รักประกาศิต ช่อง 3 ปี 2531

รักประกาศิต

รักประกาศิต ช่อง 3 ปี 2531 (ไอ แอม โปรดักชั่น)

รายชื่อนักแสดง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ลลิตา ปัญโญภาส, รัญญา ศิยานนท์, ปัญญา นิรันดร์กุล, หทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, ณรงค์ เจนครองธรรม, จารุวรรณ ปัญโญภาส, สมควร กระจ่างศาสตร์, ราม ราชพงษ์, เฉลิมศักดิ์ เทียนมณี, ทมยันตี เปรมานนท์, บุญส่ง ดวงดารา, เพอรี่ วีรานนท์, สมพร ม่วงแก้ว, ราตรี วิทวัส, อดุลย์ ดุลยรัตน์, อรสา พรหมประทาน, บุศรา นฤมิตร, สุกัญญา นาคสนธิ์, วุฒิ คงคาเขตร, รจนา นามวงษ์, พูนสวัสดิ์ ธีมากร

บทประพันธ์ ก. สุรางคนางค์

บทโทรทัศน์ สายทิพย์

เพลงประกอบละคร

เพลงรักประกาศิต ขับร้องโดย รัญญา ศิยานนท์

กำกับการแสดง อดุลย์ ดุลยรัตน์

ไอ แอม โปรดักชั่น รักประกาศิต

ฉัตรชัย เปล่งพานิช ลลิตา ปัญโญภาส

รัญญา ศิยานนท์, ปัญญา นิรันดร์กุล, หทัยรัตน์ อมตะวณิชย์ เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, ณรงค์ เจนครองธรรม

จารุวรรณ ปัญโญภาส, สมควร กระจ่างศาสตร์, ราม ราชพงษ์ เฉลิมศักดิ์ เทียนมณี, ทมยันตี เปรมานนท์, บุญส่ง ดวงดารา

เพอรี่ วีรานนท์, สมพร ม่วงแก้ว ราตรี วิทวัส, อดุลย์ ดุลยรัตน์, อรสา พรหมประทาน, บุศรา นฤมิตร

สุกัญญา นาคสนธิ์, วุฒิ คงคาเขตร, รจนา นามวงษ์, พูนสวัสดิ์ ธีมากร เพลงรักประกาศิต ขับร้องโดย รัญญา ศิยานนท์

รักประกาศิต กำกับการแสดง อดุลย์ ดุลยรัตน์

Advertisements