ภ สำเภา ♥

ภาพอาถรรพ์ (ศรีทอง ลดาวัลย์)
ช่อง 5 ปี 2517 สุพรรณ บูรณะพิมพ์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, บุศรา นฤมิตร

ช่อง 7 ปี 2523-24 (ดาราฟิล์ม) วณิษฐา วัชโรบล, พล พลากร

ช่อง 7 ปี 2535 (ดาราวิดีโอ) มนฤดี ยมาภัย, ลิขิต เอกมงคล, ชฎาพร รัตนากร, วีรยุทธ รสโอชา, วจี อรรถไกวัลวที, วชิรา เพิ่มสุริยา, บุษกร พรวรรณะศิริเวช, อนุชา อึ้งวัฒนา, สมชาย สามิภักดิ์, วิไลลักษณ์ ไวงาน, อำพล สวนสุข, ด.ญ. หยาดทิพย์ ราชปาล


ภารกิจพิชิตดอกฟ้า (สถาพร สุชาติ) ช่อง 7 ปี 2549 (ดาราวิดีโอ) ศุกลวัฒน์ คณาเรศ, ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, ธาวิน เยาวพลกุล, กชกร ศุภการกิจกุล, ยังเติร์ก กัลป์, ณัฐนันท์ จันทรเวช, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, รัชนี ศิระเลิศ, ปิยะมาศ โมนยะกุล, โอลิเวอร์ บีเวอร์, โมนิก้า เมอลเลอร์, ปาลิตา โกศลศักดิ์, ก้าว พึ่งบางกรวย, กฤษฎี พวงประยงค์, คุณาวุฒิ เหลืองเสรี, สลิล สุภาพงศ์, เสือ ทอรัส, จิระวดี อิศรางกูรฯ, ธรรมศักดิ์ สุริยน, นพดล ดวงพร, พลกฤษณ์ จักรสุวรรณ, จารุศิริ ภูวนัย, กนกนันท์ ลิ้มตระกูล, รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์


ภพรัก ช่อง 3 ปี 2541-42 แพท-พัสสน ศรินทุ, เต๋า-สโรชา วาทิตตพันธ์, ธัญญาเรศ รามณรงค์


ภพเสน่หา (นภัสสร วรรณกร) ช่อง 3 ปี 2547 (ทีวี ธันเดอร์) จอย-ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, เคลลี่ ธนะพัฒน์, วรุฒ วรธรรม, มาริษา ฮอร์น, อริสรา วงษ์ชาลี, นภัทร ปัทมสิงห์ฯ, ญาณี จงวิสุทธิ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ธงชัย ประสงค์สันติ, ธานินทร์ สงวนวงศ์, นฤมล ทองมอญ, เคน ฉัตรรังสิกุล, นิลุบล อมรวิทวัต, ศิริวรรณ เฮง, ชุลีพร ดวงรัตนตรัย, เป้า ปรปักษ์, ด.ช. ธนกร บำรุงกิจ


ภูตกาลี ช่อง 7 ปี 2538 อรรถชัย อนันตเมฆ, โยโกะ ทาคาโน่ (ละครสั้น ปากกาทอง)


ภูตคนอลเวง (จักร เขลางค์ – สิงขร) ปี 2540 สันติสุข พรหมศิริ , จินตหรา สุขพัฒน์, บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, ปภัสรา ชุตานุพงษ์


ภูตพยาบาท (วรยุทธ พิชัยศรทัต และ ธเนศ เนตโพธิ์) ช่อง 3 ปี 2536 เอกพัน บันลือฤทธิ์, พลรัตน์ รอดรักษา, ชุดาภา จันทเขตต์, ปภัสรา ชุตานุพงษ์, อานนท์ สุวรรณเครือ, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, ด.ญ. สุรัชชา เรืองเวส, วิศิษย์ ยุติยงค์, สมควร กระจ่างศาสตร์, วุฒิ คงคงเขตร, วัฒนะ สรรพกิจ, ชูศักดิ์ สุธีรธรรม, อิทธิฤทธิ์ สิงหรัตน์, ผจญ ดวงขจร, ปิติพร รอดบุญมี, จันทนา ศิริผล, ณัฐนี สิทธิสมาน, จารุณี โชติรัตน์, ภัทรี นารัตน์, สุประวัติ ปัทมสูต, สุเชาว์ พงษ์วิไล, มารศรี อิศรางกูรฯ, บุญส่ง ดวงดารา


ภูตพยาบาท (แมนยู) ช่อง ITV ปี 2549-50 (กันตนา) อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, เมย์-พิชญ์นาฎ สาขากร, นภัสกร มิตรเอม, ไพลิน จเรฤทธิ์, อาทิตย์ นิยมกุล, ศิริพิชญ์ กฤษณะเศรณี, ธราธิป สีหเดชรุ่งชัย, พิชชาภรณ์ รัตนานนท์, เต่า เชิญยิ้ม, ฉัตรจักร ศรีวิศวเวทย์, ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, นพสิทธิ์ เที่ยงธรรม, จงเจต วัชรานันท์, ศิริวรรณ สกุล


ภูตพิศวาส (รพีพร)
ช่อง 9 ปี 2523 อัศวิน รัตนประชา, ศรีอาภา บางนารถ

ช่อง 5 ปี 2525 (รัชฟิล์ม) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, พิมลา สมุทรถลิน, อาภาพร กรทิพย์

ช่อง 7 ปี 2538 (ดาราวิดีโอ) ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง, กุลสตรี ศิริพงษ์ปรีดา, อนันต์ บุนนาค, โยโกะ ทาคาโน่, อัจฉรา ทองเทพ, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, ราตรี วิทวัส, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ชุมพร เทพพิทักษ์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, เด่น ดอกประดู่, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, ดวงฤดีพูนพัฒน์, ดอน จมูกบาน, ประวิทย์ สุจริตจันทร์, ชะม้าย ไวเวหา, วงศ์ทอง ผลานสนธิ์

ช่อง 7 ปี 2547 (ดาราวิดีโอ) เขตต์ ฐานทัพ, นุ่น-วรนุช วงษ์สวรรค์, ดวงดาว จารุจินดา, น้ำทิพย์ เลี่ยมทอง, วุฒิชัย ไหมกัน, ปราบ ยุทธพิชัย, สุภัสสร มามีเกตุ, ชุมพร เทพพิทักษ์, วรพรต ชะเอม, พิทยาภรณ์ สิงหกานตพงศ์, รวิช ไรวินท์, เมตตา รุ่งรัตน์, ไกรลาศ เกรียงไกร, อัมพล สวนสุข, สิทธิโชค อักษรนันท์, ประสงค์ แสไพศาล, ด.ช. อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์


ภูตแม่น้ำโขง (สิทธา เชตวัน)
ช่อง 7 ปี 2536 (ดาราวิดีโอ) ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, รชนีกร พันธุ์มณี, อังคณา ทิมดี, ธานินทร์ ทัพมงคล, เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์, สมนภา เกษมสุวรรณ, ชุมพร เทพพิทักษ์, กรุง ศรีวิไล, อาภาพร กรทิพย์, สุธี ศิริเจริญ, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, สีเทา, ดามพ์ ดัสกร, ธรรมศักดิ์ สุริยน, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, ทวนธน คำมีศรี, อำพล สวนสุข, ด.ช. ปาล์ม รัตนกุล, ยลดา รองหานาม, เขาทราย แกแล็คซี่, พนม นพพร

ช่อง 7 ปี 2551 (ดาราวิดีโอ) จุ๋ย-วรัทยา นิลคูหา, เวียร์-ศุกลวัฒน์ คณาเรศ, มรกต กิตติสาระ, ภุชิสสะ ธนพัฒน์, อุษณีย์ วัฒฐานะ, อภิชาต วงศ์กาวี, สิชา ศรีทองสุข, ทองขาว ภัทรโชคชัย, ชูษี เชิญยิ้ม, นึกคิด บุญทอง, แรม วรธรรม, ประถมาภรณ์ รัตนภักดี, กฤษฎี พวงประยงค์, ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล, ปริษา ทนาวิวัฒน์, ขวัญฤดี กลมกล่อม, กลศ อัทธเสรี


ภูตรักนะโม (ศุภชัย สิทธิอำพรพรรณ) ช่อง 7 ปี 2550 (เรด ดราม่า) กวี ตันจรารักษ์, ปุณยาพร พูลพิพัฒน์, วรเวช ดานุวงศ์, สโรชา ตันจรารักษ์, สัจจากาจ จิตรพึงธรรม, ทอปัด นาคปานเสือ, ธวัช ทัศนาพลพินิจ, เวนส์ ฟอลโคเนอร์, สุพจน์ พงษ์พรรณเจริญ


ภูตสาวเจ้าเสน่ห์ (ธิตินัดดา) ช่อง 3 ปี 2536 (วีซีเอ็น) นิสา วงศ์วัฒน์, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, จามจุรี เชิดโฉม, วิชัย นัยนานนท์


ภูตสาวพราวเสน่ห์ (งามตา) ช่อง 7 ปี 2550-51 (กันตนา) วงศกร ปรมัตถากร, วรัทยา นิลคูหา, ภาณุ สุวรรณโณ, มนัญญา ตริยานนท์, พรทิพย์ วงศ์กิจจานันท์, พัฒนะ พันธุ์เทวะ, ประกาศิต โบสุวรรณ, จตุรงค์ ม๊กจ๊ก, บอล เชิญยิ้ม, แจ๊ส ชวนชื่น


ภูตเสน่หา (หยก บูรพา)
ช่อง 9 ปี 2539 (อัครมีเดีย) สกาวใจ พูนสวัสดิ์, เคิร์ก โรลลิ่ง

ช่อง 3 ปี 2536


ภูแสนดาว (ดวงตะวัน) ช่อง 3 ปี 2547 (ละครไท) ชาคริต แย้มนาม, เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, มนตรี เจนอักษร, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, สโรชา วทิตตพันธ์, พิศมัย วิไลศักดิ์, เดือนเต็ม สาลิตุล, ณภัทร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, ทัศน์วรรณ เสนียย์วงศ์ ณ อยุธยา, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, วัชรเกียรติ บุญภักดี, วิทิต แลด, วรรณภา คำสงห์, ดวงใจ วัตนวิทย์สกุล

 

Advertisements