ชุมทางเสือเผ่น ช่อง 3 ปี 2551

ชุมทางเสือเผ่น

ชุมทางเสือเผ่น
ช่อง 3 ปี 2551 (ยูม่า)

รายชื่อนักแสดง

น็อต-วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์, แวววรีย์ วงษ์ครุธ (โชติกา วงศ์วิลาศ), จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, เอส-วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย, วรัญญา เจริญพรสิริสุข, พริมรตา เดชอุดม, อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, วิชุดา พินดัม, ศุภกรณ์ กิจสุรรณ, สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ, โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว, แอ๊ด ม๊กจ๊ก, เสือ ทอรัส, ดวงใจ หทัยกาญจน์, สรพงษ์ ชาตรี, ยุวดี ไทยหิรัญ, ด.ญ. รัตชนก เติมศิริจิตต์, ปฐมรัตน์ ศิริทรัพย์, ไกรลาศ เกรียงไกร, เรืองฤทธิ์ วิศมล, วัชรเกียรติ บุญภักดี

เริ่มออกอากาศ 15 ส.ค. 2551 จ-ศ

บทประพันธ์ วิลักษณา

บทโทรทัศน์ วิลักษณา

กำกับการแสดง ชูชัย องอาจชัย

ควบคุมการดำเนินงาน ยุวดี ไทยหิรัญ

ชุมทางเสือเผ่น ชุมทางเสือเผ่น

ชุมทางเสือเผ่น ชุมทางเสือเผ่น

ชุมทางเสือเผ่น ชุมทางเสือเผ่น

วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ โชติกา วงศ์วิลาศ

จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์

วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย, วรัญญา เจริญพรสิริสุข

 พริมรตา เดชอุดม, อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล วิชุดา พินดัม, ศุภกรณ์ กิจสุรรณ

สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ, โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว แอ๊ด ม๊กจ๊ก, เสือ ทอรัส

ดวงใจ หทัยกาญจน์, สรพงษ์ ชาตรี ยุวดี ไทยหิรัญ, ด.ญ. รัตชนก เติมศิริจิตต์, ปฐมรัตน์ ศิริทรัพย์

ไกรลาศ เกรียงไกร, เรืองฤทธิ์ วิศมล, วัชรเกียรติ บุญภักดี

Advertisements