เสน่ห์รักภูตสาว ช่อง 3 ปี 2555

เสน่ห์รักภูตสาว

เสน่ห์รักภูตสาว

ช่อง 3 ปี 2555 (ดี วัน ทีวี)

รายชื่อนักแสดง

หยาดทิพย์ ราชปาล, ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง, จิรายุ ตันตระกูล, อภัสนันท์ วรภิรมย์รักษ์, อรุชา โตสวัสดิ์, ดิลก ทองวัฒนา, ณธิดา ภัทรชาญไชย, อริย์ธัช ทินเนตร, มัฌทณิฏาศ์ เศวตวิธยะธาดากุล, กฤษณ์ ไตรรัตน์, พัฒนะ พันธุ์เทวะ, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, กฤตย์ อัทธเสรี, เกริก ชิลเลอร์, โอลิเวอร์ บีเวอร์, ณัทกร แก้วเพชร, พรสุดา ต่ายเนาว์คง, เจเน็ต เขียว, รุ้งลาวัลย์ โทนะหงษา, นฤมล เติมสมบูรณ์, กิ๊ฟ ชวนชื่น, อรรครัฐ ฉั่วศิริสุขสกุล, ดลกมล ศรัทธาทิพย์, พิเชษฐ เกียรติศิริขจร, จตุรงค์ โกลิมาศ, อรสา อิศรางกูรฯ, ตูมตาม เชิญยิ้ม, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, ณัฐณี สิทธิสมาน, มอริส เค, วาสนา พูลผล, เขาทราย แกแล็คซี่, ค่อม ชวนชื่น, ดิเรก อมาตยกุล, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, พิทักษ์ ศัลย์วรรธน์, โป๊งเหน่ง เชิญยิ้ม, กระรอก เชิญยิ้ม, อ้วน เอสโซ่, ด.ช. พีรัชชัย รุมพล, ด.ญ. วาศินี ชนสวัสดิ์

ออกอากาศ 25 เม.ย. 2555 จ-ศ

บทประพันธ์ มายา

บทโทรทัศน์ ใจเอย/นุตรา

เพลงประกอบละคร

เพลง ‘ฉันก็สู้คน’ ขับร้องโดย หยาดทิพย์ ราชปาล

เพลง ‘รักไม่รู้ดับ’ ขับร้องโดย ธงไชย แมคอินไตย์

อำนวยการดำเนินงาน พรสุดา ต่ายเนาว์คง

กำกับการแสดง อินทนนท์ รัตนกาญจน์เสน่ห์รักภูตสาว
หยาดทิพย์ ราชปาล


หยาดทิพย์ ราชปาล


หยาดทิพย์ ราชปาล

หยาดทิพย์ ราชปาล
ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง

ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง
จิรายุ ตันตระกูล

จิรายุ ตันตระกูล
อภัสนันท์ วรภิรมย์รักษ์

อภัสนันท์ วรภิรมย์รักษ์
อรุชา โตสวัสดิ์, ดิลก ทองวัฒนา

ณธิดา ภัทรชาญไชย, อริย์ธัช ทินเนตร


เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, กฤตย์ อัทธเสรี

 

 

 

เสน่ห์รักภูตสาว

 

Advertisements