แม่ยายที่รัก ช่อง 3 ปี 2555

แม่ยายที่รัก

แม่ยายที่รัก
ช่อง 3 ปี 2555 (เมกเกอร์ เจ)

รายชื่อนักแสดง

สหรัฐ สังคปรีชา, ชาคริต แย้มนาม, ลลิตา ปัญโญภาส, รณิดา เตชสิทธิ์, ดวงตา ตุงคะมณี, พิมลวรรณ หุ่นทองคำ, จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, บรมวุฒิ หิรัญยัษฐิติ, โจโจ้ ไมอ็อกซิ, ปาจรีย์ ณ นคร, พรรณชนิดา ศรีสำราญ, สุมณทิพย์ เหลืองอุทัย, อาไท กลมกิ๊ก, ดารณีนุช โพธิปิติ, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, ศุกล ศศิจุลกะ, นฤมล พงษ์สุภาพ, ณัฐณิชา สกุลจารุพงศ์, ตูมตาม เชิญยิ้ม, โจอี้ กาน่า, แอนนา ชวนชื่น

เริ่มออกอากาศ 13 มี.ค. 2555 จ-อ

บทประพันธ์ กรุง ญ. ฉัตร

บทโทรทัศน์ คฑาหัสต์ บุษปะเกศ + ภาคีสร้างสุข

เพลงประกอบละคร

เพลง รักคือฝันไป ขับร้องโดย สาว สาว สาว

เพลง ที่สุดของหัวใจ ขับร้องโดย 123 SOUL

เพลง เชื่อฉัน ขับร้องโดย 123 SOUL

กำกับการแสดง เมธี เจริญพงศ์

ดูแลการดำเนินงาน จริยา แอนโฟเน่

Advertisements