สังวริบุตร, อารีย์สรวง นิลวรรณ


ตัวประกอบอดทน ช่อง 9 ปี 2531 ธงชัย ประสงค์สันติ


ตากสินมหาราช (แรเงา) ช่อง 3 ปี 2550 (มหากาพย์) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, สินจัย เปล่งพานิช, พิสมัย วิไลศักดิ์, สรพงษ์ ชาตรี, ธนา สินประสาธน์, นภัสกร มิตรเอม, ถั่วแระ เชิญยิ้ม, บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, ศานติ สันติเวชชกุล, ทองขาว ภัทรโชคชัย, แจ๊ค ไอเฟล, อภิชาติ ชูสกุล, สาลินี ภักดีผล, สุภาวดี อรรคนิตย์, สริญญา บาโรส, วรวีร์ ธุมชัย, ปณิธาน สังข์ประเสริฐ, มาเรีย เกตุเลขา, ด.ช. คงสวัสดิ์ แก้วเรียน, มงคล สมประเสริฐสุข, วรานันต์ ยูสานนท์, ราม ราชพงษ์, มีศักดิ์ นาครัตน์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, รอง เค้ามูลคดี, ครีม-ชลธิชา บุญเรืองขาว, ไอริณ ศรีแก้ว, สมบัติ เมทะนี, วสันต์ กรรณภูติ, เมธี อมรวุฒิกุล, ศักราช ฤทธิ์ธำรงค์, ปราบต์ปฎล สุวรรณบาง, สมเจตน์ สอาด, นิเวศน์ กันไทยราษฎร์, ชุมพร เทพพิทักษ์, ศิรคุปต์ เมทะนี, กรุง ศรีวิไล


ต่างฟ้าตะวันเดียว (วลัย บุปผา, นภสร นภรัชฏ์) ช่อง 3 ปี 2549 (หนุก หนาน) เจษฎาภรณ์ ผลดี, เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, ธนกฤต พานิชวิทย์, คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์, ดิลก ทองวัฒนา, ชลวิทย์ สุขอุดม, กรุง ศรีวิไล, นภดล ดวงพร


ต่างเวลา ช่อง 7 (ดีด้า) อู๋-นวพล ภูวดล, แพร-พรรัมภา สุขได้พึ่ง


ตาดูดาว เท้าติดดิน ช่อง 7 (ดาราวีดีโอ) พอล ภัทรพล ศิลปาจารย์, จุ๋ย-วรัทยา นิลคูหา (ปิดกล้อง ปี 2546) (ไม่ได้ออกอากาศ)


ตาเบบูญ่า (กลุ่มกระดาษพ่อ ดินสอแม่) ช่อง 5 ปี 2542 (เทเลไฟฟ์) ธัญญา โสภณ, ภัทรา ทิวานนท์, ภัสสร บุญยเกียรติ, ธีรพงษ์ เหลียวรักวงศ์, ทราย เจริญปุระ, ปัฐวี บัววิรัตน์, วรรณวิสา นาคะเต, นึกคิด บุญทอง, วรานันท์ ยูสานนท์, กษมา นิสสัยพันธ์, ชุลีพร ดวงรัตนตรัย, ปราปต์ ปฏล, ปัทมา ปานมอง, กฤษกร ภูมิรัตน์


ตามจับตามจีบ ช่อง 3 ปี 2543 ดอม เหตระกูล, เบนซ์-พรชิตา ณ สงขลา


ตามรอยพ่อ (หยก บูรพา) ช่อง 9 ปี 2550 (บริษัท ทูแฮนส์) นิรุตต์ ศิริจรรยา, พล ตัณฑเสถียร, นก-ชลิดา เถาว์ชาลี, เมย์-หทัยทิพย์ กังพานิช, ด.ช. อัศวภูมิ เปรมกมล, กล้วย เชิญยิ้ม, ปิยะมาศ โมนยะกุล, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ, อนุสรา วันทองทักษ์, นลินธารา โฮเลอร์, สักกทัศน์ กุลไพศาล (อยู่กับก๋ง ภาค 2)


ตามรอยรัก (นันทนา วีรชน จากเรื่อง แม่เมือง) ช่อง 7 ปี 2542 (กันตนา) จารุณี สุขสวัสดิ์, อภิรดี ภวภูตานนท์, สันติสุข พรหมศิริ, ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์, สายธาร นิยมกาญจน์, ดนัย จิรา, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, ศราวุธ นวแสงอรุณ, เจจินตัย อันติมานนท์, ศิริพิชญ์ กฤษณะเศรณี, เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์, พรสุดา ต่ายเนาว์คง, วสันต์ กรรณภูติ, ไบรอน บิชชอพ, เขมสรณ์ หนูขาว, รสริน จันทรา มานพ อัศวเทพ, นิเวศน์ กันไทยราษฎร์, ไกรลาศ เกรียงไกร, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สินีนาฏ โพธิเวส


ตามรักคืนใจ (กิ่งฉัตร)
ช่อง 3 ปี 2541 (ยูม่า 99) ปูเป้-รามาวดี สิริสุขขะ, อู๋-ธนากร โปษยานนท์, ออฟ-พงพัฒน์ วชิรบรรจง, นาถยา แดงบุหงา, นพชัย มัททวิวงศ์, ชไมพร สิทธิวรนันท์, ทนงศักดิ์ ศุภการ, รุ้งทอง ร่วมทอง, วัชรเกียรติ บุญภักดี, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ, เมธี อมรวุฒิกุล, ดารณีนุช โพธิปิติ, สมบัติ เมทะนี, ศักราช ฤกษ์ธำรง, มาเรีย เกตุเลขา, จุฑาทิพย์ คิดการดี


ตามรัก…ตามล่า (ชูวงศ์ ฉายะจินดา)
ช่อง 5 ปี 2536-37 (ดีเดย์ เอนเตอร์เทนเมนท์ + Muser Music Service)

ช่อง 7 ปี 2545 (ดีด้า) แพท-พัสสน ศรินทุ, อารยา เอ ฮาร์เก็ต


ตามล่า…หารัก ช่อง 7 ปี 2538 (ดาวเรืองสตูดิโอ) สกาวใจ พูนสวัสดิ์


ตามหัวใจไปสุดหล้า (นิดา) ช่อง 3 ปี 2540 (รีไมนด์) ลลิตา ปัญโญภาส, วิลลี่ แมคอินทอช, รอน บรรจงสร้าง, ธัญญา โสภณ, ขวัญฤดี กลมกล่อม, พิทยา ณ ระนอง, ชุดาภา จันท์เขตต์, กนกพร โลศิริ, สมเจตน์ สอาด, อรสา พรหมประทาน, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, สมภพ เบญจาธิกุล, ชูศักดิ์ สุธีรธรรม, ดารณีนุช โพธิปิติ, สมควร กระจ่างศาสตร์, ด.ช. ไพศาล ประสานพงศ์, ด.ญ. ธันย์ชนก นาคปานเสือ, ด.ช. สุทธิศักดิ์ ธรรมยิ่งยง


ตารีบุหงา (จากเค้าโครงเรื่อง หาดนางรอ ของ ปัญจพงศ์ คงคาน้อย) ช่อง 5 ปี 2547 (เอ็กแซ็กท์) จอนนี่ แอนโฟเน่, บุษกร พรวรรณะศิริเวช, อริศรา วงศ์ชาลี, คงกระพัน แสงสุริยะ, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, ฟร้อนท์ มอนโกเมอรี่, สีหนุ่ม เชิญยิ้ม, ฉันทนา กิตติยพันธ์, วิชัย จงประสิทธิพร, ไกรลาศ เกรียงไกร, สุริยัน อริยวงศ์โสภณ


ตำรวจเหล็ก (คมสัน) ช่อง 7 ปี 2553 (โคลีเซี่ยม ซินีเพล็กซ์) กอล์ฟ-อัครา อมาตยกุล, เกรซ กาญเกล้า, อานัส ฬาพานิช, จิลล์ โรเจอร์, ธันญ์ ธนากร, อาริษา วิลล์, อุษณีย์ วัฒฐานะ, กี้-รฐกร สถิรบุตร, โอลิเวอร์ บีเวอร์, รมิดา ประภาสโนบล, ปราปต์ปฏล สุวรรณบาง, อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา, สรพงษ์ ชาตรี, ชุมพร เทพพิทักษ์, ชูษี เชิญยิ้ม, ชาลี กรรณสูต, เอกพงษ์ ผูกพัน, อิทธิกร สาธุธรรม, อติรุจ สิงหอำพล, จ๊อบ ก๊อปปี้แมน, เอกณรินทร์ ปุผาลา, เจจินตรัย อันติมานนท์, นึกคิด บุญทอง, สกล มงคลเกตุ, อรวรา เพ็งพารา, จักรกฤษณ์ กนกพจนานนท์, ไปยาพิณ เจริญวิชิตไชยเดช, วิภารัตน์ แจ้งสว่าง, อมรภัค วามะศิริ, โปรย ซุปเปอร์โจ๊ก, ธิติวัฒน์ ธนวัฒน์ภัทรกุล, วรุณศิริ นวขันทอง, ณัชพิมพ์ ศุภนิมิตตระกูล, ด.ญ. รมิตา รัตนภักดี, นาท ภูวนัย, ยอดชาย เมฆสุวรรณ (ออกอากาศ 4 ธ.ค. 2553 ศ-ส-อา)


ตำรับรัก (ชูวงศ์ ฉายะจินดา)
ช่อง 7 ปี 2532 (ดาราวิดีโอ) บดินทร์ ดุ๊ก, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, ตวงสิทธิ์ เรียมจินดา, ปิยะดา เพ็ญจินดา, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, จามจุรี เชิดโฉม, พรสุดา ต่ายเนาว์คง, ชลวิทย์ สุขอุดม, วทัญญู มุ่งหมาย, ทัศนีย์ สีดาสมุทร, ชาลินี ดารา, ชาญ วรานุรังษี, กฤติยาภรณ์ ตรีรัตนพันธุ์, สมชาย สามิภักดิ์, ศิรินภา สว่างล้ำ, ชัย ราชพงษ์, จิตตรา จำเริญศักดิ์, สมยศ เปรมอนันต์, นัยนา คชแสง, ราชิต ชูเมือง, วิไลลักษณ์ ไวงาน, เมฆ เมืองกรุง, กนกวรรณ พลอยชัด

ช่อง 3 ปี 2542 (ชลลัมพี) วรรธนะ กัมทรทิพย์, เบนซ์-พรชิตา ณ สงขลา, ธีรศักดิ์ พันธุจริยา, พรวิภา ปฐมากินันท์, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, ดุสิตา อนุชิตชาญชัย, โชคชัย เจริญสุข, ปรางค์วลัย เทพสาทร, กีรติ เทพธัญญ์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, วรรณเลขา ชาญเลขา, ธัญญารัตน์ โลหะนันท์, อภิชาติ หาลำจียก, อดุลย์ ดุลยรัตน์, รสริน จันทรา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, นิออน อิสรา, กิตติพันธุ์ พุ่มสุโข, อัจฉรา ทองเทพ, สมยศ เปรมอนันต์, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ปทุมวดี โสภาพรรณ, วิศิษฐ์ ยุติยงศ์, อรสา พรหมประทาน


ตี๋ตระกูลซ่ง (เพ็ญศิริ) ช่อง 3 ปี 2549 (ทีวีซีน) อธิชาติ ชุมนานนท์, บัวชมพู ฟอร์ด, ดนัย จารุจินดา, ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, ปองศักดิ์ รัตนพงษ์, พลอยไพริน คาวันดี, ไมค์ กิ่งโพยม, พิมพร จงอุทัยไพศาล, สาวิตรี สามิภักดิ์, อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, พิศมัย วิไลศักดิ์, เศรษฐา ศิระฉายา, อุทุมพร ศิลาพันธ์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ชลิต เฟื่องอารมย์


ตี๋ใหญ่ (พล.ต.ท. สมเกียรติ พ่วงทรัพย์)
ช่อง 5 ปี 2528 (คณะส่งเสริมศิลปิน-กันตนา) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, สมพล กงสุวรรณ, มารศรี อิศรางกูรฯ, ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์, เทอดพร มโนไพบูลย์, วิทยา สุขดำรงค์, นพดล มงคลพันธ์, ยมนา ชาตรี, รสริน จันทรา, เฉลา ประสพศาสตร์, ยอดสร้อย โกมารชุน, ขนิษฐา วัชโรบล, ภาคภูมิ สายสุดใจ, ธงชัย ประสงค์สันติ, น้ำเงิน บุญหนัก, บุญส่ง ดวงดารา, อลิศ คริสตัน, บุญเลิศ กระบวนแสง, ราม ราชพงษ์, ปวีณา ชารีฟสกุล, สมมาตร ไพรหิรัญ, กฤษณ์ ศุกระมงคล, ภูมัย โชติธนวิชช์, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, ชูศักดิ์ สุธีรธรรม, วุฒิ คงคาเขต, ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก, โกร่ง กางเกงแดง, นภาพร หงสกุล, สันติสุข พรหมศิริ

ช่อง 3 ปี 2542 (อาร์เอส) ศรราม เทพพิทักษ์, นิติพันธ์ ทวีศรี, ธีระพงศ์ เหลียวรักวงศ์, มนตรี เจนอัษร, เดือนเต็ม สาลิตุล, จาตุรงค์ โกลิมาศ, อุบลวรรณ บุญรอด, ทองขาว ภัทรโชคชัย, วิทิต แลต, ทิฐิ พุ่มอ่อน, ธนพงศ์ คล้ายพงษ์พันธ์, สมเจตน์ สะอาด, เขมสรณ์ หนูขาว, วรานันท์ ยูสานนท์, ปราบ ยุทธพิชัย, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, สายันห์ จันทรวิบูลย์, เอก โอรี, สามารถ พยัคฆ์อรุณ, อรุณ ภาวิไล, นฤเบศร์ จินปิ่นเพชร


ตึกฝรั่ง


ตุ๊กแก ช่อง 7 ปี 2526 (กันตนา) รสริน จันทรา


ตุ๊กตา ช่อง 3 ปี 2526 ดวงใจ หทัยกาญจน์, ญานี ตราโมท, อาจารี กุลไพจิตร, ขวัญฤดี กลมกล่อม


ตุ๊กตา (วาณิช จรุงกิจอนันต์) ช่อง 7 ปี 2531 (ดาราวิดีโอ) นิรุตติ์ ศิริจรรยา, มยุรา ธนบุตร, ด.ญ. กัญญาลักษณ์ บำรุงรักษ์, ด.ญ. มารยาท คำนึงเนตร, ฐาปนีย์ อุไรศรี


ตุ๊กตามนุษย์ (ศรีฟ้า ลดาวัลย์) ช่อง 3 ปี 2537 จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, ภานุเดช วัฒนสุชาติ, กรรชัย กำเนิดพลอย, บุญพิทักษ์ จิตต์กระจ่าง, อังคณา ทิมดี, ติ๊ก กลิ่นสี, พิสมัย วิไลศักดิ์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, สมภพ เบญจาธิกุล, อดุลย์ ดุลยรัตน์, อนุวัตร สุวรรณสาโรธ, ดวงสุดา, ปิยะพงษ์ คำภากุล, จันทนา ศิริผล, พิมพ์พรรณ บูรณพิมพ์, ด.ญ. บุศรินทร์ มโหทาน, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สีดา พัวพิมล, พิมพ์แข กุญชรฯ


ตุ๊กตายอดรัก


ตุ๊กตาเริงระบำ (โสภี พรรณราย)
ช่อง 3 ปี 2537 (ฮูแอนด์ฮู) โจ-จิรายุส วรรธนะสิน, หมิว-ลลิตา ปัญโญภาส, นุติ เขมะโยธิน, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, บี-วัลวิภา โยคะกุล, รัชนก พูลผลิน, เกรียงไกร อุณหะนันท์, กษมา นิสสัยพันธ์, น้ำเงิน บุญหนัก, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, ยุวดี เรืองฉาย

ช่อง 7 ปี 2550 (ดีด้า) พอล-ภัทรพล ศิลปาจารย์, แพนเค็ก-เขมนิจ จามิกรณ์, บวรพจน์ ใจกันทา, รชนีกร พันธุ์มณี, เปรมสินี รัตนโสภา, นาท ภูวนัย, รัชนี ศิระเลิศ, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, บรรเจิดศรี ยมาภัย, มารศรี อิศรางกูรฯ, ภัทรนิษฐ์ โสภณอนันต์ชัย, ดิลก ทองวัฒนา


ตุ๊กตาโรงงาน (ตรี อภิรุม) ช่อง 3 ปี 2548 (เมกเกอร์ เจ) จอนนี่ แอนโฟเน่, รุจิรา ช่วยเกื้อ, พิศมัย วิไลศักดิ์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ไมเคิล พูพาร์ท, เมตตา รุ่งรัตน์ , ตระการ พันธุมเลิศ


ตุ๊กตาเสียกบาล ช่อง 3 ปี 2519 ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, เศรษฐา ศิระฉายา


เตมีย์ใบ้ ช่อง 3 ปี 2529 รัชนู บุญชูดวง, สมภพ เบญจาธิกุล, ดวงใจ หทัยกาญจน์, และ ดิลก ทองวัฒนา, อุทุมพร ศิลาพันธ์, สมควร กระจ่างศาสตร์


เต่ากินผักบุ้ง (กรุง ญ ฉัตร) ช่อง 3 ปี 2546 (ทีวี ธันเดอร์) เคลลี่ ธนพัฒน์, อาทิตยา ดิถีเพ็ญ, คงกระพัน แสงสุริยะ, ทัศนพรรณ สิริสุขะ, ภัคจิรา วรรณสุทธิ์


เติมรักให้เต็ม ช่อง 7 ปี 2538 (กันตนา) พิ้งกี้-สาวิกา ไชยเดช, ภัสสร บุณยะเกียรติ, รชนีกร พันธุ์มณี, ณัฐสิมา คุปตะวาทิน


เตียงวิวาห์ (อ. อรรถจินดา) ช่อง 7 ปี 2538 (ดาราวิดิโอ) จารุณี สุขสวัสดิ์, ณัฐพล กรรณสูต, ฟร้อนท์ มอนโกเมอรี่, น้ำเงิน บุญหนัก (ละครสั้นปากกาทอง)


แต่งกับงาน (กนกเรขา)
ช่อง 7 ปี 2532 (ดาราวิดีโอ) บิลลี่ โอแกน, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, อนันต์ บุนนาค, อรพรรณ พานทอง, ชลม์ประคัลภ์ จันทร์เรือง, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, พิศมัย วิไลศักดิ์, ดวงตา ตุงคะมณี, ธีระวัฒน์ ทองจิตติ, จามจุรี เชิดโฉม, เพิ่ม หงสกุล, สมชาย สามิภักดิ์, เยาวเรศ นิสากร, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, อำภา ภูษิต, เกษริน พูลลาภ, กฤติยา ศรีรัตพันธ์, ไสว ปิ่นแก้ว

ช่อง 3 ปี 2541 โจ-จิรายุส วรรธนะสิน, ปูเป้-รามาวดี สิริสุขะ, เมทนี บูรณศิริ, จริยดี ธรรมวิทย์, จุฑามาศ จันทศร, ไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย, เสนาลิง-สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์, อำภา ภูษิต, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, ดวงกมล ลิ่มเจริญ, ยุวดี เรืองฉาย, วิทยา เจตะภัย (ถนอม สามโทน), ศรัทธา ศรัทธาทิพย์, วิชัย จงประสิทธิ์พร, ด.ช. ปณิธาน นายะนทรกุล, อภัสรา โชติฐากร, ศลิษา พิมลมาศ, อรุณวดี ฉัตรเท, ต้อง-ชนากานต์ ผิวงาม


แตงสา กับ อาฉี (นรอินทร์) ช่อง 3 ปี 2547 (บ้านละคอน) ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, เมย์ เฟื่องอารมย์, สัจจากาจ จิตรพึงธรรม, สุวัจนี ไชยมุสิก, ดวงตา ตุงคะมณี, ดวงใจ หทัยกาญจน์, โจโจ้ ไมอ๊อกซี่, เกริก ชิลเลอร์, สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ, กฤตย์ อัทธเสรี, มนชญา ศรีสวัสดิ์, กมล ภู่วัฒนวนิชย์, พุทธชาด พงษ์สุชาติ, อำภา ภูษิต, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ณ หทัย พิจิตรา, ศนันท์ธร รักษ์อลงกต, แดนนี่ ศรีภิญโญ, จรรยา ธนาสว่างกุล


แต่ปางก่อน (แก้วเก้า)
ช่อง 3 ปี 2530 นก-ฉัตรชัย เปล่งพานิช, นก-จริยา สรณคม, นพพล โกมารชุน, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, ดวงตา ตุงคะมณี, อรสา พรหมประทาน, จารุวรรณ ปัญโญภาส, สุเชาว์ พงษ์วิไล, พิมพ์แข กุญชรฯ, อำนวย ศิริจันทร์, บุญส่ง ดวงดารา, ณัฐนี สิทธิสมาน, เกศินี วงภักดี, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, ยิ่งใหญ่ อายะนันท์, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, จุรี โอศิริ, สมมาตร ไพรหิรัญ, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, สุกัญญา นาคสนธิ์, สมควร กระจ่างศาสตร์, อัญชลี ชัยศิริ, อุเทน นุกเสน, สาคร วรรณะทอง

ช่อง 3 ปี 2548 (เมกเกอร์ กรุ๊ป) ศรราม เทพพิทักษ์, แอน ทองประสม, ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ, สกาวใจ พูนสวัสดิ์, เมย์ เฟื่องอารมย์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, นัฏฐา ลอยด์, รัชนก แสงชูโต, อภิชาติ หาลำเจียก, อาภาพร กรทิพย์, กรุณพล เทียนสุวรรณ, พิศมัย วิไลศักดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ธัญญา โสภณ, ดวงใจ หทัยกาญจน์, วรวุฒิ พงษ์ธีระพล, สมภพ เบญจาธิกุล, สมมาตร ไพรหิรัญ, รอน บรรจงสร้าง, พิมพ์แข กุญชรฯ, ถนอม นวลอนันต์, ศานติ สันติเวชชกุล, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ, ณัฐนี สิทธิสมาน


ไต้ฝุ่น ช่อง 7 ปี 2527 (กันตนา) จิตต์โสภิณ ลิมปิสวัสดิ์, สุกัญญา นาคประดิษฐ์, ประภาพันธ์ สุกาญจนะ, พนิดดา นิลรัตน์ ณ อยุธยา


ไต้ฝุ่นสุดซ่า สายฟ้าจอมกวน (ธรร นราธิป) ช่อง 9 ปี 2554 (กันตนา) อลิซ-อภัสนันท์ วรภิรมย์รักษ์, วิคเตอร์-กริชพล จารุศักดิ์, เกท-ตรีวรัตถ์ ชุติวัฒน์ขจรชัย, แชมป์-วศิษฏ์ ผ่องโสภา, ไบเบิ้ล-ผูภา รัตนรุ่งเรืองชัย, เอวีน่า-วาศินี ชมสวัสดิ์ (ออกอากาศ 30 มิ.ย. – 30 ส.ค. 2554 รวม 60 ตอน ทุกวัน)


ใต้ฟ้าตะวันเดียว Autumn Destiny (นวนิยาย ขอบฟ้าตะวันเดียว ของ นันทนา วีรชน) ช่อง 9 ปี 2553 (เอ-ศุภชัย ศรีวิจิตร) โอ้-มาริโอ้ เมาเร่อ รับบท คิม มิน โฮ, ฉัตร-ปริยฉัตร ลิ้มธรรมมหิศร รับบท วินดี้, พลอย-ภัสสร คงมีสุข รับบท จียุน, เอเอ รับบท แชกี, เมย์ เฟื่องอารมย์ รับบท วายอง, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, รัชนู บุญชูดวง, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ปู-นริสา พรหมสุภา, คิม คิ บอม (Kim Ki Bum) รับบท นำแจ, คิม คยอนแซ (Kim kyoung jae) (อีไล วง U-Kiss) รับบท จุนซู, ซู จองฮัก (chu-jong-hyuk) หรือ ไรอัน วงพารัน, ลีแฮวู (Lee Hae Woo) จาก F4 เกาหลี (ออกอากาศ 16 ม.ค. – 4 เม.ย. 2553 รวม 24 ตอน ส-อา)


ใต้ร่มเงารัก (พลอยชื่น) ช่อง 3 ปี 2548 (ทูอินวัน) ติ๊ก-กัญญารัตน์ จิรัชชกิจ, เอ็ม-อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, อุเทน คชน่วม, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, ภัสสร บุญยะเกียรติ, เกรียงไกร อุณหนันท์, นิรุติ สาวสุดชาติ


ใต้ร่มไม้เลื้อย เรือนศิรา (ปิยะพร ศักดิ์เกษม) ช่อง 7 ปี 2543 (ดาราวิดีโอ) ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ปรียานุช ปานประดับ, นาวิน เยาวพลกุล, เอิน-กัลยกร นาคสมภพ, ชไมพร จตุรภุช, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, อรอนงค์ ปัญญาวงศ์, สุรวุฑ ไหมกัน, เจจินตัย อันติมานนท์, ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย, อรัญญา นามวงศ์, อัญชลี ชัยศิริ, เกษริน พูนลาภ, ทัศนัย ชัยทรัพย์, ณัฐชยา ศรีวิบูลย์, เสาวนีย์ เจิมงามพริ้ง, ณัฏฐนิชา พันธุมจินดา, ลัดดาวรรณ์ มั่นคงดี, นงลักษณ์ ธารีถ้อย, สมาน มะลิซ้อน, มารศรี อิศรางกูรฯ, ชัชฎาภรณ์ ธนันทา, เจษฎา รุ่งสาคร, ด.ญ. ธีรณัฐ ยูสานนท์

Advertisements