โหมโรง ช่อง TPBS ปี 2555

โหมโรง

โหมโรง (อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์)

ช่อง TPBS ปี 2555

รายชื่อนักแสดง

นักแสดงยุค รัชกาลที่ 5
ธนาวุฒิ ศรีวัฒนะ, มีน-จุฬา ศรีคำมา, วิทยา เจตะภัย (ถนอม สามโทน), ปริศนา กล่ำพินิจ, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ทวีศักดิ์ อัครวงษ์, ชนภัทร ชุ่มจิตต์, นันทรัตน์ เชาวราษฎร์, ดลกมล ศรัทธาทิพย์, ยุทธนา ชิตท้วม, สุรศักดิ์ กิ่งไทร, อนุชา บริพันธุ์, สุวิทย์ เวียงสีมา, ถาวร ศรีผ่อง, ฉัตรชัย พึ่งทองคำ, ปราชญา สายสุข, กามเทพ ธีรเลิศรัตน์, ธนเนตร์ ชำพาลี, ณัฐพงศ์ เศรษฐเดช, ด.ช. ณนทภัทร บุญสะอาด, ด.ช. วรกฤต เทียมรัตน์, ด.ช. อุดมทรัพย์ จิณบุรุษ, นิเวศน์ กันไทยราษฎร์, สรนันท์ ร เอกวัฒน์

นักแสดงยุค รัชกาลที่ 8
นพพล โกมารชุน, ปานเลขา ว่านม่วง, อรรถพร ธีมากร, ณัทธมนกาญจน์ ศรีนิกรโชติ, สุกุลตา มิตรศรัทธา, วุฒิสิทธิ์ สืบสุวรรณ, สุธี ศิริเจริญ, ฆธาวุธ ปิ่นทอง, สุรพงศ์ โรหิตาจล, ด.ญ. ชินารดี อนุพงษ์ภิชาติ

ออกอากาศ 9 ม.ค. – 5 มี.ค. 2555 จ-อ

บทประพันธ์ อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์

ด้วยแรงบันดาลใจจากชีวิตจริงของ หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

บทโทรทัศน์ ภูเขา

เพลงประกอบละคร

เพลง ‘รากแผ่นดิน’ ขับร้องโดย พรชนด ทัศนะ

เพลง ‘รากแผ่นดิน’ ขับร้องโดย วัชระ ปานเอี่ยม

กำกับการแสดง และ กำกับภาพ วินัย ปฐมบูรณ์

ผลิตรายการ บริษัท กำลังดี ซอย 6 โปรดักชั่น

เรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจในคุณค่าศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย อันเป็นรากของแผ่นดิน ความงดงามและความไพเราะจากเครื่องดนตรีไทยอย่าง “ระนาดเอก” เริ่มต้นบรรเลงขับขานไปพร้อมกับเรื่องราวอันเข้มข้นของ “ศร” บุรุษผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น “มหาคีตกวี” กับเส้นทางชีวิตมุ่งหน้าสู่ความเป็น “นักระนาดเอกมือหนึ่งของแผ่นดิน” บรมครูของนักดนตรีไทย ผู้ผ่านทั้งยุคทองที่รุ่งเรืองอย่างสูงสุด และยุคตกต่ำที่สุดของวงการดนตรีไทย  ยอดคนระนาดเอกแห่งสยามประเทศ

Advertisements