ฆ ระฆัง ♥ ง งู

ฆาตกรกามเทพ (ชูวงศ์ ฉายะจินดา) ช่อง 7 ปี 2545 (ดาราวิดีโอ) ณัฐวุฒิ สะกิดใจ, กบ-สุวนันท์ คงยิ่ง, วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, ณัฐนันท์ คุณวัฒน์, สุธิตา เกตานนท์, ทูน หิรัญทรัพย์, อลิษา ขจรไชยกุล, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, กรองทอง รัชตะวรรณ, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, ธีรวัฒน์ ทองจิตติ, จาตุศิริ คชหิรัญ


ง่ายนิดเดียว ช่อง 7 ปี 2535 (บริษัท เอเอนเตอร์เทนเมนท์ + ดาราวิดีโอ) สัญญา คุณากร, เสาวลักษณ์ ศรีอรัญ (ละครสั้นปากกาทอง)


เงา (ทมยันตี)
ช่อง 4 ทม วิศวชาติ

ช่อง 7 ปี 2525-26 (ดาราฟิล์ม) อัศวิน รัตนประชา, อรดี อิงคุตานนท์, เทพยุดา ศรียาภัย

ช่อง 3 ปี 2530 (จัดโดยรัชนู บุญชูดวง) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, นพพล โกมารชุน, รัชนู บุญชูดวง, วรรณิศา ศรีวิเชียร, สมภพ เบญจาธิกุล, เอกพัน บันลือฤทธิ์, ปนัดดา โกมารทัต, อานนท์ สุวรรณเครือ, รัญญา ศิยานนท์, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, ตรัยเทพ เทวผลิน, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, ไตรภพ ผลพันธรินทร์, จุรี โอศิริ, นันทวัน เมฆใหญ่

ช่อง 5 ปี 2543 (Exact) ยุรนันท์ ภมรมนตรี, โอลิเวอร์ พูพาร์ท, ตุ๊กตา-อินทิรา แดงจำรูญ, คลาวเดีย จักรพันธุ์ ณ อยุธยา, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย, นีรนุช ปัทมสูต, กำธร ทัพคัลไลย, เฉลา ประสพศาสตร์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ภาณุพล หอวรรณาภา, กระวี เอี่ยมสกุลรัตน์, จักรวาล วรทรัพย์, อัมพร ปานกระโหก


เงากามเทพ (ดัดแปลงจาก เทพบุตรมาร ของ วลัย นวาระ) ช่อง 7 ปี 2553 (กันตนา) ศุกลวัฒน์ คณารศ, ใหม่-ดาวิก้า โฮร์เน, ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์, ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, ธัญสินี พรหมสุทธิ์, ทัพพ์ จิรา, ธาราเขต เพ็ชรสุกใส, กชกร นิมากรณ์, ณัทกร แก้วเพ็ชร์, เดือนเต็ม สาลิตุล, อิสซาเบล่า เลเต้, พัชชุดาญ์ พันธุ์พิพัฒน์, ศิริวรรณ ย้อยสกุล, พัสสน ศรินทุ, แซม โชติบัน, พัฒนะ พันธุ์เทวะ, วลินทิพย์ สุวรรณมงคล, ต่าย เชิญยิ้ม (เริ่ม 9 ธ.ค. 2553 พ-พฤ)


เงาใจ (ชูวงศ์ ฉายะจินดา) ช่อง 7 ปี 2544 (ดาราวิดีโอ) ดนุพร ปุณณกันต์, สุวนันท์ คงยิ่ง, โอลิเวอร์ พูพาร์ท, ปิยวรรณ จิตณาธรรม, วรรณยุดา แสนอุดม, วันชัย เผ่าวิบูลย์, ขจรศักดิ์ รัตนนิสัย, แดนนี่ ศรีภิญโญ, สีดา พัวพิมล, นวลปรางค์ ตรีชิต, ราม ราชพงษ์, ภคกุล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, วทัญญู มุ่งหมาย, อรรมรัตน์ นิติพน, ป๊อบ คำเกษม


เงาปริศนา (ลียา)
ช่อง 5 ปี 2531 (รัชฟิล์มทีวี)
ช่อง 7 ปี 2544 (กันตนา) ฮิวโก้-จุลจักร จักรพงษ์, เอมี่ กลิ่นประทุม, กบ-ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, แหวน-ฐิติมา สุตสุนทร, ดนัย จิรา, เจมี่ บูเฮอร์, ดิลก ทองวัฒนา, สาวิกา ไชยเดช, พรสุดา ต่ายเนาว์คง, ศิรินุช เพชรอุไร, ชาตรี ชมพู, สินีนาฏ โพธิเวช


เงาพราย (แก้วเก้า) ช่อง 3 ปี 2554 (ทีวีซีน) ศรราม เทพพิทักษ์, เกียรติกมล ล่าทา, ราศรี บาเลนซิเอก้า, แจ็คกี้-ชาเคอลีน มิ้นช์, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ, ศานติ สันติเวชชกุล, ไกรลาศ เกรียงไกร, ชุมพร เทพพิทักษ์, กษมา นิสสัยพันธุ์, ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์, ปิยะพงษ์ คำภากุล, กิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล, ชัชวาลย์ เพชรวิศิษฐ์, อัญชิสา เลี่ยวไพโรจน์, อรศรี บาเลนซิเอก้า, อภิสรา ฉวีวงษ์, อิทธิฤทธิ์ สิงหรัตน์, กิตติพล เกศมณี, อัศวพัชร โภคินวัชรเสถียร, สุรจิต บุญญานนท์, นฤมล พงษ์สุภาพ, ปีเตอร์ ธูนสตระ (เริ่ม 31 พ.ค. – 12 ก.ค. 2554 รวม 13 ตอน จ-อ)


เงามฤตยู ช่อง 9 ปี 2524


เงามรณะ (เค้าโครงเรื่องโดย กษิดินทร์ แสงวงศ์, อิสริยะ จารุพันธ์) ช่อง 5 ปี 2540 (exact) เจตริน วรรธนะสิน, สโรชา วาทิตตพันธ์, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์, อังคณา ทิมดี, ไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย, ชลิต เฟื่องอารมย์, ทันศ์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, ญาณี ตราโมท, วันทิพย์ ภวภูตานนท์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ปนะกาศิต โบสุวรรณ, วีรนา วัชะเศรณี, ชุติมา นัยนา


เงาไม้ ช่อง 5 (รัชฟิล์ม) สมเจตน์ เจนสุข, อัจฉรา รอดศาสตรา


เงาไม้ในน้ำ (สีสวลี) ช่อง 3 อภิชาติ พัวพิมล, คลาวเดีย จักรพันธ์, ไพโรจน์ สังวริบุตร, ริสา หงส์หิรัญ, กวินนา สุวรรณประทีป, พิทยา ณ ระนอง, เอก โอรี, วิชุดา พินดั้ม (จัดโดย รัชนู บุญชูดวง) (ไม่ได้ออกอากาศ)


เงารัก ช่อง 3 ปี 2536 เล็ก ไอศูรย์, เพ็ญพิสุทธิ์ คงสมุทร


เงารักลวงใจ (พรดี) ช่อง 3 ปี 2553 (เมคเกอร์ วาย) หมาก-ปริญ สุภารัตน์, แบรรี่-ณเดช คูกิมิยะ, มิ้นท์-ณัฐวรา วงศ์วาสนา, กุ๊บกิ๊บ-สุมณทิพย์ เหลืองอุทัย, จริยา แอนโฟเน่, สันติสุข พรหมศิริ, รอน บรรจงสร้าง, พรนภา เทพทินกร, ปวีณา ชารีฟสกุล, พัฒนพล มินทะขิน, ปาจรีย์ ณ นคร, เอ เชิญยิ้ม, พิศาล อัครเศรณี, กุณกนิช คุ้มครอง, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, จักรกฤษณ์ พนิชย์ผาติกรรม, ด.ญ. กัจนฐานียา ศรีโรจน์วัฒนะ, ภาสวัฒน์ สิงหรัตน์เจริญ


เงาราหู (โสภาค สุวรรณ) ช่อง 3 ปี 2538 (บรอดคาซท์) ไพโรจน์ สังวริบุตร, อภิรดี ภวภูตานนท์, พีท ทองเจือ, นุ่น สินินทรา, สรพงษ์ ชาตรี, ปริญญ์ วิกรานต์, มานะ เนตรสาลี, สมยศ เปรมอนันต์, ดาวเรือง บูรณะพิมพ์, ลือศักดิ์ ปาลกะวงศ์, นภาพร หงสกุล, ผจญ ดวงขจร, ด.ญ. เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์


เงาหัวใจ (รจเรข) ช่อง 7 ปี 2553 (กันตนา) นิว-วงศกร ปรมัตถากร, นุ่น-วรนุช วงษ์สวรรค์, เอมมี่-มรกต กิตติสาระ, รังสิต ศิรนานนท์, นก-อุษณีย์ วัฒฐานะ, อินทิรา เกตุวรสุนทร, ปิยะวัฒน์ รัตนวิจิตร, ด.ช. สิรวิชญ์ พูลเขตร์กิจ, สราญรัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์, อนุสรณ์ เตชะปัญญา, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, กฤษณ์ ไตรรัตน์, สัจจากาจ จิตรพึ่งธรรม, นิเวศน์ กันไทยราษฎร์, เอมิกาวรรณ จุลทอง


เงาอโศก (ชูวงศ์ ฉายะจินดา)
ช่อง 7 ปี 2541 เอ๊ะ-อิศริยา สายสนั่น, เอกรัตน สารสุข, เจมี่ บูเฮอร์, เล็ก-ภัทราวดี มีชูธน, อมราพร สุดสายเนตร, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, อลิษา ขจรไชยกุล, นภัสกร มิตรเอม, ภาวดี วิเชียรรัตน์, โชคชัย เจริญสุข, พรสุดา ต่ายเนาว์คง, รสริน จันทรา, อารีวรรณ จตุทอง

ช่อง 5 ปี 2551 (เอ็กแซ็กท์) ป้อง-ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, ผึ้ง-กัญญา ลีนุตพงษ์, ปานวาด เหมมณี, อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, พิจิตรา กฤติกุล, สมิทธิ์ อารยะสกุล, กาญจนา จินดาวัฒน์, เดือนเต็ม สาลิตุล, กัลยา จิรชัยศักดิ์เดชา, ณัฎฐพงษ์ ชาติพงษ์, บริบูรณ์ จันทร์เรือง, รุ่งเรือง อนันตยะ, ปวีณา ชารีฟสกุล, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง, จันทนา ศิริผล, ณัฏฐธิดา ดำรงวิเศษพาณิชย์, พิศมัย วิไลศักดิ์, พิชญา ศรีเทพย์, สมภพ เบญจาธิกุล, ปวริสา ศิริวัฒน์


เงาะป่า (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
ช่อง 9 ปี 252… ศรีอาภา บางนารถ

ช่อง 3 ปี 2534 พลรัตน์ รอดรักษา, เพ็ญพิสุทธิ์ คงสมุทร, ศศิธร ปิยะกาญจน์, ธนา สินทรัพย์, อภิชาติ รัตนถาวร


เงิน เงิน เงิน (พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ) ช่อง 7 ปี 2540 (ดาราวิดีโอ) รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์, เกวลิน คอตแลนด์, เอกรัตน สารสุข, ลินดา ครอส, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ฌัชชา รุจินานนท์, ดวงดาว จารุจินดา


เงินปากผี (ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก)
ช่อง 5 ปี 2528 (กันตนา) อนุสรณ์ เดชะปัญญา, เดือนเต็ม สาลิตุล (ปรารถนา สัชฌุกร เล่นครึ่งหลัง แทนเดือนเต็ม)

ช่อง ITV ปี 2549 (กันตนา) จอนนี่ แอนโฟเน่, มารีออน อัฟโฟลเทอร์, อาคม วิเชษฐ์พิทยาพงศ์, อภิรดี ภวภูตานนท์, ปาริชาติ แก้วกำพล, สหัสชัย ชุมรุม, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, สุระ ธีระกล, ธรรมลักษณ์ ตระกูลโชคดี, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, กรุง ศรีวิไล, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา


เงือกน้อย ปี 2515 สุชีรา สุภาเสพย์, ชัย ราชพงษ์


เงือกสาวดาวรุ่ง ช่อง 3 ปี 2534 ภาคภูมิ สายสุดใจ, สุรัตนา ข้องตระกูล, นัย สุขสกุล, ทรงสุดา สโรบล, สุกัญญา นาคประดิษฐ์, หนึ่งฤทัย ปิยะสกุล, จริยา แค่นจรรยา, เจน นาทภูมิ, มาโนด วัฒนบุญญา, เชอร์รี่ ธรรมมิคสกุล, ชูศักดิ์ สุธีรธรรม, กันทิมา ดาราพันธ์


เงื่อนริษยา (ไอริณ) ช่อง 7 ปี 2550 (ฮั้ง มโนก้า) ณัฐวุฒิ สกิดใจ, ไปรยา สวนดอกไม้, ศรุต วิจิตรานนท์, อธิชาติ พัวพิมล, ปานวาด เหมมณี, นพพล โล่พิทักษ์พานิช, คีตภัทร อันติมานนท์, เขมชาติ เตโชชัชวาล, ภัสสร บุญยเกียรติ, ธีรพงษ์ เหลียวรักวงศ์, รัชนี ศิระเลิศ, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, จีระพัฒน์ สินสนอง, อธัชพร สาเกศ, ไกรสีห์ แก้ววิมล, ณัฐนี สิทธิสมาน


เงื้อมมือมาร ช่อง 3 ปี 2529 นาถยา แดงบุหงา, สมภพ เบญจาธิกุล, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ดวงใจ หทัยกาญจน์

Advertisements