จ จาน ♥♫

จงกลกิ่งเทียน (แก้วเก้า) ช่อง 3 ปี 2553 (ทีวีซีน) เอ๊ะ-อิศริยา สายสนั่น, เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, ตุ้ย-เกียรติกมล ล่าทา, เกรท-วรินทร ปัญหกาญจน์, บอย-พิษณุ นิ่มสกุล, เมจิ-พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์, ทาริกา ธิดาทิตย์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, เต๋า-สโรชา วาทิตตพันธ์, พรรณชนิดา ศรีสำราญ, พิศมัย วิไลศักดิ์, นฤมล นิลวรรณ, ซูโม่เป๊บซี่, ภาวิณี วัฒน์รณชัย, ชัชวาล เพชรวิศิษฐ์, ตึ๋ง หนองปรือ, วิยะดา อุมารินทร์, วาทินี เข็มเพชร, ญาณี ตราโมท, ปัญญาพล เดชสงค์, ณัฐนันท์ จันทรวิโรจน์, สุดที่รัก บำรุงญาติ, กษมา นิสสัยพันธุ์, เอก ธณากร, สิฆา ศรีทองสุข, ยศดนัย ศรีเจริญ, อานนท์ สุวรรณเครือ, ยรรยงค์ คำสุขใส


จงรัก (ม.จ. ทิพยฉัตร ฉัตรชัย) ช่อง 5 ปี 2539 (มีเดีย ออฟ มีเดียส์ / ฟอร์เวิร์ด วิชั่น) พีท ทองเจือ, สโรชา วาทิตตพันธ์, โด่ง-สิทธิพร, เบนซ์-พรชิตา ณ สงขลา, บุญฑริก ทัศนารมย์, เพ็ญพักต์ ศิริกุล, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, พิศมัย วิไลศักดิ์, กาญจนาพร ปลอดภัย, ปิยะ เศวตธิกุล, ยุวดี เรืองฉาย


จดหมายจากเมืองไทย (โบตั๋น) ช่อง 7 ปี 2525  ธีระยุทธ ศิลาภิรัตน์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ส อาสนจินดา, ปัญญา นิรันดร์กุล, ลิขิต เอกมงคล, เมตตา รุ่งรัตน์, บู๊ วิบูลย์นันท์, รัชนี จันทรังษี, พัชรา กุญชร ณ อยุธยา, จันทนา ศิริผล, สีดา พัวภิมล, ต่อลาภ กำพุศิริ, นพดล มงคลพันธุ์, ตุ๊กตา จินดานุช, สายจรัส สินท์จารุ, ศิรินทิพย์ ฉัตรรุ่งรัตน์, เนตรชนก รังควร


จดหมายถึงดวงดาว (ชมัยภร แสงกระจ่าง) ช่อง 3 ปี 2545 (เมคเกอร์ กรุ๊ป) ดอม เหตระกูล, นิธิ สมุทรโคจร, ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ, รามาวดี สิริสุขะ, รุจิรา ช่วยเกื้อ, นวดี โมกขะเวส


จ้อนกับแดง (ก. ศยามานนท์)
ช่อง 9 ……………

ช่อง 5 ปี 2523-25 กำธร สุวรรณปิยะศิริ, นันทวัน เมฆใหญ่, ด.ช พีท-พันธกานต์ ทองเจือ, ด.ช สานิตย์ พงษ์มิตร, ด.ญ จอย จินดานุช

ช่อง 7 ปี 2524-25 (กันตนา) สุกัญญา นาคประดิษฐ์


จอมคน ปล้นผ่าโลก (ทรนง ศรีเชื้อ) ช่อง 7 (สยาม เทเลวิชั่น กรีน) แซม-ยุรนันท์ ภมรมนตรี, นุ่น-วรนุช วงษ์สวรรค์, โอลิเวอร์ พูพาร์ต, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, สิรินยา เบอร์บริดจ์, คาเมล ชาลวาลา, วรรณษา ทองวิเศษ, ทอม ดันดี, กวินนา สุวรรณประทีป, สุรางคณา สุนทรพนาเวศ, มานพ อัศวเทพ, ฤทธิ์ ลือชา, สามารถ พยัคฆ์อรุณ


จอมใจ (วราภา) ช่อง 3 ปี 2550 (ฮูแอนด์ฮู) ภัทรพล ศิลปาจารย์, พรชิตา ณ สงขลา, ธนากร โปษยานนท์, รินลณี ศรีเพ็ญ, ดอม เหตระกูล, ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, ศิระ แพทย์รัตน์, พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์, วิชุดา พินดัม, ดวงตา ตุงคะมณี


จอมใจ จอมแก่น (เพชรลดา) ช่อง 3 ปี 2545 (ควิช แอนด์ เควช) สุนิสา เจทท์, ชาคริต แย้มนาม, พาเมล่า เบาว์เด้นท์, นพชัย มัททวีวงศ์, อดิสร อรรถกฤษณ์, วุฒิชัย ไหมกัน, เมทนี บูรณศิริ, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, เด๋อ ดอกสะเดา


จอมใจเจ้าป่า (ทองเอก) ช่อง ITV ลิฟท์-สุพจน์ จันทร์เจริญ, เกด-ธิญาดา พรรณบัว, เจี๊ยบ เชิญยิ้ม, เมย์-กุณฑีรา สัตตบงกช, วีระชัย หัตถโกวิท, แพทริค ชัยนาม, เบญจสิริ วัฒนา, โอลิเวอร์ บีเวอร์, เขมชาติ เตโชชัชวาล, ปิยะมาศ โมนยะกุล, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์, กล้วย เชิญยิ้ม, วันทนา บุญบันเทิง, วิศิษฐ์ ยุติยงค์, ชูชัย บุษราคัมวงศ์, สุธารัตน์ สินนอง, สิทธิโชค อักษรนันทน์, คณัฐพล แซ่ลิ้ม


จอมเด๋อสะเออะจีบ ช่อง 9 ปี 2532 (สีบุญเรืองสยามสตูดิโอ) เอกพันธ์ บันลือฤทธิ์


จอมศึกเสน่หา
ช่อง 9 ปี 2521

ช่อง 3 ปี 2531 ดิลก ทองวัฒนา, ชลิดา เสาวดี, ธิติมา สังขพิทักษ์, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ปนัดดา โกมารทัต


จะไม่มีช่องว่างระหว่างเรา (สีฟ้า – จากนิยาย ช่องที่ไม่ว่าง)
ช่อง 5 ปี 2535 (กันตนา) จอนนี่ แอนโฟเน่, ภารดา บุญมี (นวพร สินธีรภาพ เล่นท่อนหลัง)

ช่อง 9 ปี 2526 — ใช้ชื่อเรื่อง รักไม่มีช่องว่าง — นิรุตติ์ ศิริจรรยา, กาญจนา จินดาวัฒน์, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์


จะรักหรือยัง ช่อง 7 ปี 2537 (ดาวเรืองสตูดิโอ) สันติสุข พรหมศิริ, กวินนา สุวรรณประทีป


จ๊ะเอ๋ เบบี้ (สุรินทร์ รุ่งสว่าง) ช่อง 3 ปี 2548 (เรด ดราม่า) กวี ตันจรารักษ์, ภัครมัย โปตระนันทน์, ไอซ์-อภิษฎา เครือคงคา, เบญจพล เชยอรุณ, ชมพูนุช ปิยะภาณี, ธวัช ทัศนาพลพินิช, แพร-ณัฏฐธิดา ดำรงวิเศษพาณิชย์, จำเนียร เจริญทรัพย์, ศิรินทร ศรีแก้ว


จัดสรรหรรษา ช่อง 3 ปี 2539 ยุ้ย-ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี


จันทน์กะพ้อ ช่อง 5 ปี 2531 (รัชฟิล์มทีวี) ชลประดัลภ์ จันทร์เรือง


จันทร์ ฤ จะฉาย (โสภาค สุวรรณ) ช่อง 3 ปี 2548 (อมตะ การละคร) นิธิ สมุทรโคจร, หยาดทิพย์ ราชปาล, มนตรี เจนอักษร, สันติสุข พรหมศิริ, ศิริพร วงศ์สวัสดิ์, พิศมัย วิไลศักดิ์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, ชลิดา ตันติภาพ, โอลิเวอร์ พูพาร์ต, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, รัชนี ศิระเลิศ, ตฤณ เศรษฐโชค, ชุดาภา จันทรเขตต์, ดารณีนุช โพธิปิติ


จันทร์หอม ช่อง 3 ปี 2534


จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า (นรอินทร์) ช่อง 3 ปี 2549 (บรอดคาซท์) สหรัถ สังคปรีชา, ศรีริต้า เจนเซ่น, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, นิธิชัย ยศอมรสุนทร, ศิระ แพทย์รัตน์, พริมรดา เดชอุดม, พนารัตน์ บุนนาค, ประกาศิต โบสุวรรณ, ปวีณา ชารีฟสกุล, ภรผกา เสียงสมบุญ, ณ หทัย พิจิตรา, ทัศนวลัย องอาจอิทธิชัย


จับตายวายร้ายสายสมร (วิลักขณา – อีเลเฟนท์)
ช่อง 3 ปี 2541 (ยูม่า99) จันจิรา จูแจ้ง, หน่อย-บุษกร พรวรรณศิริเวช, เชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ, ธนากร โปษยานนท์, จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, รุจน์ รณภพ, กัลยา เลิศเกษมทรัพย์

ช่อง 5 ปี 2553 (เอ็กแซ็กท์ + ยูม่า) ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, บี-น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, ณัฎฐ์ เทพหัสดินฯ, อาร์-อาณัตพล ศิริชุมแสง, เบสท์-ชนิดาภา พงศ์ศิลป์พิพัฒน์, อุทัยศรี ศรีณรงค์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ไอซ์-อภิษฎา, กลศ อัทธเสรี, เอเอ-พีรวัชร์ เหราบัตย์, พศิน ศรีธรรม, สรรัศมิ์ อัศวลาภสกุล, ชัยวัฒน์ ทองแสง, ฐิติอานันท์ พัทธไพสิฐ, กฤชพล อภิรักษ์โยธิน, ต่อ-เรืองฤทธิ์ วิสมล, เหมี่ยว-ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, พงษ์พันธ์ เพชรบัณฑูร, นภัสศรณ์ มั่นวงษ์ศิริกุล


จับสะใภ้ใส่สกุล (สามเกลอ) ช่อง 3 ปี 2547 (เมจิก) พล ตัณฑเสถียร, นิ้ง-กุลสตรี ศิริพงศ์ปรีดา, พฤกษ์ พีระนันท์, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, ไพลิน พิจิตอำพล


จากนี้จนสิ้นใจ ช่อง 5 วาสนา สิทธิเวช


จากผงธุลีดิน (โบตั๋น) ช่อง 3 ปี 2535


จากฝัน…สู่นิรันดร (แก้วเก้า)
ช่อง 7 ปี 2537 (ดาราวิดีโอ) สัญญา คุณากร, กมลชนก โกมลฐิติ, รักษ์สุดา สินวัฒนา, วชิรา เพิ่มสุริยา, ทองขาว ภัทรโชคชัย (ละครสั้น ปากกาทองมินิซีรี่ส์)

ช่อง 3 ปี 2541 (ฮูแอนด์ฮู) วิลลี่ แมคอินทอช, แอน ทองประสม, สิรินยา วินศิริ, คงกะพัน แสงสุริยะ, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, กาญจนพร ปลอดภัย, อภิชาติ หาลำเจียก, วันทิพย์ ภวภูตานนท์, ปริญญ์ วิกรานต์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, ปรางค์วลัย เทพสาธร, นฤมล พงษ์สุภาพ, รัชนก พูลผลิน, สินีนาฏ โพธิเวส, อดุลย์ ดุลยรัตน์


จากวันนี้ไป ให้เธอคนเดียว ช่อง 3 ปี 2539 เจจินตัย อันติมานนท์, หลิน-นุศรา ประวันณา


จ่ากองร้อย ช่อง 3 ปี 2534 ทูน หิรัญทรัพย์, ปวีณา ชารีฟสกุล, สุรศักดิ์ วงษ์ไทย, ปภัสรา ชุตานุพงษ์, ตูมตาม-วศิน มีปรีชา


จารชนยอดรัก
ช่อง 5 ปี 2531 (รัชฟิล์มทีวี-สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)


จารชนยอดรัก (กฤษฎา ศรีไพศาล) ช่อง 7 ปี 2545-46 (อาวอง Avant อาร์เอส) เจมส์-เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์, พัชราภา ไชยเชื้อ, ธนา สุทธิกมล, อนันต์ บุนนาค, กรรชัย กำเนิดพลอย, ชุมพร เทพพิทักษ์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, เดือนเต็ม สาลิตุล, เบญจพล เชยอรุณ, มนัสวี กฤตานุกูล, กัลยณัฐ สีบุญเรือง, ธนภัทร สีงามรัตน์, พิสมัย ภักดีวิจิตร, นภัสนันท์ ทวีกิจถาวร, ดี๋ ดอกมะดัน, สมพร ปรีดามาโนช, กรุง ศรีวิไล


จ้าวพ่อกรรมกร (สอาด จันทร์ดี) ช่อง 7 ปี 2532 (กันตนา) พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, ชไมพร จตุรภุช, นีรนุช อติพร


จำปูน (เสด็จพระองค์ชายใหญ่) ช่อง 5 ปี 2532 ศิวะ แตรสังข์, เพ็ญพิสุทธิ์ คงสมุทร, รัชนู บุญชูดวง, อ. สุรพล วิรุฬรักษ์, สมภพ เบญจาธิกุล


จำเลยกามเทพ (เด็กทะเล) ช่อง 3 ปี 2552 (เมกเกอร์ เจ) ชาคริต แย้มนาม, เข็มอัปสร สิริสุขะ, นิธิ สมุทรโคจร, เจนสุดา ปานโต, บริบูรณ์ จันทร์เรือง, อัมราภัสร์ จุลกะเศียน, พิจิตรา สิริเวชชา, สรวิชญ์ สุบุญ, อิสรีย์ ทองธรรมโรจน์, กรุณพล เทียนสุวรรณ, โก๊ะตี๋ อารามบอย, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, ศานติ สันติเวชกุล, ชุดาภา จันทเขตต์, ปาจรีย์ ณ นคร, นิลุบล อมรวิทวัส, ปฏิญญา ควรตระกูล


จำเลยรัก (ชูวงศ์ ฉายะจินดา)
ช่อง 9 ปี 2517 สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, กนกวรรณ ด่านอุดม, นงลักษณ์ โรจนพรรณ

ช่อง 5 ปี 2523 (รัชฟิล์ม) วิทูรย์ กรุณา, ปนัดดา โกมารทัต, อัญชลี ชัยศิริ, เอกลักษณ์ ยลระบิล

ช่อง 7 ปี 2531 (ดาราวิดีโอ) ลิขิต เอกมงคล, สาวิตรี สามิภักดิ์, ชไมพร จตุรภุช, ยอดมนู ภมรมนตรี, ชนาภา นุตาคม, ไพโรจน์ ใจสิงห์, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, สุรพล ไพรวัลย์, สุรศักดิ์ วงษ์ไทย, รัชนี จันทรังษี

ช่อง 7 ปี 2540-41 (ดาราวิดีโอ) จอห์น รัตนเวโรจน์, นิ๊ง-กุลสตรี ศิริพงศ์ปรีดา, กิ๊ก-มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, โชคชัย เจริญสุข, สรพงษ์ ชาตรี, ธัญญารัตน์ โลหะนันท์, ธนพล แมคโดนัลด์, วิทิต แลต, อัจฉรา ทองเทพ, วรพจน์ พันธุ์เพ็ง, สุดารัตน์ เดชากุล, เมตตา รุ่งรัตน์, ดวงฤดี พูนพัฒน์, สุรจิต บุญญานนท์, เศรษฐา ภัทรพงษ์, เพ็ญศิริ สุภาพันธ์, นิตยา ปานะถึก, รจิต ภิญโญวนิช, วงศ์ทอง ผลานุสนธิ์, สุรพล ไพรวัลย์, พรทิพย์ ป่านแก้ว, ไพรัตน์ เรืองเดช, วิชัย อยู่สุขสวัสดิ์, ด.ช. สหภาพ โพธิปักษ์รักษา, ด.ช. ภาณุวัฒน์ รอดสน, ด.ญ. ใยบัว กล้าตลุมบอน, ด.ญ. กมลพรรณ ทานตะวิรยะ, วีระยุทธ รสโอชา, ฟร้อนท์ มอนโกเมอรี่, ทัศนา ดำรงศักดิ์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สุระ บูรเมธานนท์

ช่อง 3 ปี 2551 (เมคเกอร์ วาย) อั้ม-อธิชาติ ชุมนานนท์, แอฟ-ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, จอย-รินลณี ศรีเพ็ญ, ชาย-ชาติโยดม หิรัณยัญฐิติ, ไรอัน เจทท์, คงกระพัน แสงสุริยะ, สุคนธวา เกิดนิมิตร, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ธิติมา สังขพิทักษ์, สุปราณี เจริญผล, กมลา กำภู ณ อยุธยา, วัชรเกียรติ บุญภักดี, เรืองฤทธิ์ วิสมล, จตุรงค์ โกลิมาศ, ปาจรีย์ ณ นคร, รุ่งเรือง อนันตยะ, จีรศักดิ์ แสงโชติ, ไกรลาศ เกรียงไกร, อรรถกร สุวรรณราช


จิตต์ประภัสสร ช่อง TPBS ปี 2551 อุ้ม-สิริยากร พุกกะเวส


จิตแพทย์หมายเลข 5 ช่อง 5 ปี 2538 (มีเดีย ออฟ มีเดียส์)


จิตแพทย์หมายเลข 7 ช่อง 7 ปี 2524


จิตไม่ว่าง
ช่อง 3 ปี 2523 กรรณิกา ธรรมเกสร, รัชนี จันทรังษี, ฉันทนา กิติยพันธ์

ช่อง 5 ปี 2531 (นิธิทัศน์ + สีบุญเรือง)


จิตไม่ว่าง 24 ช่อง 3 ปี 2524 กรรณิกา ธรรมเกสร, มารศรี อิศรางกูรฯ, อรสา พรหมประทาน, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช


จิตรกร ช่อง 7 ปี 2529 (กันตนา) ศรัณยู วงศ์กระจ่าง, ปวีณา ชารีฟสกุล


จิตสังหาร (คทาหัสต์ บุษปะเกศ) ช่อง 7 ปี 2545 (ดาราวิดีโอ) ณัฐวุฒิ สกิดใจ, พัชราภา ไชยเชื้อ, จีรนันท์ มะโนแจ่ม, อัมรินทร์ สิมะโรจน์, ณัฐนันทน์ คุณวัฒน์, สุรวุท ไหมกัน, แวร์ โซว, ชัชฎาภรณ์ ธนันทา, วิชญะ จารุจิดา


จินตปาตี (โสภาค สุวรรณ) ช่อง 3 ปี 2540 (เมคเกอร์ กรุ๊ป) สิริยากร พุกกะเวส, พล ตัณฑเสถียร, กรรชัย กำเนิดพลอย, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, คงกระพัน แสงสุริยะ, เฮนรี่ ปรีชาพานิช, ธัญญา โสภณ, รัญญา ศิยานนท์, ดุสิตา อนุชิตชาญชัย, แคทรียา กาญจนโรจน์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, สมจินต์ ธรรมทัต, อภิชาติ หาลำเจียก, พิศมัย วิไลศักดิ์, สุกัญญา นาคสนธิ์, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา


จิ๋วแจ๋ว จริงใจ (คฑารัตน์ บุษปะเกศ) ช่อง 7 ปี 2551 (บริษัท ทีวี ธันเดอร์) เขตต์ ฐานทัพ, ธัญสินี พรมสุทธิ์, รัชนีกร พันธ์มณี, วรุฒ วรธรรม, ณภัทร ปัทมสิงห์, นพเก้า โกเจริญกิจ, ด.ช. ศิลปิน อยู่หน้า, ด.ญ. ภูษณิศา ปิติธนสารสมบัติ, รุ่งทอง ร่วมทอง, เกริก ชิลเลอร์, วิทยา เจตะภัย, วีระชัย หัตถ์โกวิท, แจ๊ด เชิญยิ้ม


จุดเจ็บในดวงใจ
ช่อง 5 ปี 2541 (กันตนา) สาริน บางยี่ขัน, มาริสา สัมฤทธิ์สุข, พิชชาภรณ์ รัตนานนท์

ช่อง 5 ปี 2520 — ใช้ชื่อเรื่อง หอขวัญ — (รัชฟิล์ม) พรพล พีระพัฒน์, กิติมา ดารารัตน์, จีรวัฒน์ จารุวิจิตร, พิศ อินทร์คล้าย


จุดหมายปลายทาง ช่อง 7 ปี 2527-28 (ดาราวิดีโอ)


เจ็ดชั่วโคตร


เจ็ดประจัญบาน (ดัดแปลงจากบทภาพยนต์ของ ส. อาสนจินดา) ช่อง 3 ปี 2553 (สุขสันต์หรรษา 52) พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, พศุตม์ บานแย้ม, กรรชัย กำเนิดพลอย, เจสัน ยัง, แบงค์-ปวริศ มงคลพิศิฐ์, แมททิว ดีน ฉันทวานิช, ศุภกร กิจสุวรรณ, น้ำฝน-พัชรินทร์ จัดกระบวนพล, น้ำฝน-กุลณัฐ กุลปรียาวัฒน์, สรพงษ์ ชาตรี, อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, อัมราภัสร์ จุลกะเศียน, ทีเซีย เดนนิส, อรรถชาติ ศรีภักดี, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สมภพ เบญจาธิกุล, ปริญญ์ วิกรานต์, เศรษฐา ศิระฉายา, กล้วย เชิญยิ้ม, ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, จิราวัฒน์ วชิรสรัณย์ภัทร, โชกุน สุนธนะพานิช, ปีเตอร์ ธูนสตระ, น้องพี ม๊กจ๊ก, ธรรมรส ใจชื่น, ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, ลักขณา วัธนวงส์ศิริ, นฤมล นิลวรรณ, ไกรลาศ เกรียงไกร, พีรพงศ์ แท่นวิทยานนท์, โยชิ เค


เจ็ดพระกาฬ (แสงเพชร เสนีย์บดินทร์) ช่อง 7 ปี 2547 (ดีด้า) อั้ม-พัชราภา ไชยเชื้อ, บรู๊ค-ดนุพร ปุณณกันต์, วินัย ไกรบุตร, อัมรินทร์ สิมะโรจน์, ชินมิษ บุนนาค, นวพล ภูวดล, วัชรเกียรติ บุญภักดี, เอกราช สุวรรณภูมิ, ลิขิต เอกมงคล, สรพงษ์ ชาตรี, มัณฑนา โห่ศิริ, พรรัมพา สุขได้พึ่ง, กัลยา เลิศเกษมทรัพย์, จุฑารัตน์ อัตถากร


เจ็ดมหัศจรรย์ ช่อง 7 ปี 2549-50 (กันตนา) ตะวัน จารุจินดา, ฑิฑัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, ธันย์ชนก ฤทธินาคา, เทวินธวิ์ คุณารัตนวัฒน์, โฟกัส จีระกุล, ณัฐชาติ ชั้นกาญจน์, รุ้งลาวัลย์ โทนัหงษา, แจ๊ส ชวนชื่น, ตฤณ เศรษฐโชค


เจ๊ดันฉันรักเธอ (สรัยรารัญ, ณัฐิยา ศิรกรวิไล) ช่อง 3 ปี 2548 (ทูอินวัน) วิลลี่ แมคอินทอช, มาช่า วัฒนพานิช, กมลชนก เวโรจน์, เธียรชัย ชัยสวัสดิ์, ญาณี จงวิสุทธิ์, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, อิสระ เจมส์ แมคแคนซี่ พริงเกิล, ดนัย ตันธนะศิริรวงศ์


เจนนี่ นางสาวจำเป็นฮ่ะ (ดุลยสิทธิ์ นิยมกุล) ช่อง 3 ปี 2542 (เมจิค) เต๊ะ-ศตวรรษ เศรษฐกร, แอน-อลิชา ไล่ศัตรูไกล, ศราวุธ นวแสงอรุณ, ธนพงษ์ คล้ายพงศ์พันธุ์, ชลธิชา บุญเรืองขาว, แอนนี่-มณฑิราภา รัตตะกุญชร, ศลิษา พิมลมาศ, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, อำภา ภูษิต, ดารณีนุช โพธิปิติ, ปิยะเศวตพิกุล, วีระชัย หัตถโกวิท, ชานนท์ สมฤทธิ์, จิราพรณ์ ดัสศรา, ตูมตาม เชิญยิ้ม, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, ขวัญภิรมย์ หลิน, อัมรา อัศวนนท์, ทม วิศวชาติ, ราตรี วิทวัส, ฉันทนา กิติยาพันธ์


เจ้ากรรมนายเวร (สุพล วิเชียรฉาย, ดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์) ช่อง 3 ปี 2543-44 (บางกอกการละคอน / บีอีซี-เทโร) ลลิตา ปัญโญภาส, รวิชญ์ เทิดวงส์, สันติสุข พรหมศิริ, พิเชษฐ์ไชย ผลดี, อริสรา กำธรเจริญ, โจโจ้ ไมออกซิ, โน้ต เชิญยิ้ม, น้อย โพธิ์งาม, รัชนก พูลผลิน, ศิรินุช เพชรอุไร, อภิชาติ ชูสกุล, Isis Billing, พรรณพร ชัยกุล, สุชาดา ติณสูลานนท์, วาโย เกียรติกนก, อิสรีย์ สงฆ์เจริญ


เจ้าจอม (บุษยมาส) ช่อง 9 ปี 2535 (บริษัท สตาร์วิชั่น จำกัด) จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, แอน ทองประสม, รอน บรรจงสร้าง, นิสา วงศ์วัฒน์, กรรชัย กำเนิดพลอย, ชมพู ฟรุตตี้, สักกะ จารุจินดา, จามจุรี เชิดโฉม, พิศมัย วิไลศักดิ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, สมมาตร ไพรหิรัญ, ชูศรี มีสมมนต์, ศิริวรรณ เฮง, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, วิสรรค์ ฉัตรรังสกุล, บุญส่ง ดวงดารา, สุพจน์ จารุจินดา, อรสา อิศรางกูรฯ


เจ้าชายดำรงฤทธิ์ ช่อง 3 ปี 2530 ฉัตรชัย เปล่งพานิช, กาญจนา จินดาวัฒน์, อุทุมพร ศิลาพันธ์, สมภพ เบญจาธิกุล, ดวงตา ตุงคะมณี, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, ยมนา ชาตรี, สุริยัน ปฎิพัทธ์, ปราถนา สัฌชุกร, เด่นนภา จันทรยงค์, รอง เค้ามูลคดี


เจ้าชายหัวใจเกินร้อย (สรัยรารัญ) ช่อง 7 ปี 2545 (โพลีพลัส) ปฏิภาณ ปฐวีกานต์, จีรนันท์ มะโนแจ่ม, ติ๊ก ชิโร่, ปวีณา ตันท์ศรีสุโรจน์, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ


เจ้าซอใจซื่อ
ช่อง 5 ปี 2525 (กันตนา) ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์, ป้อม-โสรยา สิรินันท์

ช่อง 7 — ใช้ชื่อเรื่อง ซื่อ…ไม่บื้อรัก — เวฟ-สาริน บางยี่ขัน, กมลชนก เวโรจน์, อภิชาติ พัวพิมล, ไพโรจน์ ใจสิงห์, กรุง ศรีวิไล, อำภา ภูษิต


เจ้าต๋องจอมยุ่ง ช่อง 5 ปี 2532 (รัชฟิล์มทีวี)


เจ้านาง (ทองพริ้ม) ช่อง 5 ปี 2537 (กันตนา) จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, กวินนา สุวรรณประทีป, อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, ณัฐสิมา คุปตะวาทิน, ครองขวัญ ยุทธชัย, ปริญญ์ วิกรานต์, พรสุดา ต่ายเนาว์คง, สมควร กระจ่างศาสตร์, มานพ อัศวเทพ


เจ้านายวัยกระเตาะ (บุตรรัตน์ บุตรพรหม) ช่อง 3 ปี 2546 (โนพรอบเล็ม) จันจิรา จูแจ้ง, ดอม เหตระกูล, สราวุฒิ มาตรทอง, อุษามณี ไวทยานนท์, ทูน หิรัญทรัพย์, จารุณี สุขสวัสดิ์, อภิรดี ภวภูตานนท์, โอลิเวอร์ พูพาร์ท, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, มาริสา สัมฤทธิ์สุข, ดวงใจ หทัยกาจน์, ศานติ สันติเวชชกุล, วิชุดา พินดั้ม, กนกวรรณ บุรานนท์, กรกฏ ธนภัทร, พุทธชาติ พงศ์สุชาติ, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, วสันต์ อุตตมะโยธิน, วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ, กล้วย เชิญยิ้ม, นภาพร หงสกุล, อรัญญา ประทุมทอง


เจ้าบ่าวก้นครัว (อาริตา) ช่อง 3 ปี 2548-49 (บรอดคาซท์) รวิชญ์ เทิดวงส์, สุนิสา เจทท์, นิธิ สมุทรโคจร, ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์, มนตรี เจนอักษร, สราวุฒิ พุ่มทอง, สถาพร นาควิไล, รัชนี ศิระเลิศ, ภูมิพงษ์ หิรัญพฤกษ์, อรหทัย ซื่อศรีสวัสดิ์


เจ้าบ่าวโค้งสุดท้าย (เพ็ญศิริ) ช่อง 7 ปี 2547 (กันตนา) จอนนี่ แอนโฟเน่, อานัส ฬาพานิช, กุลณัฐ ปรียวัฒน์, พิจิตตรา สิริเวชชะพันธ์, วิภาวดี กาศสกุล, พิชชาภรณ์ วัฒนวิภา, โจโจ้ ไมออกชิ, วจี อรรถไกวัลวที, อรรถชัย อนันตเมฆ, สีดา พัวพิมล, ประทุมวดี โสภาพรรณ, นวลปรางค์ ตรีชิต


เจ้าพ่อจำเป็น ช่อง 5 ปี 2538 (Exact) เจตริน วรรธนะสิน, ซอนย่า คูลลิ่ง, สุรศักดิ์ วงษ์ไทย, เกวลิน คอตแลนด์


เจ้าพ่อจำเป็น กับ เจ้าหนูนินจา (โสภี พรรณราย) ช่อง 3 ปี 2552 (ทีวี ธันเดอร์) วิทยา วสุไกรไพศาล, ณปภา ตันตละกูล, อรรถพันธุ์ พูลสวัสดิ์, ดิลก ทองวัฒนา, เดือนเต็ม สาลิตุล, แอนเน็ต เธท, ณภัทร ปัทมสิงห์ ณ ออยุธยา, โชกุน สันธนะพานิช, เพชรลดา เทียมเพ็ชร, ป๊อก-โฆษวิส ปิยะสกุล


เจ้าแม่จำเป็น (ณัฐิยา ศิรกรวิไล) ช่อง 5 ปี 2544-45 (Exact) ภัครมัย โปรตระนันท์, สัญญา คุณากร, วรรณษา ทองวิเศษ, กิตติ บุลสถาพร, เกริก ชิลเลอร์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ปิยะมาศ โมนยะกุล, กรุง ศรีวิไล, ธงชัย ประสงค์สันติ, แม็กซ์ ชวนชื่น, แวว จ๊กม๊ก, ด.ช. ดนตรี เดชะ, จาตุรงค์ พลบูรณ์


เจ้าแม่ลานเท ช่อง 7 (บางกอก ออดิโอ วิชั่น) ยุ้ย-จีรนันท์ มะโนแจ่ม, หนุ่ม-ศรราม เทพพิทักษ์, อานัส ฬาพานิช, เอก-รังสิโรจน์ พันธ์เพ็ง, แก้ม-กวินตรา โพธิจักร


เจ้าแม่หมอเสน่ห์ ช่อง 3 ปี 2542 (ไฟว์สตาร์)


เจ้าสัวน้อย (โสภี พรรณราย) ช่อง 7 (ดีด้า) ปัญญา นิรันดร์กุล, เอกรัตน สารสุข, ทราย เจริญปุระ, คีตะภัทธ อันติมานนท์, พรนภา เทพทินกร, ชมพูนุช ปิยธรรมชัย, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์, ทนงศักดิ์ ศุภการ, สุภัทรา ทิวานนท์, เมธี อมรวุฒิกุล, จริญญา หาญณรงค์


เจ้าสัวสยาม ช่อง 5 ปี 2545 เสกสรร ชัยเจริญ


เจ้าสาวกระทันหัน (ชูวงศ์ ฉายะจินดา) ช่อง 3 ปี 2545 (เอ็กแซ็กท์) สหรัฐ สังคปรีชา, อลิชา ไล่ศัตรูไกล, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, กัลยา จิรชัยศักดิ์เดชา, ศราวุธ นวแสงอรุณ, เมย์ เฟื่องอารมย์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, อภิชาติ หาลำเจียก, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา


เจ้าสาวกลัวฝน (จิตรเลขา) ช่อง 3 ปี 2547 (เมกเกอร์ เจ) ลลิตา ศศิประภา, สหรัถ สังคปรีชา, เจมี่ บูเฮอร์, สิรินยา เบอร์บริดจ์, กรรชัย กำเนิดพลอย, สโรชา วาทิตพันธ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ, จันทร์สุดา จันทรูญ, กฤษฏา มาชรงค์, สุริวิภา กุลตังวัฒนา, ดารณีนุช โพธิปิติ, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, พนารัตน์ พิสุทธิศักดิ์, พิศมัย วิไลศักดิ์, อดุลย์ บุญรัตน์, กรินทร์ สุมังคะโยธิน


เจ้าสาวของอานนท์ (ว. ณ ประมวญมารค)
ช่อง 3 ปี 2531 ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, จริยา สรณคม, รอน บรรจงสร้าง, รัญญา ศิยานนท์, ไตรภพ ลิมปพัทธ์, ธิติมา สังขพิทักษ์, กษมา นิสสัยพันธ์, ปาริฉัตร สัชฌุกร, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, กฤษณ์ ศุกระมงคล, วันทิพย์ ภวภูตานนท์, สมภพ เบญจาธิกุล, ปาหนัน ณ พัทลุง, นันทวัน เมฆใหญ่, เมตตา รุ่งรัตน์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, บุศรา นฤมิต, กิ่งดาว ดารณี, มารศรี อิศรางกูรฯ, พงษ์ลดา พิมลพรรณ

ช่อง 5 ปี 2542 (กันตนา) จอนนี่ แอนโฟเน่, เชอรี่ ผุงประเสริฐ, เปียเชอร์ คริสเตนเซ่น, อรจิรา ณ ภัทร, วิทย์ วิจิตรานนท์, วราพร โฬเลอร์, เอมี่ กลิ่นประทุม, กาญจนา จินดาวัฒน์, ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์, วิยะดา อุมารินทร์, เขมสรณ์ หนูขาว, นพชัย ชัยนาม, ชวัลวิทย์ สีหเดชรุ่งชัย, เกียงศักดิ์ เรืองไรรัตน์, เผ่าเทพ อรรถไกวัลวที, อมรา อัศวนนท์, ปนัดดา โกมารทัต, พรสุดา ต่ายเนาว์คง, นริสา พรหมสุภา, ไอริณ ศรีแกล้ว, จิ๋ม ชวนชื่น, อารียา ทองจำปา, รุจน์ รณภพ, จารุวรรณ ปัญโญภาส, ณัฐนี สิทธิสมาน, กรองทอง รัชตวรรณ, วนิษฐา วัชโรบล, โบ๊ต วิบูลนันท์, จอย ชวนชื่น, คณิต อักษรนันท์


เจ้าสาวข้างถนน (นันทนา วีระชน) ช่อง 7 ปี 2542 (อัคร เอ็นเตอร์เทนเมนท์) วรุฒ วรธรรม, สกาวใจ พูนสวัสดิ์, โชคชัย เจริญสุข, วรวิทย์ นัยสำราญ, จุฑามาศ จันทศร, ปรางวลัย เทพสาธร, ชุติมา นัยนา, สมภพ เบญจาธิกุล, เดือนเต็ม สาลิตุล, อำภา ภูษิต วุฒิ คงคาเขตร, รสริน จันทรา, มารศรี ณ บางช้าง, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์, มัม ลาโคนิค, ดาร์กี้ ซุปเปอร์โจ๊ก, กาละแม กลิ่นสี, แฉ่ง ช่อมะดัน


เจ้าสาวครึ่งคืน ช่อง 9 ปี 2532 (สีบุญเรืองสยามสตูดิโอ) นิสา วงศ์วัฒน์


เจ้าสาวคืนเดียว (รพีพร)

ช่อง 4 ศันสนีย์ สมานวรวงศ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์

ช่อง 3 ปี 2523 นิรุตต์ ศิริจรรยา, ดวงใจ หทัยกาญจน์


เจ้าสาวเฉพาะกิจ (บุษยมาส)

ช่อง 3 ปี 2541 — ใช้ชื่อเรื่อง คนึงหา 240 วัน ไม่ทันห้ามใจ — (ค่ายชาโดว์) พัสสน ศรินทุ, กุลสตรี ศิริพงศ์ปรีดา, อนันต์ บุนนาค, สุธิตา เกตานนท์, จุรี โอศิริ, คัทรียา กาญจนโรจน์, สิรคุปต์ เมทะนี, สมภพ เบญจาธิกุล, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ญานี ตราโมท, อรสา อิศรางกูรฯ

ช่อง 8 ปี 2558 (บริษัท โชคดีมีสุข) ฟิล์ม-รัฐภูมิ โตคงทรัพย์, เอมี่ กลิ่นประทุม, ภูริ หิรัญพฤกษ์, โบว์ลิ่ง-ปริศนา กัมพูสิริ, หญิง-ธนิจจิญญา (กัญญาภัทร) ธนันต์ชัยกานต์, เต้-ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์, ศิระ แพทย์รัตน์, เจี๊ยบ-ชมพูนุช ปิยธรรมชัย, พิสมัย วิไลศักดิ์, ภัสสร บุณยเกียรติ, สมมาตร ไพรหิรัญ, ศักราช ฤกษ์ธำรงค์, วรรณษา ทองวิเศษ, โอลิเวอร์ บีเวอร์, กลศ อัทธเศรี, ไปรมา รัชตะ, รุ้งลาวัลย์ โทนะหงษา, กาต่าย เดอะคอมเมเดี้ยน, เจเน็ท เขียว, นฤมล พงษ์สุภาพ

ช่อง 4 ศันสนีย์ สมานวรวงศ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์

ช่อง 3 ปี 2523 นิรุตต์ ศิริจรรยา, ดวงใจ หทัยกาญจน์


เจ้าสาวในชุดสีดำ (ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก)
ช่อง 5 ปี 2516 (รัชฟิล์ม) อนุสรา มงคลเขต, เสกสรรค์, เดือนเต็ม สาลิตุล

ช่อง 7 ปี 2532 (กันตนา) ภัสสร บุณยเกียรติ, สามารถ พยัคฆ์อรุณ, กันตา ดานาว


เจ้าสาวบ้านไร่ (จันทริกา) ช่อง 3 ปี 2549 (สเต็ป ออนเวิร์ด) ทฤษฎี สหวงษ์, พัชรินทร์ จัดกระบวนพล, ชินสุเวท เจตน์จำรัส, วีรดา สุทธิชื่น, ภคิน โพธิปริสุทธิ์, วิรากานต์ เสณีตันติกุล, สาริน บางยี่ขัน, สราวุฒิ พุ่มทอง, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, ณัฐนี สิทธิสทาน, วีระชัย หัตถโกวิท, ด.ญ. สปาย ปัณฑารีย์, นริสา พรหมสุดา


เจ้าสาวปริศนา (โสภี พรรณราย) ช่อง 3 ปี 2542 (โนพรอบเบล็ม) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, แอน ทองประสม, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, เมย์ เฟื่องอารมย์, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, นฤมล พงษ์สุภาพ, กาญจนา จินดาวัฒน์, สมสาตร ไพรหิรัญ, ดุสิตา อนุชิตชาญชัย, อาภรณ์ ทิชากร, เพ็ญเพชร เพ็ญกุล


เจ้าสาวผมไม่ใช่ผี (อัจฉรียา) ช่อง 3 ปี 2554 (สเตป พาวเวอร์ทรี) สรวิชญ์ สุบุญ, พัชรินทร์ จัดกระบวนพล, สุพจน์ จันเจริญ, ณิชาพัณณ์ ชุนหะวงศ์วสุ, กัลยา เลิศเกษมทรัพย์, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, กพล ทองพลับ, ปิยะมาศ โมนยะกุล, เอกพัน บรรลือฤทธิ์, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ขวัญฤดี กลมกล่อม, จักรพันธ์ จันโอ, โจโจ้ ไมอ๊อคซิ, ปาจรีย์ ณ นคร, สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ, อชิตะ ธนาศาสตนันท์, อรุณ ภาวิไล, หนูเล็ก ก่อนบ่ายฯ, ว. จิราวัฒน์, ตี๋ ดอกสะเดา, สมเกียรติ คุณานิธิพงษ์, หยอง ลูกหยี, ไมเคิ่ล ตั๋ง, ศริญญา สุขประเสริฐ, อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, ดู๋ ดอกกระโดน (ออกอากาศ 6 ธ.ค. 2554 จ-ศ)


เจ้าสาวมืออาชีพ (จิระจันทร์) ช่อง 3 ปี 2544 (ทูอินวัน) มาช่า วัฒนพานิช, ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ, เจมี่ บูเฮอร์, สุวัจนี ไชยมุสิก, สุริวิภา กุลตังวัฒนา, ทศพล ศิริวิวัฒน์, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ญาณี จงวิสุทธิ์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ดวงตา ตุงคะมณี, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, ชนานา นุตาคม, คัทรียา กาญจนโรจน์, วสันต์ อุตตมะโยธิน, พิมพ์พรรณ บูรณพิมพ์, ปาจรีย์ ณ นคร


เจ้าสาวริมทาง (กันตา-เอื้องอรุณ สมิตสุวรรณ) ช่อง 7 ปี 2553 (กันตนา) ปู-ไปรยา สวนดอกไม้, ฐสิษฐ์ สินคณาวิวัฒน์ (สเตฟาน), รพีภัทร เอกพันธ์กุล, แพร เอมเมอรี่, บี-มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์, อภิรดี ภวภูตานนท์, นวินดา เบอร์ต็อดตี้, ธราธิป สีหเดชธงชัย, สุเชาว์ พงษ์วิไล, จารุณี สุขสวัสดิ์, พรรณพัฒน์ ภูวนนท์, อาภัสสรา อินทร์ตลาดชุม, สุทธิกานต์ หวังเจริญทวีกุล, ปริยะ วิมลโนช, พัฒนะ พันธุ์เธวะ, ราตรี วิทวัส, กชมน สายทอง (ออกอากาศ 5 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2553 รวม 13 ตอน ศ-ส-อ)


เจ้าสาวไร่ส้ม (เฟื่องนคร)
ช่อง 5 ปี 2532 (รัชฟิล์มทีวี)

ช่อง 3 ปี 2553 (ทีวี ธันเดอร์) ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง, น้ำฝน-พัชรินทร์ จัดกระบวนพล, ณัฐนันท์ จันทรวิโจน์, ชาลิสา บุญครองทรัพย์, อ๋อม-สกาวใจ พูนสวัสดิ์, ธนิดา กาญจนวัฒน์, พิศาล ศรีมั่นคง, ชนิสาร์ บังคมเนตร, วิชัย จงประสิทธิ์พร, วีระชัย หัตถโกวิท, หมวย ชวนชื่น, นพเก้า โกเจริญกิจ, อัฐมา ชีวนิชพันธ์, มาตรา ไพรหิรัญ, ปริศนา กล่ำพินิจ, ปรารถนา บรรจงสร้าง, ปาริฉัตร ไพรหิรัญ, นนท์ หาญตระกูล, ศุภฤกษ์ ทับทวี, เศรษฐา ศิระฉายา


เจ้าสาวสลัม (เกตุวดี) ช่อง 3 ปี 2547 (มาสเตอร์ วัน) เคลลี่ ธนะพัฒน์, เพ็ชรลดา เทียมพ็ชร, ไมเคิล พูพาร์ท, ชลิตา เฟื่องอารมย์, พัฒนะ พันธ์เทวะ, วรรณภา คำสงค์, เอกชัย วริทธิ์ชราพร, พิมพ์แข กุญชรฯ, อรัญญา นามวงศ์, นฤมล นิลวรรณ, วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ


เจ้าสาวสองเงา (เพ็ญศิริ) ช่อง 3 ปี 2545 (ทีวีซีน) พรชิตา ณ สงขลา, เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล, ดวงตา ตุงคะมณี, เมย์ เฟื่องอารมย์, นุศรา ประวันณา, เดชาวุฒิ ฉันทากะโร, เบญจพล เชยอรุณ, หาญส์ หิมะทองคำ


เจ้าสาวสายฟ้าแลบ (กรุง ญ ฉัตร) ช่อง 3 ปี 2545 (โพลีพลัส) นิธิ สมุทรโคจร, นัท มีเรีย, ศุภวัฒน์ อ่ำประสิทธิ์, เจี๊ยบ-สมาพร เขียวบวร, เอ็ม อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, เจมี่ บูเฮอร์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ญาณี จงวิสุทธิ์, ด.ญ. นวิยา ตันเต็มทรัพย์, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, ดารณีนุช โพธิปิติ


เจ้าสาวสาละวัน (กานต – ชัญญรุตม์) ช่อง 7 ไมเคิล คอร์ปไดเรนดัล, ไดอาน่า จงจินตนาการ, ณัฐชาติ ชั้นกาญจน์, ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา, ฝันดี จรรยาธนากร


เจ้าสาวแสนกล (เพชรลดา) ช่อง 5 ปี 2535 (อัครมีเดีย) ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, ลีลาวดี วัชโรบล, ปภัสรา ชุตานุพงษ์, ดวงหทัย ดารา, ดวงตา ตุงคะมณี, วุฒิ คงคาเขต, นีรนุช อติพร , ไพโรจน์ ใจสิงห์, อัญชลี ชัยศิริ, กฤตย์ อัทธเสรี, อาภาพร กรทิพย์, วีระชัย หัตถโกวิท, กฤษณ์ ศุกระมงคล, ชลวิทย์ สุขอุดม, มณฑาทิพย์ แก้วประเสริฐ, ไกลใกล้ ติสโส, เกรียงไกร มาก, โกร่ง กางเกงแดง, นภาพร หงสกุล, สมยศ เปรมอนันต์, โสฬส อรรถศิริ, ตุ๊กตา คงจินดา, จารุณี โชติปัญญารัตน์


เจ้าหญิงขอทาน (สินี เต็มสงใส) ช่อง 3 ปี 2550 (สเต็ป ออนเวิร์ด) วริษฐ์ ทิพโกมุท, พัชรินทร์ จัดกระบวนพล, การิน ศตายุ, ชิดจันทร์ รุจิพรรณ, ปณิตา พัฒนาหิรัญ, รัญญา ศิยานนท์, นฤมล เปี่ยมพงศ์สานต์, อรรถชัย อนันตเมฆ, ทนงศักดิ์ ศุภการ, ศานติ สันติเวชกุล


เจ้าหญิงผู้ทรงสุข ช่อง 7 ปี 2538 ฉัตรมงคล บำเพ็ญ, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ (ละครสั้น ปากกาทอง)


เจ้าหญิงลำซิ่ง (ณพุทธ สุศรีฯ) ช่อง 7 ปี 2551-52 (โพลีพลัส) วงศกร ปรมัตถากร, สาวิกา ไชยเดช, ณัฏฐิณี เจียรวนนท์, ธีรวีร์ อัศวศิริชัยกุล, อรรคพันธ์ นะมาตร์, อรวรรณษา ฐานวิเศษ, สุคนธวา เกิดนิมิตร, ปาริตา โกศลศักดิ์, ดนัย ตันธนะศิริวงศ์, สุรัตนา คล่องตระกูล, กฤตย์ อัทธเสรี, ทนงศักดิ์ ศุภการ, ชุมพร เทพพิทักษ์, ค่อม ชวนชื่น, โย่ง เชิญยิ้ม, วนิดา แสงสุข, วาทินี เข็มเพชร, วิทูรย์ ลิ่วลักษณ์, พงษ์อนันต์ หวังสิทธิ์เดช, จิรพัชร์ อินทรสถิตย์, แฮมเมอร์ สมบูรณ์ (ออกอาอาศ 3 ธ.ค. 2551 – 29 ม.ค. 2552 รวม 18 ตอน พ-พฤ)


เจ้าหญิงสายรุ้ง ช่อง 3 ปี 2522 เมตตา กฤตวิทย, อนุวัฒน์ นาคศรีสุข


เจ้าหญิงหลงยุค (ราเมศ เรืองประทุม) ช่อง 7 ปี 2554 (มิราบิลิส) ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์, คณิน บัดติยา, นวพล ภูวดล, สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์, ฐิตินันท์ สุวรรณถาวร, แพร เอมเมอรี่, กรองทอง รัชตะวรรณ, เด่น ดอกประดู่, ณัฐพล รัตนิพนธ์, ชมพูนุช ปิยธรรมชัย, รุ้งลาวัลย์ โทณะหงษา, เจเน็ท เขียว, ทนงศักดิ์ ศุภการ, วันชัย เผ่าวิบูลย์, ญาณี ตราโมท (ออกอาอาศ 22 มิ.ย. – 21 ก.ค. 2554 รวม 30 ตอน ทุกวัน)


เจ้าหนูเทควันโด (พฤศจิกายน) ช่อง 3 ปี 2549 (ชลลัมพี) มาร์กี้-ราศรี บาเลนซิเอก้า, ศิวัช คูสกุลธรรม, อโณทัย นิรุตติเมธี, พชรพล จันเที่ยง, เฉลิมพล ทิฆัฆพรรธีรวงศ์


เจาะเวลาหาโก๊ะ (วรการ) ช่อง 7 ปี 2551 (เมาเทนอาร์ต จำกัด) อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, บัณฑิตา (อรวรรษา) ฐานวิเศษ, ยิ่งยง ยอดบัวงาม, กีรติ เทพธัญญ์, จิลล์ โรเจอร์, ราชัน บุญชูวงศ์, มาเจตตรา วิเศษสมบัติ, อาภาพร นครสวรรค์, ศรีหนุ่ม เชิญยิ้ม, ลุงยุ้ย ลุยสวน, โยกเยก เชิญยิ้ม, พลาธิป น้ำค้าง, ชุมพร เทพพิทักษ์


แจ่มใสวัยคะนอง ช่อง 3 ปี 2538 ธนพล โพธา, เคที่-คัทรีน่า กลอส (ร้อยรสบทละคร)


แจ๋วใจร้ายกับคุณชายเทวดา (สามสหาย) ช่อง 7 ปี 2552 (โพลีพลัส) อารักษ์ อมรศุภศิริ, พัชราภา ไชยเชื้อ, ณัฏฐินี เจียรวนนท์, ภาณุ สุวรรณโณ, มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์, บัณฑวิช ตระกูลพานิชย์, พิมพ์นิภา จิตตธีรโรจน์, ตฤณ เศรษฐโชค, สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์, ภัทรวรรธน์ นาควิลัยโรจน์, พิศมัย วิไลสักดิ์, ไพโรจน์ สังวริบุตร, พัณณ์ชยา สิทธิ์เศรษบกุล


โจรปล้นใจ (นภัสสร วรรณกร) ช่อง 7 ปี 2546 (เรด ดราม่า) ศรราม เทพพิทักษ์, มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, เจฟฟรี่ เบญจกุล, กรรชัย กำเนิดพลอย, สุวัจนี ไชยมุกสิก, แคนดี้-ชุติมา เอเวอรี่, สุนทรี ใหม่ละออ, สุพรรณษา เนื่องภิรมย์, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, ค่อม ชวนชื่น, วิยะดา อุมารินทร์, สุดารัตน์ เดชากุล, น้ำเงิน บุญหนัก


ใจ ช่อง 9 ปี 2532 ปัญญา นิรันดร์กุล, เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล


ใจแจ๋วกับเรือจิ๋ว (คนเมืองโอ่ง) ช่อง 7 ปี 2550 (559 ออนแอร์) ภูริ หิรัญพฤกษ์, พลอย จินดาโชติ, กีรนันท์ รักร่วม, รัศมี ทองศิริไพรศรี, ภาสวร นิ่มสุวรรณ, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, เอกประพันธ์ พาณิชย์พงศ์, กัลยา เนตรายน, วิฑูรย์ วิริยฑูรย์, วรท โรจนวรกุล, จณิสตา ชูช่วยสุวรรณ (เอม-ศิริพิชยา วิสิฐไวทยากุล), พร้อมพล สิทธิมงคล, คงสวัสดิ์ แก้วเรียน, ณัฐนิรันดร์ เศรษฐีธร


ใจเดียว (เสนีย์ บุษปะเกศ) ช่อง 7 ปี 2549 (ดาราวิดีโอ) วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, ปิยธิดา วรมุสิก, วัชรบูล ลี้สุวรรณ, อุษามณี ไวทยานนท์, อดิศร อรรถกฤษณ์, พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์, สุรวุฑ ไหมกัน, อรรถชัย อนันตเมฆ, ตฤณ เศรษฐโชค


ใจแม่ (รัชฟิล์ม) … สหัสษา ศักดิ์ภูวดล, มารศรี อิศรางกูรฯ


ใจร้าว (จากบทประพันธ์ “ทิวาราตรีนี้มายา” ของ ธิยะดา) ช่อง 3 ปี 2551 (เมคเกอร์ กรุ๊ป) ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์, ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์, สุนิสา เจทท์, สุพจน์ จันทร์เจริญ, เมย์ เฟื่องอารมย์, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, นาตาลี เดวิส, มอริส เค, ดารณีนุช โพธิปิติ, ดิลก ทองวัฒนา, อรสา พรหมประทาน, ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์, ดวงหทัย ศรัทธาทิพย์, อรรถกร สุวรรณราช, พิชพงศ์ โสมกุล, ราชวัติ ขลิบเงิน, วิโรจน์ เงาอำพันไพฑูรย์, กัญจน์ณัฏฐ์ กองสมร


ใจสู้มุ่งสู่ฝัน ช่อง 7 ปี 2551 (โชอิง) อานัส ฬาพานิช, ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, เทวัญ ไชยสมบูรณ์, หทัยทิพย์ กังพานิช, สุพัตรา ธนากิจ, สืบศักดิ์ ผันสืบ, โชติมา นวคุณากร, ชญาภา พงศ์สภาชาคริต, อภิชาญ เฉลิมชัยนุวงศ์, พงษกร หาญบุรุษ, สวกร ติยะสวัสดิ์กุล


ใจใสรักษ์ยกก๊วน (มะลิระบำ) ช่อง 7 ปี 2550 (ฮั้ง มโนก้า) เขตต์ ฐานทัพ, ธันย์ชนก ฤทธินาคา, เอ เชิญยิ้ม, ราตรี วิทวัส, ภูมิมสิทธิ์ ตั้งพินิจการ, ปรียาภา รุณหิวา, พลอย-ภัสสร คงมีสุข, อัญญาฤทธิ์ พิทักษ์ติกุล, ภูริน โชครัศมีศิริ

Advertisements