ข ไข่ ☺☻

ขนมปังกับน้ำพริก (ชลาลัย) ช่อง 3 ปี 2541 (เมจิก) เจมส์-เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์, ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, อลิชา ไล่ศัตรูไกล, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เดือนเต็ม สาลิตุล, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, จาตุรงค์ โกลิมาศ, เวย์น ฟอลโคเนอร์, พิษณุ ศิริมุขอาคม, ดารณีนุช โพธิปิติ, ปิยะ เศวตพิกุล, นิลุบล อมรวิทวัส, ธนิสร สัตยมงคล, แพรวพราว ไชยทิพย์, ปริญ วัฒนวีร์, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, ด.ช. อิศรา กิจนิตย์ชีว์, ด.ญ. ลักษมี ทรัพย์ปรุง


ขบวนการเก็บหมอก ช่อง 3 ปี 2539 ทูล หิรัญทรัพย์, จารุณี สุขสวัสดิ์


ขบวนการคนใช้ ช่อง 3 ปี 2520 อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, บุษราภรณ์ ธีรทรัพย์


ขบวนการญาติเยอะ ช่อง 3 ปี 2538


ขบวนการนกกางเขน ช่อง 7 ปี 2529 (กันตนา) คณิต เขียวเซ็นต์, ตุ๊กตา-จิตรลดา ดิษยนันทน์


ขบวนการ ปิ๊ด ปรี้ ปิ๊ด ช่อง 3 ปี 2548 (ชลลัมพี) กิตติคุณ สัมฤทธิ์พันธุ์สุข, เชอรี่ ผุงประเสริฐ


ขบวนการปุกปุย (ดรีม แมกมาร์) ช่อง 7 พาทิศ พิสิฐกุล, พรรัมภา สุขได้พึ่ง, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, สรวงสุดา ลาวัลย์ประเสริฐ, ด.ช. พจน์ ศรีสุภัคพร, ด.ญ. ศณิ ปิติธนสารสมบัติ, ด.ญ. ณัฐนีชา เชิดชูบุพการี, ด.ช. กิตติพงศ์ วงศ์ทอง


ขบวนการสู้ผีไม่มีถอย
ช่อง 5 ปี 2526-27
ช่อง 3 ปี 2537


ขมิ้นกับปูน (จุลลดา ภักดีภูมินทร์)
ช่อง 7 ปี 2522 (ดาราฟิล์ม) ชานนท์ มณีฉาย, อุทุมพร ศิลาพันธ์, รุจิเรข, ศิริ ศิริจินดา รับบทเป็น พระยาอภิบาลบำรุง

ช่อง 9 ปี 2527 ส. อาสนจินดา, สมควร กระจ่างศาสตร์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, เดือนเต็ม สาลิตุล, ลินดา ค้าธัญเจริญ, กาญจนา จินดาวัฒน์, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์, กัลยาณี มณีกุล, อดิศักดิ์ เศวตนันท์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, ทม วิศวชาติ, กิ่งดาว ดารณี, เฉลา ประสพศาสตร์, วิชา วัชระ, เรไร สุขอุดม, ณัฐนี สิทธิสมาน, บุญศักดิ์ ดวงดารา

ช่อง 7 ปี 2533 (กันตนา) รุจน์ รณภพ, สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, ชลิต เฟื่องอารมย์, วันชัย เผ่าวิบูลย์, ชไมพร จตุรภุช, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, เมทนี บูรณศิริ, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์, ปัทมา ปานทอง, อุษา ทนตาวัล, ด.ญ. ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์, ปนัดดา โกมารทัต, ดวงดาว จารุจินดา, เดือนเต็ม สาลิตุล

ช่อง 3 ปี 2544 (บรอดคาซท์) มนตรี เจนอักษร, จรัล มโนเพชร, จ๊อบ-นิธิ สมุทรโคจร, จอย-ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, ชลิตา เฟื่องอารมย์, จินตหรา สุขพัฒน์, อ้น-สราวุฒิ มาตรทอง, สุนิสา เจทท์, ชนิกา สุจริตกุล, จารุณี สุขสวัสดิ์, ศิระ แพทย์รัตน์, สถาพร นาควิลัย, เพ็ญพักต์ ศิริกุล, คัทรียา กาญจนโรจน์, ปวีณา ชารีฟสกุล, อรรถชัย อนันตเมฆ, กล้วย เชิญยิ้ม, ผจญ ดวงขจร, กนกวรรณ บุรานนท์, มาเรีย เกตุเลขา, เกรียงไกร อุณหะนันท์


ขยะเปื้อนทอง ช่อง 9 ปี 2527


ขอแค่คิดถึง (กรุง ญ ฉัตร) ช่อง 5 นาท ภูวนัย, นันทพร อัมพผลิน, วนาลี เตมีย์รักษ์, อดุลย์ ดุลย์รัตน์, บุศรา นฤมิตร


ข้องจิต – นางไพร


ขอจำจนวันตาย (รพีพร) ช่อง 5 ปี 2527 อุทมพร ศิลาพันธ์


ขอดเกล็ดมังกร ช่อง 7 ปี 2543 น้ำฝน โกมลฐิติ, วรรธนะ กัมทรทิพย์, สรพงษ์ ชาตรี, พิศาล อัครเศรณี, วรรณิศา ศรีวิเชียร


ขอโทษที ที่เป็นฮีโร่ ช่อง 3 ปี 2541 (ทีวีธันเดอร์)


ขอโทษทีไม่มีเวลาโง่ ช่อง 7 ปี 2538 (กันตนา) ขวัญ-อุษามณี ไวยทยานนท์


ขอบคุณครับ คุณครู ช่อง 3 ปี 2539 เล็ก ไอศูรย์, วฤนดา สมศิริ


ขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจ (วรรณวรรธน์) ช่อง 3 ปี 2558 (บีอีซี-เทโร) วรินทร ปัญหกาญจน์, ภีรนีย์ คงไทย, ธีรเดช เมธาวรายุทธ, รัชวิน วงศ์วิริยะ, โกสินทร์ ราชกรม, เศรษฐา ศิระฉายา, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, สรวงสุดา ลาวัลย์ประเสริฐ, สมมาตร ไพรหิรัญ, สุปราณี เจริญผล, ธนา ฉัตรบริรักษ์, ปารีณา บุศยศิริ, จรรยางค์ ดีกุล, กรุณพล เทียนสุวรรณ, คัชชาเทพ เอี่ยมศิริ, พุทธชาด พงศ์สุชาติ, ดีเจนุ้ย-ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร, อภินันท์ ประเสิรฐวัฒนกุล, กิติธัช ประดับ, มนตรี เจนอักษร


ขอพลิกฟ้า ตามล่าเธอ (บูรพาไม่แพ้) ช่อง 3 ปี 2547 (โพลีพลัส) วิลลี่ แมคอินทอช, มาช่า วัฒนพานิช, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, อริศรา วงษ์ชาลี, สรพงษ์ ชาตรี, อุเทน คชน่วม, ปวีณา ตันท์ศรีสุโรจน์, ปิยะ วิมุกตายน, พิชญ์นาฎ สาขากร, ยุทนา ลอพันธุ์ไพบูลย์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ภัสสร บุณยเกียรติ, สุริวิภา กุลตังวัฒนา


ขอเพียงรัก (บุษยมาส)
ช่อง 5 ปี 2525 รัชนู บุญชูดวง, นิรุตติ์ ศิริจรรยา หรือ วิฑูรย์ กรุณา, ปรัชญา อัครพล, ปรารถนา สัชฌุกร, อัญชลี ชัยศิริ, ผดุงศรี โสภิตา, สีดา พัวพิมล, เด่นนภา จรรยงค์

ช่อง 9 ปี 2540 (อัครมีเดีย) มยุริญ ผ่องผุดพันธ์


ขอเพียงเรารักกัน (ชลาลัย) ช่อง 7 ปี 2543 โจ-จิรายุส วรรธนะสิน, เต๋า-สโรชา วาทิตตพันธ์


ขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุน (ประภัสสร เสวิกุล)
ช่อง 7 ปี 2538 (กันตนา) ศรราม เทพพิทักษ์, นุ๊ก-สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา, ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์, อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, เอก โอรี, ปัญญา นิรันดร์กุล, ธานินทร์ ทัพมงคล, สุรัตนา ข้องตระกูล, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, อาภาพร กรทิพย์, วีนัส มีวรรณ, ศศลักษณ์ พันธ์หาญ, ธีระศักดิ์ พันธุจริยา, สมฤดี นุ่มอำพันธ์, พอพล สุพรรณพงษ์, เฉลา ประสพศาสตร์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, ณัฐนี สิทธิสมาน, ชาญ วรานุรังษี, อิทธิฤทธิ์ สิงหรัตน์, ภัทธี นวรัตน์, หม่อมเหยิน, อรัญญา เจริญชนม์, อุไรวรรณ เทียนเงิน, ธรรมศักดิ์ สุริยน, อำภา ภูษิต, ด.ช. หฤทธิ์ ยศเมธา, ด.ช. ทศวรรษ กัลย์จาฤก, ด.ช. ชลทิศ สุขเจริญ

ช่อง 9 ปี 2546 (เอ็กแซ็กท์) พนมกร ตังทัตสวัสดิ์, พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร, มนตรี เจนอักษร, ธัญญา วชิรบรรจง, ตรีพล พรมสุวรรณ, กิตติ บุลสถาพร, กีรติ เทพธัญญ์


ขอหยุดหัวใจไว้เพียงเธอ (ศศิธริน) ช่อง 3 ปี 2544 จอนนี่ แอนโฟเน่, รินลณี ศรีเพ็ญ, พิเชษฐ์ไชย ผลดี, ดุสิตา อนุชิตชาญชัย, โอลิเวอร์ พูพาร์ต, สิรคุปต์ เมทะนี, ชลิดดา พานิชการ, กนกพร โลศิริ, นิออน อิศรา, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ภัทรวรินทร์ ทิมกุล, สมเจตน์ สอาด


ขอให้รักเรานั้นนิรันดร (ประภัสสร เสวิกุล) ช่อง 3 ปี 2537 พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, บุญพิทักษ์ จิตต์กระจ่าง, ตระการ, ณัฐสิมา คุปตะวาทิน, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ, เกรียงไกร, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, ทัศน์วรรณ, ก้ามปู สุวรรณปัทม์, วัชรเกียรติ บุญภักดี, มานะ เนตรสาลี, Eugene Poh, Pierre Delalande, ยุวดี ไทยหิรัญ, กิติธร ยุพาพินทร์, ศรัณยู แสงรุ่งเรือง


ขัง 8 (ดาวไสว ไพจิตร) ช่อง 5 ปี 2540 (อัครมีเดีย / มีเดีย ออฟ มีเดียส์) นุติ เขมะโยธิน, กมลชนก โกมลฐิติ, ชุติมา นัยนา, แพรทอง ญานิภา, ขจรศักดิ์ รัตนนิสัย, รัญญา ศิยานนท์, ชุดาภา จันทร์เขต, อังคณา ทิมดี, ปภัสรา ชุตานุพงษ์, ไปรมา รัชตะ, ปิยะมาศ โมนยะกุล, จิระวดี อิศรางกูรฯ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ทม วิศวชาติ, ฉันทนา กิติยาพันธ์, อัญชลี ไชยศิริ, ปทุมวดี โสภาพรรณ, วุฒิ คงคาเขต, การันต์ กิตติราช, ศักราช ฤกษ์ธำรงศ์, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, ศศิธร ปิยะกาญจน์, สุดหทัย ชมพนา


ข้างหลังภาพ (ศรีบูรพา – กุหลาบ สายประดิษฐ์) ช่อง 5 ปี 2524 (รัชฟิล์ม ทีวี) นิรุตติ์ ศิริจรรยา, อรัญญา นามวงษ์


ข้าบดินทร์ (วรรณวรรธน์) ช่อง 3 ปี 2558 (ทีวีซีน) เจมส์ มาร์, ภีรนีย์ คงไทย, มณีรัตน์ ศรีจรูญ, โชคชัย บุญวรเมธี, ดนัย จารุจินดา, จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, จินตหรา สุขพัฒน์, ดิลก ทองวัฒนา, สาวิตรี สามิภักดิ์, อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, สันติสุข พรหมศิริ, จักรพันธ์ จันโอ, ภัทรวดี ปิ่นทอง, มรกต หทัยวสีวงศ์, อรรถพร ธีมากร, สรพงษ์ ชาตรี


ข้ามขอบฟ้ามาเพื่อรัก (วรางคณา) ช่อง 3 ปี 2548 (มาสเตอร์ วัน) ดอน ธีระธาดา, ซ่าร่า มาลากุล, แคทรีนา กรอส, พรเทพ อนุพันธ์, กิติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล, ศรุตา เรืองวิริยะ, เอลิกา พลอยอัมพร, ดิลก ทองวัฒนา, สมมาตร ไพรหิรัญ, กลศ อัทธเสรี, นฤมล นิลวรรณ


ข้ามฟ้าเฉือนคม ช่อง 5 ปี 2527-28


ข้ามฟ้าเฉือนคม (SPLIT SECOND) ช่อง 3 ปี 2547 (บรอดคาซท์ และ TVB) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ศรีริต้า เจนเซ่น, Alex Fong, Patrick Tam, Kevin Cheng, Marco Ngai


ข้ามากับพระ (พนา ภานุมาศ) ช่อง 7 ปี 2558 (โคลีเซี่ยม)  ลิขิต บุตรพรม รับบท, ฮาน่า ลีวิส, วัชรบูล ลี้สุวรรณ, จิลล์ โรเจอร์, บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, ชาติชาย งามสรรพ์, สุรวุฑ ไหมกัน, เล็ก ไอศูรย์, นึกคิด บุญทอง, นาท ภูวนัย, ธนา สิทธิประสาธน์, ปราบต์ปฎล สุวรรณบาง, ธนายง ว่องตระกูล, อิทธิกร สาธุธรรม, ฉัตรมงคล บำเพ็ญ, ณัทธมนกาญจน์ ศรีนิกรโชติ, อมต อินทานนท์, นาฎชนก ศรีสุราช, เกวลี ศรีกาญ, ณัฐพัชร สายชุม, สีบาน ซุปเปอร์โจ๊ก


ข้ามเวลา หารัก ช่อง 5 ปี 2554 (เอ็กแซ็กท์) สุกฤษฎ์ วิเศษแก้ว, สินจัย เปล่งพานิช, ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ (โตโน่ เดอะสตาร์), แกรน-พรรณวรท ด้วยเศียรเกล้า, รัดเกล้า อามระดิษ, โอ-อนุชิต สพันธุ์พงษ์, สถาพร นาควิไล, เมย์ เฟื่องอารมย์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, เกรียงไกร อุณหะนันท์, น้ำตาล-บุตรศรัณย์ ทองชิว, เอ-นรินทร์ ภูวนเจริญ, ครูมืด-ประสาท ทองอร่าม, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ชาตรี ชมพู, เลอวิทย์ สังข์สิทธิ์, จั๊กกะบุ๋ม เชิญยิ้ม, ชลเลขา ละงู, อาไท กลมกิ๊ก, พัฒน์ชนก เอี่ยมสะอาด, ธิติกานต์ บวรศิวมนต์, วรรณรท สนธิไชย (ออกอากาศ 18 เม.ย. – 16 มิ.ย. 2554 รวม 36 ตอน จ-พฤ) (รีเมคจาก ลัดฟ้า..มาหารัก ปี 2538)


ข้ามสีทันดร (กฤษณา อโศกสิน) ช่อง 7 ปี 2542 (ดาราวิดีโอ) ตุ้ย-ธีรภัทร สัจจกุล, กบ-สุวนันท์ คงยิ่ง, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ดวงดาว จารุจินดา, ดวงตา ตุงคะมณี, วันชัย เผ่าวิบูล, จักรกฤษณ์ คชรัตน์, พอเจตน์ แก่นเพชร, สุดารัตน์ เดชากุล, ธิติยา นพพงษากิจ, จาริญา พจน์สมพงส์, สมเจตน์ สะอาด, ดอน พฤกษ์พยุง, ศิริลดา นามรัตน์, สิริยา นฤนาท, เยาวเรศ นิสากร, มนทิพย์ พันธ์เพ็ง, เสาวนีย์ เจิมงามพริ้ง, พรรณี โต๊ะนายี


ขายตรงส่งรัก (ปันฝัน) ช่อง 7 (กันตนา) สวิช เพชรวิเศษศิริ, ทราย เจริญปุระ, พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์, เกริก ชิลเล่อร์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ศิริพิชญ์ กฤษณะเศรณี, สุรางคณา สุนทรพนาเวส, เบญจพล เชยอรุณ, พุทธชาด พงศ์สุชาติ, ปาจรีย์ ณ นคร, พรสุดา ต่ายเนาว์คง, กฤตย์ อัทธเสรี


ขายวิญญาณ ช่อง 5 ปี 2528 ตุลชัย ธรรมดุษฎี, อัจฉรา รอดศาสตรา


ข้าวนอกนา (ศรีฟ้า ลดาวัลย์)
ช่อง 7 ปี 2525-27 ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, ณัฐกานต์ เศรษฐบุตร, ปรัชญา อัครพล, ฉันทนา กิตติยพันธ์, เมตตา รุ่งรัตน์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ

ช่อง 7 ปี 2533-34 (กันตนา) นันทนา บุญหลง, นิออน อิสรา, นีโน่-เมทนี บูรณศิริ, ชุติมา นัยนา, ธานินทร์ ทัพมงคล, ไพจิตร อักษรณรงค์, ชลวิทย์ สุขอุดม, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, สุรัตนา ข้องตรักูล, นีรนุช อติพร, มารศรี อิศรางกูรฯ, เมตตา รุ่งรัตน์, น้ำเงิน บุญหนัก, วิทยา สุขดำรงค์


ข้าวเปลือก (เพชรน้ำค้าง) ช่อง 7 ปี 2537 (กันตนา) สมชาย เข็มกลัด, แคทรียา อิงลิช, สายฟ้า เศรษฐบุตร, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, โย-ยศวดี หัสดีวิจิตร, อ๋อม-สกาวใจ พูนสวัสดิ์, คณิต เขียวเซ็น, วทัญญู มุ่งหมาย, มรกต มณีฉาย, วีระชัย หัตถโกวิท, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, พิพัฒน์พล โกมารทัต, วณิษฐา วัชโรบล, สุดารัตน์ เดชากุล, วนัสนันท์ ไกรนรา, มณีรัตน์ วงศ์จีระศักดิ์, อภิรัฐ ชลาชล, กฤษ กฤษดา, Chosana Suntorn, มาเซียร์ สุวรรณไตร, ณัฐณิชา อัศรากร, ดนัย พิมพะกร, จิระ รวดเร็ว, ด.ญ. สกุลรัตน์ ใจซื่อ, ด.ช. หฤทธิ์ ยศเมธา, ด.ช. สกล แดงไพสิทธิ์, ด.ช. อภิรัฐ โดเรียน, สรพงษ์ ชาตรี


ขิงก็รา ข่าก็แรง (โสภี พรรณราย)
ช่อง 9 ปี 2533 (ดาวเรืองสตูดิโอ) เล็ก ไอศูรย์, สาวิตรี สามิภักดิ์, ดวงเดือน จิไธสงค์, ราตรี วิทวัส, สมนึก บุญสุวรรณ, พิศมัย วิไลศักดิ์, วิทยา สุขดำรง, สมชาย สามิภักดิ์, ฉันทนา กิตติยพันธ์, วสันต์ กรรณสูต, นิสาลักษณ์ ศรีนาคา, ยอด นครนายก, ดวงสุดา จันทรสุข

ช่อง 7 ปี 2549 (ดีด้า) ออย-ธนา สุทธิกมล, ขวัญ-อุษามณี ไวทยานนท์, เปิ้ล-จารุณี สุขสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, อินทิรา เกตุวรสุนทร, ภารดี อยู่ผาสุข, ทนงศักดิ์ ศุภการ, ภัสสร บุญยเกียรติ, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, อำภา ภูษิต, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา


ขุนเดช (สุจิตต์ วงษ์เทศ) ช่อง 7 ปี 2542 (ดาราวิดีโอ) พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์, ธนาภรณ์ รัตนเสน, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, วรพรต ชะเอม, วรานันท์ ยูสานนท์, วาสนา สิทธิเวช, ศิขรินธาร พลายพฤฒิ, ฤทธิ์ ลือชา, อัญชลี ไชยศิริ, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, พงษประยูร ราชอาภัย, พีรพล จันทรากาศ, แรม วรธรรม, สมยศ เปรมอนันต์, ภัทรี ชนะศักดิ์, มีระภารย์ บุญยะอนันต์, สุนิสา จันทร์ศิริ, นงลักษณ์ แก้วประเสริฐ, สุภาภรณ์ เจริญสมัย, จำนงค์ บำเพ็ญทรัพย์, ด.ญ. หยาดทิพย์ ราชปาล, สรพงษ์ ชาตรี, ธรรมชาติ แฟร์เน็ตต์, ทองขาว ภัทรโชคชัย, นฤเบศร์ จินปิ่นเพชร, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, วันชัย เผ่าวิบูล, ดามพ์ ดัสกร, ธนา สินประสาธน์, ปทุมวดี โสภาพรรณ, อำภา ภูษิต, ลักษณ์ อภิชาติ, สุรจิต บุญญานนท์, พลกฤษณ์ จักรสุวรรณ, ลัดดาวัลย์ เรืองสำราญ, วัชร สิทธิกูล, น้ำเงิน บุญหนัก, สมสกุล ยงประยูร, กิตติ ดัสกร, แดน บางซื่อ, เป้า ปรปักษ์, สป็อก เขี้ยวเพชร, อำนวย อินทน์จันทน์

ช่อง 7 ปี 2555 (พอดีคำ) วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, ศุกลวัฒน์ คณารศ, อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล (กรีน-เอเอฟ), ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์, พิชยดนย์ พึ่งพันธ์, อุษณีย์ วัฒฐานะ, สุรวุฑ ไหมกัน, รชยา รักษ์กสิกรณ์, ตฤณ เศรษฐโชค, ภารดี อยู่ผาสุข, วันชัย เผ่าวิบูล, วีระชัย หัตถโกวิท, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, พิพัฒน์พล โกมารทัต, ประถมาภรณ์ รัตนภักดี, ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์, ปริษา ทนาวิวัฒน์, ณรัฐ พัฒนาพงศ์ชัย, ชมวิชัย เมฆสุวรรณ, เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์, วินัย ไกรบุตร, ธนา สินประสาธน์, ธีรยุทธ ปรัชญาบำรุง, เวนซ์ ฟอลโคเนอร์, สุรศักดิ์ ชัยอรรถ, น้ำทิพย์ เสียมทอง, จิรกิตติ์ สุวรรณภาพ, รอน สมูเรนเบิร์ก, ยุพข่าน งามสมชาติ, ธนกฤต เจนครองธรรม, โอลิเวอร์ บีเวอร์, มาตารัตน์ ขาวปลั่ง, พงศนารถ วินศิริ, จิณณะ จอมขันเงิน, ธนัช ศรีบรรจง, พจนีย์ ใยละออ, ฆนัท นาคถนอมทรัพย์, เนรัญ ศรีสันต์, ธัชพร วาจาสัตย์, พชร กระต่ายทอง, ชญานี ธิติมูล, ณปภัช วรพฤทธานนท์, อิทธิกร สาธุธรรม, ณรงค์ฤทธิ์ ป้อมภู่, ราชวัติ ขลิบเงิน, นิมิตร ทยานุวัฒน์, โชคดี พักภู่ (ออกอากาศ 18 เม.ย. 2555 พ-พฤ)


ขุนแผน ผจญภัย (พระองค์เจ้าอนุสรณ์-มงคลการ) ช่อง 7 ปี 25XX-2522 สมชาย ศรีภูมิ, วาสนา ชลากร, ด.ช.สยาม สังวริบุตร, ด.ช. ปรีชา เกิดกำแพง


ขุนศึก (ไม้ เมืองเดิม, สุมทุม บุญเกื้อ)
ช่อง 4 บางขุนพรหม ปี 2502-04 กำธร สุวรรณปิยะศิริ, อารีย์ นักดนตรี, สมจินต์ ธรรมทัต, จำรูญ หนวดจิ๋ม, ทัต เอกทัต, เสริมพันธ์ สุทธิเนตร

ช่อง 5 ปี 2520 (รัชฟิล์ม) พิศาล อัครเศรณี, ผุสดี พลางกูล, วุฒิ คงคาเขต, ไตรเทพ, นงลักษณ์ โรจนพรรณ

ช่อง 3 ปี 2523 (ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น) โกวิท วัฒนกุล, นิภาพร นงนุช, สุเชาว์ พงษ์วิไล

ช่อง 9 ปี 2538 (อัครมีเดีย และมีเดีย ออฟ มีเดียส์) ธนายง ว่องตระกูล, ตุ๊ก-วิมลเลขา ศิริชัยราวรรณ, บดินทร์ ดุ๊ก, พลรัตน์ รอดรักษา, ธานินทร์ ทัพมงคล, วาสนา พลเยี่ยม, ปวีณา ชารีฟสกุล, วีระชัย หัต๔โกวิท, สุดหทัย ชมพนา, วีนัส มีวรรณ, ไปรมา รัชตะ, สุธิตา เกตานนท์, ชลิต เฟื่องอารมย์, สมบัติ เมทะนี, ทม วิศวชาติ, สิวะ แตรสังข์, รอง เค้ามูลคดี, ปทุมวดี โสภาพรรณ, วุฒิ คงคาเขต, กิ่งดาว ดารณี, ไกรลาศ เกรียงไกร, สมภพ เบญจาธิกุล, เสริมพันธ์ สุทธิเนตร, จำนงค์ บำเพ็ญทรัพย์, เกรียงไกร มาก, สุภัค ปิติธรรม, หมี, แรม วรธรรม, วิศิษฐ์ ยุติยงค์, ฉันทนา กิตติยาพันธ์, สุรัสวดี ผดุงนึก (จัดโดย กนกวรรณ ด่านอุดม)

ช่อง 3 ปี 2555 (ทีวีซีน) อธิชาติ ชุมนานนท์, เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมณ์, พรชิตา ณ สงขลา, เกียรติกมล ล่าทา, มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, โกสินทร์ ราชกรม, ธนากร โปษยานนท์, จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, รอน บรรจงสร้าง, สรพงศ์ ชาตรี, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, วรรธนะ กัมทรทิพย์, ภัทรินทร์ เจียรสุข, อรุณณภา พาณิชจรูญ, เพชรดา เทียมเพ็ชร, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ไชย ขุนศรีรักษา, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ชัชวาล เพชรวิศิษฐ์, กรกฏ ธนภัทร, ฐากูร การทิพย์, อิทธิฤทธิ์ สิงหรัตน์, อดิศร อรรถกฤษณ์, สุรจิต บุญญานนท์, พิศมัย วิไลศักดิ์, สมภพ เบญจาทิกุล, พงศนารถ วินศิริ, ธีรยุทธ ปรัชญาบำรุง, ดนัย จารุจินดา, พงศภัค อุบล, อติเทพ ชดช้อย, โชคชัย บุญวรเมธี, วัชรชัย สุนทรศิริ, เอก ธนากร, ธนาวุฒิ เกสโร, เขมชาติ โรจนะหัสดิน, ภาวิณี วัฒน์รณชัย (ออกอากาศ 1 พ.ค. 2555 จ-อ)


ขุนศึกเสน่หา ช่อง 7 ลักษณ์ อภิชาติ, วันทนา บุญบันเทิง


ขุมทรัพย์แม่น้ำแคว ช่อง 7 ลิขิต เอกมงคล, สรพงษ์ ชาตรี, นวพล ภูวดล, เมย์-บัณฑิตา ฐานวิเศษ


ขุมทรัพย์ อมตะนคร ช่อง 3 ปี 2547 (Exact) แท่ง-ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, เจนสุดา ปานโต, ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์, คงกะพัน แสงสุริยะ, ทองขาว ภัทรโชคชัย, ชนประคัลป์ จันทร์เรือง, จุฬาลักษณ์ กฤติยารัตน์, สรณัฐ มัสยะวณิช, กุนวารี ยอดกมล, วิยะดา อุมารินทร์, แม็คก้า, เรียม คำเมือง, ภัสสรี กังวานพงศ์, สุเชาว์ พงษ์วิไล (เค้าโครงเรื่องโดย ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, นิพนธ์ ผิวเณร, ศรีลักษณ์ ศรีสุคนธ์, ปฏิการ เพชรมุณี)


เข็มซ่อนปลาย (กฤษณา อโศกสิน) ช่อง 3 ปี 2539 (ทีวีซีน) จารุณี สุขสวัสดิ์, ปรียานุข ปานประดับ, จินตหรา สุขพัฒน์, บิลลี่ โอแกน, เมทะนี บูรณะศิริ, สันติสุข พรหมศิริ, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ


เขมรินทร์ อินทิรา (ก. สุรางคนางค์)
ช่อง 9 ปี 2522 พิศาล อัครเศรณี, คนางค์ ดำรงหัต, อุทุมพร ศิลาพันธ์

ช่อง 5 ปี 2540 (กันตนา) ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, แคทลียา อิงลิช, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, วาสนา พูนผล, ไพโรจน์ สังวริบุตร, จารุณี สุขสวัสดิ์, สุธิตา เกตานนท์, เผ่าเทพ อรรถไกวัลวที, เจสิก้า ซาโนลารี, สิรคุปต์ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ทาริกา ธิดาทิตย์, เดือนเต็ม สาลิตุล, เวย์น ฟอลโคนเนอร์, อำภา ภูษิต, ปรางค์วลัย เทพสาธร


เขยแก้ขัด


เขยซ่าส์ พ่อตาแสบ (นันทนา วีระชน) ช่อง 5 ปี 2544 (ทีวีธันเดอร์) ลีโอ พุฒ, เจนนิเฟอร์ โปลิตานนท์, นีโน่-เมทนี บูรณะศิริ, มยุรา ธนบุตร


เขยนอกสังกัด (กันยามาส) พล ตัณฑเสถียร, ธัญญาเรศ รามณรงค์


เขยบ้านนอก (เพ็ญแข วงศ์สง่า)
ช่อง 5 ปี 2528 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, มยุรา ธนบุตร

ช่อง 3 ปี 2532 เพ็ญ พิสุทธิ์, สุรศักดิ์ วงศ์ไทย, เศรษฐา ศิระฉายา, ญานี จงวิสุทธิ์, สมพล กงสุวรรณ, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, ญาณี ตราโมท, ซูโม่กิ๊ก, ซูโม่เจี๊ยบ, บู๊ วิบูลย์นันท์, พุฒิพงษ์ พรหมสาขาฯ, นภาพร หงสกุล, ราตรี วิทวัส, ปริศนา กล่ำพินิจ, นิติมา ต้นติโกวิทย์, มณีรัตน์ วัยวุฒิ, ดารารัตน์ ยอดไสว

ช่อง 3 ปี 2544 ต๊อก-ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ, มิ้นท์-อาทิตยา ดิถีเพ็ญ, มนตรี เจนอักษร, ดวงตา ตุงคะมณี, เศรษฐา ศิระฉายา

ช่อง 3 ปี 2553 (ทีวีธันเดอร์) เกียรติกมล ล่าทา, จิตตาภา แจ่มปฐม, ดวงตา ตุงคะมณี, เศรษฐา ศิระฉายา, วรุฒ วรธรรม, ชนิสาร์ บังคมเนตร, โย่ง เชิญยิ้ม, ธนิดา กาญจนวัฒน์, วริษฐ์ ทิพโกมุท, การิน ศตายุส์, ปกาศิต โบสุวรรณ, นนท์ หาญตระกูล, ปิยะ เศวตพิกุล, จักรพันธ์ จันโอ


เขยบ้านนอก ภาค 2 ช่อง 3 ปี 2535 สุรศักดิ์ วงศ์ไทย, ส้มโอ-เพ็ญพิสุทธิ์ คงสมุทร, เศรษฐา ศิระฉายา, ญานี จงวิสุทธิ์, ศานติ สันติเวชสกุล, ปภัสรา ชุตานุพงศ์, พิศมัย วิไลศักดิ์, ญาณี ตราโมท, ปาริฉัตร สัชฌุกร, ราตรี วิทวัส, สมพงษ์ พงษ์มิตร, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, พูนสวัสดิ์ ธีมากร,ชลพรรษ เมธาวัฒนานันท์, ราม ราชพงษ์, ปิติพร รอดบุญมี, ยุวดี ไทหิรัญ, นภาพร หงสกุล, หม่ำ จ๊กม๊ก, น้อย โพธิ์งาม, มณีรัตน์ วัยวุฒิ, อาจารี กุลไพจิตร, กัญญาลักษณ์ บำรุงลักษณ์, บู๊ วิบูลย์นันท์,ิยุทธนา ล. พันธ์ไพบูลย์, ด.ช. วีระยุทธ วงษ์เจริญ


เขยบุโรทั่ง


เขยมะริกัน (เพ็ญศิริ) ช่อง 3 ปี 2547 (ทีวีซีน) แอนดริว เกร็กสัน, พรชิตา ณ สงขลา, ฐนิชา ดิษยบุตร, พลวัฒน์ มนูประเสริฐ, ดวงตา ตุงคมณี, ทาริกา ธิดาทิตย์, เศรษฐา ศิระฉายา, อภิรดี ภวภูตานนท์


เขยรสข่า พ่อตารสขิง (เฉกชนม์) ช่อง 8 ปี 2554 (อาร์เอส) ฟลุค-จิระ ด่านบวรเกียรติ, โฟร์-ศกลรัตน์ วรอุไร, สันติสุข พรหมศิริ, กวิน อิ่มอโนทัย, นันทรัตน์ เชาว์ราษฏร์, สุคนธวา เกิดนิมิต, แอนดี้ เขมพิมุก, ดารัณ ฐิตะกวิน, ประกาศิต โบสุวรรณ, แจ็ค เชิญยิ้ม, ต๋อง ชวนชื่น, หนูเล็ก ก่อนบ่าย, จอย ชวนชื่น, กัลยาภา ชัยมงคล, อาไท กลมกิ๊ก, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์


เขยล้นเข่ง ช่อง 3 ปี 2534-35 กรรชัย กำเนิดพลอย, ม.ล. วันรัชดา วรวุฒิ, โบว์-ปารถนา องค์ชัยศักดิ์


เขยลิเก ช่อง 3 ปี 2542 (ควิซ แอนด์ เควซ) ดอม เหตระกูล, เข็มอัปสร สิริสุขะ, สุนทรี ใหม่ละออ, จาตุรงค์ โกลิมาศ


เขยใหญ่ สะใภ้เล็ก (อาริตา)
ช่อง 3 ปี 2549 (บรอดคาซท์) สราวุฒิ มาตรทอง, เต๋า-สมชาย เข็มกลัด, นุ่น-ศิรพันธ์ วัฒนจินดา, เอ๊ะ-อิศริยา สายสนั่น, ทูล หิรัญทรัพย์, ไพโรจน์ สังวรบุตร, เศรษฐา ศิระฉายา, ฮาน่า ทัศนาวลัย, กมลชนก เวโรจน์, ภัสสร บุญยเกียรติ, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์

ช่อง 7 ปี 2558-59 (เฟริสคลาส เอนเตอร์เทนเมนท์) ปิยพันธ์ ขำกฤษ, กรรณาภรณ์ พวงทอง, พูลภัทร อัตถปัญญาพล, ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์, สันติสุข พรหมศิริ, วินัย ไกรบุตร


เขยใหม่ ช่อง 9 ปี 2526 นิรุตต์ ศิริจรรยา, อุทุมพร ศิลาพันธ์, กัณฑรีย์ นาคประภา, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ


เขาชื่อกานต์ (สุวรรณี สุคนทา)
ช่อง 3 ปี 2523 วิฑูรย์ กรุณา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, สมจินต์ ธรรมทัต

ช่อง TPBS (มีเดีย ออฟ มีเดียส์) โป๊บ-ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ, โบว์-สาวิตรี สุทธิชานนท์ (ยังไม่ออกอากาศ)


เขาชื่อเดช ช่อง 3 ปี 2529 ผดุงศรี โสภิตา, ราม มารุต, อรสา พรหมประทาน, สุวิทย์ กุลไพจิตร


เขาวานให้หนูเป็นสายลับ (พัดชา)
ช่อง 3 ปี 2534-35 (เมคเกอร์ กรุ๊ป) จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, จริยา สรณคม, พลรัตน์ รอดรักษา, ชุดาภา จันทเขตต์, นัย สุขสกุล, อรพรรณ เกิดเพชร, หทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, ณงค์ เจนครองธรรม, อรชุน นิลฑลักษณ์, อานนท์ สุวรรณเครือ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ปรารถนา สัชฌุกร, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, พิมพ์แข กุญชรฯ, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์, เฉลิมศักดิ์ เทียนมณี, บู๊ วิบูลย์นันท์, ผจญ ดวงขจร, ดี๋ ดอกมะดัน, พิศมัย วิไลศักดิ์, กรรชัย กำเนิดพลอย, มณฑานี ตันติสุข

ช่อง 3 ปี 2543 (โพลิพลัส) คัทลียา แมคอินทอช, พีท ทองเจือ, นาเดีย นิมิตรวานิช, ชาย-ชาติโยดม หิรัณยัษฐิติ, อุทุมพร ศิลาพันธ์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, รุ้งทอง ร่วมทอง


เขาหาว่าหนูเป็นเจ้าหญิง (อรรถชัย อนันตเมฆ) ช่อง 7 ปี 2550 (กันตนา) ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์, มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์, สุพจน์ จันทร์เจริญ, คริสตัล วิรุฬห์จรรยา, สุพรรณษา เนื่องภิรมย์, ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์, เกริก ชิลเล่อร์, ณพสิทธิ์ เที่ยงธรรม


เขี้ยวพิษ ช่อง 3 ปี 2525 (จัดโดย รัตนาภรณ์) อนุสรณ์ เดชะปัญญา, สมภพ เบญจาธิกุล, ดวงใจ หทัยกาญจน์, เพ็ญพักต์ ศิริกุล, ปารถนา สัชฌุกร, ปาริฉัตร สัชฌุกร


เขี้ยวเสือไฟ (มาลา คำจันทร์) ช่อง 9 ปี 2544 (กันตนา) ยืนยง โอภากุล, สาวิกา กาญจนมาศ, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ชไมพร สิทธิวรนันท์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ด.ช. สกลเดช อัชรวรานนท์, ด.ช. อรรถพล เทศทะวงศ์, เชิญจุติ มณเฑียรมณี, พยัพ คำพันธุ์, วสันต์ พัดทอง, พีระพล ขาวบริสุทธิ์, ศิริวรรณ เฮง, ณัฐกมล เจตน์วาที, พันธ์ศักดิ์ วันเสาว์, พิศมัย ภักดีวิจิตร (ละครซีรีส์ ซีไรต์)


เขียวหวาน 2001 (กันยามาส) ช่อง 3 ปี 2547 (บรอดคาซท์) นิธิ สมุทรโคจร, สิริยากร พุกกะเวส, พิเชษฐ์ไชย ผลดี, ปิยวรรณ จิตณาธรรม, ชนกวนันท์ รักชีพ, นิรุตต์ ศิริจรรยา, อ. ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฏาวงษ์, สุวัจนี ไชยมุสิก, มนตรี เจนอักษร, อรัญญา นามวงศ์


แข่งรักนักซิ่ง (ดรรชนี) ช่อง 7 ปี 2557 (บางกอก ออดิโอวิชัน) วัชรบูล ลี้สุวรรณ, กัญญา รัตนเพชร์, ดนัย สมุทรโคจร, กรกฎ ธนภัทร, ฐปนัท สัตยานุรักษ์, อติรุจ สิงหอำพล, อทีนา พินิจ


ไข่ลูกเขย (เปี๊ยก โปสเตอร์)
ช่อง 3 ปี 2540 (นพพร โปรโมชั่น) โดโด้-ยุทธพิชัย ชาญเลขา, คลาวเดีย จักรพันธ์, บดินทร์ ดุ๊ก, ธนายง ว่องตระกูล, บุณฑริก ทัศนารมย์, ปนัดดา โกมารทัต, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ญานี ตราโมทย์, ธงชัย ประสงค์สันติ, สมภพ เบญจาธิกุล, ครรชิต ขวัญประชา, ลักษณ์ อภิชาติ, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, ชโลมจิต จันทร์เกตุ, เขาทราย แกแลคซี่, สุเทพ สีใส, สุริโย มโนรมย์, สมสกุล ยงประยูร, ลูกน้ำ เพิ่มสกุล, ตรีนุช ทิมเจริญ, แป๋ว ทรงแสง, แวว จ๊กม๊ก, ลิซ่า ธิรัก, ยุทธนา เดือนแจ่ม, สุทัศน์ อินจันทร์, ดุ๋ยดุ๋ย, ยุ้ย ยิ้มสยาม, อนุชา ชูชื่น, ธีรศักดิ์ สดใส

ช่อง 7 ปี 2555 ไข่ลูกเขย(นพพร โปรโมชั่น) รพีภัทร เอกพันธ์กุล, อานัส ฬาพานิช, เอมี่ กลิ่นประทุม, ภาณุ สุวรรณโณ, อุษณีย์ วัฒนฐานะ, นพพล พิทักษ์โล่พานิช, อมีนา พินิจ, แพร เอมเมอรี่, พรปวีณ์ เทพมงคล, ณหทัย พิจิตรา, ตฤณ เศรษฐโชค, ศรุต วิจิตรานนท์ , ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์, สุรชัย สมบัติเจริญ, ปริษา ทนาวิวัฒน์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, นึกคิด บุญทอง, เด่น ดอกประดู่, นภัสดล เกษศิริ วรินทร์พร วิสัย, ศุภฤกษ์ ทับทวี, ยิ่งใหญ่ เพิ่มสกุล, จำเริญ สมบูรณ์, ศศิประภา สุขสมบัติ, ณัชฌุกรณ์ ไหมกัน, อดิรถ ถนอมมิตรวัฒนา, วงดนตรี ราชสีมาห์เพชรดาราพันธ์ 2007, ด.ญ. ชนินาถ ศิริสวัสดิ์, ด.ช. นนทพันธุ์ สิทธเทศานนท์, ด.ช. ปรัชญา นำภา, ด.ญ. แพรไพลิน เรืองศรี (ออกอากาศ 2 มี.ค. 2555 ทุกวัน)

Advertisements