Category Archive: ช่อง 7

นางแบบโคกกระโดน ช่อง 7 ปี 2555

นางแบบโคกกระโดน  ช่อง 7 ปี 2555 (ดีด้า) รายชื่อนักแสดง พาทิศ พิสิฐกุล, แซมมี่-ปัณฑิตา เคาวเวลล์, กฤษฎา สุภาพพร้อม, นนทพันธ์ ใจกันทา, สิทธิพันธ์ กลมเกลี้ยง, กวินตรา โพธิจักร, ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์, ธงชัย ประสงค์สันติ, มนต์สิทธิ์ คำสร้อย, ศิรินทรา นิยากร, อาริษา วิลล์, ภัทรนิษฐ์ แก้วมณี, ฐรินดา กรรณสูต, นิทัศน์ ธำรงค์, พิเชษฐ์ ศรีราชา, พงศ์ประยูร ราชอาภัย, ต๋อง ชวนชื่น, ชาลี กรรณสูต, ด.ช. สุภทัต โอภาส ออกอากาศ 2… Continue reading

มาหยารัศมี ช่อง 7 ปี 2555

มาหยารัศมี  ช่อง 7 ปี 2555 (ดาราวีดีโอ) รายชื่อนักแสดง วงศกร ปรมัตถากร, ดาวิกา โฮร์เน่, กัญญา รัตนเพชร์, โตนนท์ วงบุญ, ป่านทอง บุญทอง, กรเศก โคร์นิน, นัทธินันท์ กุมชพร, วสุ แสงสิงแก้ว, มัณฑนา หิมะทองคำ, ปราณวรินทร์ ปามี, พรรัมภา สุขได้พึ่ง, นพพล พิทักษ์โล่พานิช, กชกร นิมากรณ์, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, อิทธิกร สาธุธรรม, สุดารัตน์ เดชากุล, พงษ์ประยูร ราชอาภัย, อรุโณทัย นฤนาท, ปัทมา ปานทอง, สิทธิพันธ์… Continue reading

ขุนเดช ช่อง 7 ปี 2555

ขุนเดช ช่อง 7 ปี 2555 (พอดีคำ) รายชื่อนักแสดง วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, ศุกลวัฒน์ คณารศ, อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล (กรีน-เอเอฟ), ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์, พิชยดนย์ พึ่งพันธ์, อุษณีย์ วัฒฐานะ, สุรวุฑ ไหมกัน, รชยา รักษ์กสิกรณ์, ตฤณ เศรษฐโชค, ภารดี อยู่ผาสุข, วันชัย เผ่าวิบูล, วีระชัย หัตถโกวิท, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, พิพัฒน์พล โกมารทัต, ประถมาภรณ์ รัตนภักดี, ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์, ปริษา ทนาวิวัฒน์, ณรัฐ… Continue reading

กระบือบาล ช่อง 7 ปี 2555

กระบือบาล ช่อง 7 ปี 2555 (กำกับการดี) รายชื่อนักแสดง วงศกร ปรมัตถากร, จีรนันท์ มะโนแจ่ม, คณิน บัดติยา, มรกต กิตติสาระ, วิชญ จารุจินดา, กัญญา รัตน์เพชร, เจจินตัย อันติมานนท์, อาริษา วิลล์, ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์, ไพโรจน์ สังวริบุตร, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, วิศณุพงษ์ คำภากุล, สวนีย์ อุทุมมา, กรองทอง… Continue reading

ลูกผู้ชายไม้ตะพด ช่อง 7 ปี 2555

ลูกผู้ชายไม้ตะพด ช่อง 7 ปี 2555 (กันตนา) รายชื่อนักแสดง เคลลี่ ธนพัฒน์, ศรัณย์ ศิริลักษณ์, ปริยฉัตร ลิ้มธรรมมหิศร, ธันวา สุริยจักร, ณัฐชา นวลแจ่ม, มิกค์ ทองระย้า, นภัสกร มิตรเอม, ชาติชาย งามสรรพ์, อภิรดี ภวภูตานนท์, วินัย ไกรบุตร, เทวินธวิ์ คุณารัตนวัฒน์, นันทศัย พิศลยบุตร, เวย์น ฟอลโคเนอร์,… Continue reading

ไข่ลูกเขย ช่อง 7 ปี 2555

ไข่ลูกเขย ช่อง 7 ปี 2554 (นพพร โปรโมชั่น แอนด์ พิกเจอร์) รายชื่อนักแสดง รพีภัทร เอกพันธ์กุล, อานัส ฬาพานิช, เอมี่ กลิ่นประทุม, ภาณุ สุวรรณโณ, อุษณีย์ วัฒนฐานะ, นพพล พิทักษ์โล่พานิช, อมีนา พินิจ, แพร เอมเมอรี่, พรปวีณ์ เทพมงคล, ณหทัย พิจิตรา, ตฤณ เศรษฐโชค, ศรุต… Continue reading

ฉันรักเธอนะ ช่อง 7 ปี 2555

ฉันรักเธอนะ ช่อง 7 ปี 2555 (ดาราวิดีโอ) รายชื่อนักแสดง สเตฟาน-ฐสิษฐ์ สินคณาวิวัฒน์, ไปรยา สวนดอกไม้, ปัณฑิตา เคาวเวลล์, เชื้อชาติ วงษ์สวัสดิ์, ชวัลกร วรรธนพสิฐกุล, ป่านทอง บุญทอง, ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์, วิชญ จารุจินดา, แมทธิว ดีน ฉันทวานิช, ดร. ปัทมาฆะ สุคนธมาน, ณัฐธยาน์ สุวรรณโรจน์, เคน สทรุทเคอร์, YUMI ONEDA,… Continue reading

รักประกาศิต…ภูชิชย์ นริศรา ช่อง 7 ปี 2543

ช่อง 7 ปี 2543 (อาร์เอส) รายชื่อนักแสดง ศรราม เทพพิทักษ์, นิ๊ง-กุลสตรี ศิริพงศ์ปรีดา, จาตุรงค์ โกลิมาศ, อุบลวรรณ บุญรอด, พฤกษ์ พีรนันท์, นุศรา ประวันณา, กมลา กำภู ณ อยุธยา, กุ้งนาง ปัทมสูต, นึกคิด บุญทอง, ธัญญารัตน์ โลหะนันท์, สุวัชชัย สุทธิมา, ปณิธาน สังข์ประเสริฐ, เสาวลักษณ์… Continue reading

สาวน้อยร้อยเล่มเกวียน ช่อง 7 ปี 2555

สาวน้อยร้อยเล่มเกวียน ช่อง 7 ปี 2555 (มีเดีย สตูดิโอ) รายชื่อนักแสดง ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์, รังสิต ศิรนานนท์, เอส-กันตพงศ์ บำรุงรักษ์, กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, อมีนา พินิจ, ตฤณ เศรษฐโชค, ดารัณ ฐิตะกวิน, วสุ แสงสิงแก้ว, แวร์ โซว, เวนซ์ ฟอลโคเนอร์, วชิรา เพิ่มสุริยา, ดร. ปัทมาฆะ สุคนธมาน,… Continue reading

ปางเสน่หา ช่อง 7 ปี 2555

ปางเสน่หา ช่อง 7 ปี 2555 (ดีด้า) รายชื่อนักแสดง ธนพล นิ่มทัยสุข, พีชญา วัฒนามนตรี, กันต์ กันตถาวร, ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, ปุณยาพร พูลพิพัฒน์, นนทพันธ์ ใจกันทา, กรรณาภรณ์ พวงทอง, ณิชานันท์ ฝั้นแก้ว, ธัญสินี พรมสุทธิ์, อินทิรา เกตุวรสุนทร, สุรวุฑ ไหมกัน, นวพล ภูวดล, วิภพ… Continue reading

อสูรน้อยในตะเกียงแก้ว ช่อง 7 ปี 2555

อสูรน้อยในตะเกียงแก้ว (โสภี พรรณราย) ช่อง 7 ปี 2555 (ดีด้า) รายชื่อนักแสดง ชนะพล สัตยา, พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์, อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์, ดวงดาว จารุจินดา, ธันย์ชนก ฤทธินาคา, กฤษณกันท์ มณีผกาพันธ์, ธันวา สุริยจักร, สุปรีย์ฎา คำนวนศิลป์, ปนัดดา โกมารฑัต, ปีเตอร์ หลุยส์ ไมออคซิ, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, ตระการ… Continue reading

ดุจดาวดิน ช่อง 7 ปี 2555

ดุจดาวดิน (โยษิตา) ช่อง 7 ปี 2555 (กันตนา) รายชื่อนักแสดง สเตฟาน-ฐสิษฐ์ สินคณาวิวัฒน์, อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, ธัญยกันต์ ธนกิตต์ธนานนท์, กันตพงษ์ บำรุงรักษ์, ด.ช. ไบเบิ้ล-ภูผา รัตนรุ่งเรืองชัย, มัณทะนา หิมะทองคำ, อัมรินทร์ สิมะโรจน์, ธัญสินี พรหมสุทธิ์, ปีเตอร์ ธูนสตระ, ชัชฎาภรณ์ ธนันทา, กฤษณ์ ไตรรัตน์, รัชนีกร พัน์มณี, วาสนา พูนผล,… Continue reading

หยดน้ำในตะวัน ช่อง 7 ปี 2547

หยดน้ำในตะวัน ช่อง 7 ปี 2547 (ดีด้า) รายชื่อนักแสดง อารยา เอ ฮาร์เก็ต, วัชรบูล ลี้สุวรรณ, อาริษา วิลล์, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, เปียเชอร์ คริสเต็นเซ่น, มาฬิศร์ เชยโสภณ, ชาลี กรรณสูต, กุสุมา โพธิ์ศรี, ณัฏฐรินีย์ กรรณสูต, สมิธ ธนโชติ, พิราวรรณ ณ นคร,… Continue reading