น หนู ♫

นกน้อยในไร่ส้ม (ศุภักษร) ช่อง 3 ปี 2537 พาเมล่า เบาว์เด้นท์, อัษฎา พานิชกุล, สุนทรี ละม่อม, ตฤณ เศรษฐโชค, อาจารี กุลไพจิตร, ตรี สุขเกษม, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, นำชัย จรรยาฐิติกุล, กรองทอง รัชตะวรรณ, วีนัส มีวรรณ, กล้วย เชิญยิ้ม, น้อง พิม


นกยูง ช่อง 7 ปี 2525 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, รัชนู บุญชูดวง, อัญชลี ชัยศิริ


นกออก (เอื้องอรุณ สมิตสุวรรณ) ช่อง 7 ปี 2548 (กันตนา) อานัส ฬาพานิช, ยุ้ย-จีรนันท์ มะโนแจ่ม, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, ติ๊ก กลิ่นสี, มิสเตอร์ ดี, ดร. วรฑา วัฒนะชยังกูร, สุเมธ องอาจ, อภิชาติ พัววิมล, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ฯ, ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา, ณัฐวรรณ วรวิทย์, วิยะดา โกมารกุล, น้อย โพธิ์งาม, เทิดพร มโนไพบูลย์, สีเทา เพ็ชรเจริญ


นรกตัวสุดท้าย (อรรถชัย อนันตเมฆ) ช่อง 3 ปี 2549 (ชลลัมพี) รวิชญ์ เทิดวงศ์, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, กัลยากร นาคสมภพ, จิตติมา สำเภาทอง, เอกพัน บันลือฤทธิ์, กรกฏ ธนภัทร, ปีเตอร์ ไมอ๊อกชิ, วิทิต แลต, กพล ทองพลับ, สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ, วุฒินันท์ ภิรมย์ภักดี, ธานินทร์ สงวนวงศ์, ปราโมทย์ สุขสถิตย์, แฮ็ค ชวนชื่น, กิตติพันธ์ พุ่มสุขโข, อภิชาติ หาลำเจียก, ทัศวรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, สราวุธ ไตรยศ, ณรงค์ศักดิ์ ทองมี, สุรศักดิ์ ศรีรัตนะ เจิดพันธ์ ดิษฐสระ, พิศมัย วิไลศัดิ์, กรุง ศรีวิไล, คมกฤช ยุติยงค์, Shaum Jomef, จุลวุฒิ ชลลัมพี


นรกในใจ (วรรณสิริ) ช่อง 7 ปี 2536 หรือ 37 (บริษัท เอเอนเตอร์เทนเมนท์ + ดาราวิดีโอ) บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, รัชนีกร พันธ์มณี, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, ทัศวรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, ทม วิศวชาติ, บุญส่ง ดวงดารา, จิตตรา จำเริญศักดิ์ (ละครสั้นปากกาทอง 2 ตอนจบ)


นรสิงห์ (แมนยู) ช่อง ไอทีวี ปี 2549-50 (กันตนา) น้ำฝน-กุลณัฐ ปรียะวัฒฒน์, อรุชา โตสวัสดิ์, สาริน บางยี่ขัน, สมชาย เปรมประภาพงษ์, รุ้งนภัฐ บริจินดากุล, อุเทน คชน่วม, ตูมตาม เชิญยิ้ม, จารุณี บุญเสก, อัศวิน เมืองสุวรรณ, กฤชพล จารุศักดิ์, พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์, ดิลก ทองวัฒนา, อาณา รัตนพันธ์


นวลนางข้างเขียง (โบตั๋น) ช่อง 7 ปี 2536 (ดาราวิดีโอ) ยุทธพิชัย ชาญเลขา, ชฎาพร รัตนากร, ทนงศักดิ์ ศุภการ, สมฤทัย กล่อมน้อย, ยุวดี เรืองฉาย, ชลวิทย์ สุขอุดม, เด่น ดอกประดู่, อัญชลี ชัยศิริ, ปทุมวดี โสภาพรรณ, นารถวลี ศรีสกุล, อนุชา อึ้งวัฒนา, หม่ำ จ๊กม๊ก, อติเทพ ฤทธิ์ไกวัล, ศิริวรรณ ทองแสง, ชลลพรรษ พจนวิจิตร, ธิติยา นพพงษากิจ, ดลกมล ศรัทธาทิพย์, กนกวรรณ บุรานนท์, เกษริน พูนลาภ, เพ็ญศิริ สุภาพันธุ์, ลัดดาวรรณ์ สันธิ, พรอนันต์ ศรีจันทร์


น้องคนสุดท้อง ช่อง 3 ปี 2523 (กันตนา)


น้องเหมียวเขี้ยวเพชร (ณพุทธ สุศรีฯ) ช่อง 7 ปี 2550 (ทูอินวัน) ซี-ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์, สาวิกา ไชยเดช, ธีรวีร์ อัศวศิริชัยกุล, คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์, มรกต กิตติสาระ, อัมรินทร์ สิมะโรจน์, เมย์ เฟื่องอารมย์, ดนัย ตันธนะศิริวงศ์, ปิยะ วิมุกตายน, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, อำภา ภูษิต, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, กฤตย์ อัทธเสรี, ค่อม ชวนชื่น, โก๊ะตี๋, ศรินยศ พายัพ, พงษ์อนันต์ หวังสิทธิเดช, ญาดานุช โรจนวัฒน์, นิรุติ ลาวสุดชาติ, พงษ์ศักดิ์ ดิษยเดช


นะคะ นะครับ ช่อง 3 ปี 2539 อั๋น-ศราวุธ นวแสงอรุณ, คาเรน คล่องตรวจโรค, เจจินตรัย อันติมานนท์, ตุ๊กตา-อินทิรา แดงจำรูญ (ร้อยรสบทละคร)


นะโม..ฮีโร่ผู้น่ารัก (กฤติญา) ช่อง ITV ปี 2550-51 (กันตนา) กุลนัฐ ปรียาวัฒน์, สวิช เพชรวิเศษศิริ, นภัสสร บราวเนล, อรุชา โตสวัสดิ์, ศิริพิชญ์, กฤษณะเศรษณี, ดช. ดรันต์ ตันติวิชิตเวช, ด.ญ. ภูษณิศา ปิติธนสารสมบัติ, ยอดชาย เมฆสุวรรณ


นะหน้าทอง (โบตั๋น) ช่อง 7 ปี 2546 (ดีด้า) สวิช เพชรวิเศษศิริ, พรรัมภา สุขได้พึ่ง, ชมพูนุช ปิยธรรมชัย, นิติ ลออธรรม, ดวงดาว จารุจินดา, ปิยวรรณ จิตนาธรรม, สรวงสุดา ศรีธัญรัตน์, สุภัทธา ทิวานนท์, อาภาพร กรทิพย์, วรารัตน์ เทพโสธร, วีรประวัติ วงศ์พัวพันธ์, ชุมพร เทพพิทักษ์, แจ๊ส สยาม, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, นัย สุขสกุล, ปัทมา ปานทอง, ปิยะดา เพ็ญจินดา, สพล ชนวิร์, พิพัฒน์พล โกมารทัต, เอก โอรี, ทัศนีย์ สีดาสมุทร, บริพันธ์ ชัยภูมิ, สิริยา นฤนาท, เยาวเรศ นิสากร, วิไลลักษณ์ ไวงาน, สรยุทธ์ คณานุรักษ์, จันทนา ศิริผล


นักข่าวหัวเห็ด ช่อง 7 ปี 2536 (กันตนา) บดินทร์ ดุ๊ก (ละครซีรี่ส์ เป็นตอนๆ)


นักฆ่าขนตางอน (ดาเรศร์) ช่อง 7 ปี 2553 (บางกอก ออดิโอ วิชั่น) วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, โน๊ต-วัชรบูล ลี้สุวรรณ, หยก-ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์, แก้ม-กวินตรา โพธิจักร, หมิว-สิริลภัส กองตระการ, กัญจน์ ภักดีวิจิตร, ต่าย-ชัชฎาภรณ์ ธนันทา, ธีระพงศ์ เหลียวรักวงศ์, แมทธิว ดีน ฉันทวานิช, วิทิต แลด, กัญจน์ ภักดีวิจิตร, โอลิเวอร์ บีเวอร์, กรุง ศรีวิไล, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ตฤณ เศรษฐโชค, นาท ภูวนัย, ภัสสร บุณยเกียรติ


นักเรียนตรง ช่อง 3 ปี 2537


นักเรียนนายร้อย…ครับผม (วรชาติ) ช่อง 3 ปี 2547 (ไอแอม โปรดักชั่น) ธัญญ์ ธนากร, พลอย จินดาโชติ, เอกภพ ลี้ทักษ์พิมาย, อภิชญ์ ณ ระนอง, ภูบดินทร์ ภู่สุวรรณ, ธนชัย บุญสมบัติ, สมภพ เบญจาธิกุล, อรสา พรหมประทาน, อภิชาติ หาลำเจียก, ปริศนา กล่ำพินิจ


นักสู้นอกสังเวียน (สีเขียว)
ช่อง 5 ปี 2552 (กันตนา) ธันญ์ ธนากร, ซาร่า เล็กจ์, อัสนี สุวรรณ, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, สุทธิพร เมธา, ติ๊ก BB-ลลิสา สนธิรอด, ป๊อบ-อัศวิน เมืองสุวรรณ, ปีเตอร์ กัลย์จาฤก, แมทธิว ดีน, เป๊ก-เนตร เอี่ยมรัตน์, กุณฑีรา สัตตบงกช, ทอม ดันดี

ช่อง 5 ปี 2526 — ใช้ชื่อเรื่อง ทิมมวยไทย — (กันตนา) ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์, รสริน จันทรา, เป้า ปรปักษ์


นักสู้พันธุ์ข้าวเหนียว (ธงสยาม) ช่อง 7 ปี 2553 (คำพอดี) นิว-วงศกร ปรมัตถากร, เชียร์-ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, เคลลี่ ธนะพัฒน์, กี้-รฐกร สถิรบุตร, แก้ม-กวินตรา โพธิจักร, มาริสา อานิต้า, อู๋-นวพล ภูวดล, เวนช์ ฟอลโคเนอร์, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, สมรักษ์ คำสิงห์, สมจิตร จงจอหอ, ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์, ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส, ส้ม-ณัฐวรา หงษ์สุวรรณ, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, วันชัย เผ่าวิบูล, เหลือเฟือ มกจ๊ก, กิ๊บ โคกคูน, ชูศรี เชิญยิ้ม, เฉลิม แย้มขะมัง, ณรัฐ พัฒนาพงศ์ชัย, อำพล รัตนวงศ์, รอน สมูเรนเบิร์ก, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, บุ๋มบิ๋ม สามโทน, จามจุรี เชิดโฉม, เคน สทรุทเคอร์ (ออกอากาศ 6 ก.ย. – 23 พ.ย. 2553 รวม 24 ตอน จ-อ)


นังเหมียวย้อมสี (สรัยรารัญ) ช่อง 3 ปี 2545 (ทูอินวัน) ภัทรพล ศิลปาจารย์, บัวชมพู ฟอร์ด, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, สมาพร เขียวบวร, สมพล ปิยะพงศ์สิริ, อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, ศิริศักดิ์ นันทเสน, พงศ์ภพ พาริยะชาติ, พรรณนรินทร์ รุ่งเรืองจิตต์, นิศากร ตันติวัฒน์


นาคราช (แก้วเก้า) ช่อง 3 ปี 2534-35 (ยูม่า) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, จันทร์จิรา จูแจ้ง, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, ธัญญา โสภณ, รัญญา ศิยานนท์, สถาพร นาควิลัย, กิตติพันธ์ พุ่มสุโข, วัชรินทร์ โชคสกุลวัฒนา, สุเชาว์ พงษ์วิไล, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, ไกรลาศ เกรียงไกร, อรสา พรหมประทาน, สมพล กงสุวรรณ, สุริยัน ปฏิพัทธ์, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, ชลธิชา ณ มหาชัย, เฉลิมพล จันทร์คำ, อรวรรณ เกิดเพชร


นาคี (ตรี อภิรุม) ช่อง 3 ปี 2529 (กรุณา โปรดักชั่น) เอกพัน บันลือฤทธิ์, กาญจนา จินดาวัฒน์, ดวงตา ตุงคะมณี (ลำเจียก), ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, วรารัตน์ เทพโสธร, สุเชาว์ พงษ์วิไล, วุฒิ คงคาเขตร, ราม ราชพงษ์, อิทธิฤทธิ์ สิงหรัตน์, วิชา วัชระ, จรัล พันธุ์ชื่น, เสริมพันธ์ สุทธิเนตร, นิคม สาคริก, มณฑาทิพย์ แก้วประเสริฐ, วิวัฒน์ รัตนวรรณ, ปวีณา เทียมเทศ, ศศิธร ศรีสง่า, อยุทธ สรัคคานนท์, จำรัส ทับสีเงิน, วรสิทธิ์ ชีพลาทิศ, สุรศักดิ์ เพชรประสาน, วีรชัย หัตถโกวิท, สมพล กงสุวรรณ, สมจินต์ ธรรมทัต, ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา, เกษม สวาวสุ, บุญศักดิ์ ดวงดารา, ปนัดดา โกมารทัต, วิศิษฐ์ ยุติยง, ด.ญ. วันวิสาข์ ดำขำ


นางกรี๊ด (เพ็ญศิริ) ช่อง 7 ปี 2552 (เวิร์คพอยท์ / คำพอดี) ธนา สุทธิกมล, วรัทยา นิลคูหา, ธาวิน เยาวพลกุล, ปัณฑิตา ภูวิจารย์ เคาวเวลล์, เจมี่ บูเฮอร์, อัมรินทร์ สิมะโรจน์, กล้วย เชิญยิ้ม, ส้มเช้ง สามช่า, อชิตะ ธนาคาตนันท์, ศราวุธ นวแสงอรุณ, ชมพูนุช ปิยธรรมชัย, ภัสสร บุณยเกียรติ, ไพโรจน์ สังวริบุตร, ปภัสรา เตชะไพบูลย์, ดิลก ทองวัฒนา, ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว, วจี อรรถไกวัลวที, ภราไดย สุวรรณรัฐ, แจ๊ส ชวนชื่น, ภานุมาส ปิ่นแก้ว, เอสเธอร์ นีมาก้า, แวร์ โซว, ปิยะดา เพ็ญจินดา, รชยา รักกสิดรณ์, โอลิเวอร์ บีเวอร์, ทัศนา ดำรงศักดิ์, เวนซ์ ฟอลโคเนอร์


นางกลางไฟ (ชลาลัย) ช่อง 3 ปี 2539 (ไฟว์สตาร์) กรรชัย กำเนิดพลอย, …………, ญาสุมินทร์ เลิศอมรวัฒนา


นางกวัก (พร น้ำเพชร) ช่อง 7 ปี 2542 (อัครเอ็นเตอร์เทนเมนท์) วรุฒ วรธรรม, วรนุช วงษ์สวรรค์, สุภาภรณ์ แสงทอง, จิระศักดิ์ แสงโชติ, ทัดทรวง มณีจันทร์, สุริยา เยาวสังข์, ปณิษฐา ทนาวิวัฒน์, ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง, รอง เค้ามูลคดี, ดามพ์ ดัสกร, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, อนุชิต เนื่องนิยม, องค์อร อัครเศรณี, ปทุมวดี โสภาพรรณ, เมตตา รุ่งรัตน์, ราตรี วิทวัส, วชิระ บุรพรัตน์, หมี ปลื้ม, โสฬส อรรถศิริ, เอทัต สุขโต, ยอดธง เทียนไท, ศรีหนุ่ม เชิญยิ้ม, เจี๊ยบ เชิญยิ้ม, นิสาลักษณ์ ศรีนาคาร, ลักษณ์ อภิชาติ, เป้า ปรปักษ์


นางครวญ ช่อง 9 ปี 2523 พรพรรณ เกษมมัสสุ, สมภพ เบญจาธิกุล, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, ภิญโญ ทองเจือ, วรารัตน์ เทพโสธร


นางโจร (ละลิตา) ช่อง 3 ปี 2545 (ละครไท) เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, เจตริน วรรธนะสิน, ชนิกา สุจริตกุล, วัชระ ปานเอี่ยม, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, ธัญญา โสภณ, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ


นางโชว์ (บุตรรัตน์ บุตรพรหม) ช่อง 3 ปี 2546 (ฮูแอนด์ฮู) แอน ทองประสม, จินตหรา สุขพัฒน์, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมณ์, กรุณพล เทียนสุวรรณ, รอน บรรจงสร้าง, สุวัจนี ไชยมุสิก, รัญญา ศิยานนท์, วรายุทธ มิลินทจินดา, ภานุเดช วัฒนสุชาติ, ทนงศักดิ์ ศุภการ, ชุดาภา จันท์เขตต์, ภารดี อยู่ผาสุข, อลิส คริสตัน, ศิขรินธาร พลายเถื่อน, ชนานา นุตาคม, ชุติมา นัยนา, อำภา ภูษิต, ดารณีนุช โพธิปิติ, กัณฑรัชต์ สายสุดใจ, เสือ ทอริส, ณัฐพล รัตนิพนธ์, พัฐพงศ์ สุรเสถียร


นางทาส (วรรณสิริ)
ช่อง 3 ปี 2524 อดุลย์ ดุลยรัตน์, รัชนู บุญชูดวง, นันทวัน เมฆใหญ่, ดวงดาว จารุจินดา, ดิลก ทองวัฒนา, นิภาพร นงนุช, จุรี โอศิริ

ช่อง 7 ปี 2536 (ดาราวิดีโอ) ลิขิต เอกมงคล, มนฤดี ยมาภัย, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, วรินทร์ เชยอรุณ, เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์, พลรัตน์ รอดรักษา, กชกร นิมากรณ์, รชนีกร พันธุ์มณี, มาฬิศร์ เชยโสพณ, ศิตา ศิรพร, พอเจตน์ แก่นเพ็ชร, สุดารัตน์ เดชากุล, วิทยา สุขดำรงค์, ปรีชา เกตุขำ, เมตตา รุ่งรัตน์, น้ำเงิน บุญหนัก, บรรเจิดศรี ยมาภัย, จันทนา ศิริผล, มนทิพย์ พันธุ์เพ็ง, นัยนา คชแสง

ช่อง 7 ปี 2551 (ดาราวิดีโอ) วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, สุวนันท์ คงยิ่ง, ปิยธิดา วรมุสิก, ยุ้ย-จีรนันท์ มะโนแจ่ม, อรวรรษา ฐานวิเศษ, มนัญญา ตริยานนท์, ธัญสินี พรมสุทธิ์, ธันย์ชนก ฤทธิ์นาคา, ดวงดาว จารุจินดา, ปนัดดา โกมารทัต, สุรวุฒิ ไหมกัน, ชนะพล สัตยา, ปราบ ยุทธพิชัย, รชยา รักกสิกรณ์, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, วรพรต ชะเอม, จารุศิริ ภูวนัย, นริสา พรหมสุภา, สุรจิต บุญญานนท์, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์


นางทิพย์ (แก้วเก้า)
ช่อง 5 ปี 2523-24 (รัชฟิล์ม)

ช่อง 7 ปี 2535 (ดาราวิดีโอ) มนฤดี ยมาภัย, บดินทร์ ดุ๊ก, วีรยุทธ รสโอชา, สมฤทัย กล่อมน้อย, ปัทมา ปานทอง, เหมือนฝัน บัญฑิตสกุล, เดือนเต็ม สาลิตุล, สมมาตร ไพรหิรัญ, มานพ อัศวเทพ, ไพโรจน์ ใจสิงห์, วิทยา สุขดำรงค์, บุศรา นฤมิตร, ศิริวรรณ ทองแสง, มารศรี ณ บางช้าง


นางนกต่อ (โสภี พรรณราย) ช่อง 3 ปี 2547 (หนุก-หนาน) ภัทรพล ศิลปาจารย์, บัวชมพู ฟอร์ด, ชาญชัย วราวิทยา, เจมี่ บูเฮอร์, มนชญา ศรีสวัสดิ์


นางบาป (กิ่งฉัตร) ช่อง 3 ปี 2548-49 (ทีวีซีน) อธิชาติ ชุมนานนท์, พรชิตา ณ สงขลา, รุจิรา ช่วยเกื้อ, เพชรลดา เทียมเพ็ชร, อิศริยา สายสนั่น, เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล, วัชระ ตังคะประเสริฐ, สโรชา วาทิตตพันธ์, อติเทพ ชดช้อย, เกรียงศักดิ์ เรืองไรรัตน์, กิตติศักดิ์ ชีวาสัจจสกุล, เบญจสิริ วัฒนา, อำภา ภูษิต, ชุมพร เทพพิทักษ์, ณุศรา ประวันณา, กรุณา มอริส, สุชาดา พูนพัฒนสุข, อชิตพล หงษ์ขจร, สินีนาถ บัวมาศ, พิราวรรณ ประสพศาตร์, อิทธิฤทธิ์ สิงหรัตน์, ไกรสีห์ แก้ววิมล


นางบาป (นันทนา วีระชน)

ช่อง 7 ปี 2541 (อัครเอ็นเตอร์เทนเมนท์) แซม-ยุรนันท์ ภมรมนตรี, แคทรียา อิงลิช, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, รัญญา ศิยานนท์, ญาสุมินทร์ เลิศอมรวัฒนา, กชกร นิมากรณ์, ธนายง ว่องตระกูล, ปิยะมาศ โมนยะกุล, เด่น ดอกประดู่, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์, เหี่ยวฟ้า สระทองแก้ว, ชุมพร เทพพิทักษ์, เมตตา รุ่งรัตน์, เพชร ดาราฉาย, ลูกน้ำ เพิ่มสกุล, จันทนา ศิริผล

ช่อง one ปี 2559 (Exact) ฌอห์น จินดาโชติ, มายด์-วรัทยา ว่องชยาภรณ์, ฝ้าย-เวฬุรีย์ ดิษยบุตร, เอ้ก-บุษกร ตันติภนา, จิม-เจจินตัย อันติมานนท์


นางแบบโคกกระโดน (อาณาจินต์) ช่อง 7 ปี 2555 (ดีด้า) พาทิศ พิสิฐกุล, แซมมี่-ปัณฑิตา เคาวเวลล์, กฤษฎา สุภาพพร้อม, นนทพันธ์ ใจกันทา, สิทธิพันธ์ กลมเกลี้ยง, กวินตรา โพธิจักร, ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์, ธงชัย ประสงค์สันติ, มนต์สิทธิ์ คำสร้อย, ศิรินทรา นิยากร, อาริษา วิลล์, ภัทรนิษฐ์ แก้วมณี, ฐรินดา กรรณสูต, นิทัศน์ ธำรงค์, พิเชษฐ์ ศรีราชา, พงศ์ประยูร ราชอาภัย, ต๋อง ชวนชื่น, ชาลี กรรณสูต, ด.ช. สุภทัต โอภาส (ออกอากาศ 2 พ.ค. 2555 ทุกวัน)


นางฟ้ากับซาตาน (บุษยมาส) ช่อง 3 ปี 2536 (อัครพล โปรดัคชั่น) จอนนี่ แอนโฟเน่, น้ำฝน โกมลฐิติ, รัญญา ศิยานนท์, รัชนก พูลผลิน, ไปรมา รัชตะ, วรวุฒิ ธีระพล, เป็นหนึ่ง ไชยชิต, วทัญญู มุ่งหมาย, ณรงค์ เจนครองธรรม, ภาคภูมิ สายสุดใจ, อารดา ศรีสร้อยแก้ว, วิเชษฐ์ วรภักดี, สุกัญญา นาคสนธิ์, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, วิศิษฐ์ ยุติยงค์, วราภรณ์ บุนนาค, ประไพ สิโนทก, กุนนที สาลิตุล, ปฏิภาณ กรสุรัตน์


นางฟ้ากับมาเฟีย (คนหลังม่าน) ช่อง 7 ปี 2554 (กันตนา) ศุกลวัฒน์ คณารศ, เขมนิจ จามิกรณ์, รพีภัทร เอกพันธุ์กุล, รฐกร สถิรบุตร, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์, ชมพูนุช ปิยธรรมชัย, สราญรัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์, สุรวุฒิ ไหมกัน, พัฒนะ พันธ์เทวะ, สัจจากาศ จิตรพึงธรรม, ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์, เหมวรรษ นิตยารส, รสริน จันทรา, ธิติวัฒน์ ธนวัฒน์ภัทร์กุล, ฐปนัท สัตยานุรักษ์, ประไพ สิโนทก, ปนัดดา โกมารทัต, โยโกะ ทาคาโน่, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ฯ, ณพสิทธิ์ เที่ยงธรรม, แวร์ โซว, สุทธิพร เมธา, อาภัสสรา อินทร์ตลาดชุม, อาชัญ ชัยสุวรรณ, ณัชณุกรณ์ ไหมกัน, ปิยะวัฒน์ รัตนวิจิตร, จิรพัชร์ อินทรสิตย์, อ้อม เอสโซ่ (ออกอากาศ 2 ธ.ค. 2554 ศ ส อา)


นางฟ้าจำแลง ช่อง 3


นางฟ้าไซเบอร์ (พชรวลัย) ช่อง 3 ปี 2548 (สเต็ป ออนเวิร์ด) ชินสุเวท เจตน์จำรัส, กุลณัฐ ปรียะวัฒน์, วริษฐ์ ทิพย์โกมุท, พัชรินทร์ จัดกระบวนพล, ชาเลต ฮิลเดอร์บรานด์, วีรดา สุทธิชื่น, แจ็ค ธนพล, วรายุธ มิลินทจินดา, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, ปีเตอร์ หลุยส์ ไมอ็อกซิ, อติเทพ ชดช้อย, ดารณีนุช โพธิปิติ, นฤมล นิลวรรณ, ฝันดี จรรยาธนากร


นางฟ้าเดินดิน (อาริตา) ช่อง 7 ปี 2547 (กันตนา) ณัฐวุฒิ สกิดใจ, อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, วรัทยา นิลคูหา, สาวิกา กาญจนมาศ, รุ้งระวี บริจินดากุล, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ไพโรจน์ สังวริบุตร, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, ปราบ ยุทธพิชัย, สิริวรรณ สกุล, จงเจตน์ วัชรานันท์, กรุง ศรีวิไล


นางฟ้าปีกอ่อน ช่อง 5 ปี 2537 (กันตนา) จิดา จารุสกุล, เอก โอรี, เคิร์ก โลลิ่ง, อัญชลี หัสดีวิจิตร


นางฟ้าไร้ปีก (โสภี พรรณราย) ช่อง 3 ปี 2547 (บ้านละคอน) แอน ทองประสม, แอนดี้-วัชระ ตังคะประเสริฐ, อริศรา วงศ์ชาลี, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, นาเดีย นิมิตรวานิช, ณัฐพล ลียะวนิช, พิมพ์ศิริ พิมพ์ศรี, ทูน หิรัญทรัพย์, อุเทน คชน่วม, ถนอมศรี เทวกุล ณ อยุธยา, ด.ญ. บัณฑิตา ศรีนวลนัด, ดวงตา ตุงคะมณี, ดารณีนุช โพธิปิติ, นัฏฐา ลอยด์


นางฟ้าหลงทาง (วรการ)
ช่อง 3 ปี 2537 จริยา สรณคม, นีโน่-เมทนี บูรณศิริ, บดินทร์ ดุ๊ก

ช่อง 7 ปี 2547 — ใช้ชื่อเรื่อง หลงทางรัก — (ดาราวิดีโอ) ณัฐวุฒิ สกิดใจ, เอมี่-มรกต กิตติสาระ, อัมรินทร์ สิมะโรจน์, จันจิรา จันทร์โฉม, ชาติชาย งามสรรพ์, พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์, พิชญา ศรีเทพย์, ภัสสร บุญยเกียรติ, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, ปริษา ทนาวิวัฒน์, โจโจ้ ไมอ๊อกซิ, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, โย่ง เชิญยิ้ม, เขาทราย กาแล็คซี่, ไมเคิล เวลซ์, วิทิต แลต, ชาลี กรรณสูต, ด.ช. ศิลปิน อยู่หน้า, ด.ช. มกรธวัช หรยั่งยืน, ด.ญ. ศณิ ปิติธรสารสมบัติ


นางมาร (เพไนย เพียงศูนย์) ช่อง 7 ปี 2545 ดนุพร ปุณณกันต์, เอ็มมา-วรรัตน์ สุวรรณรัตน์, เกวลิน คอตแลนด์, นพพล โกมารชุน, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ภัสสร บุญยเกียรติ, ยิ่งยง ยอดบัวงาม, รัชนี ศิระเลิศ, ลิซ่า ไปรพิศ, วัชระ ปานเอี่ยม, สมภพ เบญจาธิกุล, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ชุมพร เทพพิทักษ์


นางแมวป่า (ช่อลิลลี่ พริ้มเพรา – เลียว ศรีเสวก)
ช่อง 7 ปี 2527 (ดาราวิดีโอ) มนฤดี ยมาภัย, อัศวิน รัตนประชา, ธำรง วิจิตสาร,วิยะดา อุมารินทร์, ปนัดดา โกรมาทัต

ช่อง 7 ปี 2541 ปู-มัณฑนา โห่ศิริ, หรั่ง-รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์, หาญส์ หิมะทองคำ, ศิขรินธาร พลายพฤฒิ, แวร์ โซว, ทวยเทพ วิบูลศิลป์, จันทนี สิงฆ์สุวรรณ, อรีย์สรวง นิลวรรณ, ปณิษฐา ตัณทนาวิวัฒน์, ทิชานนท์ นิลตระการ, ธนภัทร เทียนทอง, พิพัฒน์พล โกมารทัต, มานพ อัศวเทพ, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, ดามพ์ ดัสกร, ศิริยา นฤนาท, สรนันท์ ร. เอกวัฒน์, ถนอม นวลอนันต์, ไกรสีห์ แก้ววิมล, จิตรลดา จำเริญ, ยุพข่าน ดัสกร, รวิวรรณ จีระวรวงศ์, บุญชู ศรีเข้ม, ด.ญ. พลอย ยมาภัย, กอบโชค คล้ายสัมริด, ประสงค์ แสไพศาล, แตน บางซื่อ, อนุสรณ์ มุสิกสิน


นางร้าย (เกตุวดี) ช่อง 3 ปี 2544 (ฮูแอนด์ฮู) วิลลี่ แมคอินทอช, จันจิรา จูแจ้ง, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, ขวัญฤดี กลมกล่อม, ดุสิตา อนุชิตชาญชัย, อาภรณ์ ทิชากร, นิติ ลออธรรม, กาญจนา จินดาวัฒน์, ชลิต เฟื่องอารมย์, ไปรมา รัชตะ, พีรพล กาญจนากาศ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ดารณีนุช โพธิปิติ, ศศิธร ปิยะกาญจน์, ศตนันท์ สุนา, ป้าเกี๊ยว, นิทัศน์ ดุลยธำรงกิจ, อัฐพล ปาละกะวงศ์ฯ, อัจฉริยะ วณิชานนท์, รอน บรรจงสร้าง, สุเชาว์ พงษ์วิไล, วุฒิ คงคาเขต, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, เอ๋-พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์, นิภัทรา ปัญญาวี


นางรำ ช่อง 3 ปี 2539 อ๊อฟ-อภิชาติ พัววิมล, สินิทรา บุณยะศักดิ์ (ร้อยรสบทละคร)


นางละคร (วราภา) ช่อง 7 ปี 2540 (ดาราวิดีโอ) นุติ เขมะโยธิน, ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์, พิศมัย วิไลศักดิ์, ปนัดดา โกมารทัต, สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, วีรยุทธ รสโอชา, สุดารัตน์ เดชากุล, จันทนีย์ สิงห์สุวรรณ, ชุติพร ทรัพย์เสริมศรี, บริบูรณ์ จันทร์เรือง, ภคกุล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, บรรเจิดศรี ยมาภัย, อุษา ทนตาวัล, อรสา อิศรางกูรฯ, ฤทธิ์ ลือชา, เชน เมืองครุฑ, เทพยุดา ศรีมาภัย, อติเทพ ฤทธิ์ไกวัล, วชิระ บุรพรัตน์, จิตรลดา จำเจริญ


น.ส. กระเฌอ(ก้นรั่ว) ช่อง 3 ปี 2522 อนุสรณ์ เดชะปัญญา, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, อรสา พรหมประทาน


นางสาวจริงใจ กับ นายแสนดี (สรัยรารัญ, พิง ลำพระเพลิง) ช่อง 7 ปี 2547 (หนุก-หนาน) เจษฎาภรณ์ ผลดี, พัชราภา ไชยเชื้อ, อัศนัย เทียนทอง, ปวีณา ตันท์ศรีสุโรจน์, ปิยะ วิมุกตายน, สมาพร เขียวบวร, สมบัติ เมทะนี, มณีนุช เสมรสุต, ติ๊ก ชิโร่, สมบัติ ขจรไชยกุล, ปิยะ เศวตพิกุล, สีเทา เพ็ชรเจริญ, นภาพร หงสกุล, ธีรวัฒน์ ทองจิตติ, อำพล รัตน์วงศ์


นางสาวจำแลงรัก (ณพุทธ สุศรีฯ) ช่อง 7 ปี 2554 (เอ็กแซ็กท์) ศุกลวัฒน์ คณารศ, อรจิรา แหลมวิไล, ปุณยาพร พูลพิพัฒน์, เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช, พงศ์สิรี บรรลือวงศ์, ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์, ธีร์ วณิชนันทธาดา, นวกชมณ ชื่นครองธรรม, ประถมาภรณ์ รัตนภักดี, ชวิน ลิขิตเจริญพงษ์, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, วันชัย เผ่าวิบูล, กลศ อัทธเสรี, จุ๊บจิ๊บ เชิญยิ้ม, ท็อป ดอกกระโดน, ราชวัติ ขลิบเงิน, โอ๋ เบบี้โจ๊ก, เขมร ลูกหยี, นภาพร หงสกุล (ออกอากาศ 30 ก.ค. – 4 ก.ย. 2554 รวม 17 ตอน ศ ส อา)


นางสาวทองสร้อย (รพีพร)
ช่อง 9 ปี 2522 อัศวิน รัตนประชา, เนาวรัตน์ ซื่อสัตย์, มนัสชนก ส่งศรีสุข, ศรีอาภา บางนารถ, อมรา อัศวนนท์

ช่อง 5 ปี 2529 (รัชฟีล์ม) อภิชาติ หาลำเจียก (สมมาตร ไพรหิรัญ เล่นครึ่งหลัง), อลิษา ขจรไชยกุล, รัชนู บุญชูดวง, หทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, วัชระ สิทธิกูล, จารุวรรณ ปัญโญภาส

ช่อง 7 ปี 2541 (ดีด้า) นอต-นุติ เขมะโยธิน, กวาง-กมลชนก โกมลฐิติ, สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, แอล-จุฑาทิพย์ ครุฑามาศ, เอ๋-ไพโรจน์ สังวริบุตร, นีรนุช อติพร, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, ดลกมล ศรัทธาทิพย์

ช่อง 3 ปี 2545 — ใช่ชื่อเรื่อง หนูชื่อ…ทองสร้อยค่ะ ! — (อาร์เอส) พล ตัณฑเสถียร, นุ๊ก-สุธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา,  ธวัช ทัศนาพลพินิจ, อุ๋ม-รุษยา เกิดฉาย, แพททริค ชัยนาม, อุบลวรรณ บุญรอด, อัสมา กฮาร์, ชุดาภา จันทเขตต์, เอกชัย วริทธิชราพร, ทัตพงศ์ พงศ์ทัต, เวน ฟอลโคเนอร์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, สมภพ เบญจาธิกุล, ปิยะมาศ โมนยกุล, มาเรีย เกตุเลขา, วาเนสซ่า บีเวอร์, ปาจรีย์ ณ นคร, สาธิดา เขียวชะอุ่ม, ปิยเกียรติ บุญเรือง


นางสาวผ้าขี้ริ้ว (เล่าเต็ง) ช่อง 3 ปี 2551 (ดวงมาลีมณีจันทร์) ณัฐพล ลียะวณิช, นุ่น-ศิรพันธ์ วัฒนจินดา, เธียรชัย ชัยสวัสดิ์, มนตรี เจนอักษร, วิชุดา พินดั้ม, เกริก ชิลเล่อร์, บริบูรณ์ จันทร์เรือง, โย่ง เชิญยิ้ม, ศิริพร อยู่ยอด, อุดม ชวนชื่น, แฉ่ง ช่อมะดัน, ภัณฑิลา ฟูกลิ่น, สุชารัตน์ มานะยิ่ง, เพ็ญนภา ชายด่าน


นางสาวผีเสื้อ ช่อง 3 ปี 2539 คลาวเดีย จักรพันธ์, ศรัณย์ สาครสินธุ์, สกาวใจ พูนสวัสดิ์ (ร้อยรสบทละคร)


นางสาวโพระดก (รพีพร)
ช่อง 3 ปี 2522 ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต, อัจฉรา เภกะนันท์, น้ำเงิน บุญหนัก

ช่อง 3 ปี 2530 นพพล โกมารชุน, จารุณี สุขสวัสดิ์

ช่อง 7 ปี 2543 (โคลีเซี่ยม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์) นุติ เขมะโยธิน, พลอย-เฌอมาลย์ บุณยะศักดิ์, นราวัลย์ นิรัติศัย, กิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ปิยะมาศ โมยะกุล, วาสนา สิทธิเวช, โอลิเวอร์ บีเวอร์, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ, เขมชาติ เตโชชัชวาล, พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร, สมเกียรติ คุณานิธิพงศ์, จรรยา ธนาสว่างกุล, คณฐพล เพ็ชรประสาน, พีระวิทย์ ศิริพันธ์, อลงกรณ์ สิมะกำธร


นางสาวไม่จำกัดนามสกุล (อิสริยะ จารุพันธ์) ช่อง 5 ปี 2540 (Exact) มาช่า วัฒนพานิช, จิรายุส วรรธณะสิน, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์, สุรศักดิ์ วงศ์ไทย, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย, รุ้งทอง ร่วมทอง, รัชนก พูลผลิน, กรุง ศรีวิไล, อำภา ภูษิต, พิศมัย วิไลศักดิ์, มารศรี อิศรางกูรฯ, มานพ อัศวเทพ, วรวุฒิ ธีระพล, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์


นางสาวเย็นฤดี (แสงเพชร เสนีย์บดินทร์)
ช่อง 5 ชัยรัตน์ จิตรธรรม, ภัทรา ทิวานนท์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, พิศมัย วิไลศักดิ์

ช่อง 3 ปี 2551-52 (สเต็ป เพาเวอร์ทรี) นุ่น-ศิรพันธ์ วัฒนจินดา, พศุตม์ บานแย้ม, วิรากานต์ เสณีตันติกุล, ปิยะมาศ โมนยะกุล, สันติสุข พรหมศิริ, อนันต์ บุนนาค, เบญจพล เชยอรุณ, ชนานา นุตาคม, ศานติ สันติเวชชกุล, บริบูรณ์ จันทร์เรือง, ปีเตอร์หลุยส์ ไมอ๊อกซิ, ราตรี วิทวัส, นริศา พรหมสุลา, จารุณี บุญเสก, สมชาติ ทรงกลด (จั๊กกะบุ๋ม เชิญยิ้ม), สีเทา เพ็ชรเจริญ, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์


นางสาวรักดี (น้ำปูนใส) ช่อง 7 ปี 2554 (มิราบิลิส) อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, จั๊กจั่น-อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, ธันญ์ ธนากร, พรรัมภา สุขได้พึ่ง, ดวงดาว จารุจินดา, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, สาริน บางยี่ขัน, เมี่ยง-อติมา ธนเสนีวัฒน์, ปัญญาพล เดชสงค์, อะตอม สัมพันธภาพ, ส้มโอ-ธราภา กงทอง, ภริตา คงเพ็ชร, พวง แก้วประเสริฐ, พรประวีณ์ เทพมงคล, สมภพ เบญจาธิกุล, วีรินทร์ เชยอรุณ, ราม ราชพงษ์ (ออกอากาศ 17 ส.ค. – 16 ก.ย. 2554 รวม 30 ตอน ทุกวัน)


นางสาวส้มหล่น (เกตุวดี) ช่อง 7 ปี 2548 (ดีด้า) วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, ไปรยา สวนดอกไม้, รติพงษ์ ภู่มาลี, อาริษา วิลล์, สุคนธวา เกิดนิมิตร, มัณทนา โห่ศิริ, วิชญ จารุจินดา, กุสุมา โพธิ์ศรี, สรวงสุดา ศรีธัญรัตน์, พิพัฒนพล โกมารทัต, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, อาภาพร กรทิพย์, วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง, พอเจตต์ แก่นเพ็ชร, ภัสสร บุณยเกียรติ, วิไลลักษณ์ ไวงาน, แรม วรธรรม, วรพรต ชะเอม, สมิท ธนโชติ, ชัชฎาภรณ์ ธนันทา, ธนิดา กาญจนานุกูลกิจ, ไซม่อน แคทลอร์


น.ส. สัปเหร่อ (วาทินี) ช่อง 3 ปี 2546 กรุณพล เทียนสุวรรณ, นิษิตา พงษ์ทรง, นพชัย มัททวีวงศ์, สริญญา บาโรส, โน้ต เชิญยิ้ม, ถั่วแระ เชิญยิ้ม, จาตุรงค์ มกจ๊ก, สมเกียรติ จันทร์พรามหมณ์, หนู สลัมบอย, น้องพี ม๊กจ๊ก, เชษฐวุฒิ วัชราคุณ, ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง, ทองขาว ภัทรโชคชัย, ทิฐิ มิเกลลี่, ไอริณ ศรีแกล้ว, ดี๋ ดอกมะดัน, ราตรี วิทวัส, ค่อม ชวนชื่น, น้อย โพธิ์งาม, ต่อลาภ กำพุศิริ


นางสาวแสนเก้ว (กันยามาส) ช่อง 3 ปี 2541 (พริ๊นซ์ โปรดักชั่น) สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์, เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล, ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, เมทะนี บูรณศิริ, ญานี จงวิสุทธิ์, โอลิเวอร์ พูพาร์ท, รัชนก พูลผลิน, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เดือนเต็ม สาลิตุล, สุประวัติ ปัทมสูต, เคน ฉัตรรังสิกุล, นีรนุช ปัทมสูต, กล้วย เชิญยิ้ม, ดารณีนุช โพธิปิติ, กฤษณ์ ศุกระมงคล, สมเกียรติ คุณานิธิพงศ์, นิลุบล อมรวิทวัส


นางสาวหวานชื่น (โสภี พรรณราย) ช่อง 3 ปี 2544 (ชลลัมพี) เคลลี่ ธนะพัฒน์, รามาวดี สิริสุขะ, เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล, ชลธิชา นวมสุคนธ์, พาเมล่า บาวเด้นท์, เกริก ชิลเลอร์, นุศรา ประวันนา, รัญญา ศิยานนท์, ตี๋อ้วน, โชคชัย เจริญสุข, บริบูรณ์ จันทร์เรือง, ชลิต เฟื่องอารมย์, เดือนเต็ม สาลิตุล, พิราวรรณ ณ นคร, เสนาลิง, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, น้อย โพธ์งาม, ณัฐนี สิทธิสมาน, ศิรินุช เพชรอุไร


นางสาวอบเชย ช่อง 3 ปี 2523 นิรุตต์ ศิริจรรยา, ลลนา สุลาวัลย์


นางเสือดาว (นนทพร) ช่อง 3 ปี 2539 (อัครพลโปรดัคชั่น) วฤณดา สมศิริ, บิลลี่ โอแกน, อภิชาติ พัวพิมล, นิออน อิศรา, อัครพล อัครเศรณี, ณรงค์ เจนครองธรรม, ภาคภูมิ สายสุดใจ, ชื่นชีวัน วินสน, ผกามาศ สวัสดี, เดือนเต็ม สาลิตุล, สุเชาว์ พงษ์วิไล, วิศิษฐ์ ยุตติยงค์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ปิติพร รอดบุญมี, ราม ราชพงษ์, วิชาวีร์ รังควร, หม่ำ จ๊กม๊ก, ชุลีพร ดวงรัตนตรัย, จารุณี โชติรัตน์, สมยศ เปรมอนันต์, สันติ มีแสงจันทร์, แวววาว จ๊กม๊ก, อิทธิฤทธิ์ สิงหรัตน์, สุกัญญา นาคสนธิ์, วัฒนะ สรรพกิจ, ไวท์ ผดุงการ, ด.ช. หฤทธิ์ ยศเมธา, ด.ญ. สกุลรัตน์ ใจซื่อ, ด.ช. ชลทิศ สุขเจริญ, ด.ช. สิทธิศักดิ์ ทัยมณี


นางหงส์ ปี 2540 ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี


นางอาย (นราวดี) 3 ปี 2538 (ชลลัมพี) จอนนี่ แอนโฟเน่, จอย-ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, เบ๊นซ์-พรชิตา ณ สงขลา, วิชุดา พินดั้ม, ณัฏฐพล อมรทัต, สวิส เพชรวิเศษสิริ, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, แคทรียา กาญจนโรจน์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, นีรนุช ปัทมสูต, วราพรรณ หงุ่ยตระกูล, พิมพ์พรรณ บูรณพิมพ์, อมรา อัศวนนท์, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, แครอล สุทัศน์ ณ อยุธยา, มารศรี อิศรางกูรฯ, นึกคิด บุญทอง, สุกัญญา นาคสนธิ์


นางเอก (ทมยันตี)
ช่อง 3 ปี 2529 รัญญา ศิยานนท์, ชลิต เฟื่องอารมย์, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, ดวงตา ตุงคมะณี, อุทุมพร ศิลาพันธ์

ช่อง 5 ปี 2540 (มีเดีย ออฟ มีเดียส์) ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, แอน ทองประสม, สุวัจนี ไชยมุสิก, สิวะ แตรสังข์, ปภัสรา ชุตานุพงศ์, อนิรุต เจริญเดช, โยโกะ ทาคาโน่, ไพโรจน์ สังวริบุตร, ญานี จงวิสุทธิ์, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, กรุง ศรีวิไล, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, กิ่งดาว ดารณี, วุฒิ คงคาเขต, ดี๋ ดอกมะดัน, สมุย ไกรสุข


นางเอกของข้าพเจ้า หลวงวิจิตรวาทการ) ช่อง 7 ปี 2535 (บริษัท เอเอนเตอร์เทนเมนท์ + ดาราวิดีโอ) บดินทร์ ดุ๊ก, มนฤดี ยมาภัย (ละครสั้นปากกาทอง)


นางเอกหลังบ้าน (อาจินต์ ปัญจพรรค์) ช่อง 7 ปี 2544 สาริน บางยี่ขัน, โอ๋-เพชรลดา เทียมเพชร, ทูล หิรัญทรัพย์, ดวงตา ตุงคะมณี, สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์, นราวัลย์ นิรัติศัย, ปวีณา ชารีฟสกุล, อัสมา กฮาร์, ดิเรก อมาตยกุล, ประภารัตน์ รัตนธาดา, พิพัฒน์พล โกมารทัต, น้อย โพธิ์งาม, โชเล่ย์ คนกรุงเทพฯ, เมตตา เต็มชำนาญ, เกษริน พูลลาภ, นรา นพนิรันดร์, วนิษฐา วัชโรบล, ธนชัย นิลฉ่ำ, สุวันดี อึ้งสกุลรัตน์, เยาวเรศ นิสากร, น้ำเงิน บุญหนัก, วงศ์ทอง พลานุสนธิ์


นาฏกรรมอำลา (วิศวนาถ) ช่อง 3 ปี 2534 ดิลก ทองวัฒนา, ปริศนา กล่ำพินิจ (ผลิตโดย ไพโรจน์ สังวริบุตร)


นานา(โรค)จิตตัง
ช่อง 3 ปี 2520 กรรณิกา ธรรมเกสร, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร

ช่อง 5 ปี 2535 (ดีเดย์ เอนเตอร์เทนเมนท์)


นายก กำมะลอ (กิตติศักดิ์ อุปมา) ช่อง TPBS ปี 2554 ภานุวัฒน์ สายสุวรรณ์, พิชญา พิริยะประทานคุณ, เอกลักษณ์ อนันตสมบูรณ์, เบียร์ ยิ่งสุวรรณชัย, ฉัตร มงคลชัย, วสุ วรรลยางกูร, เกษม พรหมดนตรี, ธนาวุฒิ จันทร์จิระ, ชำนาญ แพรสุรินทร์, ชัชวัฒน์ แสนเวียง (เริ่ม 23 มี.ค. – 30 มี.ค. 2554 รวม 4 ตอน) …หนึ่งในโครงการ คนเขียนบท ซีรีย์ส์ทีวีไทย


นายกระจอก (หิรัญญา) ช่อง 3 ปี 2548 (เรด ดราม่า) วรเวช ดานุวงศ์, ซาร่า เล็กจ์, สัจจากาจ จิตสัจธรรม, รมิดา ประภาสโนบล, แคนดี้-ชุติมา เอเวอรี่, ณภัทร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, ธวัช ทัศนาพลพินิจ, อาภาพร กรทิพย์, วิยะดา อุมารินทร์, จาตุรงค์ โกลิมาศ, เวนส์ ฟอลโคเนอร์, ปาจรีย์ ณ นคร, ภาวิณี วัฒน์รณชัย, ชุมพร เทพทพิทักษ์


นายขนมต้ม (คมทวน คันธนู) ช่อง 7 ปี 2539 (กันตนา) สมรักษ์ คำสิงห์, วิชัย ราชานนท์, ฉัตรมงคล บำเพ็ญ, ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์, สามารถ พยัคอรุณ, กุลณัฐ ปรียะวัฒน์, อุษณีย์ รักกสิกรณ์, กชกร นิมากรณ์, เขาทราย แกแลคซี่, ขาวผ่อง สิทธิชูชัย, ผจญ มูลสัน, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, ครรชิต ขวัญประชา, ไกรลาศ เกรียงไกร, ถนอม นวลอนันต์, จำนงค์ บำเพ็ญทรัพย์, วีระชัย หัตถโกวิท, พิราวรรณ ประสพศาตร์, วิชาญ มีสม, เบญจพล เชยอรุณ, วันทนา บุญบันเทิง, นัย สุขสกุล, สุมณฑณี ศิริผล, ดามพ์ ดัสกร, ทิพย์ ธรรมศิริ, วัชระ สิทธิกูล, อภิพงษ์ เผดิมชิต, อรุโณทัย จิตตรีขันธ์, ฉัตรจักร ตรีวิศวเวทย์, ด.ญ. หยาดทิพย์ ราชปาล


นายไข่เจียว ช่อง 7


นายจ๋า…เลขาขอโทษ ช่อง 3 ปี 2531 นพพล โกมารชุน, มยุรา ธนบุตร, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, รัญญา ศิยานนท์


นายตำรวจ ตรวจหัวใจ (อัจฉรียา) ช่อง 7 ปี 2554 (ดาราวิดีโอ) เติ้ล-ตะวัน จารุจินดา, ทับทิม-อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์, สัจจากาจ จิตรพึงธรรม, ธัญยกันต์ ธนกิตต์ธนานนท์, เจจินตัย อันติมานนท์, ฐิตินันท์ สุวรรณถาวร, สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ, สิทธิโชค อักษรนันทน์, ไกรสีห์ แก้ววิมล, ธนา สินประสาธน์, รัตนวรรณ ฤทธิ์ธาอภินันท์, รวิช ไรวินท์, โชคดี พักภู่, ชาลี กรรณสูต, เพชรพราว ณ ลำปาง, นัยนา จันทร์เรือง, ณัฐธยาน์ สุวรรณโรจน์, ทัศนีย์ สีดาสมุทร, กฤษณนาถ มะลิวัลย์ (ออกอากาศ 19 ต.ค. 2554 ทุกวัน)


นายทองย้อย ช่อง 3 ปี 2536


นายบ่าวเจ้าปัญหา ช่อง 5 ครูช่าง-ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง, อี้ด-สุประวัติ ปัทมสูต, ธิติมา สังขพิทักษ์, ญาณี จงวิสุทธิ์


นายร้อย…สอยดาว (พล.โท บัญชร ชวาลศิลป์) ช่อง 7 ปี 2546 (โชอิง) จักรมนต์ นิติพน, สุฐิตา เรืองรองหิรัญญา, เรืองฤทธิ์ วิสมล, สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ, อัครพล ทองธราดล, ธนพัฒน์ พัฒนภักดี, รณชัย เสงี่ยมลักษณ์, สุมนต์รัตน์ วัฒนาเศลารัตน์, โน้ต เชิญยิ้ม, อลิสา ขจรไชยกุล


นายสุดซ่าส์…ข้าสุดแสบ (ปิ่นเพชร) ช่อง 3 ปี 2554 (วีดิเตอร์ สตูดิโอ, ทีวีซีน) เกียรติกมล ล่าทา, มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, จินตหรา สุขพัฒน์, จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เศรษฐา ศิระฉายา, สุมณทิพย์ เหลืองอุทัย, ชัชวาล เพชรวิศิษฐ์, วสันต์ อุตตะมะโยธิน, บอล เชิญยิ้ม, น้องพี ม๊กจ๊ก, สมชาย ทรงกลด, ดีใจ ดีดีดี, โจโจ้ ไมอ็อคซี่, ชนานา นุตาคม, วัชรารัศมิ์ สุนทรพนาเวศ, ณัฐนี สิทธิสมาน, ดนัย จารุจินดา, เบญจสิริ วัฒนา, ธงชัย แก้วประเสริฐ (ออกอากาศ 27 ก.ค. – 24 ส.ค. 2554 รวม 21 ตอน จ-ศ)


นายฮ้อยทมิฬ (คำพูน บุญทวี) ช่อง 7 ปี 2544 (ดีด้า) ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, น้ำฝน โกมลฐิติ, รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์, มัณทนา โห่ศิริ, ไมค์ ภิรมย์พร, จินตหรา พูนลาภ, ไชยา มิตรชัย, บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, วิทิต แลต


น่ารัก (วรดา วราดล) ช่อง 3 ปี 2549 (ควิซ แอนด์ เควส) แมน-การิน ศตายุ, แต้ว-ณัฐพร เตมีรักษ์, วิภาวี ศิริมะณีวัฒนา, โชคชัย บุญวรเมธี, ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง, วิรากานต์ เสณีตันติกุล, อภิชญา ปิยะนุวัฒน์ชัย, ลักษมี ทรัพย์ปรุง, บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติ, พรรณชนิดา ศรีสำราญ, สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ, สุรางคนา สุนทรพนาเวศ, นฤมล พงษ์สุภาพ, พิศมัย วิไลศักดิ์, พนัตนาฏ ฉัตรวิไล, สุกัญญา นาคสนธิ์, ชุลีพร ดวงรัตนตรัย, อรัญญา ประทุมทอง


นารีลุยไฟ (เกตุวดี) ช่อง 7 ปี 2546 (ดีด้า) สวิส เพชรวิเศษศิริ, ทราย เจริญปุระ, ดวงดาว จารุจินดา, รติพงษ์ ภู่มาลี, สุคนธวา เกิดนิมิตร, ณัฐพล พิสมยรมย์, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ฯ, ปรางวลัย เทพสาธร, อัญชลี ชัยศิริ, อานนท์ ภูริเลิศวาณิชย์, สุภัสสร นามีเกตุ, สรยุทธ คณานุรักษ์


นารีสโมสร ช่อง 5 ปี 2550 (Exact) จันทร์จิรา จูแจ้ง, นุสบา ปุณณกันต์, โสภิตนภา ชุ่มภาณี, อรจิรา แหลมวิไล, กนิษฐ์ สารสิน, นัทบดี บุญพราหมณ์, ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์, เกริกพล มัสยวานิช, วิทวัส สิงห์ลำพอง (ประพันธ์โดย ศุภกร เหรียญสุวรรณ, พิมพ์มาดา พัฒนอลงกรณ์, จีรณา ทันใจ, วารณี ครองภิญโญ, นลัทพร วิริยะวัฒน์)


น้ำขึ้นให้รีบรัก ช่อง 5 ปี 2555 (เอ็กแซ็กท์) ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, นาวิน ต้าร์, ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, วรรณรท สนธิไชย, พิศาล อัครเศรณี, นวกชมณ ชื้นครองธรรม, พิชญา เชาวลิต, ปานวาด เหมมณี, สิรินทร์ ก่อเกียรติ, สินีนาฎ โพธิเวส, จุ๊บจิ๊บ เชิญยิ้ม, อุ่นเรือน ราโชติ, สมเจต พยัคโส (ออกอากาศ 2 ม.ค. 2555 จ-พฤ)


น้ำเซาะทราย (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 4 ปี 2506 กำธร สุวรรณปิยะศิริ, อารีย์ นักดนตรี, สุพรรณ บูรณะพิมพ์

ช่อง 5 ปี 2522 (จัดโดย กนกวรรณ ด่านอุดม) ชนะ ศรีอุบล, กนกวรรณ ด่านอุดม, วงเดือน อินทราวุธ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี

ช่อง 7 ปี 2536 (กันตนา) ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, สินจัย เปล่งพานิช, ปรียานุช ปานประดับ, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์, สุดารัตน์ เดชากุล, พิมพิไล ไชโย, อรรัตน์ ฉัตรวลี, ชนาพงศ์ คล้ายพงศ์พันธุ์, ด.ช. ตะวัน จารุจินดา

ช่อง 3 ปี 2544 (ทีวีซีน) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, จริยา แอนโฟเน่, จันจิรา จูแจ้ง, ยุทธพิชัย ชาญเลขา, สุพรรณษา เนื่องภิรมย์, สมภพ เบญจาธิกุล, ชนานา นุตาคม, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ, ขวัญฤดี กล่อมน้อย, สินีนาฏ โพธิเวช, ยุวดี เรืองฉาย, ตึ๋ง หนองปรือ, ด.ช. เบ็นวรุฬห์ อัศวศิริชัยกุล, ด.ญ. อุษามณี ไวทยานนท์, ด.ช. อัครพนธ์ อังสุภูติพันธ์, อดุลย์ ดุลย์รัตน์, สมมาตร ไพรหิรัญ, ปาริฉัตร ไพรหิรัญ


น้ำตาพระจันทร์


น้ำตาลใกล้มด (ชูวงศ์ ฉายะจินดา) ช่อง 7 ปี 2542 (จัดโดย ศันสนีย์ นาคพงษ์) อภิชาติ พัวพิมล, หมวย-อริสรา กำธรเจริญ


น้ำตาลไหม้ (ช่อลัดา)
ช่อง 3 ปี 2526 นพพล โกมารชุน, ลินดา ค้าธัญเจริญ, ชลิต เฟื่องอารมย์, พรพรรณ เกษมมัสสุ, สุริยัน ปฏิพัทธ์, ตุ๊กตา จินดานุช, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, นันทวัน เมฆใหญ่, พงลดา พิมลพรรณ, สุกัญญา นาคสนธิ์, อำนวย ศิริจันทร์, กิ่งดาว ดารณี, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, จารุดล เสือทอง, ณัฐนี สิทธิสมาน, เฉลาลักษณ์ ประศิริ, วสันต์ บูรณะพิมพ์, ธงไชย แมคอินไตย

ช่อง 3 ปี 2552 (ทีวีซีน) อธิชาติ ชุมนานนท์, ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, พลอย-เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, ต๊ะ-วริษฐ์ ทิพโกมุท, โชคชัย บุญวรเมธี, กรุณพล เทียนสุวรรณ, มนตรี เจนอักษร, ดวงใจ หทัยกาญจน์, พิสมัย วิไลศักดิ์, พศิน เรืองวุฒิ, ภารดี อยู่ผาสุก, ดวง อัทธเสรี, ปวีณา ชารีฟสกุล, สมมาตร ไพรหิรัญ


น้ำตาหยดสุดท้าย (ม. มธุการี) ช่อง 3 ปี 2536 ฉัตรชัย เปล่งพานิช, วาสนา พูนผล, ธัญญา โสภณ, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ทนงศักดิ์ ศุภการ, ขวัญภิรมย์ หลิน, สุนทรี ละม่อม, พิศมัย วิไลศักดิ์


น้ำปลาหวาน (โสภี พรรณราย) ช่อง 3 ปี 2541 (ทีวี ธันเดอร์) ชาแลต ฮิลเดอบรานด์, ณัชชา, เกริก เชลเลอร์


น้ำผึ้งขม (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 4 ปี 2511 (คณะสุภาพสตรี) สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, กนกวรรณ ด่านอุดม, อมรา อัศวนนท์, สุพรรณ บูรณพิมพ์

ช่อง 9 ประมาณปี 2520-23 (ศรีไทยการละคร) สมภพ เบญจาธิกุล, สีตลา เรืองศิริ, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, อมรา อัศวนนท์

ช่อง 5 ปี 2524 (รัศมีดาวการละคร) นาท ภูวนัย, หทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, อมรา อัศวนนท์, สุมาลี ชาญภูมิดล

ช่อง 7 ปี 2529 (ดาราวิดีโอ) นิรุตติ์ ศิริจรรยา, มนฤดี ยมาภัย, นัดดา วิยะกานต์, ฉันทนา กิตติยพันธ์, เอกลักษณ์ ยลระบิล, ธำรง วิจิตสาร, สมฤดี นุ่มอำพันธ์, อมรา อัศวนนท์, อำภา ภูษิต, ศิรินภา สว่างล้ำ, เมตตา รุ่งรัตน์, เฉลา ประสพศาสตร์, สุรเดช วิริยะ, วิทยา สุขดำรงค์, สมเกียรติ พัฒนทรัพย์, มาลี เวชประเสริฐ, ดวงหทัย ดารา

ช่อง 3 ปี 2543 (ทีวีซีน) แซม-ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ปูเป้-รามาวดี สิริสุขะ, อภิรดี ภวภูตานนท์, จารุณี สุขสวัสดิ์, นันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล, อรอนงค์ ปัญญาวงค์, อรรถชัย อนันตเมฆ, อรัญญา นามวงศ์, เสาวรส ศรีชาติ, เวย์น ฟอลโคนเนอร์, สินีนาฎ โพธิเวส, จันทนา ศิริผล, กล้วย เชิญยิ้ม, กนกวรรณ บุรานนท์, เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์

ช่อง 3 ปี 2552 (เมกเกอร์ วาย) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, จริยา แอนโฟเน่, สาวิตรี สามิภักดิ์, พศุตม์ บานแย้ม, นิธิ สมุทรโคจร, สินิทรา บุญยศักดิ์, สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ปาจรีย์ ณ นคร, ดารณีนุช โพธิปิติ


น้ำผึ้งซาตาน (โสภี พรรณราย) ช่อง 9 ปี 2530 (สีบุญเรืองสยามสตูดิโอ) กิ่ง-ภัทรา ทิวานนท์, วีระยุทธ รสโอชา, สมมาตร ไพหิรัญ, นพรัตน์ ช่างสุพรรณ, โศจิรัตน์ สีบุญเรือง, มณฑาทิพย์ แก้วประเสริฐ, ศิรดา ประเสริฐกันย์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ประไพ นิลประเสริฐ, เจือ จันทร์กล่ำ, มารศรี ณ บางช้าง, โสฬส อรรถศิริ, น้ำเงิน บุญหนัก


น้ำพุ (จากบันทึกของ สุวรรณี สุคนธา) ช่อง 7 ปี 2545 (คลิก เทเลวิชั่น) สินจัย เปล่งพานิช, จิรายุส วรรธนะสิน, ตะวัน จารุจินดา, พลอย-เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, อริศรา วงษ์ชาลี, ณัฐสวาสดิ์ หมั้นทรัพย์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, วรรษมน วัฒนวโรดม, ชลิต นาคพวัน, นิมิต ลักษมีพงศ์


น้ำใสใจจริง (ว. วินิจฉัยกุล)
ช่อง 7 ปี 2537 (ดาราวิดีโอ) ศรราม เทพพิทักษ์, แคทรียา อิงลิช, สมชาย เข็มกลัด, นัท มีเรีย, ธงชัย ประสงค์สันติ, อุษณีย์ รักกสิกรณ์, ศิตา เมธาวี, อรชุมา ธรรมกามี, อนวรรษ สกุลวงศ์, ภาราดร ทวีวัฒนสมบูรณ์, สุทธิพันธ์ ปิณฑะรุจี, ปฏิญญา วิบูลย์นันท์, ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง, อ. เกียรติสุดา ภิรมย์, ญาณี ตราโมท, สุรัตนา ข้องตระกูล, ดวงหทัย ศรัทธาทิพย์, อภิชาติ หาลำเจียก, สุดารัตน์ เดชากุล, วิไลลักษณ์ ไวงาน, มารศรี ณ บางช้าง, ชุมพร เทพพิทักษ์

ช่อง 3 ปี 2543 (บรอดคาซท์) สราวุฒิ มาตรทอง, ศรีริต้า เจนเซ่น, อัษฎา พาณิชกุล, คณิตกุล เนตรบุตร, ชัยชาญ นิ่มพูลสวัสดิ์, มนตรี เจนอักษร, นัฏฐา ลอยด์, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, ดนัย สมุทรโคจร, มนัสวี กฤตานุกูลย์, รุษยา เกิดฉาย, คมสัน นันทจิต, รวิช พงษ์วานิช, ชาตรี ชมพู


นิจ (ดอกไม้สด)
ช่อง 9 ……………..

ช่อง 3 ทูน หิรัญทรัพย์, ขวัญฤดี กลมกล่อม


นิทรา สายัณห์ (อิงอร – ศักดิ์เกษม หุตาคม)
ช่อง 4 ชนะ ศรีอุบล, ชัชฏาภรณ์ รักษณาเวช, วิไลวรรณ วัฒนพาณิช

ช่อง 5 ภิญโญ ทองเจือ, สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์, หทัยรัตน์ อมตะวณิชย์

ช่อง 3 ปี 2526 สมภพ เบญจาธิกุล, วาสนา สิทธิเวช, ธัญญารัตน์ โลหะนันท์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ

ช่อง 3 ปี  2540 (ทีวีธันเดอร์) วรุฒ วรธรรม, ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, วฤณดา สมศิริ, สะอาด เปี่ยมพงษ์ศานต์, อนิรุทธ์ เถรว่อง, วิชุดา พินดั้ม, เดือนเต็ม สาลิตุล, สุเชาว์ พงษ์วิไล, แรม วรธรรม, สีเทา, อรุณวดี ฉัตรเท, ไมเคิล พูพาร์ท (ร้อยรสบทละคร)


นิทานทะลุมิติ (สี่ดรุณี) ช่อง 7 ปี 2552 (กันตนา) รังสิต ศิรนานนท์, พลอยปภัส ธนันต์ชัยกานต์, อรุชา โตสวัสดิ์, แคทเธอรีน จีน่า มี๊ดส์, พัฒนา พันธุ์เทวะ, พรรณพัฒน์ ภูวนนท์, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, อาทิตรา บริสุทธิ์


นิมิตรมาร (แก้วเก้า) ช่อง 3 ปี 2551 (ทีวีซีน) กฤษฎา พรเวโรจน์, เฌอมาล์ย บุญยศักดิ์, วิทยา วสุไกรไพศาล, จารุณี สุขสวัสดิ์, แซม โชติบัณฑ์, ธนิดา กาญจนวัฒน์, สรวงสุดา ลาวัลย์ประเสริฐ, ชลิต เฟื่องอารมย์, ชุมพร เทพพิทักษ์, วิยะดา อุมารินทร์, สีเทา เพ็ชรเจริญ, น้ำเงิน บุญหนัก, อัศนัย เทศกะวงศ์, ภาวิณี วัฒน์รณชัย, ฐากูร การทิพย์, ศานติ สันติเวชชกุล, อลิษา ขจรชัยกุล, อัญชิสา เอี่ยวไพโรจน์, วิรากานต์ เสณีตันติกุล, พลอยไพลิน คาวันดี, บุศรา เบ็ญจวัฒน์, อดิศร อรรถกฤษณ์, ภาสกร ภมรบุตร, นรินทร์ วุฒินันท์สันติกุล, ด.ญ. บัณทิตา ศรีนวลนัด, อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์


นิมิตแห่งรัก (วรารัตน์) ช่อง 3 ปี 2538 (ฮูแอนด์ฮู) วิลลี่ แมคอินทอช, ลลิตา ปัญโญภาส, ชุดาภา จันท์เขตต์, สิรคุปต์ เมทะนี, ดวงใจ หทัยกาญจน์, จารุวรรณ ปัญโญภาส, (ละครสั้นฉลองครบรอบ 25 ปี)


นิยายรักนักศึกษา (ศุภักษร) ช่อง 3 ปี 2533 ไก่-วรายุท มิลินทจินดา, หม่ำ จ๊กม๊ก, สุนทรี ละม่อม, พาเมล่า เบาวเด้นท์, ติ๊ก ชิโร่


นิยายรักภาคสอง ช่อง 5 ปี 2542 (Exact) เจ-เจตริน วรรธนะสิน, นัท มีเรีย เบนเนเดดตี้, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, เมทนี บูรณศิริ, ญานี จงวิสุทธิ์, พาเมลล่า เบาว์เด้น, ธงชัย ประสงค์สันติ, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, ฟร้อนท์ มอนโกเมอรี่, วัชระ ปานเอี่ยม, ศรัทธา ศรัทธาทิพย์, วิชัย จงประสิทธิ์พร, เดือนเต็ม สาลิตุล, ปรารถนา บรรจงสร้าง, สะแกวัลย์ ยงใจยุทธ, ดวงกมล ลิ่มเจริญ, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง


นิรมิต (แก้วเก้า) ช่อง 7 ปี 2540 (ดาราวิดีโอ) ธงไชย แมคอินไตย์, อารียา สิริโสภา, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ธรรมชาติ แฟร์เน็ท, นฤเบศน์ จินปิ่นเพชร, เปียเชอร์ คริสเตนเซ่น, อนิรุทธิ์ เถรว่อง, ฟร้อนท์ มอนโกเมอรี่, พงษ์ประยูร ราชอาภัย, สีเทา, รณพงษ์ เรือนคำ, เอกรัตน สารสุข, อรอนงค์ ปัญญาวงศ์, ดวงดาว จารุจินดา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ธวัชชัย สัจจะกุล, นัดดา วิยะกาญจน์, บรรเจิดศรี ยมาภัย, ทนวษักดิ์ ภักดีเทวา, อภิชาติ หาลำเจียก, ธนา สินประสาธน์, ด.ญ. สาวิกา ไชยเดช, ด.ญ. หยาดทิพย์ ราชปาล, ด.ช. นิรินธร์ ตรีสวัสดิ์


นิราศสองภพ (ฐานวดี สถิตยุทธการ, สุพล วิเชียรฉาย) ช่อง 3 ปี 2545 (บางกอกการละคอน) รวิชญ์ เทิดวงส์, บงกช คงมาลัย, โจโจ้ ไมอ็อคซิ, เอราวัต เรืองวุฒิ, ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล, ชนกวนัน รักชีพ, อภิชาติ ชูสกุล, อำภา ภูษิต, กุลกนิช วิกรานต์, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, เมธี อมรวุฒิกุล, สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ, ทอดด์ ทองดี, อิสรีย์ สงฆ์เจริญ


เนื้อนาง (กฤษณา อโศกสิน) ช่อง 7 ปี 2529 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, นพพล โกมารชุน, ธงไชย แมคอินไตย์, มยุรา ธนบุตร


โนห์รา (ธม ธาตรี) ช่อง 7 ปี 2544 (ดีด้า) นุ่น-วรนุช วงษ์สวรรค์, เขตต์ ฐานทัพ, รชนีกร พันธ์มณี, สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์, ปกรณ์ พรพิสุทธ์, สุวัจนี ไชยมุสิก, ไพโรจน์ สังวริบุตร


ในฝัน (โรสลาเรน)
ช่อง 5 ปี 2523 นาท ภูวนัย, สีตลา เรืองศิริ, วิฑูรย์ กรุณา, หทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, ศักดิ์ รอดริน, อุทุมพร ศิลาพันธ์

ช่อง 3 ปี 2535 (ฮูแอนด์ฮู) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, สินจัย หงษ์ไทย, วรุฒ วรธรรม, หมิว-ลลิตา ปัญโญภาส, สถาพร นาควิลัย, ทิพย์ ธัมมสิริ, ศานติ สันติเวชชกุล, ปริศนา กล่ำพินิจ, เวย์น ฟอลโคนเนอร์, ธิติมา สังขพิทักษ์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, นันทวัน เมฆใหญ่, สุเชาว์ พงษ์วิไล, อานนท์ สุวรรณเครือ

ช่อง 9 ปี 2549 (ทูแฮนส์) ตุ้ย-ธีรภัทร์ สัจจะกุล, ซาร่า มาลากุลเลน, อนันดา เอเวอริ่งแฮม, พลอย-เฌอมาลย์ บุญยะศักดิ์, โอลิเวอร์ พูพาร์ท, อรรถชัย อนันตเมฆ, ชลิต เฟื่องอารมย์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ธันยพร เจริญยิ่ง, ดารณีนุช โพธิปิติ, ศักราช ฤกษ์ธำรง, เบญจสิริ วัฒนา, เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, สถาพร นาควิลัย, ชุดาภา จันทเขตต์, ปีเตอร์ ธูนสตระ, ใหม่-นัฏฐา ลอยด์, เกริกเกียรติ พันธ์พิพัฒน์, พุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร


ในม่านเมฆ (บุษยมาส)
ช่อง 5 วิฑูรย์ กรุณา, ปรารถนา สัชฌุกร, ปนัดดา โกมารทัต

ช่อง 9 ปี 2530 (สีบุญเรืองสยามสตูดิโอ) เอกพัน บันลือฤทธิ์, กิ่ง-ภัทรา ทิวานนท์, ไปรมา รัชตะ, สมมาตร ไพรหิรัญ, ส. อาสนจินดา, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, มาลี เวชประเสริฐ, น้ำเงิน บุญหนัก, มนฑาทิพย์ แก้วประเสริฐ

ช่อง 3 ปี 2547 — ใช้ชื่อเรื่อง ยิ่งรักเธอ — (อาร์เอส) ณัฐพงษ์ เดชะปัญญา, แนท-เอวิตรา ศิระศาสตร์, มาริษา ฮอร์น, มนตรี เจนอักษร, เจฟฟรี่ เบญจกุล, วัชรกรณ์ ไวยศิลป์, ฐิตาพร ศรแผลง, เอก โอรี, จาตุรงค์ โกลิมาศ, ปนัดดา โกมารทัต, เวย์น ฟอลโคเนอร์, สุกัญญา ไรวินท์, อำภา ภูษิต, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ราตรี วิทวัส, จอย ชวนชื่น, รุ้งลาวัลย์ โทนะหงษา, บุญศรี ยินดี, ต่อลาภ กำพุศิริ, ชนิดา น้อยบำรุง, สุรเดช วัฒนสุนทรกุล, รมิดา กิจเจริญโสภณ

ช่อง 7 ปี 2553 — ใช้ชื่อเรื่อง รักในม่านเมฆ — (ดีด้า) เติ้ล-ธนพล นิ่มทัยสุข, มิน-พีชญา วัฒนามนตรี, เติ้ล-ตะวัน จารุจินดา, เต็งหนึ่ง-กฤษณกันท์ มณีผกาพันธุ์, น้ำ-รพีภัทร เอกพันธ์กุล, หยก-ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์, ไพโรจน์ สังวริบุตร, มณีนุช เสมรสุต, จตุรวิทย์ คชน่วม, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, ปนัดดาโกมารทัต, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, ตฤณ เศรษฐโชค, พงษ์ประยูร ราชอาภัย, วชิรา เพิ่มสุริยา, น้ำทิพย์ เลี่ยมทอง, สุรจิต บุญญานนท์, พจนีย์ ใยละออ, ชวัลลักษณ์ คุณโภชน์, พงษ์ยศ อรัณยะปาล, ด.ช. ภูริต เมธีสุทธิภัทร, ด.ญ. รมิดา รัตนภักดี, ด.ช. พงษ์ศิริ เมนะคงคา


ในรอยรัก (วราภา) ช่อง 7 ปี 2554 (ดาราวิดีโอ) พัชราภา ไชยเชื้อ, ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, รังสิต ศิรนานนท์, พาทิศ พิสิฐกุล, กัญญา รัตนเพชร์, พิชญ์นาฏ สาขากร, ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์, ศิริพิชญ์ วิมลโนช, ชฎาพร รัตนากร, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงษ์, เจจินตัย อันติมานนท์, ตฤณ เศรษฐโชค, พศิน ศรีธรรม, บุศรา นฤมิตร, ด.ร. ปัทมาฆะ สุคนธมาน, ประณม ถาวรเวช, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, พจนีย์ ใยละออ, พรรณี โต๊ะนายี, นฤทัย จันทร์ประดิษฐ์, แรม วรธรรม, อำพันธ์ งามจิตสุขศรี (ออกอากาศ 9 ก.ย. – 16 ต.ค. 2554 รวม 18 ตอน ศ ส อา)


ในเรือนใจ (กิ่งฉัตร) ช่อง 3 ปี 2547 (เลนีตัส) แซม โชติบัณฑ์, ปิยธิดา วรมุสิก, ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, ภัสสรี กังวานพงศ์, ภารดี อยู่ผาสุข, ปัญญาพล เดชสงค์, ปิยวรรณ จินตนาธรรม, วาโย เกียรติกนก, พนารัตน์ บุนนาค, เผ่าทอง ทองเจือ, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ดิลก ทองวัฒนา, สุภัทรา ทิวานนท์, อรรถชัย อนันตเมฆ, ปิมาศ มะขะรา, สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล, อรรถวิทย์ อภิธนัง

Advertisements