ดอกโศก ช่อง 5 ปี 2555

ดอกโศก

ดอกโศก

ช่อง 5 ปี 2555 (เอ็กแซ็กท์)

รายชื่อนักแสดง

ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, โสภิตนภา ชุ่มภาณี, ลัลณ์ลลิน เตจะสาเวศซ์, เมทินี กิ่งโพยม, เกรียงไกร อุณหะนันท์, จารุณี สุขสวัสดิ์, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, แอริน ยุกตะทัต, อรรครัฐ นิมิตรชัย, กันต์ดนย์ อะคาซาน, ปวีณา ชารีฟสกุล, กลศ อัทธเสรี, เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล, อริสรา วงษ์ชาลี, ณัฎฐพงษ์ ชาติพงศ์, ปฎิภาณ หล่อเสถียร, กรวรรณ สุทธิวงษ์, อิษฎ์อาณิก อินทรสูตร, ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร, กิตติพงศ์ ตันติชินานท์, ฉันทนา กิติยพันธ์, สิริยา นฤนาท, เต๋อ เชิญยิ้ม, ด.ญ. แอนนา อนิสา กร้านท์, ด.ญ. นัดตะวัน ศักดิ์ศิริ, ด.ช. วสุธร พันธุ์พาณิชย์, ด.ญ. กัญปภัส ฤดีขจรไชย, ด.ช. สุทธินันท์ เทียนสุวรรณ, ปวีณ์สุดา จันทร์เกษ, ฐิตินันท์ สุวรรณศักดิ์, รสริน จันทรา, สิชา ศรีทองสุข, ณัฏฐธิดา ดำรงวิเศษพาณิชย์

ออกอากาศ 9 เม.ย. 2555 จ-พฤ

บทประพันธ์ ข อักษราพันธ์

บทโทรทัศน์ ศัลยา

เพลงประกอบละคร

เพลง มีจริงหรือเปล่า ขับร้องโดย พินต้า

กำกับการแสดง สันต์ ศรีแก้วหล่อ

ดอกโศก ดอกโศก

ดอกโศก ดอกโศก

ดอกโศก ดอกโศก

ดอกโศก ดอกโศก

Advertisements