มาหยารัศมี ช่อง 7 ปี 2555

มาหยารัศมี

มาหยารัศมี 

ช่อง 7 ปี 2555 (ดาราวีดีโอ)

รายชื่อนักแสดง

วงศกร ปรมัตถากร, ดาวิกา โฮร์เน่, กัญญา รัตนเพชร์, โตนนท์ วงบุญ, ป่านทอง บุญทอง, กรเศก โคร์นิน, นัทธินันท์ กุมชพร, วสุ แสงสิงแก้ว, มัณฑนา หิมะทองคำ, ปราณวรินทร์ ปามี, พรรัมภา สุขได้พึ่ง, นพพล พิทักษ์โล่พานิช, กชกร นิมากรณ์, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, อิทธิกร สาธุธรรม, สุดารัตน์ เดชากุล, พงษ์ประยูร ราชอาภัย, อรุโณทัย นฤนาท, ปัทมา ปานทอง, สิทธิพันธ์ กลมเกลี้ยง, พรอนันต์ ศรีจันทร์, อนุทิน ปิ่นแก้ว, สิริยา นฤนาท, ชนิตา สุภาพันธุ์, พรรณ๊ โต๊ะนายี, กร พวงสวัสดิ์, สิรคุปต์ เมทะนี, พิพัฒน์พล โกมารทัต, กุศล ศศิจุลกะ, เวนย์ ฟอลโคเนอร์, จุฑาทิพย์ ครุธามาศ

ออกอากาศ 28 เม.ย. 2555 ศ-ส-อา

บทประพันธ์ บุษยมาส

บทโทรทัศน์ ดารารุ่ง

เพลงประกอบละคร

เพลง ‘มาหยารัศมี’ ขับร้องโดย รัชดาภรณ์ โพธิ์คำ

กำกับการแสดง ทองสิทธิ์ โสดาโคตร / กฤษฎากร  มะลิวัลย์

ควบคุมการผลิต สยาม สังวริบุตร

อำนวยการแสดง ไพรัช สังวริบุตร

 

Advertisements