ปู่ณัฐ ช่อง Thai PBS ปี 2555

ปู่ณัฐ

ปู่ณัฐ

ช่อง Thai PBS ปี 2555

บทประพันธ์ และ บทโทรทัศน์ สมเกียรติ วิทุรานิช

รายชื่อนักแสดง 

รอง เค้ามูลคดี, สาวิตรี สามิภักดิ์, สุรจิต บุญญานนท์, สุปราณี เจริญผล, ด.ช. กริชษฎาพล ชูพินิจ, ราชวัติ ขลิบเงิน, เศรษฐินันท์ กนิกาจิรานันท์, อัสรินดา หมัดหมึด, เกียรติศักดิ์ วิบูลย์ชาติ, ฤทัยรัตน์ ดิเรกศิลป์, ศุภรัตน์ นพวรรณวงศ์, วรรณบุตร สมบูรณ์รัตน์, นิรันดร เลาะนะ, ปกิตตา จิระสิงห์, ด.ญ. มนัสดา กิ้มหยก

เพลงประกอบละคร ‘คืนหนึ่ง’ ขับร้องโดย สุเทพ วงศ์กำแหง – สวลี ผกาพันธุ์

กำกับการแสดง สมเกียรติ วิทุรานิช

เริ่มออกอากาศ 6 – 19 มี.ค. 2555 ทุกวัน จ-อ 20.25 น.

ปู่ณัฐ

Advertisements