ขุนศึก ช่อง 3 ปี 2555

ขุนศึก

ขุนศึก

ช่อง 3 ปี 2555 (ทีวีซีน)

รายชื่อนักแสดง

อธิชาติ ชุมนานนท์, เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมณ์, พรชิตา ณ สงขลา, เกียรติกมล ล่าทา, มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, โกสินทร์ ราชกรม, ธนากร โปษยานนท์, จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, รอน บรรจงสร้าง, สรพงศ์ ชาตรี, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, วรรธนะ กัมทรทิพย์, ภัทรินทร์ เจียรสุข, อรุณณภา พาณิชจรูญ, เพชรดา เทียมเพ็ชร, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ไชย ขุนศรีรักษา, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ชัชวาล เพชรวิศิษฐ์, กรกฏ ธนภัทร, ฐากูร การทิพย์, อิทธิฤทธิ์ สิงหรัตน์, อดิศร อรรถกฤษณ์, สุรจิต บุญญานนท์, พิศมัย วิไลศักดิ์, สมภพ เบญจาทิกุล, พงศนารถ วินศิริ, ธีรยุทธ ปรัชญาบำรุง, ดนัย จารุจินดา, พงศภัค อุบล, อติเทพ ชดช้อย, โชคชัย บุญวรเมธี, วัชรชัย สุนทรศิริ, เอก ธนากร, ธนาวุฒิ เกสโร, เขมชาติ โรจนะหัสดิน, ภาวิณี วัฒน์รณชัย

ออกอากาศ 1 พ.ค. 2555 จ-อ

บทประพันธ์ ไม้ เมืองเดิม, สุมทุม บุญเกื้อ

บทโทรทัศน์ เอกลิขิต

เพลงประกอบละคร

เพลง ‘คนใจร้าย’  ขับร้องโดย โบ สุนิตา ลีติกุล

เพลง ‘ศึกไหนไม่เท่าศึกหัวใจ’ ขับร้องโดย วิทย์ พชรพล

อำนวยการดำเนินงาน ณัฏฐนันท์ ฉวีวงษ์

กำกับการแสดง อดุลย์ บุญบุตร

Advertisements