หนังนอกสภา ช่อง Thai PBS ปี 2555

หนังนอกสภา

หนังนอกสภา

ช่อง Thai PBS ปี 2555

บทโทรทัศน์ วรลักษณ์ หล้าสุคนธ์ และ มนชยา พานิชสาส์น

รายชื่อนักแสดง 

อุดม อุดมโรจน์, ชัชวาลย์ คล้องช้าง, อดิศร ทองมาก

กำกับการแสดง วินัย ปฐมบูรณ์

เริ่มออกอากาศ 20 – 27 มี.ค. 2555 จ-อ 20.25 น.

Advertisements