Category Archive: ช่อง 3

วุ่นวาย สบายดี ช่อง 3 ปี 2555

วุ่นวาย สบายดี  ช่อง 3 ปี 2555 (บางกอกดราม่า) รายชื่อนักแสดง สราวุธ มาตรทอง, ศรีริต้า เจนเซ่น, สาริน บางยี่ขัน, อิสรีย์ สงฆ์เจริญ, พิศาล อัครเศรณี, ไพโรจน์ ใจสิงห์, อาภาภรณ์ นครสวรรค์, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, รวิช ไรวินท์, มนัสวี กฤตานุกูลย์, ดารุณี กฤตบุญญาลัย, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, ชุลีพร… Continue reading

ขุนศึก ช่อง 3 ปี 2555

ขุนศึก ช่อง 3 ปี 2555 (ทีวีซีน) รายชื่อนักแสดง อธิชาติ ชุมนานนท์, เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมณ์, พรชิตา ณ สงขลา, เกียรติกมล ล่าทา, มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, โกสินทร์ ราชกรม, ธนากร โปษยานนท์, จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, รอน บรรจงสร้าง, สรพงศ์ ชาตรี, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, วรรธนะ กัมทรทิพย์, ภัทรินทร์ เจียรสุข, อรุณณภา พาณิชจรูญ, เพชรดา เทียมเพ็ชร, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ไชย ขุนศรีรักษา, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ชัชวาล… Continue reading

เสน่ห์รักภูตสาว ช่อง 3 ปี 2555

เสน่ห์รักภูตสาว ช่อง 3 ปี 2555 (ดี วัน ทีวี) รายชื่อนักแสดง หยาดทิพย์ ราชปาล, ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง, จิรายุ ตันตระกูล, อภัสนันท์ วรภิรมย์รักษ์, อรุชา โตสวัสดิ์, ดิลก ทองวัฒนา, ณธิดา ภัทรชาญไชย, อริย์ธัช ทินเนตร, มัฌทณิฏาศ์ เศวตวิธยะธาดากุล, กฤษณ์ ไตรรัตน์, พัฒนะ พันธุ์เทวะ, เนาวรัตน์… Continue reading

แววมยุรา ช่อง 3 ปี 2555

แววมยุรา (พนมเทียน) ช่อง 3 ปี 2555 (เวฟ มีเดีย เวิลด์) รายชื่อนักแสดง ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, มารี เบิร์นเนอร์, จาตุรงค์ มกจ๊ก, พิศาล อัครเศรณี, อนุชิต สพันธุ์พงษ์, ภพธร สุนทรญาณกิจ, โชติกา วงศ์วิลาศ, ปิยะ วิมุกตายน, เฉลิมศักดิ์ แย้มขะมัง, นิวเคลียร์-หรรษา จึงวิวัฒนวงศ์, นุชนันทน์ อรัณยะนาค, ปชาบดี ตัณฑปุตตะ,… Continue reading

บ่วง ช่อง 3 ปี 2555

บ่วง ช่อง 3 ปี 2555 (บรอดคาซท์) รายชื่อนักแสดง พัชฏะ นามปาน, ศรีริต้า เจนเซ่น, ศิรพันธ์ วัฒนจินดา, ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ, ชไมพร จตุรภุช, เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา, สุคนธวา เกิดนิมิตร, พิศมัย วิไลศักดิ์, เผ่าทอง ทองเจือ, ปาจรีย์ ณ นคร, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ, ชุมพร เทพพิทักษ์, พิมพ์แข… Continue reading

แหม่มแก้มแดง ช่อง 3 ปี 2555

แหม่มแก้มแดง ช่อง 3 ปี 2555 (กัสท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์) รายชื่อนักแสดง ชาคริต แย้มนาม, ภีรนีย์ คงไทย, เป้-ทวีฤทธิ์ จุลทรัพย์, วิริฒิพา ภักดีประสงค์, อาร์ต-พลังธรรม กล่อมทองสุข, เมย์ เฟื่องอารมณ์, โชติกา วงศ์วิลาศ, อีตั้น-ศักดิเดช ศศิประภา, มินท์-นาวินดา เบอร์ท๊อดที้, เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, ศิขรินธาน พลายพฤติ, สาวิตรี สามิภักดิ์, ดิลก… Continue reading

รักสุดปลายฟ้า ช่อง 3 ปี 2555

รักสุดปลายฟ้า ช่อง 3 ปี 2555 (ดวงมาลีมณีจันทร์) รายชื่อนักแสดง นัฐฐพนฐ์ ลียะวนิช, พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร, ภัณฑิลา ฟูกลิ่น, ภัทรภณ โตอุ่น, ชญาน์ทัต อยู่เป็นแก้ว, ธนิดา กาญจนวัฒน์, ภุชงค์ โยธาพิทักษ์, จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, อนันต์ บุญนาค, ภัสสร บุณยเกียรติ, อรสา พรหมประธาน, ศิระ แพทย์รัตน์, พาเมล่า บาวเด้น,… Continue reading

แม่ยายที่รัก ช่อง 3 ปี 2555

แม่ยายที่รัก ช่อง 3 ปี 2555 (เมกเกอร์ เจ) รายชื่อนักแสดง สหรัฐ สังคปรีชา, ชาคริต แย้มนาม, ลลิตา ปัญโญภาส, รณิดา เตชสิทธิ์, ดวงตา ตุงคะมณี, พิมลวรรณ หุ่นทองคำ, จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, บรมวุฒิ หิรัญยัษฐิติ, โจโจ้ ไมอ็อกซิ, ปาจรีย์ ณ นคร, พรรณชนิดา ศรีสำราญ, สุมณทิพย์ เหลืองอุทัย,… Continue reading

แม่แตงร่มใบ ช่อง 3 ปี 2555

แม่แตงร่มใบ ช่อง 3 ปี 2555 (สเต็ป ออนเวิร์ด) รายชื่อนักแสดง บีม-กวี ตันจรารักษ์, พัชรินทร์ จัดกระบวนพล, จินตหรา สุขพัฒน์, จิรายุ ตันตระกูล, ชานนทร์ ทิพกนก, มิเชล เบอร์แมนน์, ปวริศร์ มงคลพิสิฐ, ศุภกร กิจสุวรรณ, ลักขณา วัธนวงส์ศิริ, ปุยฝ้าย-ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล, ปจิตรา ภรณ์เจริญ, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, พวง… Continue reading

รักประกาศิต ช่อง 3 ปี 2531

รักประกาศิต ช่อง 3 ปี 2531 (ไอ แอม โปรดักชั่น) รายชื่อนักแสดง ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ลลิตา ปัญโญภาส, รัญญา ศิยานนท์, ปัญญา นิรันดร์กุล, หทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, ณรงค์ เจนครองธรรม, จารุวรรณ ปัญโญภาส, สมควร กระจ่างศาสตร์, ราม ราชพงษ์, เฉลิมศักดิ์ เทียนมณี,… Continue reading

รักประกาศิต ช่อง 3 ปี 2555

รักประกาศิต ช่อง 3 ปี 2555 (เมคเกอร์ วาย) รายชื่อนักแสดง ณัฐวุฒิ สกิดใจ, ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, สรวิชญ์ สุบุญ, ณปภา ตันตระกูล, สกาวใจ พูนสวัสดิ์, พิจิตรา สิริเวชชะพันธ์, สุริยนต์ อรุณวัฒนะกุล, สุพจน์ จันทร์เจริญ, โชติรส แก้วพินิจ, รมิดา ประภาสโนบล, เวธกา ศิริวัฒนา, ศิระ แพทย์รัตน์, ถนอม… Continue reading

รักออกอากาศ ช่อง 3 ปี 2555

รักออกอากาศ ช่อง 3 ปี 2555 (หนุก-หนาน) รายชื่อนักแสดง อรรคพันธ์ นะมาตร์, เชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ, ประชากร ปิยะสกุลแก้ว, พิมพ์นิภา จิตตธีรโรจน์, นาตาลี เจียรวนนท์, อัศนัย เทียนทอง, นภัสสร ช่วยเกิด, แมทธิว ดีน ฉันทวนิช, มนตรี เจนอักษร, ดารัญ ฐิตะกวิน, สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์, บริบูรณ์ จันทร์เรือง, อาภาพร… Continue reading

สะใภ้พญายม ช่อง 3 ปี 2555

สะใภ้พญายม  ช่อง 3 ปี 2555 (มาสเตอร์ วัน) รายชื่อนักแสดง ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง, ก้อย-รัชวิน วงศ์วิริยะ, แบงค์-ธนศักดิ์ สำราญมน, เกรซ-กฤติกา ซิงห์, เศรษฐา ศิระฉายา, เศรษฐา ศิระฉายา, ดวงตา ตุงคะมณี, ติ๊ก ชีโร่, มอริส เค, เวธิกา ศิริวัฒนา, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, สุเชาว์ พงษ์วิไล,… Continue reading

มือปราบพ่อลูกอ่อน ช่อง 3 ปี 2555

มือปราบพ่อลูกอ่อน (สีชาติ) ช่อง 3 ปี 2555 (ชลลัมพี) รายชื่อนักแสดง ศรราม เทพพิทักษ์, สุนิษา เจ็ทท์, ธนากร โปษยานนท์, นิธิชัย ยศอมรสุนทร, ศุภกร กิจสุวรรณ, ด.ญ. สุชาดา เช็คลีย์, ด.ญ. ชาร์เลท วาศิตา แฮเมเนา, ด.ช. สุทธินันท์ เทียนสุวรรณ, ด.ญ. ครองขวัญ มงคล, สิทธิชัย ผาบชมพู,… Continue reading

ต้มยำลำซิ่ง ช่อง 3 ปี 2555

ต้มยำลำซิ่ง  ช่อง 3 ปี 2555 (บรอดคาซท์) รายชื่อนักแสดง ทฤษฎี สหวงษ์, อารยา เอ ฮาร์เก็ต, นิธิ สมุทรโคจร, ญาญ่าญิ๋ง-รฐา โพธิ์งาม, มิณฑิตา วัฒนกุล, ภัทรภณ โตวุ่น, วรนันท์ จันทรัศมี, สุนารี ราชสีมา, เนาวรัตน์ ยุตะนันท์, ชาติชาย งามสรรพ์, สุเมธ องอาจ, ธงธง มกจ๊ก, ศิริพร อยู่รอด,… Continue reading

หมูแดง ช่อง 3 ปี 2555

หมูแดง (วราภา) ช่อง 3 ปี 2555 (อัครพลโปรดักชั่น) รายชื่อนักแสดง พีท ทองเจือ, ก้อย-รัชวิน วงศ์วิริยะ, บอย-โชคชัย บุญวรเมธี, โบว์-เบญจวรรณ อาร์ตเนอร์, แมน-การิน ศตายุ, เมจิ-พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์, ปรเมศวร์ สิงห์โพธิ์, พิจิตรา ศิริเวชชะพันธ์, กาณณ์ กณิณ, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, ชูษี เชิญยิ้ม,… Continue reading

มุกเหลี่ยมเพชร ช่อง 3 ปี 2555

มุกเหลี่ยมเพชร (อรพิม) ช่อง 3 ปี 2555 (เป่าจินจง) รายชื่อนักแสดง พัชฏะ นามปาน, สุษิรา แอนจิลีน่า, วริษฐ์ ทิพย์โกมุท, สุนิสา เจทท์, เจสัน ยัง, วิรากานต์ เสณีตันติกุล, พศิน เรืองวุฒิ, ชยพลอินทรวงศ์, ปณิตา ธรรมวัฒนะ (พัฒนาหิรัญ), ชลัฏ ณ สงขลา, สุนันทา ยูรนิยม, วัทนพร พึ่งเพียร,… Continue reading

แสบจิ๋ว ป่วนหัวใจ ช่อง 3 ปี 2555

แสบจิ๋ว ป่วนหัวใจ ช่อง 3 ปี 2555 (ทีวี ธันเดอร์) รายชื่อนักแสดง ณพวีร์ กิจนิยม, สตาร์-กรปภา พึ่งพันธ์, ด.ช. ญาณภัทร ลิ้นแก้ว, ด.ญ. ชาริสา โอแฮม, จตุรงค์ มกจ๊ก พลบูรณ์, เมทินี กิ่งโพยม, ธวัช พรรัตนประเสริฐ, เขษมพงศ์ พลเดช, อาภา ภาวิไล, นน ชนน, หมวย… Continue reading

ชุมทางเสือเผ่น ช่อง 3 ปี 2551

ชุมทางเสือเผ่น ช่อง 3 ปี 2551 (ยูม่า) รายชื่อนักแสดง น็อต-วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์, แวววรีย์ วงษ์ครุธ (โชติกา วงศ์วิลาศ), จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, เอส-วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย, วรัญญา เจริญพรสิริสุข, พริมรตา เดชอุดม, อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, วิชุดา พินดัม, ศุภกรณ์ กิจสุรรณ, สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ, โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว, แอ๊ด ม๊กจ๊ก,… Continue reading

กบฏหัวใจ ช่อง 3 ปี 2544

กบฏหัวใจ ช่อง 3 ปี 2544 Opening credit กบฏหัวใจ บทประพันธ์โดย อาริตา บทโทรทัศน์โดย นวลผ่อง ณ ถลาง และ อนงค์นุช ทองมาก นำแสดงโดย จักรกฤษณ์ อำมรัตน์ บัณฑิต สาวแก้ว รุจิรา ช่วยเกื้อ นวดี โมกขะเวส กรรชัย กำเนิดพลอย กมลา กำภู ณ อยุธยา สุปราณี เจริญผล… Continue reading

ยอดชีวัน ช่อง 3 ปี 2543

ยอดชีวัน ช่อง 3 ปี 2543 Opening credit ยอดชีวัน บทประพันธ์ของ บุษยมาส บทโทรทัศน์โดย ละลิตา ฉันทศาสตร์โกศล และ นันทวรรณ รุ่งวงศ์พานิชย์ นำแสดงโดย รวิชญ์ เทิดวงส์ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล ขอแนะนำ แองจี้ เฮสติ้งส์ ณัฐนันท์ คุณาวัฒน์ เดือนเต็ม สาลิตุล เกรียงไกร อุณหะนันท์ ชลิต เฟื่องอารมย์… Continue reading

ซึมน้อยหน่อย กะล่อนมากหน่อย ช่อง 3 ปี 2540

ซึมน้อยหน่อย กะล่อนมากหน่อย ช่อง 3 ปี 2540 (บรอดคาซท์) รายชื่อนักแสดง จ๊อบ-นิธิ สมุทรโคจร, ป๊อก-ปิยธิดา วรมุสิก, อรรถพร ธีมากร, ชาติชาย งามสรรพ์, บริบูรณ์ จันทร์เรือง, ตี๋อ้วน, ธิติมา สังขพิทักษ์, มนตรี เจนอักษร, อรัญญา ประทุมทอง, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, กัลยา เลิศเกษมทรัพย์, ไพโรจน์ ใจสิงห์ เรื่องราวของ มนัส,… Continue reading