รักออกอากาศ ช่อง 3 ปี 2555

รักออกอากาศ

รักออกอากาศ
ช่อง 3 ปี 2555 (หนุก-หนาน)

รายชื่อนักแสดง

อรรคพันธ์ นะมาตร์, เชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ, ประชากร ปิยะสกุลแก้ว, พิมพ์นิภา จิตตธีรโรจน์, นาตาลี เจียรวนนท์, อัศนัย เทียนทอง, นภัสสร ช่วยเกิด, แมทธิว ดีน ฉันทวนิช, มนตรี เจนอักษร, ดารัญ ฐิตะกวิน, สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์, บริบูรณ์ จันทร์เรือง, อาภาพร นครสวรรค์, ค่อม ชวนชื่น, ธัญญา รัตนมาลากุล, ดารณีนุช โพธิปิติ, ธนวัฒน์ ประสิทธิ์สมพร, บอล เชิญยิ้ม, สมจิตร จงจอหอ, รตวรรณ ออมไธสง, จิรศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, วัฒนชวินท์ กิตติเลิศรัฐ, ภีรพัฒน์ สุรฤทธิ์เชวง, ด.ช. พงษ์สิทธิ์ นาเวียง, ด.ญ. สุธิดา หงษา, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, นฤมล สิทธิเม่ง, สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์, ภควัต ยุหัง, สริตา เอี่ยมวสันต์, นิธิวดี สุขสาย

เริ่มออกอากาศ 19 ก.พ. – 23 มี.ค. 2555 ศ-ส-อา

เค้าโครงเรื่อง อาณาจินต์

บทโทรทัศน์ ณ สราญ

เพลงประกอบละคร

เพลง แค่บอกว่ารักเธอ ขับร้องโดย ปราโมทย์ วิเลปะนะ

เพลง คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ  ขับร้องโดย วง TAXI / เข็มอัปสร สิริสุขะ

กำกับการแสดง พีรพล เธียรเจริญ

อำนวยการดำเนินงาน อรพรรณ วัชรพล และ พีรพล เธียรเจริญ

Advertisements