ช ช้าง ♠

ชมพู่แก้มแหม่ม (สีสวลี)
ช่อง 3 ปี 2551 (เมคเกอร์ เจ) จินตหรา สุขพัฒน์, แมท-ภีรนีย์ คงไทย, นอต-วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์, กิตติคุณ สัมฤทธิ์พันธ์สุข, แอนเน็ท เธท, รัตนรัตน์ เอื้อทวีสุข, รัตนารัตน์ เอื้อทวีสุข, ชุดาภา จันท์เขตต์, อนันต์ บุนนาค, ดารณีนุช โพธิปิติ, นิลุบล อมรวิทวัส, สมชาย ศักดิ์กุล, ปีเตอร์ ธูนสตระ, โก๊ะตี๋ อารามบอย, บริบูรณ์ จันทร์เรือง, เบญจพล เชยอรุณ, โบ๊ต วิบูลย์นันท์, อัศนัย เทศทะวงศ์, สันติ ต้อยปาน


ชมพูเบิกฟ้า (ศรีฟ้า)
ช่อง 7 ปี 2537-38 (กันตนา) จิม-เจจินตัย อันติมานนท์, ชาช่า อัลเทอร์เมท, ทิพย์ ธรมมศิริ


ชมรมคิวปี๊ด
ช่อง 3 ปี 2540 เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล, สินิทรา บุณยศักดิ์ (ร้อยรสบทละคร)


ชมรมต่อต้านผู้หญิง
ช่อง 5 ปี 2531 (นิธิทัศน์ + สีบุญเรือง) วงฟอร์เอฟเวอร์

ช่อง 7 สุวนันท์ คงยิ่ง (ละครสั้น)


ชลธีพิศวาส (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 7 ปี2527 (ดาราวิดีโอ) เมธี บันเทิง, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ


ชลาลัย (ศรีฟ้า ลดาวัลย์)
ช่อง 9 ปี 2524 ลินดา ค้าธัญเจริญ, โกวิท วัฒนกุล, ปรัชญา อัครพล, ณัฐกานต์ เศรษฐบุตร, กัณฑรีย์ ณ สิมะเสถียร, กนกกาญจน์ เอกศศิธร

ช่อง 5 ปี 2534 (อัครมีเดีย) พิศาล อัครเศรณี, ชุติมา นัยนา, อรรถชัย อนันตเมฆ, กาญจนา จินดาวัฒน์, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, นิสา วงวัฒน์, ด.ช. วศิน มีปรีชา, สมรัชนี เกษร, ศิริวรรณ ทองแสง, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, เฉลา ประสพศาสตร์, วุฒิ คงคาเขตร, โสฬส อรรถศิริ, สุวิทย์ เวียงสีมา, วิชาวีร์ รังควร


ชวนฝันพนันรัก (วรางค์กร อัครเศรณี)
ช่อง 7 ปี 2541 (อัคร เอ็นเตอร์เทนเมนท์) เอกรัตน สารสุข, พัชราภา ไชยเชื้อ, องค์อร อัครเศรณี, ปิยะ เศวตพิกุล, สุภาภรณ์ แสงทอง, ดวาตา ตุงคะมณี, รอง เค้ามูลคดี, สมภพ เบญจาธิกุล, อัญชลี ชัยศิริ, รสริน จันทรา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, วีระชัย หัตถโกวิท, วีนัส มีวรรณ, ฟร้อนท์ มอนท์โกเมอรี่


ช่วยด้วยครับ! ผมรั(ล)กลูกสาวเจ้าพ่อ (วรเวช ดานุวงศ์)
ช่อง 8 ปี 2554 (อาร์เอส + เกโนไก) วรเวช ดานุวงศ์, กิ๊ฟซี่-วนิดา เติมธนาภรณ์, กวิน อิ่มอโนทัย, ธนา ลิมปยารยะ, ณัชชา เอกแสงกุล, ณภัทร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, เวนซ์ โฟลคอนเนอร์, กฤตย์ อัทธเสรี, ปิยะดา เพ็ญจินดา, วสันต์ อุตตมะโยธิน, นุ้ย เชิญยิ้ม, วัชรเกียรติ บุญภักดี, ยาว ลูกหยี, แอนนา ชวนชื่น


ช็อกโกแลต 5 ฤดู (สมภพ ผูกพันน้อย)
ช่อง 9 ปี 2553 (จีเอ็มเอ็ม) วรเวช ดานุวงศ์, น้ำชา-ชีรณัฐ ยูสานนท์, เต้ย-จรินทร์พร จุนเกียรติ, ฌอห์ณ จินดาโชติ, เฉลิมพล ทิฆัมพรธีระวงศ์, เปรมณัช สุวรรณานนท์, พงษ์พันธ์ เพชรบัณฑูร, ณฉัตร จันทพันธ์, กฤชกนก สวยสด, อาไท กลมกลิ๊ก, มยุรี อิศรเสนา ณ อยุธยา, ญาณิกา ทองประยูร, อลิส ทอย, วชิรกรัณฑ์ วชิรศรัณย์ภัทร, ณภศศิ สุรวรรณ, ชวิน ลิขิตเจริญพงษ์, จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร, ณัฏฐพงษ์ แตงเกษม, แฉ่ง ช่อมะดัน


ช่องว่างระหว่างแก้ว (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 5 ปี 2533 (รัชฟิล์มทีวี)

ช่อง 7 ปี 2536 (บริษัท เอเอนเตอร์เทนเมนท์ + ดาราวิดีโอ) อรุโณทัย จิตตรีขันธ์, วรารัตน์ เทพโสธร, ลัดดาวรรณ สันธิ, นภดล โกวิลาศ (ละครสั้นปากกาทอง)


ช่องว่างระหว่างฟากฟ้า
ช่อง 3 ปี 2540 กาญจนา จินดาวัฒน์, แอนดริว เกร็กสัน (ร้อยรสบทละคร)


ช็อปปิ้ง ปิ๊งรัก
ช่อง 7 ปี 2545 (ดีด้า) วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, เมษ์-บัณฑิตา ฐานวิเศษ


ช่อปาริชาติ (ประภัสสร เสวิกุล)
ช่อง 7 ปี 2531-32 (ดาราวิดีโอ) สถาพร นาควิลัย, เพ็ญพิสุทธิ์ คงสมุทร, ภัสสร บุญยเกียรติ


ชะชะช่า ท้ารัก
ช่อง 7 ปี 2546 อู๋-นวพล ภูวดล, เมษ์-บัณฑิตา ฐานวิเศษ, ณัฏฐริณีย์ กรรณสูต, ปณิตา พัฒนาหิรัญ, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, สุภัทธา ทิวานนท์, สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์, พงศ์ประยูร ราชอาภัย, ปนัดดา โกมารทัต, เจนภพ จบกระบวนวรรณ, อำภา ภูษิต, เมตตา รุ่งรัตน์, ฉัตรมงคล บำเพ็ญ, ฉัตรมงคล บำเพ็ญ


ชั่วดีพี่สะใภ้ (หลวงวิจิตรวาทการ)
ช่อง 7 ปี 2535 (บริษัท เอเอนเตอร์เทนเมนท์ + ดาราวิดีโอ) เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์, ภัทรา ทิวานนท์, คณิต เขียวเซ็นต์ (ละครสั้นปากกาทอง)


ชั่วฟ้าดินดับ (พนมเทียน)
ช่อง 7 ปี 2525 สีตลา เรืองศิริ, อัศวิน รัตนประชา

ช่อง 5 ปี 2551 — ใช้ชื่อเรื่อง ตราบสิ้นดินฟ้า — (Exact) คัทลียา กระจ่างเนตร, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์, วิทวัส สิงห์ลำพอง, เมย์ เฟื่องอารมย์, ณหทัย พิจิตรา, กัญญา ลีนุตพงษ์, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, ปราบ ยุทธพิชัย, รอง เค้ามูลคดี, วนิดา แสงสุข, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ


ชั่วฟ้าดินสลาย (เรียมเอง – ครูมาลัย ชูพินิจ)
ช่อง 3 ปี 2526 นพพล โกมารชุน, พรพรรณ เกษมมัสสุ, กำธร สุวรรณปิยะศิริ

ช่อง 5 ปี 2533 (มาสเตอร์แปลน)


ชั่วโมงที่ 25
ช่อง 5 ปี 2539 (กันตนา) พีท ทองเจือ, คลาวเดีย จักรพันธุ์, อรรถชัย อนันตเมฆ, สุรัตนา คล่องตระกูล, ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, เปียเชอร์ คริสเตนเซ่น, ณัฐชา สร้อยเงิน, เวนย์ ฟอลโคเนอร์, เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล, ไกรวิทย์ พุ่มสุขโข, สิรคุปต์ เมทะนี, มณีรัตน์ วงศ์จีระศักดิ์, ปริญญ์ วิกรานต์, อนิรุทธิ์ เถรว่อง, มอริส เค, นึกคิด บุญทอง, เบญจพล เชยอรุณ, อาภรณ์ บุญเสนอ, ด.ญ. ดิษย์ลดา ดิษยนันท์, ด.ช. ปฏิภาณ บุญรอด


ช่างเขาเถอะ
ช่อง 3 ปี 2532 เพ็ญพิสุทธิ์ คงสมุทร


ช่างมันฉันไม่แคร์ (ม.ล. พันธุ์เทวนพ เทวกุล)
ช่อง 5 ปี 2536 (Exact) สามารถ พยัคฆ์อรุณ, สินจัย หงษ์ไทย, จอห์น รัตนเวโรจน์, มณฑาณี ตันติสุข, ชลิต เฟื่องอารมณ์, พิมพ์พรรณ บูรณพิมพ์, ชนาภา นุตาคม


ช่างร้ายเหลือ (จามรี พรรณชมพู แปลจากเรื่อง เจ้าสาว ของ โจฮันน่า ลินด์ซี่ย์)
ช่อง 3 ดิลก ทองวัฒนา, ชุดาภา จันท์เขตต์


ชาติมังกร (กุลธิดา)
ช่อง 5 ปี 2529 (กันตนา) ฉัตรชัย เปล่งพานิช

ช่อง 7 ปี 2543-44 (กันตนา) สัญญา คุณากร, ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์, อริสรา กำธรเจริญ, พรทิพย์ วงษ์กิจจานนท์, เนตร เอี่ยมรัตน์, สรพงษ์ ชาตรี, เวฟ สาริน, อมราพร สุดสายเนตร, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ลิขิต เอกมงคล


ชายครับ ผมเป็นชาย
ช่อง 5 ปี 2544 (Exact) ชาคริต แย้มนาม, เมทินี กิ่งโพยม, แชมเปญ เอ็กซ์, วรุฒ วรธรรม, ญาณี จงวิสุทธิ์


ชายในฝัน
ช่อง 5 ปี 2542 (Exact) พีท ทองเจือ, ชาคริต แย้มนาม, เก็จมณี พิชัยรณรงค์สงคราม


ชายไม่จริง หญิงแท้ (อิสริยะ จารุพันธ์, ณัฐยา ศิรกรวิไล)
ช่อง 3 ปี 2541 (เอ็กแซ็กท์) คัทลียา แมคอินทอช, สัญญา คุณากร, ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย, ยุทธนา ลอพันธ์ไพบูลย์, ศานันทินี พันธ์ชูจิตร, กลศ อัทธเสรี, ญาณี ตราโมท, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, เคน ฉัตรรังสิกุล


ชายสามโบสถ์ (ไม้ เมืองเดิม)
ช่อง 3 ปี 2529 นิรุตต์ ศิริจรรยา, กาญจนา จินดาวัฒน์, จริยา สรณคม, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สมควร กระจ่างศาสตร์, สมจินต์ ธรรมทัต, มนัส บุณยเกียรติ


ชาวกรง (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 3 ปี 2538


ชาวเขื่อน (มนันยา)
ช่อง 7 ปี 2524 เศรษฐา ศิระฉายา

ช่อง 5 ปี 2531 (นิธิทัศน์ + สีบุญเรือง)


ชิงชัง (จุฬามณี)
ช่อง 5 ปี 2552 (Exact) ภูธเนศ หงษ์มานพ, โสภิตนภา ชุ่มภาณี, รัฐศาสตร์ กรสูต, พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร, ภูริ หิรัญพฤกษ์, อลิชา ไล่สัตรูไกล, อรจิรา แหลมวิไล, อรรถพร ธีมากร, สรพงษ์ ชาตรี, เดือนเต็ม สาลิตุล, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, ภัสสร บุญยเกียรติ, สุมนต์รัตน์ วัฒนาเศารัตน์, รุ่งเรือง อนันตยะ, กรุง ศรีวิไล, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, วาสิฐี ศรีโลฟุ้ง, พสิน เรืองวุฒิ, เรืองฤทธิ์ วิสมล, จักกะบุ๋ม เชิญยิ้ม


ชิงช้าชาลี (โสภาค สุวรรณ)
ช่อง 7 ปี 2536 (กันตนา) มนตรี เจนอักษร, วาสนา สิทธิเวช, เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล, แอน ทองประสม, รชนีกร พันธุ์มณี, สายฟ้า เศรษฐบุตร, นอต-นุติ เขมะโยธิน, วิทิต แลต, ชาเลต ฮิลเดอร์บาร์น, บุณฑริก ทัสนารมย์, วันวิสา ดำขำ


ชิงช้าดอกบานชื่น (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 7 ทูน หิรัญทรัพย์, รชนีกร พันธ์มณี, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา


ชิชา…สาวน้อยมหัศจรรย์ (พลอยชื่น-สนธยา)
ช่อง 3 ปี 2548 (ทู อิน วัน) ภัทรพล ศิลปาจารย์, พอลล่า เทเลอร์, วิชุดา พินดั้ม, กมลชนก เวโรจน์, เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, เมทนี บุรณศิริ, สุริวิภา กุลตังวัฒนา, ด.ช. ภูมิมสิทธิ์ ตั้งพินิจการ, สมบัติ ขจรไชยกุล, ปิยะ วิมุกตายน, เกริก ชิลเลอร์


ชีวิตเปื้อนฝุ่น (เพชรน้ำค้าง)
ช่อง 7 ปี 2535 (กันตนา) ยุทธพิชัย ชาญเลขา, อรพรรณ พานทอง, สักกะ จารุจินดา, อรรถชัย อนันตเมฆ, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, วรรณิศา ศรีวิเชียร, ศศิวิมล วิริยานนท์, สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, คณิต เขียวเซ็นต์, ด.ช. วศิน มีปรีชา, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, เฉลา ประสพศาสตร์, มณีวรรณ เรือนทอง, สีเทา, เทพ โพธิ์งาม, น้อย โพธิ์งาม, ดำรงเดช แสงสว่าง, พีระ สินสมบูรณ์, ด.ช. หนึ่งบุรุษ ณ ระนอง, กุสุมา แผลงศร, ศิริวรรณ ทองสมัคร, อรัญญา ประทุมทอง, ด.ญ. ณัฐติยา ธีระอัมพรกุล, วทัญญู มุ่งหมาย

ช่อง 7 ปี 2541 นุติ เขมะโยธิน, กมลชนก โกมลฐิติ, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, จุรี โอศิริ


ชีวิตเพื่อฆ่า หัวใจเพื่อเธอ
ช่อง 5 ปี 2541 (Exact) ภูธเนศ หงษ์มานพ, เก็จมณี พิชัยรณรงค์สงคราม, ณัฐนันทน์ คุณวัฒน์, รุจน์ รณภพ, สรพงษ์ ชาตรี, ณหทัย พิจิตรา


ชีวิตเหมือนฝัน (อาริตา)
ช่อง 3 ปี 2539-40 (นิวเบรน) ยุรนันท์ ภมรมนตรี, นาถยา แดงบุหงา, เจจินตรัย อันติมานนท์, ธัญญาเรศ รามณรงค์, โอลิเวอร์ พูพาร์ท, อังคณา เนิดน้อย, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, ปภัสรา ชุตานุพงษ์, วิทิต แลต, พิศมัย วิไลศักดิ์, พิมพ์แข กุญชรฯ, อรสา พรหมประทาน, ไพโรจน์ ใจสิงห์


ชื่นจิตพเนจร
ช่อง 9 ปี 2522 ศรีอาภา บางนารถ

ช่อง 5 ปี 2534 (รัชฟิล์มทีวี)


ชื่นชีวานาวี (กาญจนา นาคนันท์)
ช่อง 5 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ปนัดดา โกมารทัต, เศรษฐา ศิระฉายา

ช่อง 3 ปี 2535 ทูน หิรัญทรัพย์, จริยา สรณคม, กลศ อัทรเสรี, กษมา นิสสัยพันธ์, พิศมัย วิไลศักดิ์, สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, สุประวัติ ปัทมสูต, จุรี โอศิริ, จารุวรรณ ปัญโญภาส, รอง เค้ามูลคดี, สมควร กระจ่างศาสตร์, บู๊ วิบูลย์นันท์, ปรารถนา สัชฌุกร, สาลินี ภักดีผล, ยิ่งใหญ่ อายะนันท์

ช่อง 3 ปี 2542 (ชาโดว์) เต๋า-สมชาย เข็มกลัด, แนน-ชลิตา เฟื่องอารมย์, จตุรงค์ โกลิมาศ, อุบลวรรณ บุญรอด, สมบัติ เมทะนี, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, มนตรี เจนอักษร, เดือนเต็ม สาลิตุล, วิยะดา อุมารินทร์, รอง เค้ามูลคดี, สมาเกียรติ จันทร์พราหมณ์, เหลือเฟือ ม๊กจ๊ก, สีเทา, ลิขิต บุญประกอบ, คริสโตเฟอร์ แจ็ค เบญจกุล, ชัยรัตน์ บุญรอด, นพพร ศรีธัญลักษณ์, อรพรรณ ชมดี, พัชรภรณ, ชมะโชติ, วราลักษณ์ เทพเบญญา

ช่อง 3 ปี 2554 (ควิซ แอนด์ เควส) ตุ้ย-เกียรติกมล ล่าทา, หยาดทิพย์ ราชปาล, สรวิชญ์ สุบุญ, มนัญญา ลิ่มเสถียร, อภิษฎา เครือคงคา, ลักขณา วัธนวงส์ศิริ, บริบูรณ์ จันทร์เรือง, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, รอง เค้ามูลคดี, ธิติมา สังขพิทักษ์, ดารัณ ฐิตะกวิน, ทูน หิรัญทรัพย์, เด๋อ ดอกสะเดา, วีระชัย หัตถ์โกวิท, ยิ่งยง ยอดบัวงาม, แป้ง ก่อนบ่ายฯ, โจโจ้ ไมอ๊อกซิ, ปีเตอร์หลุยส์ ไมอ๊อกซิ, โยกเยก เชิญยิ้ม, ท๊อป ดอกกระโดน, ชูศักดิ์ สุธีรธรรม, สุกัญญา นาคสนธิ์ (เริ่ม 13 เม.ย. – 9 พ.ค. 2554 รวม 19 ตอน จ-ศ)


ชุมชนคนรักดี (งามตา)
ช่อง 7 ปี 2551 (กันตนา) ตะวัน จารุจินดา, นวพล ภูวดล, ธันว์ชนก ฤทธินาคา, สุฐิตา เรืองรองหิรัญญา, พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์, เชษฐวุฒิ วัชรคุณ, ธราธิป สีหเดชรุ่งชัย, อรรถชัย อนันตเมฆ, จิ้ม ชวนชื่น, สุรางคณา สุนทรพนาเวศ, ตูมตาม เขิญยิ้ม, รดา วิวัฒน์โยสินทร์, บอล เชิญยิ้ม, ต๋อง ชวนชื่น, แฮ็ด ชวนชื่น, อุ่นเรือน ราโชติ (ออกอากาศ 6 – 31 ส.ค. 2551 รวม 25 ตอน ทุกวัน)


ชุมทางเขาชุมทอง (ส. อาสนจินดา)
ช่อง 5 ปี 2540 (กันตนา) พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, สันติสุข พรหมศิริ, อภิชาติ พัวพิมล, ไมเคิล พูพาร์ท, พลังธรรม กล่อมทองสุข, อภิรดี ภวภูตานนท์, ราโมน่า ซาโนลารี, อลิษา อินทุสมิต, กชกร นิมากรณ์, อิศริยา สายสนั่น, นฤเบศร์ จินปิ่นเพชร, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ฯ, ทอม ดันดี, กษาปณ์ จำปาดิบ, พิทักษ์ ศัลย์วรรธน์, เด๊ะ สีดอร์, ดำรงค์เดช แสงสว่าง, มาร์ค คาซาม่า, กรุง ศรีวิไล, รวิน ชุมเกษียร, วิชาญ มีสม, ไพโรจน์ ใจสิงห์, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, สายันต์ จันทรวิบูลย์, วีระชัย หัตถโกวิทย์, จิตติน ดิษยนิยม, ทิฐิ พุ่มอ่อน, เบญจพล เชยอรุณ, เจิดพันธ์ ดิษฐสระ, อภิพงษ์ เผดิมชิต, ศักดิ์ณรงค์ ศรีสว่าง, ขวัญกูล วิทย์ธรรมานนท์, ธันวา จำปี, มานพ อัศวเทพ, กำธร ทัพคัลไล, วิชาวีร์ รังควร


ชุมทางชีวิต
ช่อง 5 ปี 2510 (รัชฟิล์ม)

ช่อง 5 ปี 2534 (มาสเตอร์แปลน)


ชุมทางรัก (ก. สุรางคนางค์)
ช่อง… (ศรีไทยการละคร)

ช่อง 7 ปี 2547 (กันตนา) เขตต์ ฐานทัพ, สาวิกา ไชยเดช, ศราวุธ นวแสงอรุณ, สุคนธวา เกิดนิมิตร, ชาลี กรรณสูต, ลินดา ค้าธัญเจริญ, ศิริพิชญ์ กฤษณะเศรณี, เดือนเต็ม สาลิตุล, รุ่งนภา กิตติวัฒน์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, เมตตา รุ่งรัตน์, นันทวัน เมฆใหญ่


ชุมทางเสือเผ่น (วิลักษณา)
ช่อง 3 ปี 2551 (ยูม่า) น็อต-วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์, แวววรีย์ วงษ์ครุธ (โชติกา วงศ์วิลาศ), จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, เอส-วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย, วรัญญา เจริญพรสิริสุข, พริมรตา เดชอุดม, อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, วิชุดา พินดัม, ศุภกรณ์ กิจสุรรณ, สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ, โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว, แอ๊ด ม๊กจ๊ก, เสือ ทอรัส, ดวงใจ หทัยกาญจน์, สรพงษ์ ชาตรี, ยุวดี ไทยหิรัญ, ด.ญ. รัตชนก เติมศิริจิตต์, ปฐมรัตน์ ศิริทรัพย์, ไกรลาศ เกรียงไกร, เรืองฤทธิ์ วิศมล, วัชรเกียรติ บุญภักดี


ชุมแพ (ศักดิ์ สุริยา)
ช่อง 7 (บางกอก ออดิโอวิชั่น) วัชรบูล ลี้สุวรรณ, รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง, จีรนันท์ มะโนแจ่ม, นุสรา สุขหน้าไม้, กรุง ศรีวิไล, อรรถชัย อนันตเมฆ, กัญจน์ ภักดีวิจิตร, อารดา เลิศเกียรติไพบูลย์, น้ำทิพย์ เลี่ยมทอง


ชุลมุน วุ่นรัก (เค้าโครงเรื่องโดย อรรถชัย อนันตเมฆ)
ช่อง 7 ปี 2549 (เลนีตัส) อั๊ต-อัษฎา พานิชกุล, เชียร์-ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์, ศรุต วิจิตรานนท์, ภัสสรี กังวานพงศ์, สุคนธวา เกิดนิมิตร, กฤษฎี พวงประยงค์, ชลิต เฃื่องอารมย์, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, ราม ราชพงษ์, ชุดาภา จันทเขตต์, ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว, กฤษฎา พัชรพิพัฒน์, อาชัญ ชัยสุวรรณ, ชญาภา ฉันทวรางค์, การุณ สุขสองห้อง


ชูศรีซู่ซ่า
ช่อง 7 ปี 2520

ช่อง 5 ปี 2534 (คีตาเรคคอร์ส + ไฟว์สตาร์) ธงชัย ประสงค์สันติ, บุ๋มบิ๋ม สามโทน, ถนอม สามโทน


เชลย (นันทนา วีระชน)
ช่อง 3 ปี 2541 (ควิซ แอนด์ เควส) บุษกร พรวรรณะศิริเวช, จอนนี่ แอนโฟเน่, ปิยธิดา วรมุสิก, เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, เมทนี บูรณศิริ, ธิติมา สังขพิทักษ์, วันทิพย์ ภวภูตานนท์, กาญจนาพร ปลอดภัย, วราพรรณ หงุ่ยตระกูล, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, อรสา พรหมประทาน, ไพโรจน์ ใจสิงห์, อรนภา กฤษฎี, นีรนุช ปัทมสูติ, ศศิธร ปิยะกาญจน์, แพท ไวแนนส์, เคน ฉัตรรังสิกุล, นำชัย จรรยาฐิติกุล, ปิยธิดา ประไพทอง, ณัฐวุฒิ กิจชลวิวัฒน์, นฤมล พงศ์สุภาพ, กรรชัย กำเนิดพลอย, เมตตา รุ่งรัตน์, ปรารถนา สัชฌุกร, อานนท์ สุวรรณเครือ


เชลยบาป (โสภี พรรณราย)
ช่อง 7 ปี 2548 (เลนีตัส) ภาณุ สุวรรณโณ, พัชราภา ไชยเชื้อ, สุรวุฑ ไหมกัน, อดิศร อรรถกฤษณ์, ศรุต วิจิตรานนท์, พิชชา อาภากาศ, มนตรี เจนอักษร, เกรียงไกร อุณหะนันท์, อุทุมพร ศิลาพันธุ์, ปภัสรา ชุตานุพงษ์, ปิยะ ตระกูลราษฎร์


เชลยรัก
ช่อง 9 ปี 2539 (อัครมีเดีย) พิศาล อัครเศรณี, วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ


เชลยศักดิ์ (ดวงดาว – หม่อมเจ้าหญิงสวาสดิ์วัฒโนดม ประวิตร)
ช่อง 3 ปี 2522 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, อัญชลี ชัยศิริ, ภิญโญ ทองเจือ, สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์

ช่อง 7 ปื 2534 (ดาราวิดีโอ) ลิขิต เอกมงคล, จินตหรา สุขพัฒน์, ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์, อรรถชัย อนันตเมฆ, วีรยุทธ รสโอชา, สมรัชนี เกษร, วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง, สมบัติ เมทะนี, ชนาภา นุตาคม, ธงไท ธวัช, สุระ มูรธานนท์, สมชาย สามิภักดิ์, บุญส่ง ดวงดารา, ทวนธน คำมีศรี, ราชิต ชูเมือง, ด.ช. ปอ เนติลักษณ์, ดวงดาว จารุจินดา, วิทยา สุขดำรงค์, สยุมพร รัตนปรารมย์, วันต์ กรรณภูติ, ระวิน ชุมเกษียร

ช่อง 3 ปี 2553 (ฮูแอนด์ฮู) โฬม-พัชฏะ นามปาน, แอน ทองประสม, จอย-ริลณี ศรีเพ็ญ, ดอม เหตระกูล, โกสินทร์ ราชกรม, อ๋อม-สกาวใจ พูลสวัสดิ์, นุ่น-ดารัณ บุณยศักดิ์, ดอลก ทองวัฒนา, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, เกรียงไกร อุณหนันท์, กาญจนา จินดาวัฒน์, สมมาตร ไพรหิรัญ, รัญญา ศิยานนท์, ชูศักดิ์ สุธีธรรม, เวนย์ ฟอลโคเนอร์, อัฒพล ปาลกะวงศ์ฯ, ชาญ ศิริสมรรถการ, สมภพ เบญจาธิกุล, กรกฏ ธนะภัทร, นึกคิด บุญทอง, ด.ช. กฤชพล จารุศักดิ์


แช่มช้อย
ช่อง 3 (ดินสอดำ ประกายน้ำใส) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, โกสินทร์ ราชกรม, ส้ม-ธัญสินี พรมสุทธิ์, มะปราง-วิรากานต์ เสณีตันติกุล, ญานิศา พรมสุทธิ์, กาลาแมร์ – กำกับการแสดง ภัทราวดี มีชูธน (ปิดกล้องปี 2548) (ไม่ได้ออกอากาศ)


แชมป์…ชีวิต
ช่อง 7 ปี 2531 (กันตนา) สถาพร นาควิไล, จอย-กิตติยา ยอดไกรศรี, จิตต์โสภิณ ลิมปิสวัสดิ์, ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์


แชมป์เปี้ยนสะบัดช่อ (เพ็ญศิริ)
ช่อง 3 ปี 2545 (ทีวีซีน) อธิชาติ ชุมนานนท์, กิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล, เพชรลดา เทียมเพ็ชร, พอลล่า เทเลอร์, เอกชัย วริทธิ์ชราพร, เอลิกา พลอยอัมพร, มณฑล ปริวัฒน์, สุธิตา เกตานนท์, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, เศรษฐา ศิระฉายา


แชะ แชะ แชะ
ช่อง 3 ปี 2535 (ทีวีซีน) นัท มีเรีย

Advertisements