ลิขิตฟ้า ชะตาดิน ช่อง 5 ปี 2555

ลิขิตฟ้า ชะตาดิน

ลิขิตฟ้า ชะตาดิน
ช่อง 5 ปี 2555 (เอ็กแซ็กท์)
รายชื่อนักแสดง

สน ส่งไพศาล, ไมค์-พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล, นพพล โกมารชุน, นุสบา ปุณณกันต์, โม-มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ, เฌอเบลล์-ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศช์, ซี-หทัยภัทร สมรรถวิทยาเวช, พิชญา เชาวลิต, พงศ์สิรี บรรลือวงศ์, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ภัสสร บุณยเกียรติ, เด๋อ ดอกสะเดา, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, ปราบ ยุทธพิชัย, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, เคน ลิมกานน, ถนอม นวลอนันต์, ญาณี ตราโมท, ณัฐนี สิทธิสมาน, ชาตรี ชมพู, กลศ อัทธเสรี, นฤมล เปี่ยมพงษ์สานต์

เริ่มออกอากาศ 7 ม.ค. – 5 เม.ย. 2555 จ-พฤ    ลิขิตฟ้า ชะตาดิน

เค้าโครงเรื่อง ปราณประมูล

บทโทรทัศน์ ปราณประมูล

เพลงประกอบละคร

เพลงที่รักหรือที่พัก ขับร้องโดย ดิว เดอะสตาร์

เพลงคนไม่มีหัวใจ ขับร้องโดย รุจ เดอะสตาร์

กำกับการแสดง ผอูน จันทรศิริ

Advertisements