ส เสือ (๒)

สางเขียว ช่อง 7 ปี 2523 (ดาราฟิล์ม) ยมนา ชาตรี, ปริศนา วงศ์ศิริ


สางสยอง ช่อง 9 ปี 2524


สาทร-ดอนเจดีย์
ช่อง 9 ปี 2530 (ไนท์สปอต) สุเทพ ประยูรพิทักษ์, ญานี จงวิสุทธิ์, ณรงค์ เจนคลองธรรม, กตัญญู ประจำเมือง

ช่อง 3 ปี 2548-49 อนันต์ บุญนาค, จินตหรา สุขพัฒน์, จารุณี สุขสวัสดิ์, มนตรี เจนอักษร, ชลธิชา นวมสุคนธ์, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, สราวุฒิ พุ่มทอง, อินทิรา แดงจำรูญ


สาบนรสิงห์ (จินตวีร์ วิวัธน์)
ช่อง 5 ปี 2539 (อัครมีเดีย / มีเดีย ออฟ มีเดียส์) ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ชลิตา เฟื่องอารมย์, วรุฒ วรธรรม, พาเมล่า เบาว์เด้น, ธนายง ว่องตระกูล, รุจน์ รณภพ, กษาปณ์ จำปาดิบ, สุธิตา เกตานนท์, ดนัย ศรีภิญโญ, ไปรมา รัชตะ, วุฒิ คงคาเขตร, อัญชลี ไชยศิริ, ปิแอร์ เดอลาลองค์, เอกทัต สุขโต


สาปภูษา (นพ. พงศกร จินดาวัฒนะ) ช่อง 3 ปี 2552 (บรอดคาซท์) อิศริยา สายสนั่น, วิทยา วสุไกรไพศาล, ธัญญาเรศ รามณรงค์, ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ, ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์, สกาวใจ พูนสวัสดิ์, ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์, พิศมัย วิไลศักดิ์, พศิน เรืองวุฒิ, นฤมล พงษ์สุภาพ, ธงธง มกจ๊ก, รุ้งลาวัลย์ โทนะหงษา, อรศรี บาเล็นซิเอก้า, อณูวรรณ ปริญานนท์, มารศรี ณ บางช้าง, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ชุมพร เทพพิทักษ์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, มณีรัตน์ คำอ้วน


สาปวิญญาณ ช่อง 7 ปี 2539 เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์, กชกร นิมากรณ์ (ละครสั้น ปากกาทอง)


สาปสวาท (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 9 ปี 2526 สมภพ เบญจาธิกุล, รัชนู บุญชูดวง, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, อัญชลี ชัยศิริ

ช่อง 9 ปี 2533 (ดาวเรืองสตูดิโอ) นิสา วงวัฒน์, รัชนู บุญชูดวง, นิรุตติ์ ศิริจรรยา


สาปอสูร (มายาพิศวาส ของ จินตวีร์ วิวัธน์)
ช่อง 3 ปี 2527 (จัดโดย วรยุทธ พิชัยศรทัต) อัศวิน รัตนประชา, รัชนู บุญชูดวง, วาสนา สิทธิเวช, สมภพ เบญจาธิกุล, ดิลก ทองวัฒนา, สุริยันต์ ปฏิพัทธ์

ช่อง 5 ปี 2550 — ใช้ชื่อเรื่อง มายาพิศวาส — (Exact) รัฐศาสตร์ กรสูต, แป้ง-อรจิรา แหลมวิไล, แอน-อลิชา ไล่ศัตรูไกล, อนุชิต สพันธุ์พงษ์, เดือนเต็ม สาลิตุล, ฉันทนา กิตติยพันธ์, โยกเยก เชิญยิ้ม, ไจแอนท์ เชิญยิ้ม, กนกกาญจน์ อินทิม, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ภัสสร บุณยเกียรติ, รุ่งเรือง อนันตยะ, กลศ อัทธเสรี


3 ซี้ 3 เส้า ไม่เจ๊าแต่จ๊าบฯ ช่อง 3 ปี 2540 ธัญญาเรศ รามณรงค์, ลีโอ พุฒ, โก้-ธีรศักดิ์ พันธุจริยา, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, โป้ง-วราวุธ บูรพาชยานนท์ (ร้อยรสบทละคร)


สามเณรใจสิงห์ ช่อง 3 (ทีวีสแควร์) จิรายุ ละอองมณี, บัณฑิตา ศรีนวลนัด (ไม่ได้ออกอากาศ)


สามดรุณ ช่อง 7 (บางกอก ออดิโอวิชั่น) ฉัตรมงคล บำเพ็ญ, กัญจน์ ภักดีวิจิตร, จอย-ชลธิชา นวมสุคนธ์


สามใบไม่เถา (อาริตา) ช่อง 3 ปี 2538 (เมคเกอร์ กรุ๊ป) จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, แอน ทองประสม, กรรชัย กำเนิดพลอย, อุ้ย-สุธิตา เกตานนท์, ไมเคิล พูพาร์ท, อุ้ม-สิริยากร พุกกะเวส, มนตรี เจนอักษร, เดือนเต็ม สาลิตุล, พิศมัย วิไลศักดิ์, รัชนก พูลผลิน, คัทรียา กาญจนโรจน์, ณัฏฐพล กรรณสูต, ปรารถนา สัชฌุกร, ธนะพงษ์ สุรเสถียร, สมเกียรติทองมาก


สามมะรุมกับกลุ่มมะไฟ ช่อง 3 ปี 2537


3 แยก 3 ชีวิต ช่อง 7 สุวนันท์ คงยิ่ง (ละครสั้น)


365 วันแห่งรัก (ร่มแก้ว) ช่อง 3 ปี 2553 (เมคเกอร์ เจ) ธีรเดช วงศ์พัวพัน, แอน ทองประสม, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์, ภัครมัย โปตระนันท์, หลุยส์ สก๊อต, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, สุประวัติ ปัทมสูต, ดวงตา ตุงคะมณี, ญานี จงวิสุทธิ์, ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, ปาจรีย์ ณ นคร, ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์, มิรา โกมลวณิช, ด.ญ. เฟลิเซีย บูทเชอร์, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, บริบูรณ์ จันทร์เรือง, ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์, นิลุบล อมรวิทวัส, ศิระ แพทย์รัตน์, ภูมัย โชติธนวิทย์, กิตติพล เกศมณี, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, เจนรบ ชัยเลิศ


สามวัยอลเวง ช่อง 7 ปี 2544 สิเรียม ภักดีดำรงค์ฤทธิ์, โจ-จิรายุส วรรธนสิน


3 สาววัยสวาท ช่อง 5 (รัชฟิล์ม) ทาริกา ทิดาธิตย์


สามสิงห์ ช่อง 3 ปี 2522 นิรุตต์ ศิริจรรยา, โกวิท วัฒนกุล, สกรรจ์ รามบุตร, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, รจนา นามวงศ์, สมจินต์ ธรรมทัต


38 ซอย 2 ช่อง 5 ปี 2523 (กันตนา) ธเนศน์ วรากูลนุเคราะห์, สิริธนา หงษ์โสภณ, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง


35 อัพ ช่อง 3 ปี 2536 (ทีวีซีน)


สามหนุ่มเนื้อทอง (กันยามาส)
ช่อง 3 ปี 2541 (มายโชว์) จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, ธนากร โปษยานนท์, รวิชญ์ เทิดวงส์, ปิยธิดา วรมุสิก, ชลิตา เฟื่องอารมย์, รุจิรา ช่วยเกื้อ, คงศักดิ์ เจริญจันทร์, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, กวินนา สุวรรณประทีป, ดุสิตา อนุชิตชาญชัย, ดวงใจ หทัยกาญจน์, รสลิน จันทรา, อำภา ภูษิต, ดวงพร สนธิขันธ์, มารยาท ธยาเดช

ช่อง 3 ปี 2554 (เมกเกอร์ วาย) หมาก-ปริญ สุภารัตน์, คิมเบอร์ลี่ แอน เทียมศิริ, บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, เคน-ภูภูมิ พงศ์ภานุ, มารี เบรินเนอร์, เต้ย-จรินทร์พร จุนเกียรติ, พิตต้า ณ พัทลุง, วุ้นเส้น-วิริฒิพา ภักดีประสงค์, สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล, พีระพันธ์ อารียาพันธ์, สุ่ย-พรนภา เทพธินกร, พุทธชาด พงศ์สุชาติ, มณีนุช เสมรสุต, ปวีณา ชารีฟสกุล, บัณฑิตา ศรีนวลนัด, ปรารถนา สัชฌุกร, จักรพันธ์ จันโอ, เจฟฟรี่ เบญจกุลวิวัฒน์ (ออกอากาศ 16 ธ.ค. 2554)


สามหัวใจ (รพีพร)
ช่อง 3 ปี 2525 เศรษฐา ศิระฉายา, โกวิท วัฒนกุล, นพพล โกมารชุน, รัชนู บุญชูดวง, สุเชาว์ พงษ์วิไล, จุรี โอศิริ

ช่อง 3 ปี 2553 (อัครพล โปรดักชั่น) ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, ณปภา ตันตระกูล, วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย, เบญจวรรณ อาร์ดเนอร์, อเล็กซ์ เรนเดลล์, ชาลิสา บุญครองทรัพย์, นิธิชัย ยศอมรสุนทร, ปจิตรา ภรณ์เจริญ, อัญจิดา ฉิมโฉม, โกวิท วัฒนกุล, นาถยา แดงบุหงา, สมภพ เบญจาธิกุล, ชลิต เฟื่องอารมย์, สถาพร นาควิไล, สุวัจชัย สุทธิมา, ธนายง ว่องตระกูล, ชูษี เชิญยิ้ม, ปรเมศวร์ สิงห์โพธิ์, วรวุฒิ พงษ์ธีรพล, สุชาดา พูนพัฒนสุข, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, อัจฉรา ทองเทพ, ณัฏฐ์ นิธิจารุพันธ์, คมกฤช ยุตติยงค์, เป้า ปรปักษ์


สามอนงค์ (ศรีฟ้า ลดาวัลย์)
ช่อง 9 ปี 2523 อัศวิน รัตนประชา, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, รัชนู บุญชูดวง, ลินดา ค้าธัญเจริญ, นวลปรางค์ ตรีชิต

ช่อง 3 ปี 2531 นาถยา แดงบุหงา, ปาหนัน ณ พัทลุง, ดิลก ทองวัฒนา, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, รัชนู บุญชูดวง

ช่อง 5 ปี 2542 ศิริยา นฤนาท, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, กวินนา สุวรรณประทีป, บุณฑริก ทัสนารมย์, พิศมัย วิไลศักดิ์, อำภา ภูษิต


สามี (พัดชา) ช่อง 3 ปี 2542 (ละครไท) พล ตัณฑเสถียร, ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, อุทุมพร ศิลาพันธ์, เศรษฐา ศิระฉายา, นพชัย มัททวีวงศ์, กรรชัย กำเนิดพลอย, จุรี โอศิริ, กัลยา เลิศเกษมทรัพย์, สุธิตา เกตานนท์


สามีเงินผ่อน (กรุง ญ ฉัตร) ช่อง 3 ปี 2544 (ควิซแอนด์เควส) พล ตัณฑเสถียร, ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, อินทิรา แดงจำรูญ, กรรชัย กำเนิดพลอย, สุวัจนี ไชยมุสิก, เดือนเต็ม สาลิตุล, ญาณี จงวิสุทธิ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, ภุชงค์ โยธาพิทักษ์, สิรคุปต์ เมทะนี, ปิยธิดา ประไพทอง, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, อรัญญา ประทุมทอง


สามีตีตรา (นาวิกา)
ช่อง 3 ปี 2531 (จัดโดย วีระประวัติ วงศ์พัวพันธ์) พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, จริยา สรณคม, รัญญา ศิยานนท์, ธัญญา โสภณ, รอน บรรจงสร้าง, จรียา ทิพยวัฒน์, ธัญญา โสภณ, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, อดุลย์ ดุลยรัตน์, บุศรา นฤมิตร, นันทวัน เมฆใหญ่, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, อำนวย ศิริจันทร์, รัชนี จันทรังษี, ณัฐนี สิทธิสมาน, ศานติ สันติเวชกุล

ช่อง 3 ปี 2544 (พรินซ์ โปรดักชั่น) แอน ทองประสม, ธนากร โปษยานนท์, เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, ธัญญาเรศ รามณรงค์, แอนจี้ เฮสติ้งส์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ธัญญา โสภณ, กาญจนา จินดาวัฒน์, เศรษฐา ศิระฉายา, ดิลก ทองวัฒนา, เดือนเต็ม สาลิตุล, สุปราณี เจริญผล, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, ดารณีนุช โพธิปิติ, มารยาท ถายะเดช, แห้ว รีเจนซี่, ทัตพงศ์ พงศทัต

ช่อง 3 ปี 2557 (ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นต์) ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ, เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, วรัทยา นิลคูหา, จรณ โสรัตน์, เดียร์น่า ฟลีโป, มยุรา เศวตศิลา, จริยา แอนโฟเน่, ทูน หิรัญทรัพย์, สันติสุข พรหมศิริ, สุประวัติ ปัทมสูต, พิสมัย วิไลศักดิ์, ปวีณา ชารีฟสกุล, ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์, พิจิตรา สิริเวชชะพันธ์, คิง ก่อนบ่ายฯ


สายใจ (ลักษณวดี)
ช่อง 4 อดุลย์ ดุลยรัตน์, นันทวัน เมฆใหญ่, สมภพ เบญจาธิกุล, เดือนเต็็ม สาลิตุล

ช่อง 5 ไพโรจน์ ใจสิงห์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, พรพรรณ เกษมมัสสุ

ช่อง 9 ปี 2519 ชุมพร เทพพิทักษ์, เดือนเต็ม สาลิตุล, นันทวัน เมฆใหญ่

ช่อง 3 ปี 2533 (วีรประวัติ วงศ์พัวพันธ์) พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, ดิลก ทองวัฒนา, ปาหนัน ณ พัทลุง, ธัญญา โสภณ, ศานติ สันติเวชขกุล, อานนท์ สุวรรณเครือ, ปรารถนา สัชฌุกร, สมควร กระจ่างศาสตร์, พงษ์ผกา พิมลพรรณ, ทาริกา ธิดาทิตย์, พูลสวัสดิ์ ธีมากร, วิชา สุกุมาวาศรี, ลือศักดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, ณัฐนีย์ สิทธิสมาน, ลาวัลย์ บัวทั่ง, โฉมเฉลา บุญคงทน, เป็ด เชิญยิ้ม, โน๊ต เชิญยิ้ม, วีระชัย หัตถโกวิท, สรีระ หมั่นหมาย, สุนทรี ละม่อม, ด.ญ. กัญญาลักษณ์ บำรุงรักษ์, น้ำทิพย์ กาญจนะหะลิกุล,

ช่อง 3 ปี 2545 (K.A.N. Entertainment โดย ปภัสรา ชุตานพงษ์) จอห์น รัตนเวโรจน์, นุสบา ปุณณกันต์, โจ-จิรายุส วรรธนะสิน, วรรณษา ทองวิเศษ, มนตรี เจนอักษร, เดือนเต็ม สาลิตุล, หาญส์ หิมะทองคำ, สุรวุฒิ ไหมกัน, ปรายฟ้า สิริวิชชา, ปริญญ์ วิกรานต์, ณัฐนี สิทธิสมาน, นริสา พรหมสุภา, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, ด.ญ ณัฏฐกาญจน์ ยมาภัย, นฤเบศร์ จินปิ่นเพ็ชร, ธารินทร์ อิศรางกูรฯ, เป้า ปรปักษ์, แห้ว รีเจนซี่, เอ บรอนซ์


สายธารหัวใจ (วาสนา) ช่อง 7 ปี 2543 (กันตนา) เจ-มณฑล จิรา, เอ๊ะ-อิศริยา สายสนั่น , เมย์ เฟื่องอารมย์, ราโมน่า ซาโนลารี่, อภิชาติ พัวพิมล, เพ็ญพักต์ ศิริกุล, กาญจนพร ปลอดภัย, เกริก ชิลเลอร์, หาญส์ หิมะทองคำ, รุจน์ รณภพ, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, จุรี โอศิริ, อรสา อิศรางกูรฯ


สายน้ำไม่เคยหลับ ช่อง 3 ปี 2538 ลิขิต เอกมงคล, ชุดาภา จันทเขตต์, สรพงษ์ ชาตรี (ร้อยรสบทละคร)


สายน้ำลูกผู้ชาย (สุลักขณา สุภาผล) ช่อง 3 ปี 2546 (อาร์เอส) นันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล, ธิญาดา พรรณบัว, มณฑล ปริวัฒน์, เอลิกา พลอยอัมพร, ธเนศ ฉิมท้วม, แพทริค ชัยนาม, มานิดา เรืองศรี


สายน้ำ สามชีวิต (นายพันดี) ช่อง 7 ปี 2549 (เป่า จิน จง) ณัฐวุฒิ สกิดใจ, ธนา สุทธิกมล, วรัทยา นิลคูหา, วงศกร ปรมัตถากร, ศุกลวัฒน์ คณารศ, เขมนิจ จามิกรณ์, ธาวิน เยาวพลกุล, ไปรยา สวนดอกไม้, นพพล พิทักษ์โล่พานิช


สายเปล ช่อง 3 ปี 2529 นาถยา แดงบุหงา, ดิลก ทองวัฒนา, อภิชาติ หาลำเจียก, อรสา พรหมประทาน


สายฟ้าสลาตัน ช่อง 7 ปี 2534 อรรถสิทธิ์ สาลิตุล, รุ้งทอง ร่วมทอง, ปิงปอง สแกลวัลย์, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, กอล์ฟ-เบญจพล เชยอรุณ, ศรัณย์ สาครสิน


สายใยรัก (นันทนา วีระชน) ช่อง 5 ปี 2546 ยุรนันท์ ภมรมนตรี, นัท มีเรีย, เจสัน ยัง, สุวัจนี ไชยมุสิก, จุฬาลักษณ์ กฤตยารัตน์, ธัญญา วชิรบรรจง, พรนภา เทพทินกร, รอง เค้ามูลคดี, ไอริณ ศรีแกล้ว, ณัฏฐา ลอยด์


สายใยและผูกพัน อภิชาติ พัวพิมล


สายใยสวาท (ชลาลัย) ช่อง 7 ปี 2551 (ดีด้า) สันติ วีระบุญชัย, สุวนันท์ คงยิ่ง, สุพจน์ จันทร์เจริญ, พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์, ศราวุธ นวแสงอรุณ, ชัชฎาภรณ์ ธนันทา, พาทิศ พิสิฐกุล, สุดารัตน์ เดชากุล, วีรินท์ เชยอรุณ, รุจน์ รณภพ, พงศ์ประยูร ราชอาภัย, ชาลี กรรณสูต


สายรัก สายสวาท (ศรีทอง ลดาวัลย์) ช่อง 3 ปี 2537 ก๊อต-จักรพรรณ์ อาบครบุรี, ยุ้ย-ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, อุ้ย-สุธิตา เกตานนท์, ธรรม์ โทณวนิก, พาเมล่า บาวเด้น, นุติ เขมะโยธิน, ตฤณ กาญจนา เนาวรัตน์ รัชนก พูลผลิน รักษ์สุดา สินวัฒนา วาสนา สิทธิเวช ศานติ เวนย์ วุฒิ คงคาเขตต์


สายรักสาละวิน (นิยมา) ช่อง 7 ปี 2551 (ดีด้า) อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร จีรนันท์ มะโนแจ่ม, วิชญะ จารุจินดา, อินทิรา เกตุวรสุนทร, สรพงศ์ ชาตรี, มัณฑนา หิมะทองคำ, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, ดารณีนุช โพธิปิติ


สายรุ้ง (ทมยันตี)
ช่อง 5 ปี 2519 (จัดโดย กนกวรรณ ด่านอุดม) ภิญโญ ทองเจือ, เพ็ญพร ไพฑูรย์, เดือนเต็ม สาลิตุล, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, ศักดิ์ รอดริน, สุกัญญา นาคสนธิ์, สะอาด เปี่ยมพงษ์ศานต์, สหัสยา ศักดิ์ภูวดล

ช่อง 3 ปี 2528 นพพล โกมารชุน, มยุรา ธนะบุตร, สมภพ เบญจาธิกุล, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ปนัดดา โกมารทัต, เป็นหนึ่ง ไชยชิต

ช่อง 3 ปี 2540 (พรินซ์ โปรดักชั่น) จอนนี่ แอนโฟเน่, แอน ทองประสม, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, เพ็ญพักต์ ศิริกุล, เปียเชอร์ คริสเต็นเซ่น, อุทุมพร ศิลาพันธ์, อรสา พรหมประทาน, อรนภา กฤษฎี, บุศรินทร์ ณ รัล, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ด.ช. ปณิธาน นายะสุนทรกุล, ด.ญ. แชลนอล เกลย์, ด.ช. อเล็กซานเดอร์ โมเรียรตี้, ด.ญ. เทเรซ่า แอน โมเรียรตี้, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง, ธัญญารัตน์ โลหะนันท์, สุวัชชัย สุทธิมา


สายรุ้งสลาย (กฤษณา อโศกสิน) ช่อง 3 ปี 2531 คาเมล ซาลวาลา, ลีลาวดี วัชโรบล, สมภพ เบญจาธิกุล, ธิติมา สังขพิทักษ์


สายลมกับสามเรา (ดนยา ทรัพย์ยิ่ง) ช่อง 7 ปี 2549 (คลิก เทเลวิชั่น) ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์, ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, นันทศัย พิศลยบุตร, ญดา โชติชูตระกูล, วัชรชัย สัตย์พิทักษ์, อนุสรา วันทองทักษ์, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, ทองขาว ภัทรโชคชัย, โจโจ้ ไมอ๊อกซิ


สายลม กับ แสงดาว (เค้าโครงเรื่องโดย ณัฐิยา ศิรกรวิไล) ช่อง 5 ปี 2545 (Exact) ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล, มาช่า วัฒนพานิช, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, อรรถพร ธีมากร, ศิริศักดิ์ นันทเสน, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, ผอูน จันทรศิริ, สุวิภา ตาปนานนท์, วัชระ ปานเอี่ยม, เพทาย เกิดผล


สายลับสองหน้า ช่อง 7 ปี 2532 (กันตนา) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, จารุณี สุขสวัสดิ์


สายเลือดเดียวกัน ปี 2532 อนันต์ บุนนาค


สายเลือดแห่งรัก (เบญจวรรณ โอฬารนิธิกุล) ช่อง 7 ปี 2549 (ฮั้ง มโนก้า) ภัทรพล ศิลปาจารย์, พัชราภา ไชยเชื้อ, ชินมิษ บุนนาค, อริศรา วงศ์ชาลี, กฤษฎี พวงประยงค์, สุปรียา เพชรใส, พศิน เรืองวุฒิ, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, อรรถชัย อนันตเมฆ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ทนงศักดิ์ ศุภการ, โอลิเวอร์ บีเวอร์


สายโลหิต (โสภาค สุวรรณ)
ช่อง 3 ปี 2529 ฉัตรชัย เปล่งพานิช, นพพล โกมารชุน, อาภาพร กรทิพย์, สมภพ เบญจาธิกุล, รัชนู บุญชูดวง, อำภา ภูษิต, ขวัญฤดี กลมกล่อม, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, จุรี โอศิริ, พงษ์ลดา พิมลพรรณ

ช่อง 7 ปี 2538-39 (ดาราวิดีโอ) ศรราม เทพพิทักษ์, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, สุวนันท์ คงยิ่ง, สรพงษ์ ชาตรี, เอกพัน บันลือฤทธิ์, อุษณีย์ รักกสิกรณ์, กชกร นิมากรณ์, ทองขาว ภัทรโชคชัย, ปนัดดา โกมารทัต, ธัญญารัตน์ โลหะนันท์, บรรเจิดศรี ยมาภัย, เมตตา รุ่งรัตน์, ยุวดี เรืองฉาย, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, เยาวเรศ นิสากร, ชัยวรงค์ ช่างเกิด, กล้วย เชิญยิ้ม, ด.ญ. มาติกา อรรถกรสิริโพธ์, มาฬิศร์ เชยโสภณ, รุ่งรัตน์ ดวงขวัญ, พร้อมพงษ์ นพฤทธิ์, กรุง ศรีวิไล, มานพ อัศวเทพ, ธนา สินประสาธน์, วัชรา สังข์สุวรรณ, ปลดวงษ์ ยมาภัย, สุรจิต บุญญานนท์, กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ

ช่อง 3 ปี 2546 (บางกอกการละคอน) กอล์ฟ-อัครา อมาตยกุล, กบ-พิมลรัตน์ พิศลยบุตร, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย, ธิญาดา พรรณบัว, ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล, ธัญญา โสภณ, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, เขมสรณ์ หนูขาว, อำภา ภูษิต, ต่อตระกูล จันทิมา, สมภพ เบญจาธิกุล, สิรคุปต์ เมทะนี, เคน ฉัตรรังสิกุล, โกวิท วัฒนกุล, ฐานัฐ พิมพ์ทอง, ฉัตรกฤษณ์ เพิ่มพานิช, พิมประภา ตั้งประภาพร, อดิวัฒน์ เที่ยงมงคล, มัลลิกา ตั้งสงบ, สหัสชัย ชุมรุม, ไปรมา รัชตะ, พัชรศรี เบญจมาศ


สายสวาท (อุปถัมภ์ กองแก้ว) ช่อง 3 ปี 2528 ดิลก ทองวัฒนา, อุทุมพร ศิลาพันธ์, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, สุคนทิพย์ เสนะวงศ์, เด่นนภา จันทร์ยงค์, สมควร กระจ่างศาตร์


สายสืบดิลิเวอรี่ (กันยามาส) ช่อง 3 ปี 2552 (กู๊ดฟีลลิ่ง) หยาดทิพย์ ราชปาล, วรินทร ปัญหกาญจน์, วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย, ประกาศิต โบสุวรรณ, สุปราณี เจริญผล, พิจิตตรา สิริเวชชพันธ์, จารุณี สุขสวัสดิ์, ภูวฤทธิ์ พุ่มพวง, ณหทัย พิจิตรา, วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงศ์กุล, จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, ปาณิสา พิมพ์ปรุ, ชล วจนานนท์, กฤตย์ อัทธเสรี


สายสืบสายสะดือ (วิลักษณา) ช่อง 3 ปี 2549 (ยูม่า 99) ธีรเดช วงศ์พัวพัน, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์, รัตนรัตน์ เอื้อทวีกูล, ชนกวนันท์ รักชีพ, เชษฐวุฒิ วัชรคุณ


สายสืบหน้าใส ช่อง 7 บี-มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์, เขตต์ ฐานทัพ


สายัณห์พิศวาส ช่อง 9 ปี 2536 ไพโรจน์ สังวริบุตร, ศจีพันธ์ เจริญสุข


สารวัตรเถื่อน (พลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร) ช่อง 5 ปี 2530 (กันตนา) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ฐาปกรณ์ ดิษยะนันทน์


สารวัตรใหญ่ (พลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร) ช่อง 7 ปี 2537 (กันตนา) ลิขิต เอกมงคล, ยุทธพิชัย ชาญเลขา, มนฤดี ยมาภัย, สิระคุปต์ เมทะนี, สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์, พงษ์นภา ดัสกร, อัญชลี หัสดีวิจิตร, ศักราช ฤกษ์ธำรงค์, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ฯ, เวย์น ฟอลโคเนอร์, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, วิชาญ มีสม, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, ทองขาว ภัทรโชคชัย, อนุชา อึ้งวัฒนา, ดำรงเดช แสงสว่าง, ทองสุข เพิ่มพูล


สาลิกาไร้รัง ช่อง 5 ปี 2533 (กันตนา)


สาวแก่ (สีฟ้า) ช่อง 9 ปี 2524 วิทูรย์ กรุณา, วาสนา สิทธิเวช, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, กาญจนา จินดาวัฒน์, นวลปรางค์ ตรีชิต


สาวเครือฟ้า (พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์)
ช่อง 5 ประมาณปี พ.ศ. 2514 ชนะ ศรีอุบล, สหัสษา ศักดิ์ภูวดล, เสาวภาคย์ อนันตศัพท์, ชูศรี มีสมมนต์, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ รับบท เครือณรงค์ (หนังชุดพากษ์เสียง)

ช่อง 3 ปี 2534 รอน บรรจงสร้าง, ปาหนัน ณ พัทลุง, มณีนุช เสมรสุต, ชรัส เฟื่องอารมณ์, นิศาลักษณ์ ศรีนาคาร (ละครร้อง)

ช่อง 7 ปี 2539 นุติ เขมะโยธิน, กมลชนก โกมลฐิติ, ทนงศักดิ์ ศุภการ, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, เปียเชอร์ คริสเตนเซ่น, น้อย โพธิ์งาม, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, แรม วรธรรม, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, บุญส่ง ดวงดารา (ละครสั้นปากกาทองมินิซีรี่ย์)


สาวใช้คนใหม่ (กาญจนา นาคนันทน์)
ช่อง 4

ช่อง 5 ปี 2526 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, รัชนู บุญชูดวง, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, พิราวรรณ ประสพศาสตร์

ช่อง 9 ปี 2539 (อัครเศรณี โปรดักชั่น) จักรพรรณ อาบครบุรี, ชไมพร สิทธิวรนันท์, คงกระพัน แสงสุริยะ, ชาญณัฏฐ์ พัฒน์กุล, วินัย ไกรบุตร, วรวุฒิ พงษ์ธีระพล, ปราบ ยุทธพิชัย, รัญญา ศิยานนท์, วีนัส มีวรรณ, อัญชลี ชัยศิริ, วาสนา พลเยี่ยม, พรพิมล รักธรรม, พันสิรา พงษ์ภัทรา, กำธร ทัพคัลไล, ทม วิศวชาติ, ฉันทนา กิตติยพันธ์, บุคลิก บุญประกอบ, สรนันท์ ระเอกวัฒน์, ตรีนุช พิมพ์เจริญ, มาริสา ถมยาปริวัฒน์, ทอง เชิญยิ้ม, รัตนา บูรณะพิมพ์, ลูกน้ำ เพิ่มสกุล, โสพัส อรรถศิริ

ช่อง 7 ปี 2550 (ดีด้า) ปวริศร์ มงคลพิสิฐ, สุฐิตา เรืองรองหิรัญญา, ดวงดาว จารุจินดา, ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, ชินมิษ บุนนาค, ปณิตา (ภาราดา) พัฒนาหิรัญ, ทนงศักดิ์ ศุภการ, ชัชฎาภรณ์ ธนันทา, กุสุมา โพธิ์ศรี, ณัฏฐริณีย์ กรรณสูต, จารุศิริ ภูวนัย, มานพ อัศวเทพ, บุศรา นฤมิตร, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, ดารณีนุช โพธิปิติ, นริสา พรหมสุภา, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, นฤมล เปี่ยมพงศ์สานต์, พลกฤษณ์ จักรสุวรรณ, วิชัย จงประสิทธิ์พร, เกษริน พูลลาภ, พรเทพ ฐานะศักดิ์, ปิยะมาศ พัฒนาหิรัญ, ไพลิน นลตระการ


สาวใช้มืออาชีพ ช่อง ITV ปี 2546 (เลนีตัส) ดนัย สมุทรโคจร, พลอย จินดาโชติ


สาวใช้หัวใจชิคาโก้ (ณัฐิยา ศิรกรวิไล)
ช่อง 5 ปี 2543 (Exact) เมทินี กิ่งโพยม, สหรัถ สังคปรีชา, ตะวัน จารุจินดา, กรรณิการ์ วนเกียรติกุล, สุวัจนี ไชยมุสิก

ช่อง 7 ปี 2551 — ใช้ชื่อเรื่อง สะใภ้ก้นครัว — (Exact) เปปเปอร์-รัฐศาสตร์ กรสูต, เอมี่ กลิ่นประทุม, สุมนรัตน์ วัฒนาเศลารัตน์, เบญจพล เชยอรุณ, รุ่งเรือง อนันตยะ, พิชชา อาภากาศ, ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์, ณัฏฐนันท์ เกียรติรดาฐนิต, อำภา ภูษิต, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, กล้วย เชิญยิ้ม, อู๊ด เป็นต่อ, ซูโม่ เป๊ปซี่, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, ศิวพร พันธรักษ์, นพเก้า โกเจริญกิจ


สาวใช้ไฮเทค (โสภี พรรณราย)
ช่อง 3 ปี 2540 (ทีวี ธันเดอร์) ยุรนันท์ ภมรมนตรี, แคทรียา อิงลิช, ไมเคิล พูพาร์ต, ภัทรวรินทร์ ทิมกุล, จุรี โอศิริ, จารุวรรณ ปัญโญภาส, วิมลเรขา ศิริราวรรณ, แคทลียา กาญจนโรจน์, ญาสุมินทร์ เลิศอมรวัฒนา, ปริญญ์ วิกรานต์, แดนนี่ ศรีภิญโญ, ณัฐนี สิทธิสมาน

ช่อง 7 ปี 2553 (ดาราวิดีโอ) จุ๋ย-วรัทยา นิลคูหา, อ๋อม-อรรคพันธ์ นะมาต์ร, เอมี่ กลิ่นประทุม, เป็ปเปอร์-รัฐศาสตร์ กรสูต, เฟิร์น-ฐิตินันท์ สุวรรณถาวร, ครีม-เปรมสินี รัตนโสภา, นิทัศน์ ธำรง, แคทลียา พันธ์ครุท, อนัญญา โตแสงชัย, เพชรชนก ณ ลำปาง, ด.ญ. ชนิกานต์ ตังกบดี, พจนีย์ ใยละออ, พิมพากานต์ วงษ์ศรีแก้ว, อัมรินทร์ สิมะโรจน์, ณัฐพล สุนทราญ, เจจินตรัย อันติมานนท์, แอม-ธัญวิสิฎฐ์ เสียงหวาน, ดารัณ ฐิตะกวิน, ปราบ ยุทธพิชัย, สมชาย ศักดิกุล, ดร. ปัทมาฆะ สุคนธมาน, สิชา ศรีทองสุข, พงศ์ประยูร ราชอาภัย, นิตยา ปานะถึก, นภัสศรณ์ มั่นวงษ์ศิริกุล


สาวเต็มพิกัด (กิ่งกมล กิ่งแก้ว) ช่อง 7 ปี 2548 นวพล ภูวดล, พรรัมภา สุขได้พึ่ง, คิมเบอลี่ ฮูเวอร์, ธนากร สุขสมเลิศ, ชมพูนุช ปิยธรรมชัย, นันทศัย พิศัลยบุตร, อินทร์กรแก้ว ศิรวัชรินทร์, ปกาศิต โบสุวรรณ, ปิยะดา เพ็ญจินดา


สาวน้อย (อาษา ขอจิตต์เมตต์)
ช่อง 5 ปี 2528 เศรษฐ์ ชุมศิลป์, แนน-มนันยา ไชยนันท์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์

ช่อง 7 ปี 2546 (ดาราวิดีโอ) ณัฐวุฒิ สกิดใจ, ทราย เจริญปุระ, ดิลก ทองวัฒนา, ณัฏฐริณีย์ กรรณสูต, น้ำทิพย์ เลี่ยมทอง, วรพรต ชะเอม, ธรรมชาติ แฟรเน็ทท์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, อาภาพร กรทิพย์, เมตตา รุ่งรัตน์, เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์, อัญชลี ชัยศิริ, อรสา อิศรางกูรฯ, ชาลี กรรณสูต, สุดารัตน์ เดชากุล, สุรจิต บุญญานนท์, ขรรฆรัตน์ นิติพน, สุภาพร เตชะชมพูเวช, ธนากร ปาตัน, กฤษฎากร มะลิวัลย์, วรพงศ์ ปิ่นแก้ว, พรวนันต์ มีจันทร์, สมหญิง จูมพิมายพล พลากร, วีรยุทธ รสโอชา, บุณฑริก ทัสนารมย์, ภัทรี ชนะศักดิ์, ปรีดา ตันเต็มทรัพย์, ณัฐนพิน สุภาพันธุ์


สาวน้อยคาเฟ่ ช่อง 3 ปี 2543 (ควิช แอนด์ เควช) ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, นิธิ สมุทรโคจร, เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล, สกาวใจ พูนสวัสดิ์, กรรชัย กำเนิดพลอย, พาเมล่า เบาว์เด้น, วิชุดา พินดั้ม, ดุสิตา อนุชิตชาญชัย, รัญญา ศิยานนท์, อานนท์ สุวรรณเครือ, นฤมล พงษ์สุภาพ, ดารณีนุช โพธิปิติ, ชลิต เฟื่องอารมย์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, เดื๋อ ดอกสะเดา, ฉันทนา กิตติยาพันธ์, วาสนา สิทธิเวช, ปทุมวดี โสภาพรรณ, จีน่า กาญจนนทีรัตน์, ทิฐิ พุ่มอ่อน, ปิยธิดา ประไพทอง, แพท ไวแนนส์, ไอริณ ศรีแกล้ว, พันธ์ศักดิ์ วันเสาร์, โกมล ชิตประเสริฐ, จักรพรรณ นรินทระ, นล สิงหลกะ, กฤษณศักดิ์ กันตธรรมวงศ์


สาวน้อยในตะเกียงแก้ว (โสภี พรรณราย) ช่อง 7 ปี 2545 (ดีด้า) ณัฐวุฒิ สกิดใจ, แคทรียา อิงลิช, อนันต์ บุนนาค, อติมา ธนเสนีย์วัฒน์, ดวงดาว จารุจินดา, โอลิเวอร์ บีเวอร์, แพทริค ชัยนาม, แพทริค ชัยนาม, วิภาวดี กาศสกุล, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ชลิต เฟื่องอารมย์, ฟ้าประธาน รัตนธาดา, ปราบ ยุทธพิชัย, ด.ช. นิรวิทธ์ เรนเดลล์, พิราวรรณ ณ นคร, ชุมพร เทพพิทักษ์, ดิเรก อมาตยกุล, กุสุมา โพธิ์ศรี, ศิริยา นฤนาท, ปทุมวดี โสภาพรรณ, อัญชลี ชัยศิริ, เกวลิน เจตต์วาที, สุมณฑาณี ศิริผล, อมตอินทานนท์, ธนากร ปาตัน, ภาค ภัทรพงษ์, ด.ญ. อาภานุช สังวริบุตร, การณ์ เลิศหลาย, รมิดา สมบุญรอด, วรพรต ชะเอม


สาวน้อยในตะเกียงแก้ว ภาค 2 (โสภี พรรณราย) ช่อง 7 ปี 2547 (ดีด้า) ตะวัน จารุจินดา, ไปรยา สวนดอกไม้, อุษามณี ไวทยานนท์, ดวงดาว จารุจินดา, สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์, วีระชัยศรีวณิก วรรณึกกุล, สุคนธวา เกิดนิมิตร, ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล, เจจินตัย อันติมานนท์, ปฏิญญา วิโรจน์แสงประทีป, ณัฐนันท์ จันทรเวช, กลศ อัทธเสรี, ดารณีนุช โพธิปิติ, วันชัย เผ่าวิบูล, ปิยะดา เพ็ญจินดา, รชยา รักกสิกรณ์, จันทนา ศิริผล, สิริมา ตันประเสริฐ, ฉวีวรรณ บุญปรก, พรรณี โต๊ะนายี, ด.ญ. ขวัญชีวา เอี่ยมสอาด, ชิกเคน, ไทเกอร์


สาวน้อยประแป้ง (ลีสวลี) ช่อง 3 ปี 2542 (วรายุทธ มิลินทจินดา) รวิชญ์ เทิดวงศ์, ปิยธิดา วรมุสิก, พลังธรรม กล่อมทองสุข, พาเมล่า เบาว์เด้น, ธีรศักดิ์ พันธุจริยา, เปรมสินี รัตนโสภา, เขมสรณ์ หนูขาว, ญาณี จงวิสุทธิ์, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, กนกวรรณ บุรานนท์, เกริก ชิลเลอร์, กรองทอง รัชตะวรรณ, นึกคิด บุญทอง, สมภพ เบญจาธิกุล, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, สุกัญญา นาคสนธิ์, ดี๋ ดอกมะดัน, ถนอม สามโทน, กล้วย เชิญยิ้ม, เขาทราย กาแล็คซี่, ขาวผ่อง สิทธิชูชัย, ปาเกียว


สาวน้อยมหัศจรรย์ (ปันฝัน) ช่อง 7 ปี 2553 (กันตนา) เอมี่-อาเมเรีย จาคอป, หมู-ธีรภัทร์ แย้มศรี, นันทศัย พิศลยบุตร, เจษยา เวียงเกตุ, ศราวุธ นวแสงอรุณ, วรภร เลิศเกียรติไพบูลย์, มณฑล สุรวิทย์ธรรม, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, กันตา ดานาว, ปีเตอร์ กัลป์, รุ่งระวี บริจินดากุล, สุทธิพร เมธา (เริ่ม 29 มิ.ย. – 2 ก.ย. 2553 รวม 47 ตอน จ-ศ)


สาวน้อยร้อยชั่ง ช่อง 3 ปี 2534 ขวัญฤดี กลมกล่อม, กิตติพันธ์ พุ่มสุโข, ปิยะวรรณ เหมือนประสิทธิเวช, รัญญา ศิยานนท์


สาวน้อยร้อยมายา (โสภี พรรณราย) ช่อง 7 ปี 2542 (ดีด้า) สาริน บางยี่ขัน, นุ่น-วรนุช วงษ์สวรรค์, ศรศักดิ์ อ่องศรี, ชมพูนุช ปิยะธรรมชัย, รัญญา ศิยานนท์, น้ำทิพย์ เลี่ยมทอง, ดวงพร สนธิขันธ์, บรรเจิดศรี ยมาภัย, ชาลี ยมาภัย, เยาวเรศ นิสากร, ประภารัตน์ รัตนธาดา, ปฏิญญา วิบูลย์นันท์, อมรา อัศวนนท์, กิตติ ดัสกร, พงษ์ประยูร ราชอาภัย, ปิยะดา เพ็ญจินดา, เพ็ญศิริ สุภาพันธ์, สมชาติ สุคนธ์, เฉลา ประสพศาสตร์, สีเทา, ศิรดา ศิริวัฒน์, ละม้าย บุตรแดง, มนทิพย์ พันธ์เพ็ง, เกวลิน เจตวาที, ไสว ปิ่นแก้ว, วัชระ สิทธิกุล, จารุวรรณ จันทโมโส, ดารุณี จันทร์แก้ว, ชโลธร เกิดกำจร, ฉัตรมงคล บำเพ็ญ, ไกรวิทย์ พุ่มสุขโข, วีรยุทธ รสโอชา


สาวน้อยร้อยล้าน (พลอยชื่น รื่นสราญ) ช่อง 7 ปี 2549 (โพลีพลัส) ภาณุ สุวรรณโณ, สาวิกา ไชยเดช, ภุชิสสะ ธนพัฒน์, เมย์ เฟื่องอารมย์, ภัสสร บุญยเกียรติ, ศิริศักดิ์ นันทเสน, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, ธีระวัฒน์ ทองจิตติ, บริบูรณ์ จันทร์เรือง, กฤตย์ อัทธเสรี, อัญชลี ชัยศิริ, มารศรี ณ บางช้าง, สรวงสุดา ศรีธัญญรัตน์, ยอด นครนายก


สาวน้อยร้อยเล่มเกวียน (ระกา นุกูล) ช่อง 7 ปี 2555 (มีเดีย สตูดิโอ) ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์, รังสิต ศิรนานนท์, เอส-กันตพงศ์ บำรุงรักษ์, กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, อมีนา พินิจ, ตฤณ เศรษฐโชค, ดารัณ ฐิตะกวิน, วสุ แสงสิงแก้ว, แวร์ โซว, เวนซ์ ฟอลโคเนอร์, วชิรา เพิ่มสุริยา, ดร. ปัทมาฆะ สุคนธมาน, กัญญกร พินิจ, อิทธกร สาธุธรรม, สุรศักดิ์ ชัยอรรถ, จารุศิริ ภูวนัย, เอสเธอร์ เนรมิตรสราง นีมาก้า (ออกอากาศ 5 ก.พ. – 1 มี.ค. 2555 ทุกวัน)


สาวน้อยอ้อยควั่น (คำหล้า) ช่อง 7 ปี 2548 (ดีด้า) อัษฏาวุธ เหลืองสุนทร, บี-มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์, รชยา (อุษณีย์) รักษ์กสิกรณ์, ตฤณ เศรษฐโชค, วาสิฎฐี ศรีโลฟุ้ง, เมตตา รุ่งรัตน์, กรองทอง รัชตวรรณ, พลกฤษณ์ จักรสุวรรณ, วิไลลักษณ์ ไวงาน, ไพลิน นิลตระการ, ด.ช. อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, เอกพัน บรรลือฤทธิ์, สกรรจ์ รามบุตร, เสกศักดิ์ วรสิทธิ์


สาวบ้านไร่ กับ นายไฮโซ (ธันเดอร์ทีม) ช่อง ITV ปี 2550 (ทีวี ธันเดอร์) รัฐศาสตร์ กรสูต, แอน-อลิชา ไล่ศัตรูไกล, ญาณี จงวิสุทธิ์, วรุฒ วรธรรม, สิทธิชัย ผาบชมพู, สุนันท์ษา จิรมณีกุล, รุ้งทอง ร่วมทอง, โอลิเวอร์ บีเวอร์, ดุสิตา อนุชิตชาญชัย, วีระชัย หัตถ์โกวิท, ค่อม ชวนชื่น, นนท์ หาญตระกูล, ศรัทธา ศรัทธาทิพย์


สาวเปิ่นเจ้าเสน่ห์ (โสภี พรรณราย) ช่อง 3 ปี 2549-50 (บรอดคาซท์) กฤษฎา พรเวโรจน์, ศิรพันธ์ วัฒนจินดา, ศุภมร โคร์นิน, พริมรตา เดชอุดม, เธียรชัย ชัยสวัสดิ์, เจมี่ บูเฮอร์, สุธีร์ เสียงหวาน, โชติรส แก้วพินิจ, ศานติ สันติเวชชกุล, รัชนี ศิระเลิศ, ดารณีนุช โพธิปิติ, จรรยา ธนาสว่างกุล, สุมนต์รัตน์ วัฒนาเศลารัตน์, ภัทรา อธิราษฏร์กุล


สาวรำวง ช่อง 3 ปี 2537 รอน บรรจงสร้าง, วฤนดา สมศิริ, เดือนเต็ม สาลิตุล


สาว 2 หน้า ช่อง 7 ปี 2527 (กันตนา) ดวงตา ตุงคะมณี


สาวสืบสาว ช่อง 3 ปี 2521 ดวงใจ หทัยกาญจน์, อรสา พรหมประทาน, กำธร สุวรรณปิยะศิริ


สาวฮอท หนุ่มเฮ้ว (อาริตา) ช่อง 3 ปี 2544 (มายโชว์ โปรดักชั่น) นิธิ สมุทรโคจร, รุจิรา ช่วยเกื้อ, ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ, ออม-นวดี โมกขะเวส, ณัฐพงษ์ อหะหมัดจุฬา, รจเลข กานต์โกศล, สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ, ธัญญา โสภณ, รัญญา ศิยานนท์, ชุดาภา จันทเขตต์, สุปราณี เจริญผล, ด.ช. อัครพล อังสุภูติพันธ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ปริญญ์ วิกรานต์


สำเภาทอง (ประภัสสร เสวิกุล) ช่อง 3 ปี 2548-49 (โนพรอบเล็ม) ชาคริต แย้มนาม, จริยา แอนโฟเน่, รินลณี ศรีเพ็ญ, วรฤทธิ์ ไวยเจียนัย, ดิลก ทองวัฒนา, ศานติ สันติเวชชกุล, รังสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, อภิชาติ หาลำเจียก, กาญจนา จินดาวัฒน์, วาสนา สิทธิเวช


สิงห์มอเตอร์ไซค์ กับ ยายตัวแสบ (กานต์) ช่อง 7 (ทริปเปิ้ลทู) อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, มรกต กิตติสาระ, อภิชาติ พัววิมล, สุรวุท ไหมกัน, ชินมิษ บุนนาค, พิชญา ศรีเทพย์, ชาญณรงค์ ขันทีท้าว, พิชชา อาภากาศ, ชลิต เฟื่องอารมย์, ธีระวัฒน์ ทองจิตติ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ค่อม ชวนชื่น, เมตตา รุ่งรัตน์, วาสนา สิทธิเวช, กอบโชค คล้ายสำริด, ปริญญา นราธรรม, จิรพัชร์ อินทรสถิตย์, เพ็ญนภา ชายด่าน, เพิ่มศักดิ์ เกิดผล, ธนพงษ์ สนองเกียรติ, กานต์ชนิต ชำมะกุล, อภิชาติ ชาติอาษา


สิ้นสวาท (ทมยันตี)
ช่อง 5 ปี 2526 รัชนู บุญชูดวง, วิฑูรย์ กรุณา

ช่อง 3 ปี 2536 (ฮูแอนด์ฮู) จริยา สรณะคม, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, รัชนี ศิระเลิศ, ศานติ สันติเวชชกุล, กมลชนก ปานใจ, สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, อรสา พรหมประทาน, พุฒิพงศ์ พรหมสาขาฯ, วรายุท มิลินทจินดา, วสันต์ อุตมะโยธิน, สุกัญญา นาคสนธิ์, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, ธัญญารัตน์ โลหะนันท์, ชูศักดิ์ สุธีรธรรม, วุฒิ คงคงเขต, อภิพงษ์ เผดิมชิต, นีรนุช ปัทมสูต, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์, กุลกนิช คุ้มครอง, ทมยันตี เปมานนท์, กรองทอง รัชตะวรรณ


สิบตำรวจโท บุญถึง ช่อง 7 ปี 2546 หนุ่ย-อำพล ลำพูน, ยุ้ย-พิมพรรณ จันทะ, จรัล งามดี, อัญชิสา เลี่ยวไพโรจน์, นักรบ ไตรโพธิ์, แคนดี้ เอเวอร์รี่, หาญ หิมะทองคำ, สรพงษ์ ชาตรี , สมบัติ เมทะนี


18 – 80 เพื่อนซี้ไม่มีซั้ว (มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ, วาทินีย์ โอฬาร์กร, ทรงชัย เตชะวสิตพงษ์) ช่อง 3 ปี 2546 (อาร์เอส) หลุยส์ สก็อต, เศรษฐา ศิระฉายา, เกริก ชิลเลอร์, พิมพ์ศิริ เสรีวัตตนะ, มนัญญา ลิ่มเสถียร, ไพลิน พิจิตอำพล, วนิดา เติมธนาภรณ์, ธวัช ทัศนาพลพินิจ, รวิช ไรวินท์


สิบแปดมงกุฎสะดุดรัก ช่อง 5 ปี 2542 (Exact) เมทินี กิ่งโพยม, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์, สุนิสา สุขบุญสังข์, อรรถพร ธีมากร, อัลเบิร์ต เดมอน, ชนมาศ มัสยวาณิช


12 ราศี ช่อง 3 ปี 2546 (แอค-อาร์ต) แอนดริว เกร็กสัน, ภัครมัย โปตระนันท์, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ, ชลิต เฟื่องอารมย์, ศานติ สันติเวชชกุล, นฤมล นิลวรรณ, สุประวัติ ปัทมสูต, สมภพ เบญจาธิกุล, ประกาษิต โบสุวรรณ, ธงชัย ประสงค์สันติ, กลศ อัทธเสรี, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์, เบญจพล เชยอรุณพุทธชาติ พงษ์สุชาติ, ดนัย ศรีภิญโญ, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, กล้วย เชิญยิ้ม, จรรยา ธนาสว่างกุล, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล


สิบหนึ่งเพื่อนกัน ช่อง 3 ปี 2537 ปราโมทย์ แสงศร, ศรัณย์ สาครสิน, สายธาร นิยมกาญจน์, ชไมพร สิทธิวรนันท์, แอนดริว เกร็กสัน


สี่ต้องหารสอง (ดาวเรืองสตูดิโอ) สกาวใจ พูนสวัสดิ์


สี่ทิศ ช่อง 7 ลักษณ์ อภิชาติ, วัทนา บุญบันเทิง


สี่ผู้ยุ่งเหยิง


สี่แผ่นดิน (พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช)
ช่อง 4 ปี 2504 (คณะละครสุพรรณ บูรณพิมพ์) อาคม มกรานนท์, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, สุธัญญา ศิลปเวทิน, ชูศรี มีสมมนต์, สุทิน บัณฑิตกุล, ทม วิศวชาติ, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, สมควร กระจ่างศาสตร์, มาลี เวชประเสริฐ

ช่อง 5 ปี 2515-16 (จัดโดยสุพรรณ บูรณพิมพ์) ประพาส ศกุนตนาค, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, สุมาลี ชาญภูมิดล, รจิต ภิญโญวนิชย์

ช่อง 5 ปี 2525 (คณะละครกนกวรรณ ด่านอุดม) ภิญโญ ทองเจือ, นันทวัน เมฆใหญ่, นันทพร อัมผลิน, นพพล โกมารชุน, อุทุมพร ศิลาพันธ์, วิฑูรย์ กรุณา, ฤทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, ผดุงศรี โสภิตา, พิไลพร เวชประเสริฐ

ช่อง 3 ปี 2534 ฉัตรชัย เปล่งพานิช, จินตหรา สุขพัฒน์, เพ็ญพิสุทธิ์ คงสมุทร, ตฤณ เศรษฐโชค, สถาพร นาควิลัย, รอน บรรจงสร้าง, พลรัตน์ รอดรักษา, ตรีรัก รักการดี, พาเมล่า บาวเด้น, ศานติ สันติเวชชกุล, ธัญญา โสภณ, กษมา นิสสัยพันธ์, อานนท์ สุวรรณเครือ, ธิติมา สังขพิทักษ์, สมมาตร ไพรหิรัญ, สมภพ เบญจาธิกุล, นันทวัน เมฆใหญ่, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, เฉลา ประสพศาสตร์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ณัฐนี สิทธิสมาน, อรอุไร เทียนเงิน, ปริศนา กล่ำพินิจ, มนัส บุณยเกียรติ, เกศิณี วงษ์ภักดี, อารดา ศรีสร้อยแก้ว, จิระวดี อิศรางกูรฯ, ด.ญ. ชุมพิชา ชัยสรกานต์, ด.ญ. กัญญาลักษณ์ บำรุงรักษ์, ด.ญ. ปานิศา วิชุพงษ์, ด.ช. กิตติเทพ บุณยเกียรติ, อภิชาติ รัตนถาวร, ด.ช. ธนิสร อำไพรัตนพล, ด.ญ. วรพรรณ จิตตะเสนีย์, ด.ช. มนตรี เนติลักษณ์, ด.ช. พีรพันธุ์ สุขประยูร

ช่อง Modern 9 ปี 2547 (บริษัท ทูแฮนส์ จำกัด) ม.ล. สราลี จิราธิวัฒน์, สิริยากร พุกกะเวส, อรไพลิน พึ่งพันธ์, ธีรภัทร์ สัจจกุล, ชาคริต แย้มนาม, กฤณ โพธิปิติ, เกริกพล มัสยวานิช, กฤตยชญ์ ทิมเนตร, เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, ชวิษฐ์ อำนวยเรืองศรี, นินนาท สินไชย, ชินภัทร พึ่งพันธ์, สุจิรา อรุณพิพัฒน์, มิเชล เบอร์แมนน์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ตฤณ เศรษฐโชค, สะแกวัลย์ ยงใจยุทธ, ณัฐพร สุภาโชค, ชลิดา เถาว์ชาลี, รุจิษยา ทิณรัตน์, ชุดาภา จันทเขตต์, มณิศา บุงกสิกร, พุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร, รวิสุต มันตะเสรี, ดารณีนุช โพธิปิติ, ธัญญา โสภณ, ศักราช ฤกษ์ธำรง, มยุรี อิสระเสนาฯ


สี่ไม้คาน (สีสวลี ) ช่อง 3 ปี 2541 อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์, สายฟ้า เศรษฐบุตร, พัสสน ศรินทุ, ธัญญาเรศ รามณรงค์, อ้อม-ศานันทินี พันธุ์ชูจิต


สี่แยกนี้อายุน้อย ช่อง 3 ปี 2535 (เมกเกอร์ กรุ๊ป) กรรชัย กำเนิดพลอย, กวินนา สุวรรณประทีป, นัย สุขสกุล, ชโลธร วนทัศน์, ดลยา อมลัษเฐียร, ดี๋ ดอกมะดัน, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, ศรราม เทพพิทักษ์, บุญพิทักษ์ จิตต์กระจ่าง, เอกชัย พงษ์ดี, ภาคภูมิ อ่ำลำยอง, รัฐพล จุลเปมะ, วรวุฒิ ทรัพย์เย็น, ปรางวลัย เทพสาธร, อรัญญา ประทุมทอง, ศศลักษณ์ พันหาญ


สีวิกา (เค้าโครงเรื่องโดย ทัณฑิกา, เรื่องแปล คุณหญิงสีวิกา แปลจาก Rebecca) ช่อง 7 ปี 2536 (กันตนา) จอนนี่ แอนโฟเน่, ธนาภรณ์ รัตนเสน, อังคณา ทิมดี, สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์, อนุชา อึ้งวัฒนา, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, นึกคิด บุญทอง, ธารา ว่องตระกูล, ดำรงชัย ฤทธิ์พริ้ง, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง, ณัฐนี สิทธิสมาน, จิตติน ดิษยนิยม, อัครพล เชยอรุณ, กาสิต วงค์โสภิต, ศิรดา บุตรน้ำเพชร, กฤษณวรรณ สถาพร, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, มานวิกา เปมะวิภาต, อำภา ภูษิต, จุฑารัตน์ จินรัตน์


40 กะรัต ช่อง 3 ปี 2539 จินตหรา สุขพัฒน์, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, สายธาร นิยมการณ์ (ร้อยรสบทละคร)


4 อีแสบ ช่อง 5 ปี 2541 (กันตนา) เจนนิเฟอร์ โปลิตานนท์, เจมี่ บูเฮอร์, แองจี้ ซาโนลารี่, อาทิตยา สิขานล, ศลิษา พิมลมาศ


สืบลับ รหัสรัก (กิ่งฉัตร) ช่อง 3 ปี 2550 (บางกอก ดราม่า) ธีรเดช วงศ์พัวพัน, วิกกี้-สุนิสา เจทท์, โอลิเวอร์ พูพาร์ต, ชลิตา เฟื่องอารมย์, พศิน เรืองวุฒิ, ศุภักษร ไชยมงคล, อติวัฒน์ เที่ยงมงคล, ดิลก ทองวัฒนา, สิรคุปต์ เมทะนี, จตุรงค์ ผลบูรณ์, สุชาดา พูนพัฒนสุข, ชมพูนุช กลิ่นจำปา, ฉัตรกฤษณ์ เพิ่มพานิช, ด.ญ. ขอขวัญ บุญทรัพย์


สืบสวนป่วนรัก (ปาจรีย์ ดียวดยิ่ง, สรายุทธ ปิ่นทอง) ช่อง 3 ปี 2553 (เกโนไก) แดน-วรเวช ดานุวงศ์, อัมรินทร์ นิติพน, ธัญญาเรศ รามณรงค์, จีจี้-จอมขวัญ ลีละพงศ์ประสุต, นิธิ สมุทรโคจร, จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, ชาติชาย งามสรรพ์, ยิ่งยง ยอดบัวงาม, อาภาพร นครสวรรค์, จรัสพงษ์ สุรัสวดี, สุพจน์ พงษ์พรรณเจริญ, โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว, สาวิตรี สุทธิชานนท์, ณภัทร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, สุระ แสนคำ, วิโรจน์ แสนคำ, เพทาย พลอยมีค่า, แพรพลอย โอรี, พิมพ์นุชกุล บำรุงกิจ, จักรพันธ์ จันโอ, ภัทรานิษฐ์ ศักดิ์นิมิตวงศ์, สมภพ เบญจาธิกุล, ดวงใจ หทัยกาญจน์


สืบสวนป่วนกำลัง 3 (สนุกคิด สนิทเขียน) ช่อง 3 ปี 2554 (เกโนไก) วรเวช ดานุวงศ์, อัมรินทร์ นิติพน, โทนี่ รากแก่น, จอมขวัญ ลีละพงศ์ประสูต, กุณณัฏฐ์ กุลปรียาวัฒน์, เจสัน ยัง, อัฐิมา ชีวนิชพันธ์, จรัสพงษ์ สุรัสวดี, ดนัย จารุจินดา, สมเล็ก ศักดิกุล, ยิ่งยง ยอดบัวงาม, อาภาพร นครสวรรค์, สุพจน์ พงษ์พรรณเจริญ, สุระ แสนคำ, วิโรจน์ แสนคำ, พิมพ์นุชกุล บำรุงกิจ, เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์, สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ, อดิเรก วัฏลีลา (ออกอากาศ 10 มิ.ย. – 8 ก.ค. 2554 รวม 13 ตอน ศ-ส-อา)


สืบ-สาว ราว-รัก (เจษฏา คฑาหัสต์) ช่อง 7 ปี 2548 (ดาราวิดีโอ) รพีภัทร เอกพันธ์กุล, เขมนิจ จามิกรณ์, ชาติชาย งามสรรพ, วรรัตน์ สุวรรณรัตน์, พาทิศ พิสิฐกุล, อุษณีย์ วัฒนฐานะ, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, ชัชฏาภรณ์ ธนันทา, อภิชาต วงศ์กาวี, ปานวาด เหมมณี, เวนย์ ฟอลโคเนอร์


สื่อรักชักใยอลวน (อินตรา) ช่อง 3 ปี 2551 (บรอดคาซท์) สราวุธ มาตรทอง, ศิรพันธ์ วัฒนจินดา, พิษณุ นิ่มสกุล, กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ, ศิระ แพทย์รัตน์, ซูซี่-สุษิรา แน่นหนา, มนตรี เจนอักษร, ดวงตา ตุงคะมณี, สุมนต์รัตน์ วัฒนาเศลรัตต์, ยุภาพักตร์ วัชราภัย, ประกาศิต โบสุวรรณ, รัชนี ศิระเลิศ, นพชัย มัททวีวงศ์, บริบูรณ์ จันทร์เรือง, กล้วย เชิญยิ้ม, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, ปาจรีย์ ณ นคร, กรกฏ ธนภัทร, ด.ช. รจนกร อยู่หน้า, ด.ญ. นันท์นภัส เลิศนามเชิดสกุล


สื่อรักภาษาใจ ช่อง 3 ต่อ-นันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล


สื่อรักภูติน้อย (ส. ศรีภักดี) ช่อง 5 ปี 2530 (กันตนา) ภาคภูมิ สายสุดใจ, อันธิกา อัฏฐประดิษฐ์, ปาหนัน ณ พัทลุง, ชาญวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร, ศรายุทธ คณานุรักษ์, ส. อาสนจินดา, น้ำเงิน บุญหนัก, ฉลวย ศรีรัตนา, สุมาลี ชาญภูมิดล, จิตติน ดิษยนิยม, กันทิมา ดาราพันธ์, พูนสุข เหล็กพูล, สมภพ เทพรักษา, แสงเพ็ญ พิบูลย์สุข, ด.ญ. วาเนสซ่า บีเบอร์


สื่อรักเสน่หา ช่อง 5 ปฏิภาณ ปฐวีกานต์, เมทินี กิ่งพโยม


สื่อสิเน่หา (น้ำอบ) ช่อง 7 ปี 2541 (กันตนา) อภิรดี ภวภูตานนท์, โป้ง-วราวุธ บูรพาชยานนท์, แอมมี่-อาทิตยา สิขานล, ศราวุธ นวแสงอรุณ, ฝันดี จรรยาธนากร, ฝันเด่น จรรยาธนากร, เจมี่ บูเฮอร์, ชมพูนุช ปิยะธรรมชัย, โตโต้ สุคนธ์, ศิริพิชญ์ กฤษณะเศรณี, เจสสิก้า ซาโนลารี่, พิทักษ์ ศัลย์วิวรรธน์, ปวีณา ชารีฟสกุล, สันต์จิต ชดช้อย, ชุรีพร ทรัพย์สำรวย, อาฉี เสียงหล่อ, แวว จ๊กม๊ก, สรนันท์ ร เอกวัฒน์, กรองทอง รัชตะวรรณ, ชลกวิน เผือกผัน, นริศรา ปรีชาจารย์, ถนอม นวลอนันต์, บุญชัย จักราวรวุธ, วรรณภา คำสงค์, พรสุดา ต่ายเนาว์คง, กิตติ กิตติศัพท์, นาตาลี วงษ์นามรอง, เกวลิน เจตน์วาที, เลอรินทร์ จิตรเพชร, วาสนา วรรณวงษ์, สุธิดา ศุกระชาติ, ด.ช. สกลเดช อัชวรานนท์


สุกี้ยากี้ ช่อง 3 (ยูม่า 99) ต่าย-ณัฐพล ลียะวณิช, จินนี่-ธนิดา กาญจนวัฒน์ (ปิดกล้อง ปี 2549) (ไม่ได้ออกอากาศ)


สุดดวงใจ (โสภี พรรณราย)
ช่อง 3 สมภพ เบญจาธิกุล, มยุรา ธนะบุตร

ช่อง 3 ปี 2544 (แพล็นเน็ท 6 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์) แอน ทองประสม, รวิชญ์ เทิดวงส์, สินิทรา บุญยศักดิ์, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, ดวงตา ตุงคะมณี, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ, พิศมัย วิไลศักดิ์, อภิชาติ หาลำเจียก, นนทวัชร คงสาหร่าย, บดินทร์ โกศลพิศิษฐ์, ศรินทรา นิตยวรรธนะ, รัชนก พูลผลิน, คาเมล ชาลวาลา


สุดแดนหัวใจ (ร่มแก้ว) ช่อง 3 ปี 2551 (อัครพล โปรดัคชั่น) หยาดทิพย์ ราชปาล, ศรราม เทพพิทักษ์, นิธิ สมุทรโคจร, พิชญา ศรีเทพย์, พิศาล อัครเศรณี, เนาวัตน์ ยุกตะนันท์, เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, อัญชิสา เลี่ยวไพโรจน์, อรรถชัย อนันตเมฆ, สุชาดา พูนพัฒนสุข, ธนายง ว่องตระกูล, พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร, ภูษิต อภิมันต์, พิศมัย วิไวศักดิ์, นันทพร พงษ์พันธ์, คเชน สังข์คล้ำ, พรชนก บังคำ, นิธิ ผลทวี, เอ เชิญยิ้ม, ภาวิณี วัฒน์รณชัย, ชูศรี เชิญยิ้ม, วิมลพันธุ์ ชาลีจังหาญ, คมกฤช ยุตติยงค์, พนธ์พิวัชร์ สีสังข์, ด.ช. ภัทรนันท์ ปาสาเขา, ด.ช. ภัทรดนัย นาคบุญชัย, ด.ญ. ปริญญาพร ความเอียง, ด.ช. ธีธัช รัตนศรีทัย, ด.ช. นิธิกร กำเนิดแก้ว, ด.ญ. สุธาสินี มุกดาจรัสกุล, พีรพล สิงห์โพธิ์, มีชัย เอี่ยมประพันธ์, ปองพล ขวัญเมือง


สุดแต่ใจจะไคว่คว้า (โบตั๋น)
ช่อง 3 ปี 2532 หนุ่มเสก-เสกสรร ชัยเจริญ, รอน บรรจงสร้าง, วรเชษฎ์ นิ่มสุวรรณ, ชุดาภา จันทเขตต์, อารดา ศรีสร้อยแก้ว, ก้ามปู ปัทมสูต, สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, พิศมัย วิไลศักดิ์

ช่อง 3 ปี 2540 (อาร์เอส) ต๊ะ-ฌานิศ ใหญ่เสมอ (บอยสเก๊าท์), โบว์-ปรารถนา องค์ชัยศักดิ์, กาญจนาพร ปลอดภัย, เอ๊กซ์-จาตุรงค์ โกลิมาศ, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, สะแกวัลย์ ยงใจยุทธ, วัลวิภา โยคะกุล, อำภา ภูษิต, รสริน จันทรา, พิพัฒน์พล โกมารทัต

ช่อง 3 ปี 2551 (ควิซ แอนด์ เควส) อเล็กซ์ เรนเดลล์, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, แต้ว-ณฐพร เตมีรักษ์, โกสินทร์ ราชกรม, เพชรดา เทียมเพ็ชร, มนตรี เจนอักษร, เพ็ญพักต์ ศิริกุล, วิภาวี ศิริมะณีวัฒนา, สุรินทร คารวุตม์, อำภา ภูษิต, สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ, จิรายุ ละอองมณี, ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง, ผกามาศ ลิ่มปิยะชาติ, แอ๊ด มกจ๊ก, โอเลี้ยง เชิญยิ้ม, นรนันท์ เจนอักษร, ธัญภัทร เจนอักษร, คณิศร นาคสนธิ์, อังคณา แซ่หลี, กานต์ อรุณเรืองสวัสดิ์, วรวัฒน์ ล้อรัตนชน


สุดแต่ฟ้ากำหนด (ชโนวรรณ วิสุทธิ์) ช่อง 3 ปี 2550 (เมกเกอร์ เจ) รวิชญ์ เทิดวงส์, จิตตาภา แจ่มปฐม, อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, กรุณพล เทียนสุวรรณ, พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์, แอนเน็ท เธท, สุรินทร์ คารวุตม์, วิภาวี ศิริมะณีวัฒนา, อภิรดี ภวภูตานนท์, ภัสสร บุณยเกียรติ, จารุวรรณ ปัญโญภาส, ปวีณา ชารีฟสกุล, มอริส เค, สถาพร นาควิลัย, เอ เชิญยิ้ม, อานนท์ สุวรรณเครือ, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, ผกามาศ ลิ่มปิยะชาติ


สุดถนนบนทางเปลี่ยว (นันทนา วีระชน) ช่อง 3 ปี 2534 รณ ฤทธิชัย, รอน บรรจงสร้าง, ดาริน กรสกุล, สมบัติ เมทะนี, กรุง ศรีวิไล, ไพโรจน์ ใจสิงห์, รัชนู บุญชูดวง


สุดรัก…สุดดวงใจ (เพ็ญศิริ) ช่อง 3 ปี 2549-50 (ทีวีซีน) นิรุตติ์ ศิริจรรยา, อธิชาติ ชุมนานนท์, หยาดทิพย์ ราชปาล, พลอยไพลิน คาวันดี, ชัชวาล เพชรวิศิษฐ์, เบญจสิริ วัฒนา, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, สุรางคนา สุนทรพนาเวศ, ปัทมา ปานทอง, กล้วย เชิญยิ้ม, ณัฐนี สิทธิสมาน, กัญดา ชลชีวะ


สุดสายป่าน (ชูวงศ์ ฉายะจินดา)
ช่อง 3 ปี 2527 อนุสรณ์ เดชะปัญญา, อำภา ภูษิต, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, จารุวรรณ ปัญโญภาส, ปัญญา นิรันดร์กุล

ช่อง 7 ปี 2538 (ดาราวิดีโอ) ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, น้ำฝน โกมลฐิติ, มาฬิศร์ เชยโสภณ, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, สวิช เพชรวิเศษศิริ, ธิติยา นพพงษากิจ, เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์, พงษ์นภา ดัสกร, สุรจิต บุญญานนท์, วศิน มีปรีชา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ณัฏฐพล กรรณสูต, วชิรา เพิ่มสุริยา, ปัทมา ปานทอง, ศรัทธา ศรัทธาทิพย์, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, โรส เมฆลา, นุชนารถ โชติปริญญานนท์, พรพิมล รักธรรม, ยอดวงษ์ ยมาภัย, ดอน พฤกษพยุง, มณทิพย์ พันธุ์เพ็ง, พงษ์ประยูร ราชอาภัย, มารยาท คำนึงเนตร, เยาวเรศ นิสากร


สุดหัวใจ (ทมยันตี)
ช่อง 3 ปี 2526 สมภพ เบญจาธิกุล, มยุรา ธนะบุตร, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, นวลปรางค์ ตรีชิต, ปัญญา นิรันดร์กุล

ช่อง 3 ปี 2544 (สเต็ป ออน เวิร์ด) จ๊อบ-นิธิ สมุทรโคจร, ป๊อก-ปิยธิดา วรมุสิก, ธีรศักดิ์ พันธุจริยา, นุศรา ประวันณา, อัญชิสา เลี่ยวไพโรจน์, กฤษณ์ สุวรรณภาพ, เกริก ชิลเลอร์, อิ่งอ้อย, จุฑามาศ จันทศร, ลอลนี จิรฐิติเจริญ, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, โอลิเวอร์ บีเวอร์, กรุง ศรีวิไล, ไพโรจน์ ใจสิงห์, อรสา พรหมประทาน, เทพยุดา ศรียาภัย, วีระชัย หัตถโกวิท, สีเทา เพ็ชรเจริญ, ศิริวรรณ เฮง, ด.ญ. มาตา วังมะนาวพิทักษ์, ด.ช. ไมเคิล เจียรถาวร, ภาสุรี พุ่มอ่อน, กลศ อัทธเสรี, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์, นำชัย จรรยาฐิติกุล, สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์, ตรีนุช ทิมเจริญ, แดง ลมเย็น, ศักดิ์อรุณ


สุดหัวใจ…เจ้าชายเทวดา (เค้าโครงเรื่องมาจากวรรณกรรมเรื่อง อิเหนา บทพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) ช่อง 9 ปี 2554 (กันตนา) ฐสิษฐ์ สิณคณาวิวัฒน์, ลลนา ก้องธรนินทร์, วนิดา โกลเทน, ธรรศภาคย์ ชี, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ชาติชาย งามสรรพ์, โอลิเวอร์ บีเบอร์, รัชนีกร พันธ์มณี, วาสนา พูลผล, นาตยา จันทร์รุ่ง, ปนัดดา วงษ์ผู้ดี, พรสุดา ต่ายเนาว์คง, ทนงศักดิ์ ศุภการ, เวนย์ ฟอลโคลเนอร์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, พอร์ช-อริยธัช ทิมเนตร, พัฒนะ พันธุ์เทวะ, ศรุฒ สุวรรณภักดี, อาคม วิเชษฐ์พิทยาพงษ์, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, อาภัสรา อินทร์ตลาดชุม, นิเวศน์ กันไทยราษฎร์, ศิวพงษ์ เผดิมชิต, สุธีรัชย์ ชาญนุกูล, ดิเรก อมาตยกุล, อ้อม เอสโซ่, ธนโชติ อ่อนจันทร์ประเสริฐ, ธนภัทร สีงามรัตน์, วราภรณ์ อ่อนแสง, แจกการีน ทีวีพูล, ธัญนพ ตระกูลโชคดี, อาชัญ ชัยสุวรรณ, ประสาท ทองอร่าม, อรศิริ ขุนราชอาญา, เจษฎาพล ฉิมพลี (ออกอากาศ 3 มี.ค. – 2 มิ.ย. 2554 รวม 61 ตอน จ-ศ)


สุภาพบุรุษชาวดิน (ก. สุรางคนางค์) ช่อง 7 ปี 2550 (ดีด้า) ธนา สุทธกมล, สาวิกา ไชยเดช, ชินมิษ บุนนาค, อุษณีย์ วัฒฐานะ, อัครพล ทองธราดล, ศรุต วิจิตรานนท์, ประถมาภรณ์ รัตนภักดี, ดวงดาว จารุจินดา, วันชัย เผ่าวิบูล, สมภพ เบญจาธิกุล, ปิยะมาศ โมนยะกุล, สุภัทธา ทิวานนท์, รชยา รักกสิกรณ์, ฐรินดา กรรณสูต, วาสนา สิทธิเวช, วีรินทร์ เชยอรุณ, พิพัฒน์พล โกมารทัต, พงษ์ประยูร ราชอาภัย, นฤมล เปี่ยมพงศ์สานต์, สุทธิชัย ไชยเดช


สุภาพบุรุษซาตาน (อัจฉรียา) ช่อง 7 ปี 2551 (ดาราวิดีโอ) ชนะพล สัตยา, สาวิกา ไชยเดช, ตะวัน จารุจินดา, ธัญสินี พรมสุทธิ์, ปัณฑิตา เคาวเวลล์, สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์, นันทศัย พิศลยบุตร, ไพโรจน์ สังวริบุตร, แวร์ โซว, วันชัย เผ่าพิบูล, ชาลี กรรณสูต, บรรเจิดศรี ยมาภัย, น้ำเงิน บุญหนัก, สิริยา นฤนาถ, พจนีย์ ใยละออ, อาณกร เชื้อศิวะ, ปริญญ์ วิกรานต์, กชกร นิมากรณ์, ธาดา โพธิวิหค, สิรัชชา พัชรฑีฆะสุข


สุภาพบุรุษเดินดิน ช่อง 5 ราวปี 2549 (เอ็กแซ็กท์) โอ-อนุชิต สพันธุ์พงษ์, พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร, แฮ็ค-รุ่งเรือง อนันตยะ (ไม่ได้ออกอากาศ)


สุภาพบุรุษตีนควาย (วิทิตนันท์ โรจนพานิช) ช่อง 3 ปี 2548 (เรด ดราม่า) โบกี้-จักรินทร์ ศิลป์ชัยกิจ, เพชรลดา เทียมเพชร, ณภัทร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, รมิดา ประภาสโนบล, เบญจพล เชยอรุณ, พฤกษ์ พีระนันท์, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ


สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย (ศรัณยู วงษ์กระจ่าง) ช่อง 7 ปี 2546 (คลิก เทเลวิชั่น) ตะวัน จารุจินดา, วรนุช วงษ์สวรรค์, มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, วรรษมน วัฒโรดม, ศิริวัฒน์ โชติชัยชรินทร์, สาวิณี ปะการะนัง, ธเนศ แสงโชติกุล, ทิน โชคกมลกิจ, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, ชัยลดล โชควัฒนา


สุภาพบุรุษสะลึมสะลือ (ดัดแปลงจากบทภาพยนตร์ดั้งเดิมของ ส. อาสนจินดา) ช่อง 3 ปี 2554 (สุขสันต์หรรษา 52) พศุตม์ บานแย้ม, พัชรินทร์ จัดกระบวนพล, โกสินทร์ ราชกรม, อมราภัสร์ จุลกะเศียน, วินนี่ วินเซนต์ คินนี่, ลลิน ธนะภูมิ, ดิลก ทองวัฒนา, โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว, ปีเตอร์ หลุยส์ ไมอ๊อกซิ, นึกคิด บุญทอง, ประกาศิต โบสุวรรณ, อรุณ ภาวิไล, ธวัชชัย เพ็ญภักดี, ดีเจ ภูมิ, ดีเจ เพชรจ้า, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ไชย ขุนศรีรักษา, อลิเซีย เลฟท์ เดนนิช, เรืองฤทธิ์ วิสมล, เคน สครู๊ทเตอร์, ศิริญญา สุขประเสริฐ (ออกอากาศ 20 ก.ย. – 18 ต.ค. 2554 รวม 21 ตอน จ-ศ)


สุรพล (คนจริง) สมบัติเจริญ ช่อง 3 ปี 2541 (แม๊กน่า พิคเจอร์ส) สุรชัย สมบัติเจริญ, ชฎาพร รัตนากร, วินัย ไกรบุตร, สุธิตา เกตานนท์, พิมผกา เสียงสมบุญ


สุริยาที่รัก (บุษยมาส) ช่อง 9 (สตาร์ วิชั่น) ไพโรจน์ สังวรบุตร, ศจีพันธ์ เจริญสุข, เปียเชอร์ คริสเตนเซ่น, กรรชัย กำเนิดพลอย, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, เวนย์ ฟอลโคเนอร์, รักษ์สุดา สินวัฒนา, ลักษณ์ อภิชาติ, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, อนุพงษ์ บูรภพวิมล, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, อำนวย ศิริจันทร์, น้ำเงิน บุญหนัก, เอก ณัฐพล, สีเทา, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, วิน วัฒนา, มณีรัตน์ วัยวุฒิ, เมตตา รุ่งรัตน์, จันทนีย์ สิงห์สุวรรณ, จิตรลดา รุ่งแสงอรุณ


สุริยานีไม่ยอมแต่งงาน ช่อง 4 ปี 2498 นวลละออ ทองเนื้อดี


สุรีย์รัตน์ล่องหน (ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก)
ช่อง 7 ชัย ราชพงษ์, ชัชฎาภรณ์ ลักษณาเวศ, มนฤดี ยมาภัย

ช่อง 5 ปี 2532-33 (กันตนา) ดำรงเดช รอดบุญกรุด, พิมพ์ชนก สุทธาเวศ, อลิษา ขจรไชยกุล, เคน สตรุ๊ทเกอร์, ปนัดดา โกมารทัต, ชลิต เฟื่องอารมย์, เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล, กิตติ ดัสกร, จุฑารัตน์ จินรัตน์, จันทนา ศิริผล, คำนับ จันทวิมล, เทพยุดา ศรียาภัย, ด.ญ. เทเลซ่า เอเลียต, ด.ญ.ธิติยา นพพงษากิจ


สุสานคนเป็น (สมสุข กัลย์จาฤก)
ช่อง 5 หรือ ช่อง 7 สุพรรณ บูรณะพิมพ์, ศิริวรรณ ทอแสง, วัฒนา กีชานนท์, รจนา นามวงค์, สุมาลี ชาญภูมิดล

ช่อง 7 ปี 2525 เมตตา รุ่งรัตน์, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก, ชูศักดิ์ สุธีรธรรม, จุฑารัตน์ จินต์รัตน์, ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์, นฤมล นิลวรรณ, โขน หมอผี, เกศิณี ศิริมิตร, สาหัส บุญหลง, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, มนัส บุญเกียรติ, มยุรี อิศรเสนา ณ อยุธยา, พงษ์ลดา พิมลพรรณ , ศิริพร วงศ์สวัสดิ์, อำนวย ศิริจันทร์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ

ช่อง 7 ปี 2534 (กันตนา) อภิรดี ภวภูตานนท์, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, ชไมพร จตุรภุช, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, สมฤทัย กล่อมน้อย, สมควร กระจ่างศาสตร์, เทอดพร มโนไพบูลย์, อัญชลี ชัยศิริ, สมสุข ประณต, ด.ญ. ฝนทิพย์ สุรีย์มาลย์

ช่อง 7 ปี 2544 (กันตนา) สิเรียม โอแกน, บิลลี่ โอแกน, ซาร่า มาลากุล เลน, ชาติชาย งามสรรพ์, พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์, ณพสิทธิ์ เที่ยงธรรม, กรองทอง รัชตะวรรณ, ราตรี วิทวัส, อรนภา กฤษฎี, นึกคิด บุญทอง, ชุมพร เทพพิทักษ์, ดี๋ ดอกมะดัน, วนิษฐา วัชโรบล, บุญโทน คนหนุ่ม, เจี๊ยบ เชิญยิ้ม, กรุณา มอริส, คณัสนันท์ พุ่มพระกา, ด.ญ. วริศรา หัตถกิจ, ด.ช. ไซม่อน อู่เงิน, ด.ช. ภัทรภณ จรดล, กำธร ทัพคัลไลย, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, ดอน จมูกบาน, ชาตรี ชมพู, ภัทรี นวรัตน์ ณ อยุธยา, เดชา เสนาวัฒน์

ช่อง 7 ปี 2557 (กันตนา) จีรนันท์ มะโนแจ่ม, เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์, อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, ปาณิชดา แสงสุวรรณ, ชนะพล สัตยา , รัชนีกร พันธุ์มณี, สมชาย ศักดิกุล, นพพล พิทักษ์โล่พานิช, พรรัมภา สุขได้พึ่ง, ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, อุ่นเรือน ราโชติ, รุ้งลาวัลย์ โทนะหงษา, ตูมตาม เชิญยิ้ม, เอ เชิญยิ้ม, ไทธนา อ่อนศรี, ธราธิป สีหเดชรุ่งชัย , ไมเคิล เวลส์ช


สุสานภูเตศวร (จินตวีร์ วิวัธน์) ช่อง 3 ปี 2552 (ชลลัมพี) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ศรีริต้า เจนเซ่น, ณัฐพล ลียะวนิช, ดอม เหตระกูล, ซอนย่า คูลลิ่ง, พรรณชนิดา ศรีสำราญ, กัลยา จิรชัยศักดิ์เดชา, เอกพันธ์ บันลือฤทธิ์, สนธยา ชิตมณี (สน เดอะสตาร์), ชลิต เฟื่องอารมย์, ปีเตอร์ ไมอ๊อคซิ, บอล เชิญยิ้ม, ดลกมล ศัทธาทิพย์, อติเทพ ชดช้อย, เคน สทรุทเคอร์, กรกฏ ธนภัทร


สุสานสวรรค์ ช่อง 7 ปี 2538 เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, แอน ทองประสม (ละครสั้น ปากกาทอง)


สูตรรักจานเด็ก ช่อง 3 ปี 2545


สูตรรัก รหัสลับ ช่อง 9 ปี 2536 (อาร์เอส) วาสนา พูนผล, อนันต์ บุนนาค, นุ๊ก-สุทธิดา เกษมสันต์ฯ, ดิ๊บ บอยสเก๊าท์


สูตรเสน่หา (กิ่งฉัตร) ช่อง 3 ปี 2552 (ละครไท) ธีรเดช วงศ์พัวพัน, แอน ทองประสม, วิลลี่ แมคอินทอช, ซอนย่า คูลิ่ง, นิธิ สมุทรโคจร, ปานวาด เหมณี, นิธิชัย ยศอมรสุนทร, ดารัณ บุณยศักดิ์, ดวงตา ตุงคะมณี, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ปาจรีย์ ณ นคร, อรทัย ซื่อศรีสวัสดิ์, สุเมธ องอาจ, จุ๊บจิ๊บ เชิญยิ้ม, ชมพู่ ก่อนบ่าย, แอนนา อนิสา กร้านท์, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, ภัณฑิลา ฟูกลิ่น, ดลรส เดชะประทุมวัน, อรศรี บาเล็นซิเอก้า, มารยาท กายะเดช, ฐิตารีย์ จิตตธีรโรจน์, สโรชา ร่วมเผ่าไทย, ด.ญ. นัดตะวัน ศักดิ์ศิริ


สู่ฝันตะบันแข้ง (ศุภชัย สิทธิอำพรพรรณ) ช่อง 3 ปี 2545 (ชาโดว์) ธนา สุทธิกมล, สุพจน์ จันทร์เจริญ, ปราโมทย์ แสงศร, กรพินธุ์ พ่วงโพธิ์, พิมพ์ศิรี พิมพ์ศรี, ธวัช ทัศนาพลพินิจ, ชัยชาญ นิ่มพูลสวัสดิ์


สู่ฝัน…นิรันดร (รัตนสยาม) ช่อง 3 ปี 2551 (ฮูแอนด์ฮู) ลลิตา ปัญโญภาส, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, วิลลี่ แมคอินทอช, สราวุฒิ มาตรทอง, ดอม เหตระกูล, สกาวใจ พูนสวัสดิ์, เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล, ชาติชาย งามสรรพ์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, รอน บรรจงสร้าง, พศิน เรืองวุฒิ, นภัสกร มิตรเอม, ศานติ สันติเวชชกุล, พิศมัย วิไลศักดิ์, ธิติมา สังขพิทักษ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ปาริฉัตร ไพรหิรัญ, ดุสิตา อนุชิตชาญชัย, จาตุรงค์ โกลิมาศ, ปิ๋ม ซีโพร์, ไชย ขุนศรีรักษา, ณัฐนี สิทธิสมาน, สมภพ เบญจาธิกุล, สินีนาฏ โพธิเวส


สู้เพื่อฝัน ช่อง 3 ปี 2539 จินตหรา สุขพัฒน์, เล็ก ไอศูรย์, เล็ก-ศรัณย์ สาครสินธุ์ (ร้อยรสบทละคร)


สู้ยิบตา (สุภาส รัตนกุล) ช่อง 3 ปี 2552 (ทีวีซีน) อธิชาติ ชุมนานนท์, พรชิตา ณ สงขลา, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์, หยาดทิพย์ ราชปาล, จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, เทพ โพธิ์งาม, เด่น ดอกประดู, พศิน เรืองวุฒิ, ดิลก ทองวัฒนา, เบญจพล เชยอรุณ, ทองขาว ภัทรโชคชัย, สรพงษ์ ชาตรี, อำภา ภูษิต, เวนซ์ ฟอลโคเนอร์, ชุมพร เทพพิทักษ์, ปณิตา พัฒนาหิรัญ, อติเทพ ชดช้อย, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์, นรินทร์อร สวัสดิ้มงคล, กรกฏ ธนภัทร, กิตติศักดิ์ ชีวาสัจจากลุล, ด.ช. มณทล สุรวิทย์ธรรมะ, แอน มิตรชัย, เอก ธนากร, พิพัฒน์ ผึ้งทรัพย์, กานต์ มิเกลลี่, กิตติพล เกศมณี, พงศนารถ วินศิริ, เป้า ปรปักษ์


สู่แสงตะวัน (นันทวรรณ รุ่งวงศ์พาณิชย์) ช่อง 7 ปี 2551 (ดาราวิดีโอ) ชฎาพร รัตนากร , ธนพล นิ่มทัยสุข, ชนะพล สัตยา, เขมนิจ จามิกรณ์, อคัมย์ศิริ สุวรรณสุข, จารุวรรณ ปัญโญภาส, ทนงศักดิ์ ศุภการ, ดิลก ทองวัฒนา, วีรประวัติ วงศ์พัวพัน, ณัฐธยาน์ สุวรรณโรจน์

มีต่อที่ รายชื่อละครไทย … ส เสือ (๓) … ค่ะ

Advertisements