ไข่ลูกเขย ช่อง 7 ปี 2555

ไข่ลูกเขย

ไข่ลูกเขย
ช่อง 7 ปี 2554 (นพพร โปรโมชั่น แอนด์ พิกเจอร์)

รายชื่อนักแสดง

รพีภัทร เอกพันธ์กุล, อานัส ฬาพานิช, เอมี่ กลิ่นประทุม, ภาณุ สุวรรณโณ, อุษณีย์ วัฒนฐานะ, นพพล พิทักษ์โล่พานิช, อมีนา พินิจ, แพร เอมเมอรี่, พรปวีณ์ เทพมงคล, ณหทัย พิจิตรา, ตฤณ เศรษฐโชค, ศรุต วิจิตรานนท์ , ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์, สุรชัย สมบัติเจริญ, ปริษา ทนาวิวัฒน์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, นึกคิด บุญทอง, เด่น ดอกประดู่, นภัสดล เกษศิริ วรินทร์พร วิสัย, ศุภฤกษ์ ทับทวี, ยิ่งใหญ่ เพิ่มสกุล, จำเริญ สมบูรณ์, ศศิประภา สุขสมบัติ, ณัชฌุกรณ์ ไหมกัน, อดิรถ ถนอมมิตรวัฒนา, วงดนตรี ราชสีมาห์เพชรดาราพันธ์ 2007, ด.ญ. ชนินาถ ศิริสวัสดิ์, ด.ช. นนทพันธุ์ สิทธเทศานนท์, ด.ช. ปรัชญา นำภา, ด.ญ. แพรไพลิน เรืองศรี

เริ่มออกอากาศ 2 มี.ค. 2555 ทุกวัน

บทประพันธ์ เปี๊ยก โปสเตอร์

บทโทรทัศน์ ปณธี ศุภศักดิ์สุทัศน์

เพลงประกอบละคร

เพลงไข่ลูกเขย ขับร้องโดย สด ชนะพล

เพลงจักรยานขาดรัก, แม่ไก่ตัวแก่, บ้าบอขอเป็นแฟน ขับร้องโดย รพีภัทร เอกพันธ์กุล

เพลงตำรวจปวดใจ ขับร้องโดย อานัส ฬาพานิช

เพลงใครลิขิต, บ้าบอขอเป็นแฟน ขับร้องโดย เอมี่ กลิ่นประทุม   ไข่ลูกเขย

เพลงสอนใจไม่จำ ขับร้องโดย อุษณีย์ วัฒนฐานะ

เพลงลูกใคร ใครก็รัก ขับร้องโดย สุรชัย สมบัติเจริญ – ณหทัย พิจิตรา

กำกับการแสดง ชัยวุฒิ เทพวงษ์

อำนวยการแสดง พนม นพพร

Advertisements