ผ ผึ้ง ↔

ผมมากับพระ ช่อง 7 (อาร์เอส) อนันต์ บุนนาค, อนัน อันวา, แอน-อลิชา ไล่ศัตรูไกล


ผมไม่อยากเป็นสายลับ (วัตตรา) ช่อง 3 ปี 2554 (มาสเตอร์วัน) วิกกี้-สุนิสา เจทท์, ไชยา มิตรชัย, มนตรี เจนอักษร, สาวิตรี สามิภักดิ์, ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ, พาเมล่า เบาว์เด้น, พุฒิพงศ์ พรหมสาขาฯ, ราตรี วิทวัส, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, วิชัย จงประสิทธิพร, กรุณา มอริส, เบ็ญจสิริ วัฒนา, จตุรวิทย์ คชน่วม, บอล เชิญยิ้ม, เต่า เชิญยิ้ม, วสันต์ อุตตมะโยธิน, โอลิเวอร์ บีเวอร์, ชัชวาล เพชรวิศิษฐ์, หนูเล็ก ก่อนบ่าย, ศรัณย์ธรณ์ ระสินานนท์, ศรีหลอด สีใส (เริ่ม 14 ม.ค. – 17 ก.พ. 2554 รวม 25 ตอน)


ผมอาถรรพ์ (ปติวรัดา) ช่อง 5 ปี 2532 (กันตนา) อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, รัชนก พูลผลิน (ภายหลังเปลี่ยนเป็น อลิษา ขจรไชยกุล), ทัศนีย์ ชลหวรรณ, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, พิศมัย วิไลศักดิ์, สุทธิจิตร วีรเดชกําแหง, ทวนธน คํามีศรี, จิตติน ดิษยนิยม, วิทย์ ปิยะธนะ, สมฤดี นุ่มอำพันธ์, เชิญจุติ มณเฑียรมณี, วิชาวีร์ รังควร, บงกช ทรรพวาทิน, อิสรา สุริยวงศ์


ผยอง (ดวงดาว)
ช่อง 7 ปี 2536 (ดาราวิดีโอ) ศรราม เทพพิทักษ์, สุวนันท์ คงยิ่ง, พลรัตน์ รอดรักษา, ดวงดาว จารุจินดา, จารุวรรณ ปัญโญภาส, วรรณิศา ศรีวิเชียร, ชุติมา นัยนา, ปนัดดา โกมารทัต, ณัฏฐพล กรรณสูต, อนวรรษ สกุลวงศ์, อรชุมา ธรรมกามี, ทองขาว ภัทรโชคชัย, แรม วรธรรม, พอพล สุพรรณพงษ์, สมบูรณ์ สุขีนัย, อาทิตย์ ณ ชุมพร, ศราวุธ ธัญญลักษณ์, บุญส่ง ดวงดารา, ดาบสมาน มะลิซ้อน, วงศ์ทอง ผลานุสรณ์, ศิริ ศิริจินดา, สันติภาพ บุนนาค, พรอนันต์ ศรีจันทร์

ช่อง 3 ปี 2543 — ใช้ชื่อเรื่อง ผยอง เหินฟ้า — (เมจิค แอ็ดเวอร์เทนเม้นท์) ออย-ธนา สุทธิกมล, โบว์-ปรารถนา องค์ชัยศักดิ์, มนัสวี กฤดานุกูลย์, สุรางคนา สุนทรพนาเวศ, ณรงศักดิ์ ชัยเชียงเอม, นานา ไรบีนา ตันวิมล, วสันต์ แสงอุไร, นาท ภูวนัย, พิศมัย วิไลศักดิ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, สุพรรณษา เนื่องภิรมย์, ปณิธาน สังข์ประเสริฐ, เอก อินทรีย์, สุชาดา พูนพัฒนสุข, ศศิธร ปิยะกาญจน์, แวว จ๊กม๊ก, ไกรลาศ เกรียงไกร, ทูล ชวนชื่น, ตูมตาม เชิญยิ้ม, ชนิกานต์ วัณณรถ, สีเทา เพ็ชรเจริญ, นันทนา บุญบันเทิง, สริญญา บาโรส, ฟลอรชา ถาวรสิน, เพ็ญพร ภมรพิบูลย์, ชนากาญจน์ ผิวงาม

ช่อง 3 (ควิชแอนด์เควส) ป็อป-ฐากูร การทิพย์, จีจี้-จอมขวัญ ลีละพงศ์ประสุต (ปิดกล้อง มิ.ย. 52) (ยังไม่ได้ออกอากาศ)


ผักบุ้งกุ้งนาง (โสภี พรรณราย) ช่อง 7 ปี 2547 (ดีด้า) จีรนันท์ มะโนแจ่ม, วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, วัชรบูล ลี้สุวรรณ, สุคนธวา เกิดนิมิตร, น้ำทิพย์ เลี่ยมทอง, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, สุภัทธา ทิวานนท์, ปัทมา ปานทอง, พิพัฒน์พล โกมารทัต, เกริก ชิลเลอร์, วิทิต แลต, อัมรา อัศวนนท์, บรรเจิดศรี ยมาภัย, สมบัติ เมทะนี, สมชาย สามิภักดิ์, วิไลลักษณ์ ไวงาน, สันติภาพ บุนนาค, ปิยะดา เพ็ญจินดา, สกรรจ์ รามบุตร, เชษฐวุฒิ วัชรคุณ


ผัวรสมะนาว
ช่อง 3 ปี 2531 พิศาล อัครเศรณี, มยุรา เศวตศิลา, ดิลก ทองวัฒนา, จริยา สรณคม, ศานติ สันติเวชชกุล, แหม่ม-ธิติมา สังขพิทักษ์, กษมา นิสสัยพันธ์, รัญญา ศิยานนท์

ช่อง 5 ปี 2541 (อัครมีเดีย) ไพโรจน์ สังวริบุตร, ธัญญา โสภณ, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, หลิน-นุศรา ปวัณนา, วีระชัย หัตถโกวิท, สุรางคณา สุนทรพนาเวช, บดินทร์ ดุ๊ก, รุ้งทอง ร่วมทอง


ผ้าขี้ริ้วห่อดิน (กนกนวลี) ช่อง 3 ปี 2546 ใหญ่-ศิวะ แพทย์รัตน์, อาทิตยา ดิถีเพ็ญ, นล โปษยานนท์, รจเลข กานต์โกศล, ภุชงค์ โยธาพิทักษ์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, สมภพ เบญจาธิกุล, โย่ง เชิญยิ้ม, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์


ผ้าทอง (แก้วเก้า) ช่อง 7 ปี 2537 (ดาราวิดีโอ) สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์, วรินทร์ เชยอรุณ, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, รุจน์ รณภพ, ดวงดาว จารุจินดา, วันชัย เผ่าวิบูล, กชกร นิมากรณ์, สมฤทัย กล่อมน้อย, ชัยวัฒน์ ฮิลเดอร์บาร์น, อรทัย เลิศนพมณี, วีรยุทธ รสโอชา, วชิรา เพิ่มสุริยา, สิริยา นฤนาท, ดามพ์ ดัสกร, อรุโนทัย นฤนาท, ทวนธน คำมีศรี, น้ำเงิน บุญหนัก, ดวงฤดี พนพัฒน์, รุจิเรข พักตระเกษริน


ผ่าโลกบันเทิง (ดรรชนี) ช่อง 7 ปี 2551-52 (บางกอก ออดิโอ วิชั่น) อานัส ฬาพานิช, จีรนันท์ มะโนแจ่ม, ภาณุ สุวรรณโณ, อารดา เลิศเกียรติไพบูลย์, สิทธิชัย ผาบชมพู, มิณฑิตา วัฒนกุล, ศิระ รัตนโภคาสถิต, กรุง ศรีวิไล, อรรถชัย อนันตเมฆ, ยิ่งยง ยอดบัวงาม, ณัฐกมล สอนเพ็ง, ฤทธิ์ ลือชา, เกรียงศักดิ์ เหรียญทอง, ศราวดี เพิ่มสินทวี, วันวิสา ศรีวิไล, ณัฐพล รัตนิพนธ์, อาฉี เสียงหล่อ


ผ้าไหมผืนใหม่ (ศุภรณ์ บุนนาค) ช่อง 7 ปี 2538 (บริษัท เอเอนเตอร์เทนเมนท์ + ดาราวิดีโอ) เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, จารุณี สุขสวัสดิ์ (ละครสั้นปากกาทองมินิซีรี่ย์)


ผีกุ๊กกิ๊ก ช่อง 7 ปี 2530-31 (กันตนา) กุ้ง-ตวงสิทธิ์ เรียมจินดา, อรพรรณ พานทอง, พรสุดา ต่ายเนาว์คง


ผีขี้เหงา (นที สีทันดร) ช่อง 3 ปี 2534-35 ติ๊ก-ศิริศักดิ์ นันทเสน, เปียเชอร์ คริสเตนเซ่น, สมเจตน์ สะอาด, หม่ำ จ๊กม๊ก


ผีขี้เหงา (รัชนี โกลด์ริค) ช่อง 7 ปี 2546 (ดาราวิดีโอ) เขตต์ ฐานทัพ, นิษิตา พงศ์ทรง, รพีภัทร เอกพันธุ์กุล, คีตภัทร อันติมานนท์, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, กัลยณัฐ สีบุญเรือง, เกียรติ กิจเจริญ, วิชญะ จารุจินดา, ชัชฎาภรณ์ ธนันทา, ด.ช. จิรายุ ละอองมณี, วรรณยุดา แสนอุดม, รวิช ไรวินท์, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, ดาราวัลย์ วิไลงาม


ผีพยาบาท (ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก) ช่อง 5 ปี 2541 (กันตนา) จอนนี่ แอนโฟเน่, ดนัย จิรา, เจมี่ บูเฮอร์, หาญส์ หิมะทองคำ, วาสนา พูนผล, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, อรรถชัย อนันตเมฆ, ทนงศักดิ์ ศุภการ, อรนภา กฤษฏี, พอลลีน เรือนเพชร, เจสสิก้า ซาโนลารี่, สินีนาฏ โพธิเวส, กิ่งดาว ดารณี, ยาว อยุธยา, ด.ช. ปรมัติ ธรรมมล, น้องตาล, น้องสตางค์


ผีเพื่อนรัก (สิงขร) ช่อง ITV นันทศัย พิศลยบุตร, พรรณวรินทร์ ศรีสวัสดิ์, เจษฎา รุ่งสาคร, ภัคพร ภูวปัจฉิม, อติกานต์ ไวทยานนท์, กษิดิศ มีพรหม


ผี วิญญาณ และความผูกพันธ์ (เหม เวชกร)
ช่อง 5 ปี 2532-33 (รัชฟิล์มทีวี + คีตาเรคคอร์ดส) ภูษิต ไร้ทอง

ช่อง ไอทีวี ใหม่ สิริวิมล, ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, สิริยากร พุกกะเวส, ปิยะธิดา วรมุสิก, แอนดริว เกร็กสัน, กัญญารัตน์ จิระรัชกิจ, เฌอมาลย์ บุณยศักดิ์, อัมรินทร์ นิติพน


ผีเสื้อและดอกไม้ (นิพพาน) ช่อง TPBS ปี 2553 จิรายุ ละอองมณี, พลอย-บัณฑิตา ศรีนวลนัด, อัญญาฤทธิ์ พิทักษ์ติกุล, สุชาดา เช็คลีย์, เฉลิมชัย ฑีฆัมพรธีรวงศ์, ประสิทธิโชค มานะสันทิดชาติ, ธนาวุฒิ ศรีวัฒนะ, สถาพร นาควิไลโรจน์, วีระชัย หัตถโกวิท, สาวิกา กาญจนมาศ, มารุต สาโรวาท, สุริยา เยาวสังข์, สุชาดา พูนพัฒนสุข, อัสมา กฮาร, ศักราช ฤกษ์ธำรง, นฤมล ทองมอญ, วุฒิ คงคาเขตร, วิศิษฐ์ ยุตติยงค์, ธัญญธร เกตุเลขา, สุโรจน์จณี อักษรทอง, เอก ธนากร


ผู้กองยอดรัก (กาญจนา นาคนันท์)
ช่อง 4 ปี 2515 ชุมพร เทพพิทักษ์, กนกวรรณ ด่านอุดม

ช่อง 5 ปี 2522 (รัศมีดาวการละคร) นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ตรัยเทพ เทวะผลิน, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สมพงษ์ พงษ์มิตร, จันตรี สาริกบุตร, รอง เค้ามูลคดี, จำรักษ์ ชำนาญประดิษฐ์, จำรูญ หนวดจิ๋ม

ช่อง 9 ปี 2531 — ผู้กองยอดรัก, ยอดรักผู้กอง, ผู้กองอยู่ไหน — (สีบุญเรืองสยามสตูดิโอ) ทูน หิรัญทรัพย์, สาวิตรี สามิภักดิ์

ช่อง 9 ปี 2538 — ผู้กองยอดรัก – ยอดรักผู้กอง — (อัครมีเดีย) วรุฒ วรธรรม, แนน-ชลิตา เฟื่องอารมย์, ญาณี จงวิสุทธิ์

ช่อง 3 ปี 2545 (อาร์เอส) ศรราม เทพพิทักษ์, ติ๊ก-กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ, มนตรี เจนอักษร, ดวงตา ตุงคะมณี, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, ไพโรจน์ ใจสิงห์, พรนภา เทพทินกร, เกริก ชิลเลอร์, โน๊ต เชิญยิ้ม, เบญจพล เชยอรุณ, สุชาดา พูนพิพัฒนสุข, เด่น ดอกประดู่, มารศรี อิศรางกูรฯ, กนกวรรณ บุรานนท์, โบ๊ท วิบูลย์นันท์, ตูมตาม เชิญยิ้ม, ไกรลาศ เกรียงไกร, ราม ราชพงษ์, กัญญารัตน์ ปอสันเทียะ

ช่อง ITV ปี 2550 (ทีวี ธันเดอร์) ตุ้ย-เกียรติกมล ล่าทา, ได๋-ไดอาน่า จงจินตนาการ, นีโน่-เมทนี บูรณศิริ, วรุฒ วรธรรม, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, รุ้งทอง ร่วมทอง, ณภัทร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, เจี๊ยบ เชิญยิ้ม, ฐิตินันท์ สุวรรณศักดิ์, วิญาดา จงรัตนเมธีกุล, ธนวรรณ ดีพัฒนบูลย์, ชมพูนุช ปิยะภานี, อรีย์สรวง นิลวรรณ, ถนอม สามโทน, เคน ฉัตรรังสิกุล, แจ๊ค เชิญยิ้ม


ผู้การเรือเร่ (แสงเพชร เสนีย์บดินทร์)
ช่อง 5 ปี 2534 (กันตนา) จอนนี่ แอนโฟเน่, นิออน อิสรา, กันตา ดานาว, ต้น-อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, ปาริกา เทพสุขดี, ส. อาสนจินดา, พิศมัย วิไลศักดิ์

ช่อง 3 ปี 2551 (สเต็ป ออนเวิร์ด) ทฤษฎี สหวงษ์, หยาดทิพย์ ราชปาล, ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ, พัสสน ศรินทุ, แอนเนท เธท, จตุรวิทย์ (อุเทน) คชน่วม, พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์, สุรินทร คารวุตม์, อินทร์กรแก้ว ศิรวัชรินทร์, อนันต์ บุนนาค, เด่น ดอกประดู่, กลศ อัทธเสรี, ชไมพร สิทธิวรนันท์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, วีระชัย หัตถโกวิท, ปรารถนา บรรจงสร้าง, จั๊กกะบุ๋ม


ผู้ชนะเลิศ (หลวงวิจิตรวาทการ) ช่อง 7 ปี 2535 (บริษัท เอเอนเตอร์เทนเมนท์ + ดาราวิดีโอ) ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย, วิชชุดา สวนสุวรรณ (ละครสั้นปากกาทอง)


ผู้ชนะสิบทิศ (โชติ แพร่พันธุ์ – ยาขอบ)
ช่อง 4 ปี 2501 ประกอบ ไชยพิพัฒน์, ศศิมา สิงห์สิริ, ทรงศรี เทวคุปต์, ประภาพรรณ นาคทอง, ดาเรศ สาตะจันทร์

ช่อง 4 อัศวิน รัตนประชา, ศศิมา สิงห์สิริ

ช่อง 9 ปี 2519 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, นันทวัน เมฆใหญ่, กนกวรรณ ด่านอุดม, กรรณิการ์ ธรรมเกสร, พิศาล อัครเศรณี, เดือนเต็ม สาลิตุล, วิฑูรย์ กรุณา

ช่อง 5 ปี 2526 สมชาติ ประชาไทย, พิมพ์ใจ พรหมมาลี

ช่อง 3 ปี 2532 สันติสุข พรหมศิริ, สินจัย หงษ์ไทย, นาถยา แดงบุหงา, ไตรภพ ลิมปพัทธ์, วรรวิศา ศรีวิเชียร, ธัญญา โสภณ, ศานติ สันติเวชชกุล, ปรารถนา สัชฌุกร, ปาริฉัตร สัชฌุกร, สุริยัน ปฏิพัทธ์, กษมา นิสสัยพันธ์, ณรงค์ เจนครองธรรม, เพ็ญพักต์ ศิริกุล, อารดา ศรีสร้อยแก้ว, ราตรี วิทวัส, ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง, อานนท์ สุวรรณเครือ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ราม ราชพงษ์, สุวัจชัย สุทธิมา, วุฒิ คงคาเขต, ปริศนา กล่ำพินิจ, สุกัญญา นาคสนธิ์, อัมพริกา วงษ์นามล


ผู้ชายก็ท้องได้ ช่อง 7 ปี 2543 บิลลี่ โอแกน, วรรณษา ทองวิเศษ


ผู้ชายในอดีต ช่อง 9 ปี 2525


ผู้ชายมือสอง (กันยามาส) ช่อง 3 ปี 2547 (มายโชว์ โปรดักชั่น) ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ, รุจิรา ช่วยเกื้อ, ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, กรรชัย กำเนิดพลอย, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, จาตุรงค์ โกลิมาศ, กมลา กำภู ณ อยุธยา, ชินสุเวท เจตน์จำรัส, พิศมัย วิไลศักดิ์, สุปราณี เจริญผล, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, อรสา พรหมประทาน, ศิขรินธาร พรายพฤกษ์, บัณทิตา ศรีนวลนัด, พัฐพงศ์ สุรเสถียร, ธนากร ชุ่มชูวัฒน์, สริตา เอี่ยมวรานนท์, สุพิชญา จุลวัมทะกะ, จรรยา ธนาสว่าง, สมภพ เบญจาธิกุล


ผู้ชายไม้ประดับ (น้ำอบ) ช่อง 7 ปี 2538 (กันตนา) ปรียานุช ปานประดับ, ชไมพร จตุรภุช, ธีรพงษ์ เหลียวรักวงศ์, เมทนี บูรณศิริ, เบน อิศรางกูรฯ, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, นาตยา จันทร์รุ่ง, ช่อผกา วิริยานนท์, กาญจนาพร ปลอดภัย, ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์, คาเมล ชาลวาลา, ธรรมชาติ แฟเน็ต, เวนย์ ฟอลโคเนอร์, สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์, แคทลียา กาญจนโรจน์, ภัทรา ทิวานนท์, ปรารถนา ไชยโรจน์, อภิชาติ หาลำเจียก, ดวงใจ หทัยกาญจน์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, วีระชัย หัตถโกวิท


ผู้ชาย 3 เลือด ช่อง 3 ปี 2536 แอนเดรีย สวอเรซ


ผู้ชายหัวใจไม่แพ้ ช่อง 5 ปี 2541 (Exact) ปฏิภาณ ปฐวีกานต์, พิยดา อัครเศรณี, ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์, อรรถพร ธีมากร, วิชญ์ พิมกาญจนพงษ์, สุดาลักษณ์ หล่อเจริญ, ไพโรจน์ ใจสิงห์, อำภา ภูษิต


ผู้ดีอีสาน (วรางคณา) ช่อง 3 ปี 2543 (ยูม่า 99) ธนากร โปษยานนท์, เข็มอัปสร สิริสุขะ, วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย, กัลยา เลิศเกษมทรัพย์, ไกรลาศ เกรียงไกร, วัชรเกียรติ บุญภักดี, เบญจวรรณ เทิดทูนกุล, เฉลิมพล บุญรอด, พิศมัย วิไลศักดิ์, ยุวดี ไทยหิรัญ, สีเทา เพ็ชรเจริญ, ณัฐนี สิทธิสมาน, สมภพ เบญจาธิกุล, ปิยะมาศ โมนยะกุล, เรืองฤทธิ์ วิสมล, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ญาณี ตราโมท, ชาญชัย วราวิทยา, ชนกวนัน รักชีพ


ผู้พิชิตมัจจุราช (เทียน เหลียวรักวงศ์)
ช่อง 3 ปี 2532 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, กาญจนา จินดาวัฒน์, กษมา นิสสัยพันธ์, ไตรภพ ลิมประพัทธ์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, อานนท์ สุวรรณเครือ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, กัณฑรีย์ ณ สิมะเสถียร, ส. อาสนจินดา, มยุรี อิศรเสนาฯ, สมภพ เบญจาธิกุล

ช่อง ITV บิลลี่ โอแกน, ขิง-ทัศนพรรณ สิริสุขะ, ธีระพงศ์ เหลียวรักวงศ์, โอลิเวอร์ พูพาร์ท, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, ปิยะมาศ โมยะกุล, ญาณี ตราโมท, ผศ. สุรพล วิรุฬรักษ์, อรุณ ภาวิไล


ผู้พิทักษ์รักเธอ (สุชีวิน แนวสูง) ช่อง 5 ปี 2549 (เอ็กแซ็กท์) ชาคริต แย้มนาม, อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, พิศาล อัครเศรณี, กริช หิรัญพฤกษ์, ชนกวนัน วัชรคุณ, ธงธง มกจ๊ก, ยิ่งยง ยอดบัวงาม, ดี๋ ดอกมะดัน, ปฏิญญา วิบูลย์นันท์, น้อย โพธิ์งาม, แจ๊ส ชวนชื่น, จั๊กกะบุ๋ม เชิญยิ้ม, ลูกนก สุภาพร, ไมค์ ภิรมย์พร, ต่าย อรทัย, พี สะเด็ด, พล เดอะสตาร์ 3, วิศิษฐ์ ยุติยงค์


ผู้พิทักษ์สี่แยก (สุพิน วิริยะพงศ์พานิช) ช่อง 7 ปี 2550-51 (ดีด้า) อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, จีรนันท์ มะโนแจ่ม, มนตรี เจนอักษร, รติพงษ์ ภู่มาลี, อินทิรา เกตุวรสุนทร, เอกพัน บรรลือฤทธิ์, น้ำทิพย์ เลี่ยมทอง, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, ปวีณา ชารีฟสกุล, นริสา พรหมสุภา, จักรกฤษ คชรัตน์, เลิศพร อาริยะโกศล, เด๋อ ดอกสะเดา, ชุดาภา จันท์เขตต์, ปิยะดา เพ็ญจินดา, วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง, ศิริญญา พิมพ์ทอง, เจษฎา รุ่งสาคร, ด.ช. จักรพรรดิ์ นรางกูล, ด.ญ. ปฏิมากร เลิศบูรโณทัย, ด.ญ. ธนพร อมรสิน, พรรัมภา สุขได้พึ่ง, วิชญ์ จารุจินดา


ผู้ไม่พึงปรารถนา ช่อง 7 ปี 2538 ชลิต เฟื่องอารมณ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, วันวิสาข์ ดำขำ, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์ (ละครสั้น ปากกาทอง)


ผู้สืบสกุล ช่อง 7 ปี 2525 (ดาราฟิล์ม) พล พลากร, กาญจนา นิ่มนวล, วิภา จันทรกูร


ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด (โบตั๋น)
ช่อง 7 ปี 2526 (กันตนา) มยุรา ธนบุตร, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, วิยะดา อุมารินทร์, อัญชลี ชัยศิริ, ปิแอร์ เดอ ลาลอง

ช่อง 3 ปี 2543 — ใช้ชื่อเรื่อง บุญรอด — (บรอดคาซท์) จันจิรา จูแจ้ง, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, ชนิกา สุจริตกุล, สุวัจนี ไชยมุกสิก, ปีเตอร์ ธูนสตระ, ศิระ แพทย์รัตน์, รัชนู บุญชูดวง, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, ชนานา นุตาคม, ฉันทนา กิติยพันธ์, อรสา พรหมประทาน, สุเชาว์ พงษ์วิไล, อภิชาติ หาลำเจียก, จีน่า กาญจนนทีรัตน์, ชุลีพร ดวงรัตนตรัย, ปทุมวดี โสภาพรรณ, เคน ฉัตรรังสิกุล, จิรภา วงศ์โฆษาวรรณ, ธานินทร์ สงวนวงศ์, บุษราคัม อภิธนารักษ์, ณัฐพรรณ ขวัญมงคล, เกรียงศักดิ์ เรืองไรรัตน์, กมล ภู่วัฒนวนิชย์, ชุดาภา จันทเขตต์, สมชาย สามิภักดิ์, ศศมน บุตรศรี, ปีเตอร์ อเกสสัน, เมธา ชูลาภ


ผู้หญิงคนหนึ่ง ช่อง 7 ปี 2526 (กันตนา) สุมาลี เหล่าชุณสุวรรณ


ผู้หญิงชั้นหนึ่ง (บุตรรัตน์ บุตรพรหม) ช่อง 3 ปี 2547 (ฮูแอนด์ฮู) เมทินี กิ่งโพยม, แซม โชติบัณฑ์, สกาวใจ พูนสวัสดิ์, วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย, ศัลย์ อิทธิสุขนันท์, สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ, ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์, พนิตนาฎ ฉัตรวิไล, พุทธชาด พงษ์สุชาติ, รัญญา ศิยานนท์, กลศ อัทธเสรี, ภารดี อยู่ผาสุข, ดุสิตา อนุชิตชาญชัย, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, เลิศพร อารยะโกศล, วีระชัย หัตถโกวิท


ผู้หญิงแถวหน้า (ช่อลัดา) ช่อง 7 ปี 2533 (กันตนา) ใหม่ เจริญปุระ, นพพล โกมารชุน, ดวงตา ตุงคะมณี, ชไมพร จตุรภุช, อนันต์ บุนนาค, จอนนี่ แอนโฟเน่, วัชระ ปานเอี่ยม


ผู้หญิง 101% ช่อง 3 เยลหลี ริคอร์เดล


ผู้หมวดป๊อกแป๊ก (นลิน บุษกร) ช่อง 7 ปี 2540 ทรงวุฒิ ศรีเชิดชูธรรม


ผู้ใหญ่ลีกับนางมา (กาญจนา นาคนันท์)
ช่อง 4 ประมาณปี พ.ศ. 2514 มีชัย วีระไวทยะ, ผานิต กันตามาระ

ช่อง 9 ปี 2520 นฤพนธ์ ดุริยพันธ์, กนกวรรณ ด่านอุดม

ช่อง 3 ปี 2530 ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สมจินต์ ธรรมทัต, ศิรินทิพย์ ศิริวรรณ

ช่อง 5 ปี 2539 (เอเซีย เทเลวิชั่น & มีเดีย) บุษกร พรวรรณศิริเวช, อนันต์ บุนนาค, ศิริพร อยู่รอด, นัย สุขสกุล, กิตติพันธ์ พุ่มสุขโข, กุ้งนาง ปัทมสูต, อรุโณทัย นฤนาท, ศิริพจน์ เจนวัฒน์, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, เฉิน เชิญยิ้ม, พิศมัย วิไลศักดิ์, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, อรสา อิศรางกูรฯ, วิมลพรรณ ชาลีจังหาญ, จารุณี โชติรัตน์, ตรีนุช ทิมเจริญ, ด.ช. ชลทิศ สุขเจริญ, ประไพ สิโนทก

ช่อง ITV ปี 2546 อัมรินทร์ นิติพน, ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์, ทัศนาวลัย องอาจสิทธิชัย, เอกชัย วริทธิ์ษราพร, นพพร ชุ่มใจ, พิศมัย วิไลศักดิ์, โอลิเวอร์ บีเวอร์, ปิยะ เศวตพิกุล, กรุง ศรีวิไล, อำภา ภูษิต, ธิติยา นพพงษากิจ, ฤทธิ์ ลือชา, วิยะดา อุมารินทร์, ธีรวัฒน์ ทองจิตติ, ถั่วแระ เชิญยิ้ม, จารุณี โชติรัตน์, ปาจรีย์ ณ นคร, ประภา เทียนทอง, วจสา เท่าเนตรสุวรรณ, ด.ญ. โจแอน วงศ์งาม, จิระศักดิ์ ศรีวิชัย, ปนัดดา โกมารทัต, อรุโนทัย นฤนาท, เวนย์ ฟอลโคเนอร์

ช่อง 3 ปี 2552 (โนพรอบเล็ม) ทฤษฎี สหวงษ์, เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, ตุ้ย-เกียรติกมล ล่าทา, วิรากานต์ เสณีตันติกุล, วรัญญา เจริญพรสิริสุข, พิมพ์ชนก พลบูรณ์, สาวิตรี สามิภักดิ์, ศานติ สันติเวชกุล, อชิตะ วุฒินันท์สุระสิทธิ์, ดารณีนุช โพธิปิติ, บริบูรณ์ จันทร์เรือง, พิศมัย วิไลศักดิ์


ผู้ใหญ่เห็ดกำนันหอย (เพ็ญศิริ ) ช่อง 3 ปี 2549 (ทีวีซีน) ไชยา มิตรชัย, ธัญญเรศ รามณรงค์, พลังธรรม กล่อมทองสุข, พิศาล อัครเศรณี, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, วิยะดา อุมารินทร์, วรรณภา คำสงค์, เอ เชิญยิ้ม, ปาจรีย์ ณ นคร, อภิสรา ฉวีวงษ์, ชนานา นุตาคม, ปีเตอร์หลุยส์ ไมอ๊อกซิ, คืนสิทธิ์ สุวรรณวัฒกี, พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร, อิทธิฤทธิ์ สิงหรัตน์, อัศนัย เทศทะวงศ์, สินีนาฏ โพธิเวส


เผื่อใจไว้เจ็บ ช่อง 7 (อัคร เอ็นเตอร์เทนเมนท์) สวิช เพชรวิเศษศิริ, คลาวเดีย จักรพันธ์, บดินทร์ ดุ๊ก, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, อังคณา ทิมดี, ธิติยา นพพงษากิจ, อรรถชัย อนันตเมฆ, ชลิต เฟื่องอารมย์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ศรัทธา ศรัทธาทิพย์, สมฤทัย กล่อมน้อย, มนต์ชัย ภราดรบัญชา


แผ่นดินของเรา (แม่อนงค์ – ครูมาลัย ชูพินิจ) ช่อง 5 ปี 2539 (Exact) ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ใหม่ เจริญปุระ, จารุณี สุขสวัสดิ์, จอนนี่ แอนโฟเน่, ภัสสร บุญยเกียรติ, เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์, ศิริพร วงศ์สวัสดิ์, คำรณ คุณะดิลก, นีรนุช ปัทมสูต, ทัตพงศ์ พงศทัต, ศักราช ฤกษ์ธำรง, สะแกวัลย์ ยงใจยุทธ, นภาพร หงสกุล, อังคณา ทิมดี, กรุง ศรีวิไล, ม.ร.ว. มาลินี จักรพันธุ์, วีระประวัติ วงศ์พัวพันธ์


แผ่นดินเดียวกัน (ขวัญดวง แซ่เตีย) ช่อง ทีวีไทย ปี 2554 พิชญะ วัชจิตพันธ์, จตุรงค์ โกลิมาศ, ฝนทิพย์ เพิ่มนาม, นพพันธ์ บุญใหญ่, ดลยา หมัดชา, อาภรณ์ มีบางยาง, ชนะ ชูสกุล, นิเวศน์ กันไทยราษฎร์, ศักดิ์ชัย ศรีบุญนาค, โสภณสุขพันธ์, สุรเดช จันทร์เปลี่ยน, อรุณสิทธ์ อรุณมณี, ธนากร คุ้มภัย (เริ่ม 27 เม.ย. 2554 – 3 พ.ค. 2554 รวม 3 ตอน จ-พ) …หนึ่งในโครงการคนเขียนบท ซีรีส์ทีวีไทย


แผ่นดินหัวใจ (ดวงตะวัน) ช่อง 3 ปี 2548 (บรอดคาซท์) ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, ศิรพันธ์ วัฒนจินดา, ศิระ แพทย์รัตน์, โชติรส แก้วพินิจ, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, สุธีร์ เสียงหวาน, รุษยา เกิดฉาย, ภุชงค์ โยธาพิทักษ์, เศรษฐา ศิระฉายา, ประกาศิต โบสุวรรณ, เชษฐวุฒิ วัชรคุณ, มานพ อัศวเทพ, ดวงใจ หทัยกาญจน์, นพพดล ดวงพร, พวง เชิญยิ้ม, โย่ง เชิญยิ้ม, ด.ญ. ณัฐนิชา เชิดชูบุพการี, ด.ญ. สุชาดา เช็คลีย์, กรินทร์ สุมังคะโยธิน, อัศนัย เทศทะวงศ์, นิทัศน์ ธำรงค์, ณัฐนี สิทธิสมาน


แผนรักแผนร้าย (ไอริณ) ช่อง 3 ปี 2547 (Exact) ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ, โสภิตนภา ชุ่มภาณี, สกาวใจ พูลสวัสดิ์, พนมกร ตังทัตสวัสดิ์, ภูวฤทธิ์ พุ่มพวง, เดือนเต็ม สาลิตุล, สมบัติ เมทะนี, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ชนานา นุตาคม, ทัตพงษ์ พงษ์ทัต, นภาพร หงสกุล, ไพโรจน์ สังวริบุตร, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, กษมา นิสสัยพันธุ์


แผลเก่า (ไม้ เมืองเดิม)
ช่อง 9 ปี 2510 กำธร สุวรรณปิยะศิริ, นันทวัน เมฆใหญ่

ช่อง 7 ปี 2531 (ดาราวิดีโอ) บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, ชุติมา นัยนา, วีระยุทธ รสโอชา, มานพ อัศวเทพ, จุรี โอศิริ, วัชระ สิทธิกูล, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, สมพล กงสุวรรณ, จิรวดี อิศรางกูรฯ, เอกกวี ภักดีวงษ์, ศิรินภา สว่างล้ำ, เฉลา ประสพศาสตร์, จิตตรา จำเริญศักดิ์, ป๊อบ เกิดสกุล, ดำ สนามม้า, ประสงค์ แสไพศาล, แก้วใหญ่ หาทูล

ช่อง 3 ปี 2544-45 (บรอดคาซท์) เคน-ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์, เข็มอัปสร สิริสุขะ, สรพงษ์ ชาตรี, ชลิต เฟื่องอารมย์, เดือนเต็ม สาลิตุล, ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์, วัชรเกียรติ บุญภักดี, เขมสรณ์ หนูขาว, ธรรมศักดิ์ สุริยน, อรสา พรหมประทาน, ศิรินทรา นิยากร, วัฒนา ศรีอนันต์, สกี อังคูณ, อดิศร อินทะศรี, พันธ์ศักดิ์ วันเสาร์, ไกรศร พรสว่าง, ประยูร แซ่เฮง, ซาศิณี โดมกระจ่าง, พิษณุ จันทร์หอม, ถวิล คงทน


แผลหัวใจ (ทมยันตี)
ช่อง 3 ปี 2527 อนุสรณ์ เดชะปัญญา, มยุรา ธนบุตร, ดวงใจ หทัยกาญจน์, สมภพ เบญจาธิกุล, พงษ์ลดา พิมลพรรณ

ช่อง 3 ปี 2545 (ทีวีธันเดอร์) กมล ศิริธรานนท์, กุลธิดา กาญจนวัฒนา, สรวงสุดา ลาวัลย์ประเสริฐ, ณัฐนันทน์ คุณวัฒน์, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, อรรถชัย อนันตเมฆ, ช่อผกา วิริยานนท์, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ, ภุชงค์ โยธาพิทักษ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ปริญญ์ วิกรานต์, นฤมล ทองมอญ, พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร, วสันต์ อุตตมโยธิน


โผน กิ่งเพชร (โครงเรื่องโดย มณฑา สีดอกบวบ) ช่อง 5 ปี 2529 (กันตนา) โกวิท วัฒนกุล, รสริน จันทรา, ปวีณา ชารีฟสกุล, วจี อรรถไกวัลวที, สาลินี ภักดีผล, มารศรี อิศรางกูรฯ, อิทธิฤทธิ์ สิงหะรัตนะ, ปฐมชัย ชมศรีเมฆ, จุฑารัตน์ จินรัตน์, ชูศักดิ์ สุธีรธรรม, เจน นาทภูมิ, ปกาศิต กิ่งศักดิ์, สันติ รังสรรค์, กฤษณ์ ศุกระมงคล, วสันต์ พัดทอง, ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก, กันทิมา ดาราพันธ์, เทอดพร มโนไพบูลย์, วัชน์ จักรวาล, วิทย์ มาร์โบโร


ไผ่กำเพลิง (ศักดิ์ สุริยา) ช่อง 3 ปี 2547 (เรด ดราม่า) อธิชาติ ชุมนานนท์, ฐนิชา ดิษยบุตร, สมชาย เข็มกลัด, กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ, วินัย ไกรบุตร, สกาวใจ พูนสวัสดิ์, โกวิท วัฒนกุล, จาตุรงค์ โกลิมาศ, รอง เค้ามูลคดี, ธวัช ทัศนาพลพินิจ, อรรธกร สุวรรณราษฎร์, กฤษณ์ สุวรรณภาพ, อภิชาติ หาลำเจียก, สมภพ เบญจาธิกุล, พิราวรรณ ณ นคร, น้ำเงิน บุญหนัก, ศิริพร ประดับพลอย, รสริน จันทรา, ครรชิต ขวัญประชา, สมเจตน์ สะอาด


ไผ่แดง (ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช) ช่อง 7 ปี 2534 (ดาราวิดีโอ) โกวิท วัฒนกุล, บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, ชฎาพร รัตนากร, สามารถ พยัคฆ์อรุณ


ไผ่ลอดกอ (เพ็ญแข วงศ์สง่า) ช่อง 3 ปี 2535 (ไฟว์สตาร์) พลรัตน์ รอดรักษา, แอน ทองประสม

Advertisements