หมูแดง ช่อง 3 ปี 2555

หมูแดง

หมูแดง (วราภา)

ช่อง 3 ปี 2555 (อัครพลโปรดักชั่น)

รายชื่อนักแสดง

พีท ทองเจือ, ก้อย-รัชวิน วงศ์วิริยะ, บอย-โชคชัย บุญวรเมธี, โบว์-เบญจวรรณ อาร์ตเนอร์, แมน-การิน ศตายุ, เมจิ-พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์, ปรเมศวร์ สิงห์โพธิ์, พิจิตรา ศิริเวชชะพันธ์, กาณณ์ กณิณ, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, ชูษี เชิญยิ้ม, อรสา อิศรางกูรฯ ธนายง ว่องตระกูล, สุดา ชื่นบาน, วรวุฒิ พงษ์ธีรพล, วิมลพันธุ์ ชาลีจังหาญ, เอกกี้-เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์, อ้วน มนตรี, นิธิ ผลทวี, ด.ญ. นันท์นภัส เลิศนามเชิดสกุล, ด.ช. ริชาร์ด เกียนี่, ด.ช. ภัทรนันท์ ปาสาเขา, ด.ญ. ชินารดี อนุพงษ์ภิชาติ, ด.ญ. รวิสรา บูรณะปฏิมากร, สุธิตา เกตานนท์, ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง, อัจฉรา ทองเทพ, กนกวรรณ ด่านอุดม, สุวัจชัย สุทธิมา, พิศมัย วิไลศักดิ์, อัญจิดา ฉิมโฉม, ณัฏฐ์ นิธิจารุพันธ์, ปนิดา ปานทอง, พิยดา จุฑารัตนกุล, ธีรศักดิ์ พรรณรายน์, ชานัญ อารีพันธ์, เป้า ปรปักษ์, ประพร คุณานุรักษ์นันท์, เสนาะจิตร ศรีชยันดร, สุทธิคุณ วันทานุ, ราม วิมลเมือง

ออกอากาศ  5 – 27 ม.ค. 2555 จ-ศ

บทประพันธ์ วราภา

บทโทรทัศน์ วรยุทธ – วรรณิศา

เพลงประกอบละคร

เพลง ‘ฝากรัก’ ‘ลมหวล’ ‘น้ำตาลใกล้มด’ ‘ม่านไทรย้อย’ ขับร้องโดย อรวรรณ เย็นพูนสุข

เพลง ‘พยายาม’ ขับร้องโดย ปนัดดา เรืองวุฒิ

เพลง ‘คำว่ารัก’ ขับร้องโดย โรส ศิรินทิพย์

เพลง ‘คำว่ารัก’ ขับร้องโดย ปัญญา ปคูณปัญญา

เพลง ‘หัวใจปรารถนา’ ขับร้องโดย ญาดาณิศา ชุติกาญจนเดชากุล

ควบคุมการดำเนินงาน อัครพลโปรดักชั่น

กำกับการแสดง อัครพล อัครเศรณี, พิศาล อัครเศรณี

เพราะพันธะสัญญาที่ ‘หมูแดง’ ได้ให้ไว้กับมารดาก่อนเสียชีวิต ว่าไม่ว่าอย่างไรเธอก็ต้องปกป้อง ‘วัชราพันธุ์’ เอาไว้ให้ได้ แม้ว่าเธอจะไม่เข้าใจว่าทำไมมารดาต้องยอมให้คนเหล่านี้ดูถูกเหยียดหยาม ทั้งๆที่มารดาเธอไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ใครๆ ประนามเลย และยังต้องอดทนทุกอย่างเพื่อค้ำเกียรติวัชราพันธุ์ แต่สัญญาที่ให้ไว้สำคัญกว่าสิ่งอื่นใด ด้วยหัวใจที่ทระนงดั่งเพชรของผู้หญิงตัวเล็กๆ ทำให้ พันเอกภาคินัย เจ้าหนี้รายใหญ่ของวัชราพันธุ์ต้องวางหัวใจไว้ให้เธอ

Advertisements