รักประกาศิต ช่อง 3 ปี 2555

รักประกาศิต

รักประกาศิต

ช่อง 3 ปี 2555 (เมคเกอร์ วาย)

รายชื่อนักแสดง

ณัฐวุฒิ สกิดใจ, ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, สรวิชญ์ สุบุญ, ณปภา ตันตระกูล, สกาวใจ พูนสวัสดิ์, พิจิตรา สิริเวชชะพันธ์, สุริยนต์ อรุณวัฒนะกุล, สุพจน์ จันทร์เจริญ, โชติรส แก้วพินิจ, รมิดา ประภาสโนบล, เวธกา ศิริวัฒนา, ศิระ แพทย์รัตน์, ถนอม สามโทน, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์, พรรษชล สุปรีย์, เจสสิกา ภาสะพันธุ์, เมธัส ตรีรัตนวารีสิน, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, กรุณพล เทียนสุวรรณ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, อรสา พรหมประทาน, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช

ออกอากาศ 22 ก.พ. – 5 เม.ย. 2555 พ-พฤ รวม 14 ตอน

บทประพันธ์ ก. สุรางคนางค์

บทโทรทัศน์ กฤษณ์ มงคลเกษม และ พิมพ์พิชชา ภู่ประพันธ์

เพลงประกอบละคร

เพลง รักประกาศิต ขับร้องโดย ลุลา

เพลง รักประกาศิต  ขับร้องโดย ณัฐวุฒิ สกิดใจ

เพลง ไม่มีเหตุผล ขับร้องโดย GOOD MORNING

เพลง ด้วยหัวใจ  ขับร้องโดย อนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภัดี

กำกับการแสดง ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์

ควบคุมการดำเนินงาน ยศสินี ณ นคร

เมคเกอร์ วาย

ณัฐวุฒิ สกิดใจ, ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ สรวิชญ์ สุบุญ, ณปภา ตันตระกูล

สกาวใจ พูนสวัสดิ์, พิจิตรา สิริเวชชะพันธ์, สุริยนต์ อรุณวัฒนะกุล สุพจน์ จันทร์เจริญ, โชติรส แก้วพินิจ, รมิดา ประภาสโนบล

เวธกา ศิริวัฒนา, ศิระ แพทย์รัตน์, ถนอม สามโทน, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์ พรรษชล สุปรีย์, เจสสิกา ภาสะพันธุ์, เมธัส ตรีรัตนวารีสิน

เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, กรุณพล เทียนสุวรรณ สุเชาว์ พงษ์วิไล, อรสา พรหมประทาน, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช

รักประกาศิต รักประกาศิต

รักประกาศิต รักประกาศิต

รักประกาศิต รักประกาศิต

รักประกาศิต

รักประกาศิต

รักประกาศิต

รักประกาศิต

Advertisements