ฉ ฉิ่ง ♣

ฉก. เสือดำ “ถล่มหินแตก” (จันตบุตร)
ช่อง 5 ปี 2539 (กันตนา) พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, จอนนี่ แอนโฟเน่, อภิรดี ภวภูตานนท์, โกวิท วัฒนกุล, เดือนเต็ม สาลิตุล, ธานินทร์ ทัพมงคล, จรัล มโนเพ็ชร, ทอม ดันดี, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ฯ, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ, กษาปณ์ จำปาดิบ, รวิน ชุมเกษียร


ฉลุย
ช่อง 3 ปี 2541 สราวุฒิ พุ่มทอง, สราวุฒิ มาตรทอง, คิมเบอรี่ ฮูเวอร์, รุษยา เกิดฉาย, เกียรติศักดิ์ อุดมนาค, สมพล ปิยะพงศ์ศิริ, ญาณี จงวิสุทธิ์


ฉันจะบิน
ช่อง 7 ปี 2533-34 (กันตนา) โอ๋-ไอศูรย์ วาทยานนท์


ฉันชื่อ…ไศลา (รจเรข)
ช่อง 5 ปี 2537 (มีเดีย ออฟ มีเดียส์)

ช่อง 7 ปี 2544 (ดาราวิดีโอ) น้ำผึ้ง-ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์, เคลลี่ ธนะพัฒน์, เจจินตัย อันติมานนท์, สุธิตา เกตานนท์, วรรณษา ทองวิเศษ, วิชญะ จารุจินดา, เขมสรณ์ หนูขาว, ดวงดาว จารุจินดา, ผกาวรรณ ตะรุสานนท์, บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, โกวิท วัฒนกุล, ดวงดาว จารุจินดา, นวลปรางค์ ตรีชิต, สีดา พัวพิมล, เยาวเรศ นิศากร, สุรัตนา ข้องตระกูล, น้อย โพธิ์งาม

ช่อง 3 ปี 2556 — ใช้ชื่อเรื่อง กุหลาบไฟ — (ดีวันทีวีพศุตม์ บานแย้ม, ซาร่า เล็กจ์, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์, ลภัสสรดา ช่วยเกื้อ, เพชรลดา เทียมเพ็ชร, จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, เล็ก ไอศูรย์, สโรชา วาทิตตพันธ์, กรุณพล เทียนสุวรรณ, กฤชพล จารุศักดิ์, นวินดา เบอร์ต๊อดตี้, สัจจากาจ จิตรพึงธรรม, พัฒนะ พันธ์เทวะ, กิตติธัช ประดับ, เวนย์ ฟอลโคเนอร์, ทนงศักดิ์ ศุภการ, นัฏฐา ลอยด์, ข้าวขวัญ กฤษณโสภา, แคทเธอรีน จีน่า มี๊ดส์ 


ฉันไม่รอวันนั้น (เพชรลดา เฟื่องอักษร)
ช่อง 3 ปี 2544 (มายโชว์ โปรดักชั่น) พล ตัณฑเสถียร, สิริยากร พุกกะเวส, กรุณพล เทียนสุวรรณ, พรรณวรินทร์ ศรีสวัสดิ์, ธัญญา โสภณ, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, เขมสรณ์ หนูขาว, ชุดาภา จันทเขตต์, กาญจนา จินดาวัฒน์, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ, ดิลก ทองวัฒนา, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, พิสมัย วิไลศักดิ์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, นฤมล นิลวรรณ, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์, ดารณีนุช โพธิปิติ, ณัฐนี สิทธิสมาน, จันทนา ศิริผล, อิศรา กิจนิตย์ชีว์, คัทลียา กาญจนโรจน์, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง, เจตน์ เจสัน


ฉันรักเธอนะ (นิพนธ์ ประสิทธิ์สมบัตื)
ช่อง 7 ปี 2555 (ดาราวิดีโอ) สเตฟาน-ฐสิษฐ์ สินคณาวิวัฒน์, ไปรยา สวนดอกไม้, ปัณฑิตา เคาวเวลล์, เชื้อชาติ วงษ์สวัสดิ์, ชวัลกร วรรธนพสิฐกุล, ป่านทอง บุญทอง, ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์, วิชญ จารุจินดา, แมทธิว ดีน ฉันทวานิช, ดร. ปัทมาฆะ สุคนธมาน, ณัฐธยาน์ สุวรรณโรจน์, เคน สทรุทเคอร์, YUMI ONEDA, TAKATO, พศิน ศรีธรรม, เทวินธวิ์ คุณารัตนวัฒน์, วทัญญู มุ่งหมาย (ออกอากาศ 29 ก.พ. 2555 พ-พฤ)


ฉุยฉาย (ลมูล อติพยัคฆ์)
ช่อง 3 ปี 2522 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ดวงใจ หทัยกาญจน์

ช่อง 3 ปี 2536 โอ-วรุฒ วรธรรม, แหม่ม-จินตหรา สุขพัฒน์, นุติ เขมะโยธิน, วินัย ไกรบุตร, รัญญา ศิยานนท์, จารุวรรณ ปัญโญภาส, สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, อัญชลี ชัยศิริ, กัณฑรีย์ ณ สิมะเสถียร, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, สุประวัติ ปัทมสูต, วุฒิ คงคาเขต, อานนท์ สุวรรณเครือ, สุกัญญา นาคสนธิ์, ปรารถนา สัชฌุกร, ปาริฉัตร สัชฌุกร, มารศรี ณ บางช้าง


เฉพาะหัวใจ…ให้เธอ
ช่อง 5 ปี 2541-42 (Exact) อัมรินทร์ นิติพน, นัท มีเรีย, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี


โฉมตรูครูเถื่อน (หยก บูรพา)
ช่อง 7 ปี 2546 อัมรินทร์ นิติพน, ไดอาน่า จงจินตนาการ, พิเศก อินทรครรชิต, ยิ่งยง ยอดบัวงาม, ปณิตา พัฒนาหิรัญ, ทัศนาวลัย องอาจสิทธิชัย, รัญญา ศิยานนท์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, สุวัจชัย สุทธิมา, ทัศนวรรณ เสนีย์วงศ์, เด่น ดอกประดู่, วิศวะ กิจตันขจร, เทพ โพธิ์งาม

 

Advertisements