ขุนเดช ช่อง 7 ปี 2555

ขุนเดช
ขุนเดช ช่อง 7 ปี 2555 (พอดีคำ)

รายชื่อนักแสดง

วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, ศุกลวัฒน์ คณารศ, อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล (กรีน-เอเอฟ), ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์, พิชยดนย์ พึ่งพันธ์, อุษณีย์ วัฒฐานะ, สุรวุฑ ไหมกัน, รชยา รักษ์กสิกรณ์, ตฤณ เศรษฐโชค, ภารดี อยู่ผาสุข, วันชัย เผ่าวิบูล, วีระชัย หัตถโกวิท, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, พิพัฒน์พล โกมารทัต, ประถมาภรณ์ รัตนภักดี, ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์, ปริษา ทนาวิวัฒน์, ณรัฐ พัฒนาพงศ์ชัย, ชมวิชัย เมฆสุวรรณ, เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์, วินัย ไกรบุตร, ธนา สินประสาธน์, ธีรยุทธ ปรัชญาบำรุง, เวนซ์ ฟอลโคเนอร์, สุรศักดิ์ ชัยอรรถ, น้ำทิพย์ เสียมทอง, จิรกิตติ์ สุวรรณภาพ, รอน สมูเรนเบิร์ก, ยุพข่าน งามสมชาติ, ธนกฤต เจนครองธรรม, โอลิเวอร์ บีเวอร์, มาตารัตน์ ขาวปลั่ง, พงศนารถ วินศิริ, จิณณะ จอมขันเงิน, ธนัช ศรีบรรจง, พจนีย์ ใยละออ, ฆนัท นาคถนอมทรัพย์, เนรัญ ศรีสันต์, ธัชพร วาจาสัตย์, พชร กระต่ายทอง, ชญานี ธิติมูล, ณปภัช วรพฤทธานนท์, อิทธิกร สาธุธรรม, ณรงค์ฤทธิ์ ป้อมภู่, ราชวัติ ขลิบเงิน, นิมิตร ทยานุวัฒน์, โชคดี พักภู่

ออกอากาศ 18 เม.ย. 2555 พ-พฤ

บทประพันธ์ สุจิตต์ วงษ์เทศ

บทโทรทัศน์ แพรพริมา

เพลงประกอบละคร

เพลง ‘ขุนเดช’  ขับร้องโดย รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง

กำกับการแสดง สยาม น่วมเศรษฐี

ควบคุมการผลิต ธงชัย ประสงค์สันติ, มณีรัตน์ ประสงค์สันติ (บริษัท พอดีคำ จำกัด)

Advertisements