ทองประกายแสด ช่อง 8 ปี 2555

ทองประกายแสด

ทองประกายแสด
ช่อง 8 ปี 2555 (อาร์เอส)

รายชื่อนักแสดง

สาวิกา ไชยเดช, ธนา สุทธิกมล, อัษฏาวุธ เหลืองสุนทร, แบงค์-อธิกิตติ์ พริ้งพร้อม, ฟลุค-จิระ ด่านบวรเกียรติ, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, แทค–ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม, กวิน อิ่มอโนทัย, โจม-ศุกล ศศิจุลกะ, นาตาลี เดวิส, รมิดา ประภาสโนบล, ดารณีนุช โพธิปิติ, ปิยะ เศวตพิกุล, ดีใจ ดีดีดี, อรวรรณ ปรีดากุล, ฝันดี จรรยาธนากร, ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์, อำภา ภูษิต, ครรชิต ขวัญประชา, นริสา พรหมสุภา, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์, สมัชญ์ ชัยสุวรรณ, เซกิ โอเซกิ, ปานเลขา ว่านม่วง, ทัศนา ดำรงศักดิ์

ออกอากาศ 14 ก.พ. – 23 เม.ย. 2555 จ-อ-พ

บทประพันธ์ สุวรรณี สุคนธา

บทโทรทัศน์ วรวรรณ ธวมงคล และ พิมพิน

เพลงประกอบละคร

เพลง ความรักหายาก…คนรักหาง่าย ขับร้องโดย เบนซ์ (พริกไทย)

เพลง เรือลำหนึ่ง  ขับร้องโดย Jeasmine แจสมิน

กำกับการแสดง ชุดาภา จันทเขตต์

อำนวยการผลิต องอาจ สิงห์ลำพอง

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Advertisements