ธ ธง ☻

ธนูทอง
ช่อง 3 ปี 2524 พิศาล อัครเศรณี, ลลนา สุลาวัลย์, ภิญโญ ทองเจือ, อนุสรา มงคลเขต, มยุรา ธนบุตร


ธรณีนี่นี้ใครครอง (กาญจนา นาคนันท์)
ช่อง 3 ปี 2541 (โนพรอบเบล็ม) ปิยธิดา วรมุสิก, แอนดริว เกร็กสัน, จาตุรงค์ โกลิมาศ, พาเมล่า เบาว์เด้น, อาภรณ์ ทิชากร, จุรี โอศิริ, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, เวนส์ ฟอลโคเนอร์, วิยะดา อุมารินทร์, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, ธงชัย ประสงค์สันติ, ดารณีนุช โพธิปิติ, กนกวรรณ บุรานนท์, วีระชัย หัตถโกวิท, เบญจพล เชยอรุณ, ไพโรจน์ ใจสิงห์, อัญชลี ชัยศิริ, กล้วย เชิญยิ้ม, ชาตริต รุมพล, สหัสนัยน์ พุ่มพระกา, พัชราภรณ์ ชมะโชติ


ธรรมะติดปีก (ว. วชิรเมธี)
ช่อง 3 ปี 2547 (แพลนเน็ต 6) ภรัณญู โรจนาวุฒิธรรม, หยาดทิพย์ ราชปาล, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, จินตหรา สุขพัฒน์, กฤษณ์ ศุกระมงคล, ดวงใจ หทัยกาญน์, เกริก ชิลเลอร์, น้องพี ม๊กจ๊ก


ธรรมะติดปีก 2 (ว. วชิรเมธี)
ช่อง 3 ปี 2548 (แพลนเน็ต 6) การิน ศตายุ, ปกฉัตร เทียมชัย, ดวงตา ตุงคะมณี, จาตุรงค์ มกจ๊ก, ด.ช. ประสิทธิโชค มานะสันทัดชาติ, ด.ช. วัชรวิทย์ วิวัฒน์รัตน์, ด.ช. ธนา วิชยาสุรนันท์, ด.ญ. ทัศราภรณ์ จันทร์ประทัด, ด.ญ. ภัทรียา สนิทธิเวทย์


ธรรมะทำไม (กลุ่มคิดดี)
ช่อง 3 ปี 2549 (เรด ดราม่า) ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม, รินทร์รตา อินทามระ, ธวัช ทัศนาพลพินิจ, ยุคนธร พินิจ, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เทพ โพธิ์งาม, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, ดวงตา ตุงคะมณี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, น้องพี ม๊กจ๊ก, โก๊ะตี๋ อารามบอย, แพรพลอย โอรี


ธาราหิมาลัย (ณารา)
ช่อง 3 ปี 2553 (เมคเกอร์ วาย) อธิชาติ ชุมนานนท์, คิมเบอร์รี่ แอน เทียมศิริ, ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, ณเดชน์ คูกิมิยะ, ปริญ สุภารัตน์, นพพล โกมารชุน, สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์, สรวิชญ์ สุบุญ, มาวิน ทวีผล, อดิศร อรรถกฤษณ์, มณีรัตน์ คำอ้วน, ศานติ สันติเวชชกุล, ดารณีนุช โพธิปิติ, ทองขาว ภัทรโชคชัย, ปาจรีย์ ณ นคร, จั๊กกะบุ๋ม เชิญยิ้ม, อุษณีย์ พึ่งป่า, ฐิภารินทร์ ยอดธนาสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ธิติมา สังขพิทักษ์, ดนัย จารุจินดา, บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติ


ธิดาซาตาน (คนหลังม่าน)
ช่อง 7 ปี 2550 (กันตนา) รพีภัทร เอกพันธ์กุล สาวิกา ไชยเดช กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, ปุณยาพร พูลพิพัฒน์, ชมพูนุช ปิยธรรมชัย, ดนัย สมุทรโคจร, บินฑ์ บันลือฤทธิ์, เวนส์ โฟลคอนเนอร์, ดีแลนด์, ณัชชา วิทยากาศ


ธิดาวานร (วรพันธ์ รวี)
ช่อง 7 ปี 2551 (ดีด้า) วงศกร ปรมัตถากร, อาเมเรีย จาคอป, ดวงดาว จารุจินดา, อติมา ธนเสนีวัฒน์, ทูน หิรัญทรัพย์, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, ฐรินดา กรรณสูต, รชยา รักกสิกรณ์, ปิยะ วิมุกตายน, เกริก ชิลเลอร์, วสันต์ อุตตมะโยธิน, ปู โลกเบี้ยว, จันทนา ศิริผล, ชูเชน ทองศิริ, นวรัตน์ นิ่มสกุล, ยายชา เถิดเทิง, ชนะ โรจนกตัญญู, คำรณ คงเจริญ, เกษม พรหมดนตรี, ด.ญ. จิรพร ลี้ลิขิตกุล, ด.ญ. อลิซเบธ ฟอลัดการ์, ด.ญ. พิมพ์พิสุทธิ์ สวัสดิพรรค, บูบู้ ลพบุรี (ออกอากาศ 1 ก.ย. – 30 ต.ต. 2551 รวม 60 ตอน ทุกวัน)


ธิดาวานร 2 ตอน ขุมทรัพย์สุสานอัญมณี (วรพันธ์ รวี)
ช่อง 7 ปี 2552 (ดีด้า) วงศกร ปรมัตถากร, อาเมเรีย จาคอป, เขตต์ ฐานทัพ, อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์, ดวงดาว จารุจินดา, ทูน หิรัญทรัพย์, นวพล ภูวดล, ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์, มัณฑนา หิมะทองคำ, อุษณีย์ วัฒฐานะ, อติมา ธนเสนีย์วัฒน์, รชยา รักกสิกรณ์, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, ฐรินดา กรรณสูต, ชุมพร เทพพิทักษ์, ปิยะ วิมุกตายน, เกริก ชิลเลอร์, นัฏฐา ลอยด์, ปู โลกเบี้ยว, หนุ่ม มาวิน, สรพงษ์ ชาตรี, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, บูบู้ ลพบุรี, นาตาลี ลพบุรี, แตงโม ศรีราชา, แตงกวา ศรีราชา, เก่ง ศรีราชา, ออดี้ ศรีราชา (ออกอากาศ 31 ต.ค. – 29 พ.ย. 2552 รวม 14 ตอน ศ ส อา)


ธิดาวานร 3 (วรพันธ์ รวี)
ช่อง 7 ปี 2554 (ดีด้า) วงศกร ปรมัตถากร, เขตต์ ฐานทัพ, ณัฎฐ์ ทิวไผ่งาม, อาเมเรีย จาคอป, อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์, ดวงดาว จารุจินดา, ทูน หิรัญทรัพย์, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, ฐรินดา กรรณสูต, มัณฑนา หิมะทองคำ, อุษณีย์ วัฒฐานะ, ปิยะ วิมุกตายน, เกริก ชิลเลอร์, นัฏฐา ลอยด์, ปู โลกเบี้ยว (ยุวดี เรืองฉาย), เวนซ์ ฟอลโคเนอร์, โอลิเวอร์ บีเวอร์, ชมพูนุช ปิยะธรรมชัย, ประถมาภรณ์ รัตนภักดี, หนุ่ม มาวิน, ธีระศักดิ์ ดวงสุวรรณ, สิตางค์ ปุณณภพ, ปาริษา ทนาวิวัฒน์, พรปวีณ์ เทพมงคล, กรุณา มอริส, พีรญา สนเจริญ, จิตรวิสา อักษรศิลป์, ด.ญ. ฌ เปรมกระสินทร์, ด.ญ. ณิชาภา จิตรถาวรกุล, บูบู้ ลพบุรี, โดโด้, หนูดำ, โอม, ดาว, โดมอน, เอ็ม (ออกอากาศ 22 ก.ค. – 16 ส.ค. 2554 รวม 25 ตอน ทุกวัน)


ธิดาสวรรค์
ช่อง 5 ปี 2538 (กันตนา) จักรกฤษณ์ อำมรัตน์


เธอกับเขาและรักของเรา (สรัยรารัญ)
ช่อง 7 ปี 2553 (หนุก-หนาน) เป้-อารักษ์ อมรศุภศิริ, แพนเค้ก-เขมนิจ จามิภรณ์, พีท ทองเจือ, กันต์ กันตถาวร, รถเมล์-คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์, อัศนัย เทียนทอง, พิชญฺนาฏ สาขากร, บัณทวิช ตระกูลพานิชย์, พิมพ์นิภา จิตตธีรโรจน์, สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ปิยะ วิมุกตายน, ดีใจ ดีดีดี, ค่อม ชวนชื่น, บอล เชิญยิ้ม, รตวรรณ ออมไธสง, รัชดา โสภณจิรวุฒิ, ดารณีนุช โพธิปิติ, ปรานสกุณา หลงเจริญลาภ, คชาภา ตันเจริญ (ออกอากาศ 29 พ.ย. 2553 – 7 ก.พ. 2554 รวม 21 ตอน จ-อ)


เธอกับฉัน (ศุภักษร)
ช่อง 7 ปี 2526 อรพรรณ พานทอง, ทนงศักดิ์ ศุภการ


เธอคือชีวิต (ดวงตะวัน)
ช่อง 7 ปี 2551 (ดีด้า) อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, ศุกลวัฒน์ คณารศ, นวพล ภูวดล, สาวิกา ไชยเดช, อุษามณี ไวทยานนท์, ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, ดวงดาว จารุจินดา, ธัญสินี พรมสุทธิ์, อุทุมพร ศิลาพันธ์, อติมา ธนเสนีวัฒน์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, วิชญ จารุจินดา, สิรัชชา พัชรฑีฆะสุข, ประถมาภรณ์ รัตนภักดี, บวรพจน์ ใจกันทา, ไพโรจน์ ใจสิงห์, วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง, เกษริน พูลลาภ, สิรคุปต์ เมทะนี, ปิยะดา เพ็ญจินดา, พอเจตน์ แก่นเพ็ชร์, ไกรสีห์ แก้ววิมล, วาริษา ช่วยบำรุง, หัทยา คูรัตน์ชัชวาล


เธอคือดวงใจ (อาริตา)
ช่อง 3 ปี 2549 (บรอดคาซท์) จักรพรรณ อาบครบุรี, เข็มอัปสร สิริสุขะ, สันติสุข พรหมศิริ, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, สาวิตรี สามิภักดิ์, โชติรส แก้วพินิจ, ดิลก ทองวัฒนา, พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์, ภัสสร บุณยเกียรติ, รชตวัน เวโรจน์, ยอดมนู ภมรมนตรี, วาสนา สิทธิเวช, มารศรี ณ บางช้าง, ปัญญาพล เดชสงค์


เธอคือดวงดาว
ช่อง 5 ปี 2533 (กันตนา) ปวีณา ชารีฟสกุล, สุรัตนา ข้องตระกูล, นึกคิด บุญทอง, ศรัณยู วงษ์กะจ่าง, ด.ช. ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก


เธอจ๋า รักฉันไหม
ช่อง 3 ปี 2521 เศรษฐา ศิระฉายา, กรรณิกา ธรรมเกษร


เธอชื่อวรรณี
ช่อง 9 ปี 2531


เธอ…เลอลักษณ์
ช่อง 5 ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, เมทินี กิ่งโพยม (ละครพิเศษ ลักส์ ดาวค้นดาว)

 

Advertisements