มุกเหลี่ยมเพชร ช่อง 3 ปี 2555

มุกเหลี่ยมเพชร

มุกเหลี่ยมเพชร (อรพิม)

ช่อง 3 ปี 2555 (เป่าจินจง)

รายชื่อนักแสดง

พัชฏะ นามปาน, สุษิรา แอนจิลีน่า, วริษฐ์ ทิพย์โกมุท, สุนิสา เจทท์, เจสัน ยัง, วิรากานต์ เสณีตันติกุล, พศิน เรืองวุฒิ, ชยพลอินทรวงศ์, ปณิตา ธรรมวัฒนะ (พัฒนาหิรัญ), ชลัฏ ณ สงขลา, สุนันทา ยูรนิยม, วัทนพร พึ่งเพียร, ดานิเอล เบล็สซิ่ง, ศิววัชร์ ทรัพย์ภิญโญ, ภัสสร บุณยเกียรติ, ปานเลขา ว่านม่วง, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, กลศ อัทธเสรี, พุฒิพงศ์ พรหมสาขาฯ, ยอดมนู ภมรมนตรี, คมกฤช ยุตติยงค์, ดวงธาริดา อัทธเสรี, กฤต เจนพานิชการ, เคน สตรุทเกอร์, เฟอร์นันโด มีทองแสน, มนสิชา  เกิดโกสุม

ออกอากาศ  4 ม.ค. – 16 ก.พ. 2555 พ-พฤ

บทประพันธ์ อรพิม

บทโทรทัศน์ พัญสร

เพลงประกอบละคร

เพลง ‘มุกเหลี่ยมเพชร’ ขับร้องโดย app Stasha

เพลง ‘ยอมไม่มีเงื่อนไข’ ขับร้องโดย คณีอาจ แดนดำรงสุข

เพลง ‘จุดยืน’ ขับร้องโดย เจสัน ยัง

ควบคุมการดำเนินงาน ปรียานุช ปานประดับ (เป่า จิน จง)

กำกับการแสดง นพพล โกมารชุน

‘อะดอเรลลา’ สร้อยเพชรสีชมพู กลายเป็นวัตถุที่สร้างความปั่นป่วน เพียงเพราะผู้คนพากันให้คุณค่าว่าเป็นของที่มี
‘ราคา’ สูงยิ่ง เมื่อคุณค่าดังกล่าวถูกความโลภของมนุษย์เข้าครอบงำแล้ว ก็ทำให้สันดานดิบของมนุษย์มีบทบาทขึ้นมา
และมิตรภาพก็กลายเป็นความร้าวฉานจนสามารถทำร้ายซึ่งกันและกันได้

Advertisements